TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life มูลนิธิอาเซียน-เอสเอพี ดันทักษะดิจิทัลเยาวชนบนเวที ASEAN DSE

มูลนิธิอาเซียน-เอสเอพี ดันทักษะดิจิทัลเยาวชนบนเวที ASEAN DSE

มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) เดินหน้าจัดการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยผลการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่ ทีม ‘Youth Forward’ จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN DSE ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นในเดือน ตุลาคมนี้ ผ่านรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะได้ถูกคัดเลือกจากความสามารถในการคิดค้นแนวคิดที่มีศักยภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหา ในส่วนของเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์, การประยุกต์ใช้งานได้จริง, การริเริ่มนวัตกรรมใหม่และการนำเสนอแผนงานที่น่าสนใจ

ทีมผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ‘Youth Forward’ ประกอบด้วย รดา ประไพกรเกียรติ และ กัญจรีย์ ศุภวิทยา จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กับโครงการที่มุ่งลดช่องว่างในกลุ่มคนทำงานภาคเกษตรกรรม ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มเกษตรกร วางรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน

รดา ประไพกรเกียรติ จากทีม Youth Forward กล่าวว่า “พวกเรามองว่า Data Science เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะมีส่วนช่วยในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสายอาชีพ ถ้ามีทักษะเชิง Data จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ จะทำให้เราวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น สาเหตุที่ทีมของเราเลือกหัวข้อเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม เพราะเป็นหัวข้อที่ยังไม่ถูกพูดถึงมากเท่าที่ควร ประกอบกับภาคเกษตรกรรม เป็นปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศในอาเซียน แต่กลับพบว่ายังมีอุปสรรคและช่องว่างในหลายด้าน เช่น การขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอ จุดมุ่งหมายของเราจึงต้องการยกระดับให้เกษตรกรที่จัดเป็นกลุ่ม Blue Collars มีรายได้เทียบเท่ากับกลุ่มWhite Collars ค่ะ”

กัญจรีย์ ศุภวิทยา จากทีม Youth Forward เผยความรู้สึกว่า “การแข่งขัน ADSE 2564 เปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ทักษะนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการสื่อสาร ต้องสื่อสารให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ นอกจากนี้ ยังได้เสริมทักษะด้านการทำงานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม เพื่อร่วมกันทำงานให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ส่วนตัวเชื่อว่าทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นอย่าง Soft Skill เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นกัน นอกจากนี้ ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ถ้าปลูกฝังทักษะที่เสริมศักยภาพของเยาวชนอย่างแท้จริง เช่น Data Science, ทักษะด้านดิจิทัล จะทำให้นำไปต่อยอดได้ เพราะเด็กรุ่นใหม่เป็นคนที่มีไอเดียแล้วกล้าที่จะลงมือทำ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ”

การแข่งขัน ASEAN DSE ประจำปี 2564 มุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาทักษะที่จำเป็นของเยาวชนผ่านหลากหลายกิจกรรมตลอดการแข่งขัน อาทิ การจัดอบรมด้าน Data Analytics และการแข่งขันที่ดึงศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งโครงการในปีนี้ได้มีเพิ่มเติมเรื่องของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความยั่งยืนเข้ามาจากธีมเดิมที่ยึดแนวทางในการแก้ปัญหาทางสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อีกทั้ง ยังร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ใน 10 ประเทศอาเซียนเพื่อเปิดการอบรมกับกลุ่มเยาวชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเยาวชนที่มีความบอกพร่องทางด้านร่างกาย ในส่วนของความร่วมมือกับองค์กร NGO ต่าง ๆ ได้รวมถึงการฝึกอบรม SAP Analytics Cloud ให้กับคณาจารย์และนักศึกษากว่า 11,782 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 158% (ปี 2563 มีเยาวชนและอาจารย์ร่วมอบรม 4,563 คน) และปีล่าสุดมีนักเรียน 714 คนจาก 10 ประเทศทั่วทั้งอาเซียนร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศก่อนเข้าสู่รอบชิงฯ ในระดับภูมิภาค

เอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า “ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 5 สำหรับการแข่งขัน ASEAN DSE ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้กลุ่มเยาวชนที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต โดยปีนี้เราได้เพิ่มหัวข้อด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้าไปเป็นหนึ่งในแนวทางหลักของโครงการ สอดคล้องกับประเด็นปัญหาสำคัญของอาเซียนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เอสเอพี มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดรับความหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ และชื่นชมความตั้งใจของเหล่าเยาวชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเต็มที่ เชื่อมันว่า ASEAN DSE จะช่วยเสริมพลังของเยาวชนอาเซียนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนอนาคตและปูทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ดร. หยาง มี เอ็ง กรรมการบริหารของมูลนิธิอาเซียน กล่าวเสริม “ASEAN DSE คือ โครงการที่สะท้อนถึงปณิธานของมูลนิธิและ เอสเอพี ที่มีร่วมกัน ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนอาเซียน ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญท่ามกลางการสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาขยายขีดความสามารถและรับมือสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต เรารู้สึกประทับใจกับผลงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้นำเสนอสตอรี่บอร์ดโครงการโดยขับเคลื่อนจากอินไซต์เชิงลึก ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มล้ำสมัย เราเชื่อมั่นว่าเยาวชนอาเซียนจะสามารถวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ มีความก้าวหน้า และเราหวังว่าความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้นในภายภาคหน้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ต่อไป”

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 1,200 คน สำหรับรายละเอียดผู้ได้รับรางวัล ระดับประเทศ มีดังต่อไปนี้

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม ‘Caffeine’ ประกอบด้วย จิณณ์ รัชโน และ กศิฐ์กฤษฎิ์ จันทะเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียน Catholic Junior College (ประเทศสิงคโปร์) กับโครงการซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะทางการแพทย์

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม ‘Double T’ ประกอบด้วย วธิตา ว่องวานิช และ ธาม กาลวันตวานิช จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการซึ่งมุ่งวางกลยุทธ์การจัดการของเสียอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอน

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีม Youth Forward ร่วมการแข่งขัน ADSE ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบรอบตัดสิน ได้ทาง https://www.facebook.com/ASEANFoundation

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โมเดอร์น่า ประกาศกลยุทธ์รับมือกับไวรัส SARS-CoV2 สายพันธุ์โอไมครอน

ในขณะนี้บริษัทโมเดอร์น่ากำลังดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าทั้งสามสูตร

เส้นทาง 10 ปี สู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ในช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษอีริคสันลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ 2G, 3G, 4G และ 5G

การตลาดในชีวิตจริงที่แตกต่างจากตำรา

คนที่เรียนด้านการตลาดมาแล้วมาประกอบธุรกิจเองแล้วเหมือนเจออาการเมาหมัด ไปกันไม่ถูกว่าจะเริ่มอะไรดี ทำไมสิ่งที่เรียนมามันไม่ไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

อินเทล แต่งตั้ง “สตีฟ ลอง” เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

บริษัท อินเทล คอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศการแต่งตั้ง สตีเฟ่น เอ ลอง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ)

ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล เทคลีดเดอร์แห่ง KBTG ผู้ฝันสร้าง Impact ให้ประเทศ

KBTG บริษัทของคนไทยที่พยายามยกมาตรฐานให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งคนไทยและต่างชาติให้เข้ามาทำงาน

เดอะมอลล์กรุ๊ป จับมือ บิทคับ ตั้ง JV “บิทคับ เอ็ม” ดันไทยเป็นฮับสินทรัพย์ดิจิทัลภูมิภาคเอเชีย

บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กรุยทางสร้างประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชีย

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด “ศูนย์ข้อเทียม” นำแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน" ประกาศเตรียมความพร้อมเปิด "ศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพก"

เคแบงก์ผนึก 5 รพ.รัฐพัฒนา Digital Healthcare Platform ให้คนไข้ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น “Smart Hospital” กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งพัฒนา Digital Healthcare Platform

YouTrip ปิดดีลซีรีส์เอ 30 ล้านเหรียญ พร้อมโตก้าวกระโดด

YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบ Series A มูลค่าเงินลงทุนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

SC Asset บุกตลาด Cryptocurrency จับมือกับ Zipmex ร่วมพัฒนา Ecosystem

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ถึง 10 เท่า และเติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้ใช้คริปโตฯ ที่มากขึ้น

MUST READ

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น จัดงานสัมมนาให้กลุ่มนักธุรกิจ ฉายภาพเศรษฐกิจไทยหลังโควิด

สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย และสภาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand Post-COVID-19: Rain or Sunshine?”

อาร์เอส กรุ๊ป เปิดตัวแบรนด์ ‘Lifemate’ ลุยตลาดสัตว์เลี้ยง

บริษัทอาร์เอสจำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอสกรุ๊ป พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ธุรกิจสัตว์เลี้ยง เปิดตัวแบรนด์ Lifemate (ไลฟ์เมต)

“ระบบราง” เส้นทางสร้างเศรษฐกิจใหม่ของสปป.ลาว

การเปิดใช้เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงปานกลาง ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้สปป.ลาว คาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

GWM เปิดตัว All New HAVAL JOLION Hybrid SUV อย่างเป็นทางการ เริ่มต้นที่ 879,000 บาท

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว All New HAVAL JOLION Hybrid SUV (ออล นิว ฮาวาล โจไลอ้อน ไฮบริด เอสยูวี) อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย

ทิพยประกันภัย จับมือ SkillLane สร้างแพลตฟอร์มเรียนรู้ มุ่งบ่มเพาะทักษะคนพลิกองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

เพราะเชื่อมั่นว่า "บุคลากร" หรือ "คน" คือ หัวใจสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น