TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe MovementNew Product/ServiceSCG ส่งเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

SCG ส่งเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรก โดยมีการเลือกซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงภายในบ้านพักอาศัย รวมถึงเชื้อโรค แบคทีเรียที่ปนมากับอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุด ทำให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาตัวช่วยเพื่อสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเมื่อมีฝุ่นก็ต้องมองหาเครื่องฟอกอากาศมาช่วยกำจัดมลพิษทำให้อากาศโดยรอบสะอาดมากขึ้น แต่ในปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศอาจจะไม่เพียงพอ ที่จะตอบโจทย์การป้องกันฝุ่น มลภาวะ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กัน

SCG ผู้นำด้านวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร จึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ที่เป็นมากกว่าเครื่องฟอกอากาศ ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาและความกังวลในเรื่องอากาศภายในบ้านและคอนโด ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไป จากการกรองพร้อมเติมอากาศคุณภาพดี ที่มีออกซิเจนเข้าบ้านแต่แรก โดยอากาศที่เข้าสู่บ้านจะผ่านตัวกรอง 5 ชั้น ที่จะกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย รวมถึงเชื้อโควิดได้ 99%* โดยอากาศที่เข้าสู่บ้านจะสร้างให้เกิดความดันบวก หรือ Positive Pressure ที่จะดันสิ่งสกปรก มลภาวะ ฝุ่น เชื้อโรคที่ตกค้าง ให้ออกสู่ภายนอกผ่านช่องว่างประตู และหน้าต่างของห้อง

อีกทั้งยังตอบโจทย์ Smart Living ให้คนรุ่นใหม่สามารถใช้ชีวิตภายในที่พักอาศัยได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากมลพิษและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอากาศ โดยเฉพาะในยุคที่คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาทำงานแบบ Work From Home และการใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ การมีอากาศที่ดีและบริสุทธิ์ภายในตัวบ้าน คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับยุคนี้

คุณสมบัติเด่นไม่เหมือนใคร ให้มากกว่าเครื่องฟอกอากาศธรรมดา

หลังจากที่ประเทศไทยมีกระแสเรื่องฝุ่น PM 2.5 เข้ามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครื่องฟอกอากาศกลายเป็นสินค้าหลักที่มีติดบ้านของผู้พักอาศัยย่านในเมือง แต่หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ความวิตกกังวลเรื่องเชื้อโรคและด้านสุขภาพได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทำให้เครื่องฟอกอากาศในปัจจุบันคงไม่เพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบเดิม ๆ อีกต่อไป ผู้บริโภคส่วนใหญ่ศึกษาและมองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มความต้องการมากยิ่งขึ้น ทำให้นวัตกรรมเครื่องเติมอากาศภายในบ้านและคอนโด เริ่มเข้ามาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในชีวิต ซึ่งเอสซีจีได้พัฒนาได้อย่างตอบโจทย์ทั้งในด้านคุณสมบัติเด่นที่เติมเต็มด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ด้วยการเติมอากาศดีให้ตัวบ้านและเพิ่มออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าบ้าน รวมถึงระบบการทำงานที่ครอบคลุมการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1) บ้านสะอาด ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5

จะดีแค่ไหนถ้าทำให้บ้านที่พักอาศัยของเรามีแต่อากาศที่ดีบริสุทธิ์ ในเมื่อเราหลีกเลี่ยงการพบเจอมลภาวะจากภายนอกบ้านไม่ได้ การกลับมาพักผ่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ บ้านต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ด้วยคุณสมบัติการกรองฝุ่น PM 2.5 ที่สามารถกรองได้ต่ำสุด 0-1 PPM ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อติดตั้งในห้องปิดขนาด 40 ตร.ม.*

*สำหรับพื้นที่ 40 ตร.ม. อากาศดีภายใน 60 นาที และจะรักษาระดับ CO₂ ให้ไม่เกิน 1,000 ppm

2) ดักจับเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัสได้ 99%

รวมถึงเชื้อโควิด-19 ได้ 99%* ที่เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านกังวลเป็นอย่างมากในยุคแบบนี้ ยังรวมไปถึงมลภาวะ ฝุ่น เชื้อโรคที่ตกค้างในอากาศ เหมาะมากสำหรับบ้านที่มีลูกน้อย ผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นภูมิแพ้* เป็นต้น

*จากผลการทดสอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3) เพิ่มคุณภาพในการนอนหลับ

นวัตกรรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีในการนอนหลับ จากการนำอากาศที่มีออกซิเจนเข้ามาภายในบ้าน จึงช่วยเจือจาง ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ภายในบ้านลงได้ 70% ใน 1 ชั่วโมง เมื่อภายในห้องมีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสม จะทำให้หายใจสดชื่นขึ้น นอนหลับพักผ่อนได้เต็มอิ่ม เพิ่มคุณภาพในการนอนและรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างวัน สำหรับผู้ที่ทำงานที่บ้านอีกด้วย

4) กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์

มีตัวกรองที่สามารถกรองกลิ่นต่าง ๆ จากภายนอกตัวบ้านไม่ให้เข้าสู่ภายในตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสิ่งปฏิกูล กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นจากสารอินทรีย์ ช่วยทำให้ภายในตัวบ้านมีแต่อากาศที่สะอาด สดชื่นยาวนาน

3 ขั้นตอน การทำงานที่สร้าง Smart Health 

การใช้งานที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นหัวใจสำคัญที่เอสซีจีพัฒนาเครื่องเติมอากาศดี SCG Active AIR Quality โดยมีการทำงาน 3 ขั้นตอนที่จะช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

  1. ดึงอากาศใหม่เข้าบ้าน หลักการที่ช่วยให้เกิดมีอากาศหมุนเวียนที่ดีอยู่ตลอดเวลา โดยอากาศใหม่นี้จะมีคุณภาพดีตั้งแต่แรก จาก Filter 5 ชั้น ที่ช่วยกรองอากาศ ดึงอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวบ้าน
  2. อากาศที่เข้าสู่ตัวบ้าน จะเป็นอากาศคุณภาพดี อีกทั้งยังช่วยเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ให้กับตัวบ้าน พร้อมช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่เกิดจากการสะสมภายในห้องลดลงได้ถึง 70% ภายใน 1 ชั่วโมงอีกด้วย
  3. สร้างอากาศแรงดันบวกภายในห้อง จากการที่มีอากาศสะสมภายในห้องมากขึ้น จึงเกิดแรงดันด้วยระบบกาทำงานจะช่วยสร้างให้เกิดความดันบวก หรือ Positive Pressure ที่จะดันสิ่งสกปรก มลภาวะ ฝุ่น เชื้อโรคที่ตกค้างในอากาศออกสู่ภายนอก จึงทำให้อากาศภายในห้องเป็นอากาศคุณภาพดีตลอดเวลา

ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมของ SCG Active AIR Quality ได้ที่ https://bit.ly/3VWBUae 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทรู อวดโฉมฟีเจอร์ใหม่ “POS on True Smart Merchant App” เพิ่มความสะดวกให้พ่อค้าแม่ค้า บริการทันใจยิ่งขึ้น

AIS จับมือ Humanica – Conicle – THAICOM เปิดตัว Digital Talent | The Masters หาคนรุ่นใหม่สายเทค ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ