TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เทรนด์ของเทคโนโลยีคลาวด์ที่น่าจับตามองในปี 2021

เทรนด์ของเทคโนโลยีคลาวด์ที่น่าจับตามองในปี 2021

Zoho บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันของธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้รวบรวมเทรนด์ของระบบคลาวด์ที่สำคัญในปี 2021

“องค์กรต่าง ๆ กำลังเร่งปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลกันมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ฉะนั้น การเรียนรู้และการฝึกฝนทางธุรกิจที่เคยได้ปฏิบัติกันมานั้น ถือเป็นตัวช่วยเน้นย้ำเทรนด์อุตสาหกรรมของปี 2020 ได้เป็นอย่างดี” Gibu Mathew รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป Zoho Corporation ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าว

“นวัตกรรมและการลดความเสี่ยงเป็นปัจจัยหลักให้หลาย ๆ บริษัทเลือกนำคลาวด์เข้ามาใช้ซึ่งจะสามารถช่วยลดภัยการคุกคามต่าง ๆ และยังช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น”

1.การปฏิวัติของระบบคลาวด์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงปี 2020 ที่ผ่านมา บริษัทและธุรกิจต่าง ๆ ถูกกดดันให้เข้าสู่วิธีเอาตัวรอดแบบใหม่ และด้วยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเนื่องมาจากการที่ธุรกิจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่อย่างปัจจุบันทันด่วนเพื่อให้การทำงานนั้นมีความคล่องแคล่วรวดเร็วมากขึ้น และมีความพร้อมที่จะ รองรับการขยายตัวต่อไปได้

-เอคเซนเชอร์ ร่วม วีเอ็มแวร์ ตั้งกลุ่มธุรกิจใหม่ช่วยองค์กรใช้คลาวด์
-96.2% ของธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก ให้ความสำคัญกับคลาวด์ต่อธุรกิจท่ามกลางโควิด-19

กลุ่มธุรกิจในตลาดต่างตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) การชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล (Digital Payment) และนวัตกรรมแบบอื่น ๆ ที่เน้นการบริการด้วยตนเอง (Self-Service) โดยเห็นได้จากการลงทุนในคลาวด์ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ขยายตัวขึ้นสวนทางกับการลงทุนในหมวด IT ที่โดยรวมลดลง

ในขณะที่ธุรกิจกำลังปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลนั้น การเคลื่อนย้ายไปสู่ระบบคลาวด์ก็ไม่ได้ชะลอตัวลงเลยแม้แต่น้อย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดตามเทรนด์ของเทคโนโลยี

เมื่อนำเทคโนโลยีคลาวด์รวมเข้ากับบทเรียนที่ได้จากปี 2020 ที่ผ่านมา คลาวด์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยกำจัดความซับซ้อนทาง IT ไปได้มาก โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจจำเป็นต้องลดระยะเวลาเกิดเหตุขัดข้องให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมไปกับการดำเนินงานและใช้แผนความต่อเนื่องของธุรกิจในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในภาวะที่ต้องจำกัดงบประมาณให้รัดกุมมากขึ้น

2.การรวมบริการระบบคลาวด์ไว้ในที่เดียวกัน

ปัญหาการจัดการที่ไม่เป็นระบบทำให้เราได้เห็นบริษัทเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดมามากขึ้นในแต่ละวัน จึงส่งผลให้เกิดการอิ่มตัวในอุตสาหกรรมการให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) และหากมองแค่เทคโนโลยีในด้านการตลาดเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าจำนวนของผู้ให้บริการด้านเทคโนยีการตลาดนั้นมีมากถึง 8000 แห่ง ตามข้อมูลที่ได้มาจาก Chiefmartec.com ความท้าทายของปัญหาที่มีจำนวนผู้ให้บริการล้นเกินนั้นคือ การที่บริษัทไม่สามารถเลือกพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการสร้างเส้นโค้งแห่งความรู้ (Learning Curve) ขึ้นมาหลายเส้นสำหรับให้ผู้ใช้ทางธุรกิจเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชันที่หลากหลาย อีกทั้งโซลูชันทางเทคโนโลยีนั้นก็ไม่ได้เพียงพอต่อการใช้งาน และยังไม่สามารถผสานให้เข้ากับแอพพลิเคชันอื่น ๆ ที่ทางธุรกิจได้มีการใช้งานอยู่แล้ว การที่ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้นั้น ถือเป็นการขัดขวาง มากกว่าที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานของธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ในยุคของเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีนั้น ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีจำเป็นจะต้องมีเข้าใจที่ถูกต้อง ในแง่ว่าการให้บริการของตนนั้นจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้าและพนักงานได้อย่างไร นอกเหนือไปจากนี้ มีเพียงบริษัทผู้ให้บริการด้านซอฟแวร์ (SaaS) จำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้ ซึ่งไม่เหมือนอย่างที่ทุกคนเข้าใจกัน ประกอบกับการขาดเอกลักษณ์ ทำให้บริษัทเหล่านี้ต่างจำเป็นต้องเร่งหาวิธีพัฒนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อรับมือกับสภาวะที่มีจำนวนของผู้ให้บริการล้นตลาด ไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้บริษัทเหล่านี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการโดยผู้อื่น แทนที่จะสามารถดำเนินธุรกิจนั้นได้ด้วยตนเอง

3.การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยด้าน IT ที่มากขึ้น

แนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยยกตัวอย่างจากปี 2020 ที่มีการคาดการณ์ว่าองค์กรกว่า 18,000 แห่งจะได้รับผลกระทบจากการโจมตีผ่านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งถือเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนแยบยล และเนื่องด้วยมีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลโดยรวม เครือข่าย รวมถึงโซลูชันในระบบคลาวด์ของตนอีกด้วย

4.ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น

มีธุรกิจจำนวนมากได้ใช้วิธี Adjunct Surveillance ซึ่งเป็นการฝังชุดคำสั่งลงไปบนเว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการนั้น ก็ไม่ได้รู้ตัวว่าตนเองได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เรียกว่า Adjunct Surveillance ด้วยเหมือนกัน ซึ่งได้อนุญาตให้บริษัทโฆษณาสามารถเข้าถึงข้อมูลรูปแบบการตัดสินใจซื้อรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เข้าชมที่ได้เข้ามาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการด้วยความเข้าใจแต่เพียงว่าตนเองเป็นเพียงแค่ผู้เยี่ยมชมเท่านั้นข้อมูลเหล่านี้เมื่อนำมาจับคู่กับการทำธุรกรรมออนไลน์ของผู้ใช้นั้นสามารถนำมาสร้างชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการหารายได้ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรง หรือทางอ้อมผ่าน “พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships)”

5.ประสบการณ์ใหม่ในการทำงานของพนักงาน

องค์กรต่าง ๆ ได้เร่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานสู่ระบบดิจิทัล พร้อมได้บูรณาการการทำงานเข้ากับระบบคลาวด์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงานทางธุรกิจ เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้การดำเนินงานหลาย ๆ อย่างขององค์กรสามารถทำได้จากระยะไกล เช่น ที่บ้าน ดังนั้นฝ่าย IT จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าระบบที่ใช้นั้นจะสามารถสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีจากระยะไกลเทียบเท่าได้กับการทำงานจากสถานที่ทำงาน ดังนั้นการดำเนินงานประจำวันจึงจะต้องอาศัยเครื่องมือและโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไร้ร้อยต่อระหว่างการทำงานจากสถานที่จริงและจากระยะไกล

การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นไร้รอยต่อ และวิถีการทำงานจากระยะไกลแบบใหม่ที่ต้องทำงานคนเดียวนี้ จะต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนที่มากพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การดำเนินการทำงานควบคู่ไปกับการให้สำคัญเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นในขณะพนักงานทำงานจากที่บ้านจะต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงาน ซึ่งการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยนั้นจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพในการทำงานเช่นกัน

6.ประสบการณ์การให้บริการลูกค้าแบบใหม่และเทคโนโลยี AI

การปฏิบัติการธุรกิจทางไกลที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจากที่ใดก็ตามนั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีความต้องการให้บริษัทให้ความสำคัญเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับพวกเขาในแต่ละครั้ง พร้อมไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการใช้บริการ ดังนั้นเทคโนโลยี AI จึงได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมวิธีที่บริษัทเรียนรู้และตีความปฏิกิริยาและเจตนาของลูกค้า

เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีนี้จะสามารถเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แยกแยะ และเก็บข้อมูลด้านการให้บริการลูกค้าทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวนี้ส่งต่อไปยังตัวระบบ AI เพื่อประมวลผล และนำกลับมาเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการให้บริการสนับสนุนลูกค้าและสร้างการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

SPACE-F เปิดตัวฟู้ดเทค สตาร์ตอัพ รุ่นที่ 4 ดันอาเซียนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัว 20 สตาร์ตอัพ ภายใต้โครงการ SPACE-F รุ่นที่ 4

ปลูกผักเพราะรักแม่ … จุดเริ่มต้น เส้นทางเกษตรอินทรีย์ของ​ “โอ้กะจู๋”

จากความฝันของเด็กมัธยมปลาย ที่อยากจะทำอะไรด้วยกันกับเพื่อน เติบโตมาไกลกว่าที่คาดคิด สู่พันธกิจที่สร้างแรงกระเพื่อนต่อวงการเกษตรอินทรีย์

MUZA ปิดระดมทุนรอบ seed round เร่ง transform ธุรกิจผ่าน NFT และ web3

MUZA ปิดระดมทุนกว่า 8.4 ล้านบาท เร่งพัฒนา NFT Solution เพื่อ transform ธุรกิจ และองค์กร โดยมุ่งเน้นในการออกแบและพัฒนา NFT ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

‘Mamma Mia’ ละครเพลงในตำนาน สู่ The Musical ฝีมือเด็กเตรียมอุดมดนตรี มหิดล

Mamma Mia เพลงฮิตติดท็อปชาร์ตในปี 1975 ผลงานของวง ABBA ศิลปินกลุ่มชาวสวีเดน สู่บทละครเพลงจากปลายปากกานักเขียนบทละครชาวอังกฤษ Catherine Johnson

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

MUST READ

นิสสัน ส่ง คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2023 – เทอร์ร่า สปอร์ต พร้อมแคมเปญช่วย ออกรถใหม่ได้ทันใจ ใน Motor Show 2023

นิสสันเผยโฉม นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2023 และเทอร์ร่า สปอร์ต พร้อมทัพรถยนต์ครบทุกรุ่นรวมถึงโปรโมชั่นหลากหลาย ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2023

ทรูออนไลน์ รับรางวัล บรอดแบนด์ดีที่สุดในไทย – อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ดีที่สุดจาก nPerf 3 ปีซ้อน

ทรูออนไลน์ ย้ำศักยภาพผู้นำบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของไทย คว้า 2 รางวัล เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันทั้ง “อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ดีที่สุดในไทย” และ “อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ดีที่สุด”

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

แกร็บ VS ไลน์แมน 2 ยักษ์ใหญ่มองตลาดคนละมุม

Grab และ LINEMAN คือ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่รายใหญ่ที่สุดในไทยตอนนี้ ด้วยสัดส่วนการครองตลาดที่ไม่ต่างกันมากนัก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น