TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Bangkok Story มอนเดลีซ ผนึก แทรชลัคกี้ และกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ”

มอนเดลีซ ผนึก แทรชลัคกี้ และกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ”

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ร่วมมือกับ แทรชลัคกี้ และกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ“โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เริ่มจาก 4 โรงเรียนนำร่องในกรุงเทพ มุ่งปลูกฝังพฤติกรรมการแยกขยะของนักเรียน คณาจารย์ และต่อยอดไปยังผู้ปกครองของนักเรียน และชุมชนโดยรอบ เพื่อช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยขยะที่เก็บคัดแยกจะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัปไซเคิล เพื่อจัดการปัญหาขยะแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการระยะนำร่องในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566

พสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด มีความมุ่งมั่นด้านการส่งเสริมความยั่งยืนและการลดขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ในระยะนำร่องร่วมกับ 4 โรงเรียนภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการปูทางสู่การขยายการดำเนินงานระยะยาวในอนาคต 

การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังด้วยวิธีการที่ยั่งยืน จึงนำไปสู่ความร่วมมือในโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านงบประมาณดำเนินการ วิทยากรให้ความรู้ และการเพิ่มช่องทางเพื่อส่งเสริมระบบการจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีโรงเรียนนำร่องในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ รวมนักเรียนจำนวน 7,912 คน

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับ การปลูกฝังค่านิยม การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบให้แก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งสร้าง ความตระหนักรู้และแรงจูงใจ ในการแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อง่ายต่อการนําไปต่อยอด ผ่านกระบวนการต่าง ๆ และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะและรายได้เสริมให้แก่ประชากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การดําเนินงานของโครงการดังกล่าวยังเป็นไป ในทิศทางเดียวกันกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการลดและเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว และสอดคล้องกับเป้าหมายในการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปีพ.ศ. 2570 ตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเกิดผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

ในโครงการนี้ แทรชลัคกี้ เป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่นักเรียน คณาจารย์ รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบ จัดกิจกรรมลุ้นรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะรีไซเคิล และพร้อมนำขยะรีไซเคิลที่เก็บได้ไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์ผ่านกระบวนการอัปไซเคิล

ณัฐภัค อติชาตการ ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แทรชลัคกี้ จํากัด กล่าวว่า “แทรชลัคกี้จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะอย่างถูกวิธี แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการติดตั้งจุดรับขยะภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนําขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเรียบร้อย มาส่งให้ที่จุดรับขยะรีไซเคิลในโรงเรียนเพื่อรับแต้มสะสม  รวมทั้งดำเนินการจับรางวัลมอบให้แก่นักเรียนที่คัดแยกถูกต้องพร้อมมอบแต้มสะสม

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้แต้มสะสมแลกสิทธิ์จับฉลากเพื่อลุ้นรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมอนเดลีซ ประเทศไทย ในทุก ๆ 2 เดือน ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญเช่นนี้ และเชื่อมั่นว่าการเริ่มปลูกฝังความเข้าใจ และทัศนคติการรีไซเคิลให้แก่ประชากรที่เป็นอนาคตของชาติ จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนักและพฤติกรรมการรีไซเคิลในชีวิตประจําวันได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

OR นำขยะพลาสติก จากการประชุม APEC 2022 แปรรูปเป็นเสื้อกีฬาส่งต่อให้นักเรียน

ฟุตบอลโลกที่กาต้าร์ CARBON NEUTRAL จริงหรือ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

การฟื้นตัวของ “ท่องเที่ยว” และ “บทเรียนที่ถูกลืม”​

คาดหมายกันว่า ผลจากการประชุมเอเปค ที่ปิดฉากไปหมาด ๆ จะส่งผลแรงต่อ ภาคท่องเที่ยว จากข่าวสารที่สื่อนานาประเทศเผยแพร่ออกไปทั่วโลก ทั้งผลการประชุมจากเวทีผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

OR ร่วมโชว์สินค้าและบริการด้านนวัตกรรมพลังงาน ในงาน Motor Expo 2022

OR นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงาน แสดงความพร้อมในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าตอกย้ำการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน นำ EV Station PluZ ติดตั้งในโซน EV Test Drive

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวระบบ Digital Post ID ทางเลือกใหม่ของการระบุชื่อ-ที่อยู่บนกล่องพัสดุ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไปรษณีย์ไทย เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เปิดตัว Digital Post ID ทางเลือกใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้ชื่อ ที่อยู่ ให้เกิดการระบุตำแหน่ง สถานที่

คาถา “ลดความเหลื่อมล้ำ”

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในบ้านเราพูดกันมานาน แต่ยิ่งพูดความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งถ่างออกไปทุกที ปัจจุบันความเหลื่อมในสังคมไทยติดอันดับต้น ๆ ของโลกไปแล้ว ยิ่งกว่านั้นความเหลื่อมล้ำระหว่าง "คนจน" กับ "คนรวย"
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น