TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBangkok Storyมอนเดลีซ ผนึก แทรชลัคกี้ และกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ”

มอนเดลีซ ผนึก แทรชลัคกี้ และกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ”

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ร่วมมือกับ แทรชลัคกี้ และกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เริ่มจาก 4 โรงเรียนนำร่องในกรุงเทพ มุ่งปลูกฝังพฤติกรรมการแยกขยะของนักเรียน คณาจารย์ และต่อยอดไปยังผู้ปกครองของนักเรียน และชุมชนโดยรอบ เพื่อช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยขยะที่เก็บคัดแยกจะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัปไซเคิล เพื่อจัดการปัญหาขยะแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการระยะนำร่องในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566

พสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด มีความมุ่งมั่นด้านการส่งเสริมความยั่งยืนและการลดขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ในระยะนำร่องร่วมกับ 4 โรงเรียนภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการปูทางสู่การขยายการดำเนินงานระยะยาวในอนาคต 

การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังด้วยวิธีการที่ยั่งยืน จึงนำไปสู่ความร่วมมือในโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านงบประมาณดำเนินการ วิทยากรให้ความรู้ และการเพิ่มช่องทางเพื่อส่งเสริมระบบการจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีโรงเรียนนำร่องในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ รวมนักเรียนจำนวน 7,912 คน

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับ การปลูกฝังค่านิยม การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบให้แก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งสร้าง ความตระหนักรู้และแรงจูงใจ ในการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อง่ายต่อการนําไปต่อยอด ผ่านกระบวนการต่าง ๆ และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะและรายได้เสริมให้แก่ประชากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การดําเนินงานของโครงการดังกล่าวยังเป็นไป ในทิศทางเดียวกันกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการลดและเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว และสอดคล้องกับเป้าหมายในการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปีพ.ศ. 2570 ตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเกิดผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

ในโครงการนี้ แทรชลัคกี้ เป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่นักเรียน คณาจารย์ รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบ จัดกิจกรรมลุ้นรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะรีไซเคิล และพร้อมนำขยะรีไซเคิลที่เก็บได้ไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ผ่านกระบวนการอัปไซเคิล

ณัฐภัค อติชาตการ ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แทรชลัคกี้ จํากัด กล่าวว่า “แทรชลัคกี้จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะอย่างถูกวิธี แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการติดตั้งจุดรับขยะภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนําขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเรียบร้อย มาส่งให้ที่จุดรับขยะรีไซเคิลในโรงเรียนเพื่อรับแต้มสะสม  รวมทั้งดำเนินการจับรางวัลมอบให้แก่นักเรียนที่คัดแยกถูกต้องพร้อมมอบแต้มสะสม

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้แต้มสะสมแลกสิทธิ์จับฉลากเพื่อลุ้นรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมอนเดลีซ ประเทศไทย ในทุก ๆ 2 เดือน ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญเช่นนี้ และเชื่อมั่นว่าการเริ่มปลูกฝังความเข้าใจ และทัศนคติการรีไซเคิลให้แก่ประชากรที่เป็นอนาคตของชาติ จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนักและพฤติกรรมการรีไซเคิลในชีวิตประจําวันได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

OR นำขยะพลาสติก จากการประชุม APEC 2022 แปรรูปเป็นเสื้อกีฬาส่งต่อให้นักเรียน

ฟุตบอลโลกที่กาต้าร์ CARBON NEUTRAL จริงหรือ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
437ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ