TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe Movementชัยวุฒิ เปิดงาน Thailand Travelution 2022 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation

ชัยวุฒิ เปิดงาน Thailand Travelution 2022 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “Thailand Travelution 2022” เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ โดยมีชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

ชัยวุฒิ กล่าวว่า “วันนี้โรงแรมหรือธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นคนที่มุ่งมั่นในมีความตั้งใจมากในการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ถ้าเราสังเกตจะมีหน่วยงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นด้านดิจิทัล มีการทําเรื่อง big data ของประเทศ ออกกฎหมาย PDPA CyberSecurity ทุกวันนี้เราไม่ได้แข่งกันในประเทศอย่างเดียว เราแข่งกับคนทั้งโลก อยากให้พวกเราต้องมาปรับตัว Transformation ให้ทันกับโลกด้วย

เป้าหมายของเรายกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ 5 ปี แข่งขันได้ด้วย เพื่อให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถดึงข้อมูลไปใช้ในการจอง การจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย เราไม่เป็น รองใครในโลก วันนี้เราต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คนไทยก็มีสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ที่มีแอปพลิเคชันดี ๆ โซลูชันดี ๆ คิดค้นและพัฒนาธุรกิจประเภทนี้เยอะ ๆ จึงอยากเชิญชวนประชาชนลองเข้ามาเที่ยวในงาน รวมถึงผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวมี 2 แบบ ได้แก่ ข้อมูลภาครัฐ สถิติต่าง ๆ ที่เก็บไว้จากนักท่องเที่ยวหรือจากคนที่มาใช้จ่ายในประเทศ เราก็จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำไปใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ส่วนที่สองเป็นเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบการกันเอง ทั้งข้อมูลของโรงแรมร้านอาหาร นวดสปา ไกด์ การบริการต่าง ๆ การท่องเที่ยวมี big data ในการเชื่อมโยงข้อมูล

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

3 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ กับงานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

กทม. ร่วมมือกับ สวทช. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงฯ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ