TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology DMT ร่วมกับ NOSTRA จัดทำแผนที่แสดงข้อมูลสถานีชาร์จรถ EV อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง

DMT ร่วมกับ NOSTRA จัดทำแผนที่แสดงข้อมูลสถานีชาร์จรถ EV อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยในรูปแบบดิจิทัล NOSTRA Online Map Service จัดทำโครงการ Tollway EV way แผนที่แสดงข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทาง

นพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า DMT มุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีเป้าหมายให้การสนับสนุนภาครัฐในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์สันดาป เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น สนับสนุนให้เกิดถนนสีเขียว เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Tollway Green Way

เมื่อไม่นานมานี้ DMT มีโครงการ “I Love DMT” ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย 5 พ. ได้แก่ การพัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบความปลอดภัย พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาธุรกิจ” ส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอโครงการพัฒนางาน ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตนเอง ได้เสนอแนวทางการให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ระบบไฟฟ้า บนทางยกระดับอุตราภิมุข โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการช่วยเหลือรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ในแผนธุรกิจประจำปี 2565 ยังมีแผนพัฒนาการให้ข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้า ภายใต้โครงการ Tollway EV way สร้างแผนที่แสดงข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station Map) โดยร่วมกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด ในการให้บริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ และสามารถแสดงตำแหน่งสถานีชาร์จ รูปแบบการให้บริการ ชนิดของหัวชาร์จ อัตราการให้บริการ และยังสามารถนำทางไปยังสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณโดยรอบทางยกระดับดอนเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทาง และยังต่อยอดให้หน่วยงานอำนวยความสะดวกของ DMT ใช้เป็นข้อมูล

นอกจากทราบตำแหน่งสถานีชาร์จแล้ว ยังมีแนวคิดในการนำไปต่อยอดเพิ่มฟังก์ชัน Emergency หรือเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้ ซึ่งจะช่วยให้การช่วยเหลือผู้ใช้ทางทำได้อย่างทันท่วงที

“DMT ประเมินว่า จากยอดขายรถ EV ในงานมอเตอร์โชว์ที่มียอดขายถึง 10% และได้เห็นรถ EV ขึ้นมาใช้งานบนทางยกระดับดอนเมืองมากขึ้น จึงร่วมกับบริษัท โกลบเทค จำกัด พัฒนาและให้บริการระบบแผนที่ออนไลน์ในเว็บไซต์ของโทล์ลเวย์ ผ่านแพลตฟอร์มนอสตร้า (NOSTRA Online Map Service) เพื่อดูว่ามีคนมาค้นหามากแค่ไหน โดยมีแนวคิดในการออกแบบฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Tollway EV Way ตาม User Journey ว่า หากเราเป็นคนขับรถ EV แล้วต้องวางแผนการเดินทาง เราจะต้องทราบแหล่งชาร์จไฟฟ้า ยิ่งทางด่วนเราเป็นทางด่วนที่เชื่อมจากในเมือง ที่รถ EV อาจจะใช้งานในขณะรถติด ๆ ในเมือง แล้วจะขับออกนอกเมือง ก็ต้องเติมไฟฟ้าให้เต็มก่อนเดินทาง ก็จำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ใกล้เคียงเป็นต้น

หรือในมุมมองของผู้ให้บริการ Operator หากต้องช่วยเหลือผู้ใช้รถ EV เราก็ต้องทราบว่าจะนำรถไปชาร์จที่ไหนใกล้ที่สุด เมื่อวัดจากจำนวนครั้งในการค้นหา พบว่าในรอบสามเดือนที่เปิดใช้งาน มีการค้นหาประมาณห้าพันครั้ง ” นพพลเผย

ด้าน วิชัย แสงหิรัญวัฒนา ประธาน บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ยานยนต์ไฟฟ้า มีบทบาทสำคัญมากขึ้น สังเกตได้จากสถิติจำนวนยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังภาครัฐลดการใช้พลังเชื้อเพลิงลง และส่งเสริมนโยบายด้านพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น ล่าสุด กรมขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่จดทะเบียนในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 3,994 คัน ขณะที่จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าลูกผสมที่จดทะเบียนในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 218,381 คัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เพื่อตอบรับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัท โกลบเทค จำกัด จึงได้จัดทำข้อมูลสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศ (EV Charging Stations) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุดสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนจุดชาร์จมากกว่า 1,000 จุด ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจรวมถึงผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานีชาร์จ ค้นหาสถานีชาร์จ ดูสถานีชาร์จใกล้ฉัน และสถานีชาร์จระหว่างทางไปยังจุดหมาย สร้างความเชื่อมั่น รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ผู้ขับขี่รถไฟฟ้าสามารถโหลดใช้งานได้ฟรี โดย NOSTRA MAP รวมข้อมูลสถานีชาร์จหลากหลายผู้ให้บริการทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น EA Anywhere, PEA VOLTA, MEA EV, PTT, MG, Charge Now, EleX, Evolt และสถานีชาร์จสาธารณะ เป็นต้น 

“NOSTRA จึงได้ต่อยอดสู่ความร่วมมือกับ DMT ตามโครงการ Tollway EV Way แผนที่แสดงข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station Map) ที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการพัฒนาและสร้างพื้นที่การเข้าถึงข้อมูลด้าน EV ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง ” วิชัย กล่าว

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

OR นำขยะพลาสติก จากการประชุม APEC 2022 แปรรูปเป็นเสื้อกีฬาส่งต่อให้นักเรียน

Apple โชว์ผลงาน สาธิต PIM ใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Apple เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

7 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ผนึก TECH GROUP โชว์โซลูชันเพื่อความยั่งยืน ภายในงาน SX2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด (TSPACE) และ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด (STT GDC) พร้อมทั้งพันธมิตรทางเทคโนโลยี

ลีสซิ่งกสิกรไทย จัดแคมเปญซื้อรถใหม่ รับ Motor Expo นำร่องใช้สัญญาสคบ. ฉบับใหม่ทันที

ลีสซิ่งกสิกรไทย เปิดแคมเปญรับงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 มอบข้อเสนอให้กับลูกค้าออกรถใหม่ป้ายแดงภายใต้แคมเปญ ออกรถใหม่กับ KLeasing รับโปร 3 ต่อ

NT หนุน สตช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน KHUB DEE ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติการขับรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ธนาคารกรุงไทย และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประกาศใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน KHUB DEE

เซ็นทรัลกระตุ้นยอดขายส่งท้ายปี จัดแคมเปญ “CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE” ลดสูงสุด 70%

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เขย่าวงการรีเทลครั้งใหญ่ ตั้งเป้ากวาดกำลังซื้อช่วงปลายปี ต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งในช่วงไฮซีซันของไตรมาส 4 หลังท่องเที่ยว-ค้าปลีกเริ่มฟื้นตัว กับ “CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE”

บีโอไอเปิด 9 มาตรการใหม่ ขับเคลื่อนลงทุนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ ควบคู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 3 มกราคม 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น