TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life มจธ. เปิดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เรียนฟรีให้ SME เสริมบุคลากร Upskill ทักษะ “โลจิสติกส์” แบบครบวงจร

มจธ. เปิดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เรียนฟรีให้ SME เสริมบุคลากร Upskill ทักษะ “โลจิสติกส์” แบบครบวงจร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะจัดหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ฟรี เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่โลจิสติกส์ขั้นพื้นฐาน, การบริหารจัดการโลจิสติกส์ จนถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ IT, IoT, Data Analytics ไปใช้ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของหน่วยงาน โดยเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาจริงของแต่ละบริษัท ผ่านอาจารย์จากคณะต่างๆของ มจธ. และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทและหน่วยงาน SME ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผศ.ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ หัวหน้าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. กล่าวว่า กลไกของการเรียนรู้ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ของ มจธ. เน้นโจทย์จริงของบริษัทเป็นสำคัญ โดยเริ่มต้นจากการหารือกับผู้บริหาร เพื่อออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับโจทย์ของบริษัทที่สร้างผลกระทบสูง ก่อนแบ่งกลุ่มผู้เรียน ให้แต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนำกลับไปใช้จัดการกับโจทย์จริง และต่อยอดสู่การพัฒนาหน่วยงานผ่านนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของบุคลากรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบหลักสูตร

“บัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เปิดสอนมาแล้ว 3 รุ่น เน้นสอน 2 หลักสูตร คือ การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ ดิจิทัล โลจิสติกส์ (Digital Logistics) โดยในอนาคตจะเพิ่มหลักสูตรที่ 3 เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ร่วมกับระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Logistics ERP System) ทั้งนี้การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี สลับกับนำความรู้ไปใช้หน้างานจริง และเสริมด้วยโค้ชผ่านออนไลน์ (Online Coaching) ให้ผู้เรียนปรึกษาอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ ปิดท้ายด้วยการให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานให้กับผู้บริหาร เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ หลายบริษัทใช้เวทีนี้เฟ้นหาพนักงานที่โดดเด่นเพื่อผลักดันศักยภาพต่อไป” ผศ.ดร.กานดา กล่าวเพิ่มเติม

ด้านเนื้อหาหลักสูตรดิจิทัล โลจิสติกส์ สอนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในโลจิสติกส์ ลดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการ และแนวคิดควบคุมคุณภาพการผลิต/บริการ, การวางโครงสร้างข้อมูลของบริษัท, การนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้เก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และนำไปวิเคราะห์ต่อ (Data Analytics) ส่วนหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ปูพื้นฐานตั้งแต่ภาพกว้างการวางแผนงานด้านโลจิสติกส์, ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เช่น สินค้าคงคลัง, ความต้องการ, คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า และการขนส่ง ผู้เรียนจะสามารถคิด วางแผน มีหลักในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในเชิงระบบได้

นัธทวัฒน์ ศรีเลิศรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์กระจายสินค้า และธุรกิจ E-commerce บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในวิทยากรในโครงการบัญฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กล่าวว่า“ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับภาคธุรกิจอย่างมาก และมีแนวโน้มเข้ามาทดแทนการใช้แรงงานคน การพัฒนาศักยภาพเดิม (Reskill) และพัฒนาศักยภาพใหม่ (Upskill) จึงเป็นเรื่องจำเป็นของบุคลากรยุคใหม่ ไม่เฉพาะหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ แต่หน่วยงานสายอื่นก็สามารถเพิ่มทักษะด้านโลจิสติกส์ได้ เพราะความรู้ด้านโลจิสติกส์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของแต่ละแผนกได้ โดยเฉพาะหลักการคิดและมองภาพรวมองค์กรเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คือ ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร การทำงานจึงต้องผสานและร่วมมือกันทุกฝ่าย”

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เป็นหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บุคลากรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยมุ่งเน้นทักษะที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของอนาคต ซึ่งโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และเป็นสายงานที่ยังขาดแคลนในตลาดแรงงาน โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) ระบุว่า ภายในปี 2566 ภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้องการแรงงานด้านโลจิสติกส์ มากกว่าแสนอัตรา คิดเป็น 23% ซึ่งเป็นโอกาสของบุคลากรไทยที่หากเตรียมพร้อมทักษะด้านโลจิสติกส์ ก็จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้ในอนาคต ทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สามารถติดต่อสอบถาม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางเฟซบุ๊กของศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Logistics innovation) และ อีเมล log-in@mail.kmutt.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

MUST READ

Apple เปิดตัว MacBook Pro ใหม่

Apple เปิดตัว MacBook Pro ที่คิดขึ้นใหม่หมดในทุกรายละเอียดพร้อมด้วยขุมพลังอย่างชิป M1 Pro และ M1 Max แบบใหม่หมด

1 พ.ย. 64 เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ …ฟื้นท่องเที่ยว ผลที่ชัดเจนน่าจะเห็นในปี 65

การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นับว่าเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทย

สื่อทั่วโลก ยกให้ Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G คือสมาร์ทโฟนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะนี้

หลังจากการเปิดตัวและที่สื่อทั่วโลกได้สัมผัสเครื่องจริงของสุดยอดนวัตกรรมสมาร์ทโฟนแห่งยุค อย่าง Samsung Galaxy Z Fold3 | Flip3 5G แล้วนั้น ต่างรับรู้ได้ถึงประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบใหม่

อิมแพ็ค จัดนิทรรศการ การประชุม เสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดใน SEA

Medlab Asia & Asia Health งานแสดงเครื่องมือแพทย์และการประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับมาอีกครั้งในปีนี้ด้วยการจัดงานงานในรูปแบบเสมือนจริงขนาดใหญ่

สภาดิจิทัลฯ เลือก “ศุภชัย เจียรวนนท์” เป็นประธานฯ ต่ออีกสมัย

รายงานข่าวจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DIGITAL COUNCIL OF THAILAND) ได้มีมติให้ ศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานสภาดิจิทัลฯต่ออีกหนึ่งสมัยในวาระปี พ.ศ.2564 – 2566
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น