TH | EN
TH | EN
หน้าแรก The Movement New Product/Service SCG ส่งเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

SCG ส่งเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรก โดยมีการเลือกซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงภายในบ้านพักอาศัย รวมถึงเชื้อโรค แบคทีเรียที่ปนมากับอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุด ทำให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาตัวช่วยเพื่อสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเมื่อมีฝุ่นก็ต้องมองหาเครื่องฟอกอากาศมาช่วยกำจัดมลพิษทำให้อากาศโดยรอบสะอาดมากขึ้น แต่ในปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศอาจจะไม่เพียงพอ ที่จะตอบโจทย์การป้องกันฝุ่น มลภาวะ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กัน

SCG ผู้นำด้านวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร จึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ที่เป็นมากกว่าเครื่องฟอกอากาศ ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาและความกังวลในเรื่องอากาศภายในบ้านและคอนโด ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไป จากการกรองพร้อมเติมอากาศคุณภาพดี ที่มีออกซิเจนเข้าบ้านแต่แรก โดยอากาศที่เข้าสู่บ้านจะผ่านตัวกรอง 5 ชั้น ที่จะกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย รวมถึงเชื้อโควิดได้ 99%* โดยอากาศที่เข้าสู่บ้านจะสร้างให้เกิดความดันบวก หรือ Positive Pressure ที่จะดันสิ่งสกปรก มลภาวะ ฝุ่น เชื้อโรคที่ตกค้าง ให้ออกสู่ภายนอกผ่านช่องว่างประตู และหน้าต่างของห้อง

อีกทั้งยังตอบโจทย์ Smart Living ให้คนรุ่นใหม่สามารถใช้ชีวิตภายในที่พักอาศัยได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากมลพิษและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอากาศ โดยเฉพาะในยุคที่คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาทำงานแบบ Work From Home และการใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ การมีอากาศที่ดีและบริสุทธิ์ภายในตัวบ้าน คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับยุคนี้

คุณสมบัติเด่นไม่เหมือนใคร ให้มากกว่าเครื่องฟอกอากาศธรรมดา

หลังจากที่ประเทศไทยมีกระแสเรื่องฝุ่น PM 2.5 เข้ามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครื่องฟอกอากาศกลายเป็นสินค้าหลักที่มีติดบ้านของผู้พักอาศัยย่านในเมือง แต่หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ความวิตกกังวลเรื่องเชื้อโรคและด้านสุขภาพได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทำให้เครื่องฟอกอากาศในปัจจุบันคงไม่เพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบเดิม ๆ อีกต่อไป ผู้บริโภคส่วนใหญ่ศึกษาและมองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มความต้องการมากยิ่งขึ้น ทำให้นวัตกรรมเครื่องเติมอากาศภายในบ้านและคอนโด เริ่มเข้ามาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในชีวิต ซึ่งเอสซีจีได้พัฒนาได้อย่างตอบโจทย์ทั้งในด้านคุณสมบัติเด่นที่เติมเต็มด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ด้วยการเติมอากาศดีให้ตัวบ้านและเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าบ้าน รวมถึงระบบการทำงานที่ครอบคลุมการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1) บ้านสะอาด ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5

จะดีแค่ไหนถ้าทำให้บ้านที่พักอาศัยของเรามีแต่อากาศที่ดีบริสุทธิ์ ในเมื่อเราหลีกเลี่ยงการพบเจอมลภาวะจากภายนอกบ้านไม่ได้ การกลับมาพักผ่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ บ้านต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ด้วยคุณสมบัติการกรองฝุ่น PM 2.5 ที่สามารถกรองได้ต่ำสุด 0-1 PPM ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อติดตั้งในห้องปิดขนาด 40 ตร.ม.*

*สำหรับพื้นที่ 40 ตร.ม. อากาศดีภายใน 60 นาที และจะรักษาระดับ CO₂ ให้ไม่เกิน 1,000 ppm

2) ดักจับเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัสได้ 99%

รวมถึงเชื้อโควิด-19 ได้ 99%* ที่เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านกังวลเป็นอย่างมากในยุคแบบนี้ ยังรวมไปถึงมลภาวะ ฝุ่น เชื้อโรคที่ตกค้างในอากาศ เหมาะมากสำหรับบ้านที่มีลูกน้อย ผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นภูมิแพ้* เป็นต้น

*จากผลการทดสอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3) เพิ่มคุณภาพในการนอนหลับ

นวัตกรรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีในการนอนหลับ จากการนำอากาศที่มีออกซิเจนเข้ามาภายในบ้าน จึงช่วยเจือจาง ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ภายในบ้านลงได้ 70% ใน 1 ชั่วโมง เมื่อภายในห้องมีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสม จะทำให้หายใจสดชื่นขึ้น นอนหลับพักผ่อนได้เต็มอิ่ม เพิ่มคุณภาพในการนอนและรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างวัน สำหรับผู้ที่ทำงานที่บ้านอีกด้วย

4) กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์

มีตัวกรองที่สามารถกรองกลิ่นต่าง ๆ จากภายนอกตัวบ้านไม่ให้เข้าสู่ภายในตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสิ่งปฏิกูล กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นจากสารอินทรีย์ ช่วยทำให้ภายในตัวบ้านมีแต่อากาศที่สะอาด สดชื่นยาวนาน

3 ขั้นตอน การทำงานที่สร้าง Smart Health 

การใช้งานที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นหัวใจสำคัญที่เอสซีจีพัฒนาเครื่องเติมอากาศดี SCG Active AIR Quality โดยมีการทำงาน 3 ขั้นตอนที่จะช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

  1. ดึงอากาศใหม่เข้าบ้าน หลักการที่ช่วยให้เกิดมีอากาศหมุนเวียนที่ดีอยู่ตลอดเวลา โดยอากาศใหม่นี้จะมีคุณภาพดีตั้งแต่แรก จาก Filter 5 ชั้น ที่ช่วยกรองอากาศ ดึงอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวบ้าน
  2. อากาศที่เข้าสู่ตัวบ้าน จะเป็นอากาศคุณภาพดี อีกทั้งยังช่วยเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ให้กับตัวบ้าน พร้อมช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่เกิดจากการสะสมภายในห้องลดลงได้ถึง 70% ภายใน 1 ชั่วโมงอีกด้วย
  3. สร้างอากาศแรงดันบวกภายในห้อง จากการที่มีอากาศสะสมภายในห้องมากขึ้น จึงเกิดแรงดันด้วยระบบกาทำงานจะช่วยสร้างให้เกิดความดันบวก หรือ Positive Pressure ที่จะดันสิ่งสกปรก มลภาวะ ฝุ่น เชื้อโรคที่ตกค้างในอากาศออกสู่ภายนอก จึงทำให้อากาศภายในห้องเป็นอากาศคุณภาพดีตลอดเวลา

ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมของ SCG Active AIR Quality ได้ที่ https://bit.ly/3VWBUae 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทรู อวดโฉมฟีเจอร์ใหม่ “POS on True Smart Merchant App” เพิ่มความสะดวกให้พ่อค้าแม่ค้า บริการทันใจยิ่งขึ้น

AIS จับมือ Humanica – Conicle – THAICOM เปิดตัว Digital Talent | The Masters หาคนรุ่นใหม่สายเทค ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

สปสช. ผนึกสวทช. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพระบบบัตรทอง

สปสช. และ สวทช. ลงนามความร่วมมือศึกษา วิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรุงศรี ออโต้ หวังครองใจ Fansumer ด้วยโซลูชันเพื่ออนาคต ชู 3 กลยุทธ์ สร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น

กรุงศรี ออโต้ ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2566 ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ชูโซลูชันเพื่ออนาคต ตอบสนองชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นในทุกวัน อันได้แก่ สร้างฐาน Fansumer

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

กทม. จับมือพันธมิตร ร่วมกันแก้ปัญหา เยาวชนว่างงาน-นอกการศึกษา หรือ NEET อย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กระทรวงแรงงาน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานนำเสนอผลการศึกษา "งานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Employment, Education, or Training: NEET) ในประเทศไทย" เพือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เหลียวหลังแลหน้า Swedish Model บทเรียนการจัดการป่าอย่างยั่งยืนจากสวีเดน “ตัดไม้ แต่ได้ป่า”

สวีเดน คือ ประเทศแห่งการส่งออกไม้เศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก มูลค่ารวมกว่า 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ด้วยการใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (Forestry Act) ถ้าตัดต้นไม้หนึ่งต้น ต้องปลูกเพิ่มอย่างน้อยสามต้น เป็นที่มาของวลีที่ว่า ตัดไม้ แต่ได้ป่า
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น