TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life StartDee ขึ้นเบอร์ 1 แอปเสริมการเรียน ตลาด EdTech เติบโตก้าวกระโดด

StartDee ขึ้นเบอร์ 1 แอปเสริมการเรียน ตลาด EdTech เติบโตก้าวกระโดด

StartDee เติบโตก้าวกระโดดหลังเปิดตัว 1 ปีกว่ามียอดดาวน์โหลดพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านดาวน์โหลด เดินหน้าสู่เบอร์ 1 ของแอปพลิเคชันเสริมการเรียน เชื่อมั่นตลาด EdTech บูม ไม่หยุด โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ที่จะมีบทบาทอย่างยิ่งกับการจัดการการศึกษาในอ นาคต ซึ่งได้วางแนวทาง One for All และ All in One เป็นแกนหลักสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์นักเรียนและโรงเรี ยนอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนและทีมครูอย่างต่อเนื่อง

พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ตลาดเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) เติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องถึงแม้วิกฤตโควิด-19 จะจบลง เพราะผู้บริหารโรงเรียนได้มองเห็นถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการเรียน รู้ (Learning Management System: LMS) ที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกรณีที่ต้องจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในอนาคต

ขณะเดียวกัน ความนิยมในการเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตอบโจทย์นักเรียนทั้งวิชาเรียนที่มีหลากหลายและสามารถเรียนจากที่ ไหนก็ได้

StartDee ในช่วง 1 ปีกว่าที่ผ่านมาหลังจากเปิดตัว ได้ก้าวขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันเสริมการเรียนออนไลน์ ที่มียอดดาวน์โหลดสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศกว่า 1.3 ล้านดาวน์โหลด และมีจำนวนสมาชิกเติบโตขึ้นถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่StartDee ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานของทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ให้ครอบคลุมที่สุด

กรุงไทย หนุนมรภ.บ้านสมเด็จฯ สู่ Smart University แห่งแรก ของมรภ.

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดตัว ระบบรักษาความปลอดภัยรุ่นถัดไป

“เรามุ่งมั่นที่จะให้ StartDeeเป็นแอปพลิเคชันคู่หูการเรียนของนักเรียนทุกคนทั่วประเทศ เปรียบเสมือนแอปพลิเคชันการเรียนสามัญประจำบ้านที่ควรมีติดไว้ในมือถือของนักเรียนทุกคน เพราะจะช่วยบรรเทาอาการเรียนไม่เข้าใจ หรือเรียนไม่ทัน พร้อมช่วยเติมเต็มให้นักเรียนเข้าใจทุกบทเรียนที่สงสัยและเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ด้วยการยึด 2 แนวทางหลักในการดำเนินงาน คือ One for All และ All in One”

กษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ให้ข้อมูลถึงแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้หลักการ One for All คือการเป็นแอปพลิเคชันการเรียนที่ตอบโจทย์นักเรียน ทุกกลุ่ม ได้แก่

(1) นักเรียนที่ต้องการค้นหาบทเรียนที่สงสัยหรือสนใจ สามารถค้นหาทุกบทเรียนผ่านฟีเจอร์ “Search” ได้ทันที เพราะ StartDee มีเนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาหลักทั้งคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมทั้งวิชานอกห้องเรียน เช่น ความรู้ทางการเงิน, ความรู้ด้านสุขภาพจิต, เพศศึกษา และสิทธิเสรีภาพ โดยตลอดปีที่ผ่านมามีการเพิ่มจำนวนคลิปการสอนจากเดิมที่มี 2,000 คลิปเป็น 10,000 คลิป เพิ่มจำนวนแบบฝึกหัดเป็น 40,000 ข้อ และชีทสรุปเป็น 2,000 ชุด

(2) นักเรียนที่มีจุดประสงค์ในการเรียนเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาคอร์สเรียนกว่า 400 คอร์สครอบคลุม ทุกวิชา เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจและเรียนบทเรียนล่วงหน้าได้

(3) นักเรียนที่เตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พัฒนาเนื้อหาเจาะลึกเฉพาะสำหรับการเตรียมสอบ พร้อมจัด StartDee Free Exam สนามสอบจำลองฟรีในวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญร่วมกับพี่ลูกกอล์ฟจาก ANGKRIZ และ พี่ปั้นจาก SmartMathPro ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากต่อเนื่องทั้ง 2 ปี โดยมีนักเรียนลงทะเบียนสอบรวมกว่า 40,000 คน

StartDee มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมสำหรับการเรียนออนไลน์ผ่านการพัฒนาฟีเจอร์และการใช้งานอยู่ตลอดเพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจ ทำให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ อย่าง In-video question เป็นคำถามที่เด้งขึ้นมาระหว่างคลิปเพื่อเช็คความเข้าใจต่อเรื่องนั้น ๆ หรือการสร้างเส้นทางการเรียนรู้หลายเส้นทาง (Branching) ที่ขึ้นอยู่กับคำตอบที่ผู้เรียนตอบ โดยจะมีวิดีโอซ่อนที่แสดงขึ้นมาหลังตอบคำถามเพื่อให้คำแนะนำในการหาข้อมูลเพิ่มเติม และให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเสริมแต่มีอุปสรรคทางการเงิน StartDee มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ขาดโอกาส ให้ได้เรียนรู้และสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดของ StartDee ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในส่วนของหลักการ All in One นั้น StartDee ได้เริ่มขยายการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นตอบสนองทุกความต้องการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งมีบริการ StartDee Class โดยนำระบบ LMS ที่ StartDee
พัฒนาเข้าไปช่วยคุณครูจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการนำเนื้อหาที่เป็นรูปแบบวิดีโอ แบบฝึกหัด และสื่อการสอนของ StartDee ไปใช้สอนนักเรียนในห้องได้อย่างไม่มีข้อจำกัด พร้อมทั้งมอบหมายงาน ตรวจข้อสอบ และวิเคราะห์ ผลการเรียน ซึ่งกำลังจะดำเนินการกับ 60 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง

รวมถึงการเปิดตัว English Academy by StartDee คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ และมีครูต่างชาติเป็นผู้สอนพร้อมครูไทยที่คอยดูแลควบคู่กัน นอกจากนี้ StartDee ยังได้วางแผนออกบริการใหม่ ๆ ที่รองรับความต้องการของนักเรียนด้านอื่น ๆ โดยคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในปีหน้า

ชนากานต์ วาสะศิริ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า เนื้อหาและบทเรียนทั้งหมดของ StartDee ได้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยทีมคุณครูของ StartDee เองทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการผลิตเนื้อหาที่สนุก เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหาวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในด้านการเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน

ซึ่งการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรคุณครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพและศักยภาพการทำงาน โดย StartDee ได้มีการจัดอบรมคุณครูในหลากหลายด้าน เช่น การออกแบบเนื้อหาวิชาการ เทคนิคการสอนออนไลน์ และการทำ Lesson Study ในแต่ละทีมวิชาเพื่อถอดบทเรียนและนำมาพัฒนาวิธีการสอนและเนื้อหาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพผ่านแอปพลิเคชัน StartDee ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนครบทุกวิชาหลักตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ทั้งรูปแบบคลิปการสอน แบบฝึกหัด ข้อสอบ และชีทสรุป ครอบคลุมทั้งในและนอกหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี และตรงกับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

“วัน แบงค็อก” ตั้ง 6 ผู้รับเหมาร่วมพัฒนาพื้นที่ 1.3 ล้าน ตร.ม. สร้างแลนด์มาร์คระดับโลก

แลนด์มาร์คระดับโลกที่จะพลิกโฉมพื้นที่ย่านธุรกิจใจกลางเมือง เดินหน้าตามแผนพร้อมเปิดตัวในปี 2566

“25 ปี วัตสัน” มุ่งโอพลัสโอ เสิร์ฟสุขภาพและความงามแบบไร้รอยต่อ

หลายคนอาจจะโตมากับ “วัตสัน” ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันจากร้านธรรมดาสู่ร้านสุขภาพและความงาม และขยับสู่การทำอีคอมเมิร์ซ

เส้นทาง 10 ปี สู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ในช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษอีริคสันลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ 2G, 3G, 4G และ 5G

5 องค์กร ผู้นำ “ไอที” มาใช้พัฒนาองค์กรอย่างโดดเด่น และสำเร็จ

สมาพันธ์ ASOCIOมอบรางวัล ASOCIO Awards ให้กับองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น