TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBangkok Storyกทม. จับมือ Edsy นำ AI ช่วยครูสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ด้วย AI English Speaking Coach

กทม. จับมือ Edsy นำ AI ช่วยครูสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ด้วย AI English Speaking Coach

เรียนภาษาอังกฤษแล้วต้องพูดได้… แต่จะทำอย่างไรให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกพูดและรับฟีดแบคเพื่อพัฒนาทันที ในสถานการณ์ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดครูชาวต่างชาติ?

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับสตาร์ตอัพการศึกษา Edsy จัดทำโครงการนำร่อง “ประเมินและพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” กับ 6 โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โรงเรียนวัดภาษี โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนวัดสุวรรณ และโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร

Edsy นำเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ AI English Speaking Coach ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยชาวไทยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนนำร่องทั้ง 6 แห่ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2023 ถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยนักเรียนจะยังเรียนเนื้อหาตามแผนการสอนปกติของครูผู้สอน แต่เมื่อเรียนเสร็จแล้ว นักเรียนจะต้องฝึกพูดและตอบคำถามกับ AI English Speaking Coach เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ ที่ได้รับจากในห้องเรียนให้กลายเป็นความสามารถในการสื่อสารที่แท้จริง ผ่านการรับฟีดแบคทันทีจากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ แทนครูผู้สอนที่มีจำนวนและเวลาจำกัด

ข้อดีคือนักเรียนจะได้ฝึกแต่งประโยค พูดคำตอบของตนเอง และได้รับการฟีดแบคทันทีเพื่อปรับแก้ไขรูปประโยค หลักไวยากรณ์ และการออกเสียงให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องรอทั้งห้องตอบพร้อมกันหรือรอครูผู้สอนมาชี้แนะเป็นรายคน

เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นี้ จึงกลายเป็นทางออกในการช่วยครูผู้สอน ให้สามารถเพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝึกพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน โดยไม่เพิ่มภาระให้แก่ครูผู้สอน

28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Edsy ได้จัดงาน “Edsy x กทม. จุดประกายความสามารถนักเรียน 6 โรงเรียนนำร่อง พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย Edsy AI Speaking Coach” เพื่อสรุปผลโครงการและจัดกิจกรรมให้ตัวแทนนักเรียนจากทั้ง 6 โรงเรียนได้แสดงความสามารถ ที่สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชนินทร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษา และคณะ ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน 

พริษฐ์ เที่ยงธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ Edsy กล่าวถึงผลลัพธ์จากโครงการนำร่อง โดยระบุว่า “นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความคล่อง (Fluency) ความถูกต้อง (Accuracy) และการออกเสียง (Pronunciation) นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถตอบคำถามด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งตัวช่วย ได้มากขึ้นอย่างชัดเจน”

เครื่องมือ Edsy AI Speaking Coach

หลักจากการนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการนำร่องแล้ว รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ได้สาธิตการใช้เครื่องมือ Edsy AI Speaking Coach ด้วยตนเอง ก่อนเข้าสู่ช่วงการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน กทม.” โดยมี ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินการเสวนา รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างโครงการนำร่องจาก ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ครูธนธิวา ปัญยางหงษ์ จากโรงเรียนประชานิเวศน์ ครูนฤมล  กุลวงษ์น้อย จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ และณพล รัชตะสัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Edsy ซึ่งเป็นอดีตวิศวกรที่บริษัทไมโครซอฟต์ และมีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา จากการวิจัยปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ร่วมเสวนาจากทั้ง 3 โรงเรียน แบ่งปันมุมมองว่า ที่ผ่านมาเครื่องมือ Edsy AI Speaking Coach มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน เป็นที่พึงพอใจของทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง

ในขณะที่ นักเรียนที่ได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานจากการได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Edsy ปิดท้ายการเสวนาว่า “เทคโนโลยี AI จะเป็นเพียงเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม ช่วยให้คุณครูสามารถดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จะไม่สามารถมาทดแทนคุณครูได้ เพราะขาดความเป็นมนุษย์หรือ “human touch” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ” 

โครงการดังกล่าว สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ Edsy เตรียมหารือต่อถึงแนวทางในการขยายผลไปสู่โรงเรียนที่เหลือในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครตามคำเรียกร้องจากโรงเรียน และเพื่อผลักดันให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปลายทั้งหมดในสังกัด มีศักยภาพและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเข้าสู่ระดับ A1 ของมาตรฐาน CEFR ตามที่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

AIS บุกโรงเรียน กทม. จัดกิจกรรม “วัยรุ่นตัว TOP STOP ภัยไซเบอร์” สร้างทักษะดิจิทัลแบบครบถ้วน 

ทรู ยกระดับเครือข่ายมือถือ-เน็ตบ้าน ด้วยศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย AI อัจฉริยะ

ซิสโก้ โชว์นวัตกรรม AI และกลยุทธ์ในการปรับใช้ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ ที่งาน Cisco Live Amsterdam

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ