TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBusinessJ-MAT รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 34

J-MAT รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 34

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ซึ่งประกอบด้วยตัวเเทนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 39 สถาบัน ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมการการตลาดแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee รุ่นที่ 34 

ซึ่งเป็นโครงการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงในสายงานด้านการตลาด ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับคอร์สเรียนสุดเข้มข้นในภาคทฤษฎี จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่จะมาถ่ายทอดในสิ่งที่นั

กการตลาดต้องรู้มากถึง 26 หลักสูตร และในภาคปฏิบัติ ที่ทุกคนจะได้ลงมือทำโจทย์จริงจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ โดยในปีนี้ทางโครงการได้มีการจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาโครงการ 

โครงการ Marketing Trainee ครั้งที่ 34 ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจทำงานสายการตลาด โดยไม่จำกัดคณะและสาขาที่เรียน รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการได้

 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะและสาขา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาใน ปี 2564 (นักศึกษาที่จะจบ3 ปีครึ่ง จะต้องมีใบรับรองจากทางสถาบัน) หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 อายุไม่เกิน 25 ปี

2. มีหน่วยกิตวิชาทางการตลาด ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต

3. ไม่ได้ทำงานประจำตลอดระยะเวลาการอบรม

4. ไม่เข้าร่วมการอบรมอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน

5. ผ่านการสอบรอบปรนัย และสอบสัมภาษณ์

 กำหนดการของโครงการมีดังนี้

·        เปิดรับสมัคร          9 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2564

·        สอบปรนัย             28 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2564 

·        สอบสัมภาษณ์        4 กันยายน – 5 กันยายน 2564 

·        ปฐมนิเทศ             19 กันยายน 2564

·        อบรมภาคทฤษฎี    20 กันยายน – วันที่ 26 ตุลาคม 2564

·        อบรมภาคปฏิบัติ     1 – 26 พฤศจิกายน 2564

·        นำเสนอแผนและปิดโครงการ   30 พฤศจิกายน 2564

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ