TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup เอ็นไอเอ โชว์ 2 กลุ่มธุรกิจเทคฯ สายแข็ง เติบโตสวนกระแสโควิด-19

เอ็นไอเอ โชว์ 2 กลุ่มธุรกิจเทคฯ สายแข็ง เติบโตสวนกระแสโควิด-19

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชี้แม้ว่าปี 2563 สตาร์ตอัพไทยเติบโตลดลงจากปี 2562 แต่ยังคงมีกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ และมีแนวทางในการปรับรูปแบบธุรกิจได้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ การร่วมมือจับคู่สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการระหว่างสตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดใหญ่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจาก B2B ไปสู่ B2C

-กรุงศรี ฟินโนเวต เผย 6 เทรนด์สตาร์ตอัพ ปี 2021
-SCB 10X เตรียมอัดงบ 50 ล้านดอลลาร์ ลงทุนสตาร์ตอัพกลุ่ม Blockchain DeFi และสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ ภายใต้ภาวะวิกฤติดังกล่าว ยังส่งผลให้มีการเติบโตของสตาร์ตอัพด้านการศึกษา หรือ EdTech เนื่องด้วยอานิสงส์จากการเรียนออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงสตาร์ตอัพในสาขาเกษตรกรรม หรือ AgTech เนื่องด้วยความต้องการบริโภคอาหารและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ NIA ยังได้วางแนวทางการส่งเสริมสตาร์ตอัพ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยด้วยหลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็น โครงการ STEAM4INNOVATOR โครงการ Startup Thailand League ตลอดจนการส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำสตาร์ตอัพ เช่น พื้นที่ทดลองการทำธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมแนวคิดมหาวิทยาลัยสตาร์ตอัพให้กับสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตร

ปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ตอัพค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มการท่องเที่ยว (Travel Tech) กลุ่มธุรกิจการจัดอีเว้นท์และกิจกรรม รวมถึงธุรกิจในภาคบริการ (Hospitality) ซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบมักมีปัญหาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน การชะลอตัวการลงทุนจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ – นักลงทุน รวมถึงแผนทางธุรกิจที่ยังขาดความชัดเจน จนทำให้การผลิตสินค้าหรือการให้บริการต้องหยุดชะงัก และไม่สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ จากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดปีที่ผ่านมา ยังทำให้เห็นจำนวนการเติบโตที่ลดลงของสตาร์ตอัพหลากหลายประเภทเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลต่อทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และยังทำให้โอกาสในการก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นของสตาร์ตอัพบางส่วนต้องหยุดชะงัก หรือช้าลง ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นอีกประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของต้องดูแลเพิ่มมากขึ้น

“แม้ปริมาณสตาร์ตอัพในประเทศไทยจะมีจำนวนที่ลดลง แต่ยังคงมีบริษัทสตาร์ตอัพที่สามารถอยู่รอดมาได้ เพราะมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น การหันมาให้ความสำคัญกับระบบเดลิเวอรี่มากขึ้น การร่วมมือหรือจับคู่สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการระหว่างสตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดใหญ่ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากเดิมที่เป็น B2B สู่ B2C นอกจากนี้ ยังได้เห็นการปรับตัวในด้านการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจที่มากขึ้น เช่น การเข้าไปปรึกษาเพื่อการวางแผนตลาดและการฟื้นฟูธุรกิจ พัฒนากระบวนการคิดที่มีความเป็นสากล เนื่องจากได้เห็นภาพรวมตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมคอร์สต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อนำไปปรับใช้ได้ทันทีหากกลับเข้าสู่ภาวะปกติ”

ปริวรรต กล่าวเพิ่มเติมว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทสตาร์ตอัพเติบโตช้าลงเพียงอย่างเดียว เพราะจากการติดตามการดำเนินงานของธุรกิจประเภทนี้พบว่าในบางสาย เช่น สตาร์ตอัพด้านการศึกษา (EdTech) กลับมีแนวโน้มการเติบโตมากกว่าเท่าตัว โดยได้รับอานิสงส์มาจากการเรียนออนไลน์ในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งที่พัฒนาเพื่อสถานศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ และกลุ่มที่พัฒนาเพื่อทบทวนความรู้หลังเลิกเรียนและวันหยุด (เรียนพิเศษ) เป็นผลให้มีหลากหลายผู้เล่นสนใจ และเตรียมพัฒนานวัตกรรมประเภทนี้กันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดแพลตฟอร์มดังกล่าวไปสู่องค์กรและกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่เดิมที่หลากหลายองค์กรมีการจัดสอน ฝึกอบรม ได้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์และมีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ที่ช่วยรองรับกิจกรรมนี้กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นตัวแปรให้เกิดกลุ่มผู้ใช้และจำนวนตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

นอกเหนือจากสตาร์ตอัพด้านการศึกษา อีกธุรกิจที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นคือสตาร์ตอัพในสาขาเกษตรกรรม หรือ AgTech เนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ การบริโภคโปรตีนจากพืช ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถเก็บไว้ได้นาน พร้อมด้วยสตาร์ตอัพที่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกร ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งการลงทุนจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มและโซลูชั่นที่ช่วยในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด การขนส่งสินค้า รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งนี้ คาดว่าสตาร์ตอัพกลุ่มนี้จะยังคงเติบโตในปีนี้ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณผู้ดำเนินธุรกิจ และการสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

ปริวรรต กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปี 2564 NIA ได้วางแนวทางการส่งเสริมสตาร์ตอัพ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก NIA เห็นว่า ในอนาคตกลุ่มเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และโมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่ ประกอบกับที่ผ่านมาเริ่มมีนักศึกษาให้ความสนใจในการทำธุรกิจสตาร์ตอัพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จึงได้วางแนวทางสนับสนุนไว้ดังนี้

-โครงการ Startup Thailand League (STL) เวทีประกวดรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business Model Innovation)ที่สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) และยังสามารถขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากโครงการกองทุนยุวชนสตาร์ตอัพ (Youth Startup Fund) ได้อีกด้วย

-โครงการ STEAM4INNOVATOR เป็นโครงการที่ช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำธุรกิจสตาร์ตอัพตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงขั้นตอนการคิดโมเดลธุรกิจสำหรับเยาวชน ที่นอกจากมุ่งใช้สร้างนวัตกรรมแล้ว ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหา ช่วยให้มองปัญหาเป็นโอกาสในการคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

-การส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำสตาร์ตอัพ เช่น พื้นที่ทดลองการทำธุรกิจ การจับคู่ระหว่างสตาร์ตอัพและนักศึกษาเพื่อให้มีการทดลองและเรียนรู้งานร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมแนวคิดมหาวิทยาลัยสตาร์ตอัพให้กับสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตร เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อผลักดันหลักสูตรและองค์ความรู้ที่จำเป็นสู่การก้าวสู่ธุรกิจสตาร์ตอัพต่อไป

STAY CONNECTED

5,407แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

จากเทคโนโลยีอวกาศจีน ช่วยชีวิตผู้ป่วย ‘ภาวะหัวใจล้มเหลว’

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชายชาวจีนคนหนึ่งได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลหลังรับการปลูกถ่ายหัวใจเทียมที่ใช้เทคโนโลยีการบินและอวกาศของจีน เพื่อใช้แทนอวัยวะที่ล้มเหลวของเขา

อาร์เอส กรุ๊ป ปิดงบปี 63 ทำกำไร All time High แจกวอร์แรนต์ฟรี

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มาตลอดทั้งปี 63 แต่ อาร์เอส กรุ๊ป ผลงานกลับโตแรงสวนกระแส ทำรายได้รวมมากถึง 3,774 ล้านบาท กำไรพุ่ง 528 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 45% จากปีก่อน

“ผู้หญิงต้องสวยและมั่นใจขึ้นกว่าเมื่อวาน” เคล็ดลับสวยสมมง ฉบับ น้ำตาล – ชลิตา

กระแสนางงามฟีเวอร์ กำลังจะกลับมาอีกครั้ง กับการประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2020 ที่หลายคนรอคอย ซึ่งตอนนี้นางงามจากทั่วทุกประเทศก็เริ่มมีการพรีเซ้นต์ตัวเองที่หลากหลาย เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในใจกรรมการและแฟน ๆ กันบ้างแล้ว แต่ขณะที่เราทุกคนกำลังรอคอยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนมาถอดบทเรียนนางงามและคำแนะนำจากรุ่นพี่นางงาม อย่าง น้ำตาล - ชลิตา หนึ่งในขวัญใจและตำนานของแฟนนางงามหลายคน   เปิดเคล็ดลับ AWS ในการบริหาร Talentเสียวหมี่ ตั้งเป้าเบอร์ 3...

Apple Music นำเสนอวีดีโอพิเศษจากศิลปิน What The Duck

ในขณะที่ใครหลายคนรวมถึงเหล่าศิลปินเพลงต้องทำงานอยู่กับบ้าน ห่างหายจากกิจกรรมคอนเสิร์ต Apple Music เดินหน้าเสริฟ์ความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดจากค่าย What The Duck เพื่อคลายความคิดถึง

เปิดเคล็ดลับ AWS ในการบริหาร Talent

ซานดร้า เตห์ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The Story Thailand ถึงมุมมองและทิศทางการสร้างองค์กรให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูด Talent ให้อยากมาทำงานด้วย

กรมชลประทาน พัฒนา นวัตกรรมทุ่นยางพาราดักผักตบชวา

กรมชลประทานมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้พัฒนา“ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา” ใช้ยางแผ่นรมควันจากเกษตรกรเป็นวัสดุทำทุ่นกางแผนปี 2564 ปูพรมติดตั้ง 10,149 ทุ่น

“วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์” ขยับตำแหน่ง มุ่งสร้างธุรกิจใหม่

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ และธีระชัย พงศ์พนางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น

“เอสซีจี” เปิดแผนปี 64 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เปิดแผนธุรกิจปี 2564 เผยเทรนด์ด้านความสะอาดและสุขภาวะที่ดี การทำงานจากบ้าน และสิ่งแวดล้อม จะช่วยขับเคลื่อนตลาดวัสดุก่อสร้าง และที่อยู่อาศัยในยุคแห่งความท้าทาย พร้อมประกาศเดินหน้าปรับธุรกิจสู่ New Normal Digitalization เจ็ทส์ ฟิตเนส เดินหน้าขยาย 8 สาขาทั่วประเทศในปีนี้ไมโครซอฟท์...

ไมโครซอฟท์ ตั้งศูนย์ข้อมูลเขตใหม่ในอินโดนีเซีย

ไมโครซอฟท์ได้ประกาศโครงการ Berdayakan Ekonomi Digital Indonesia ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ในอินโดนีเซีย โดยครอบคลุมถึงวงการนักพัฒนาและระบบนิเวศน์สตาร์ตอัพ องค์กรเอกชน ตลอดจนภาครัฐ

IBM Security ชี้ การโจมตีไซเบอร์เพิ่มขึ้นเท่าตัว ที่เกี่ยวกับโควิด-19

ไอบีเอ็ม ซิเคียวริตี้ เปิดเผยรายงาน 2021 X-Force Threat Intelligence Index ที่ชี้ให้เห็นวิวัฒนาการของการโจมตีไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเป้าประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจ และการเมือง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

MUST READ

สวทช.-มก.-ชุมชนบ้านดอนหวาย เปิดตัว “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML”

สวทช.-มก.-ชุมชนบ้านดอนหวาย เปิดตัว “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML”

ทรู ดิจิทัล เปิดตัว “True HEALTH” รับเทรนด์สุขภาพยุค 4.0

ทรู ดิจิทัล รุกนำเทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์คนรักสุขภาพในยุค 4.0 เปิด True HEALTH แห่งแรก ที่ โลตัส เลียบด่วนรามอินทรา ปรึกษาเรื่องสุขภาพได้ทันที

Spotify Stream On: ขยายการสู่มากกว่า 80 ตลาดใหม่

Spotify Stream On: ขยายการให้บริการสู่มากกว่า 80 ตลาดใหม่ รายการพอดแคสต์ จากอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา และ บรูซ สปริงส์ที เครื่องมือใหม่สำหรับนักสร้างสรรค์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

จับตาเทรนด์ Home Wellness and Healthy Living 2021

การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่จากผลกระทบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวเรื่องสุขภาพที่ทำให้ทุกคนหันมาใส่ใจในสุขอนามัยของตัวเองและคนในครอบครัวยิ่งขึ้น

“ฟยอร์ดเทรนด์ 2021” ระบุ ปี 2021 เป็นจุดเปลี่ยนของศตวรรษที่ 21

รายงานฉบับใหม่ของเอคเซนเชอร์ (NYSE: ACN) พบว่า ในเวลาที่วิกฤติโควิด-19 ได้ทำให้เกิดนิยามใหม่และการปรับเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม แต่อัจฉริยภาพของมนุษย์ก็ทำให้สามารถคิดนวัตกรรมคลื่นลูกใหม่ ให้พร้อมเป็นพิมพ์เขียวสำหรับหลายทศวรรษข้างหน้า
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น