TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกThe Movementซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนเพื่อสังคม มอบโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชนชาวสระบุรี 3,000 ครัวเรือน

ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนเพื่อสังคม มอบโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชนชาวสระบุรี 3,000 ครัวเรือน

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สานต่อเจตนารมณ์องค์กรในการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต” จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ซีพี-เมจิ เติมน้ำ เติมชีวิต” มอบอาคาร และชุดอุปกรณ์ติดตั้งสำเร็จ สำหรับผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน อย. ให้กับโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบ กว่า 3,000 ครัวเรือน ได้มีสะอาดและถูกหลักอนามัยสำหรับการบริโภค และช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สลิลรัตน์  พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า“บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ร่วมกับองค์กรบริหารจัดการท้องถิ่น จัดสำรวจคุณภาพน้ำในชุมชนรอบโรงงาน ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า น้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในหลายพื้นที่ยังคงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำมาใช้ของชุมชน โครงการ “ซีพี-เมจิ เติมน้ำ เติมชีวิต” จึงเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ขององค์กร ในการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต” ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านชุมชน และสังคมรอบรั้วโรงงาน โดยจัดสร้างโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน เพื่อนำน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสียูวีตามมาตรฐานของระบบ Reverse Osmosis หรือ RO มาใช้”

“โรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน เป็นก้าวเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดสระบุรี โดยในปี 2567 นี้ เราตั้งเป้าหมายนำน้ำดื่มจากโรงงานที่สร้างขึ้นนี้ ส่งมอบแก่ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางไม่ต่ำกว่า 3,000 ครัวเรือน ผ่าน 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด กลุ่มอาสากาชาด ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย ฝ่ายพัฒนาความมั่นคงและมนุษย์ และฝ่ายปกครองของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บูรณาการเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนในจังหวัดในด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

ทางด้าน ยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า “การดำเนินโครงการด้านการจัดการน้ำในจังหวัด ถือว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการหลาย ๆ โครงการ และจะต้องมีการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และองค์กรระหว่างประเทศ”

“โครงการซีพี-เมจิ เติมน้ำ เติมชีวิต และการเปิดโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชนในวันนี้ เป็นตัวอย่างของการบูรณาการการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นความริเริ่มของภาคเอกชน ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคประชาชน ในจังหวัดสระบุรี ให้ชุมชนและประชาชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กทม. ชวนร่วมงาน BKK EXPO 2024 โชว์ผลลัพธ์จากการร่วมมือของคนกรุง ที่เปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่

เอสซีจี เดินหน้าขับเคลื่อน Inclusive Society ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ