TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เสียวหมี่ ย้ำการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ขานรับมาตรฐานระดับสากล

เสียวหมี่ ย้ำการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ขานรับมาตรฐานระดับสากล

เสียวหมี่ เน้นย้ำถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว รวมถึงรายงานความโปร่งใสเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในกิจกรรมเดือนแห่งการตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเสียวหมี่ โดยจัดการประชุมขึ้นที่ Xiaomi Science and Technology Park

กิจกรรมเดือนแห่งการตระหนักถึงความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลจัดขึ้นเป็นปีที่สอง โดยธีมในปีนี้ คือ “ความปลอดภัยคือความรับผิดชอบร่วมกัน โปรดคิดก่อนลงมือทำเสมอ” มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจของเสียวหมี่ ที่จะบรรลุมาตรฐานสากลในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลอย่างโปร่งใส

Cui Baoqiu รองประธานและประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เสียวหมี่ เปิดเผยว่า
ในฐานะที่เสียวหมี่เป็นผู้นำทางด้านการผลิตสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ จึงมีความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวง โดยสัญญาว่าลูกค้าสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกเก็บ ใช้ และได้รับการคุ้มครองอย่างไร และเสียวหมี่สามารถพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิใจว่าได้ยึดถือหลักปฏิบัติสากลในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวตลอดจนความโปร่งใสในการดำเนินการ

เสียวหมี่ได้ยึดหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานตลอดมา โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2014 และในปี 2016 เสียวหมี่เป็นองค์กรแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองจาก TrustArc

ทั้งนี้ เสียวหมี่ได้ปรับใช้มาตรฐานการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของประชาชนในประเทศจากสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation – GDPR) ตั้งแต่ปี 2018 และในปี 2019  การทำงานของระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเสียวหมี่ก็ได้รับการรับรองจากระบบ ISO/EIC 27001 และ ISO/IEC 27018 นอกจากนี้เสียวหมี่ยังได้ประกาศใช้นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวจาก MIUI เป็นฉบับแรกในปีเดียวกัน

ในส่วนของกิจกรรมปีนี้ พนักงานเสียวหมี่ตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในแง่มุมต่าง ๆ รวมไปถึงเรียนรู้การป้องกันความเป็นส่วนตัวจากนิทรรศการแบบอินเตอร์แอคทีฟและยังมีหลักสูตรต่างๆ จาก Xiaomi’s Security Academy ให้พนักงานได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น “วิธีการสอดแทรกการป้องกันความเป็นส่วนตัวกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์” “การวิจัยและการพัฒนาหลักความปลอดภัยทั่วไป” “การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ” และ อื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน Xiaomi Cup CTF ซึ่งเปิดโอกาสให้วิศวกรกว่าพันคนได้ลองผันตัวมาเป็น “แฮกเกอร์” และพยายามถอดรหัสเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง. ๆ และเสียวหมี่ยังได้เชิญ International Association of Privacy Professionals (IAPP) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง เพื่อเข้ามาให้ความรู้ความเชี่ยวชาญแก่พนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ เสียวหมี่ยังได้จัดงาน IoT Security Panel และ Privacy Protection Panel กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอาทิ  Margaret Honda – Global Research Manager จาก IAPP, Brad Ree – CTO จาก ioXt, David Mudd –  Global Digital Product Certification Director จาก BSI, Scott Roberts – Director of Android Security Assurance จาก Google,  Richard Watson – Lead Partner of APAC Cybersecurity Risk Management จาก EYและ Paul Breitbarth – Director of Global Policy & EU Strategy จาก TrustArc.

Richard Watson – Lead Partner of APAC Cybersecurity Risk Management จาก EY ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริโภคคาดหวังว่าข้อมูลของพวกเขาจะถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัย สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับองค์กร คือ เรื่องของการจัดเก็บและจัดวางข้อมูล (63%) การควบคุมข้อมูลเมื่อถูกแชร์ (57%) และความเชื่อใจ (51%) Paul Breitbarth – Director of Global Policy & EU Strategy จาก TrustArc ได้แนะนำองค์กรต่าง ๆ ถึงเรื่องของการย้ายข้อมูลผู้ใช้งานว่า ความสำคัญของการส่งออกข้อมูลคือจะต้องกระทำโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการต่าง ๆ รองรับในการทำงาน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเอกสารสำคัญสองฉบับที่ได้จัดทำขึ้นในเดือนนี้ คือ นโยบายความเป็นส่วนตัว MIUI และ นโยบายความปลอดภัย Xiaomi loT ซึ่งทั้งสองฉบับได้สรุปนโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเสียวหมี่ ตลอดจนหลักการทำงานของ MIUI และสินค้า IoT รวมถึงอธิบายว่าข้อมูลประเภทใดบ้างที่ถูกจัดเก็บ มีการใช้งานอย่างไร และได้รับการคุ้มครองแบบใดบ้าง

นอกจากนี้ เอกสารทั้งสองฉบับยังแสดงให้เห็นถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่มาจาก MIUI และสินค้าส่วนใหญ่ที่เป็น loT โดยสามารถเข้าไปดูเอกสารเหล่านี้ได้ที่ Trust Center ของเสียวหมี่ หรือที่ https://trust.mi.com/ น

อกจากนี้ เสียวหมี่ยังได้เผยแพร่ Transparency Report 2020 ใน https://trust.mi.com/  โดยมีข้อมูลหลักเกี่ยวกับการขอข้อมูลจากรัฐบาลหรือหน่วยงานด้านกฎหมายจากทั่วโลก และวิธีการรับมือของเสียวหมี่ต่อการร้องขอเหล่านั้น

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยและการได้รับการยินยอม คือหลักการทำงานของนโยบายความปลอดภัยจากเสียวหมี่ เสียวหมี่ยังพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศที่เข้าไปทำธุรกิจ ทั้งนี้เสียวหมี่จะไม่ยอมหยุดผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพื่อส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี

เสียวหมี่ ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2010 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Main Board of the Hong Kong Stock Exchange ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2018 (1810.HK) เสียวหมี่เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีสมาร์ทโฟนและสมาร์ทฮาร์ดแวร์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อด้วยแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) เป็นแกนหลัก

เสียวหมี่ให้ความสำคัญทั้งด้านนวัตกรรมและคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดรวมไปถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เสียวหมี่ ไม่ลดละสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในราคาที่เป็นจริงเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนบนโลกได้เพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

ณ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เสียวหมี่ เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับที่ 3 ของโลก และได้สร้างแพลตฟอร์ม AIoT (AI+IoT) สำหรับลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสมาร์ทดีไวซ์มากกว่า 324.8 ล้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ไม่รวมสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อป ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสียวหมี่วางจำหน่ายมากกว่า 100 ตลาดทั่วโลก ในเดือนสิงหาคม 2020 เสียวหมี่ได้รับการจัดอันดับใน “Fortune Global 500” โดยอยู่ในอันดับที่ 422 ไต่ขึ้นมา 46 อันดับจากปีที่แล้ว และบริษัทยังอยู่ในอันดับ 7 ของประเภทบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 

เสียวหมี่ เป็นส่วนหนึ่งของ Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index และ Hang Seng TECH Index

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ทูซีทูพี ผนึก 2 พันธมิตรใหม่ ไซ่ง่อนจอยต์สต๊อกฯ และอีมันนี่ เพย์เม้นท์ โซลูชั่น กัมพูชา

เร่งขยายเส้นทางบริการโอนเงินข้ามประเทศไปเวียดนาม และเพิ่มช่องทางรับเงินฝั่งกัมพูชา ชูจุดเด่นบริการรวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียม 99 บาท ดึงลูกค้าใช้บริการ easy2send เพิ่ม

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ขายหุ้นกู้ Online 100% มูลค่าใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือCPFTHบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ รุกตลาดออนไลน์ เปิดตัว Jubilee Online Store

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเครื่องประดับเพชรของเมืองไทย จากการบุกเบิกเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า สู่การเปิดตัว Jubilee Online Store อย่างเต็มรูปแบบ

ถึงเวลาประเทศไทย ต้องมองตลาดใหม่ ที่ไม่ใช่จีนหรือยัง

สินค้าภาคเกษตรของไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและรสชาติดี ซึ่งตลาดใหญ่สุดที่ส่งออก ก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SCB Group จัดตั้ง “ยานแม่” ภายใต้ชื่อ SCBX (เอสซีบี เอกซ์) มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค

กลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร รับบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ “SCBX” (เอสซีบี เอกซ์) เพื่อเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ

มจธ. เปิดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เรียนฟรีให้ SME เสริมบุคลากร Upskill ทักษะ “โลจิสติกส์” แบบครบวงจร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะจัดหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ฟรี

อีเลคโทรลักซ์ เผยเยาวชนไทยเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลสำรวจเชิงลึกล่าสุดที่อีเลคโทรลักซ์ได้ทำการศึกษาในกลุ่มเยาวชนเกือบ 14,000 คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เปิดเผยว่าคนรุ่นใหม่ไม่เพียงเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างจริงจังเพื่อโลกที่ดีขึ้น

อิมแพ็ค สร้างทีม Innovation Project สร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นที่น่ากังวล ส่งผลให้ทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อิมแพ็ค ก็เช่นกัน ที่ผ่านมาได้กำหนดแคมเปญ IMPACT We Care

Nutanix Cloud Platform ทลาย Silos ในการทำงานบน Hybrid Multicloud

ในงานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ของนูทานิคซ์ Global NEXT Digital Experience 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนศกนี้ นูทานิคซ์จะประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์

WeTV รุกตลาดวิดีโอสตรีมมิง ด้วยกลยุทธ์ “3X” ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ขึ้นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2023

WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำ ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2021-2023 เตรียมรุกตลาดสตรีมมิงในประเทศไทยเต็มกำลัง

MUST READ

สิริฮับ เปิดจอง Real Estate-Backed ICO ตัวแรกของไทย วันแรก 21 ก.ย. นี้

เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ประกาศดีเดย์วันเปิดจอง “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ”

ขึ้นเวทีแล้วขาไม่สั่น? … “ท็อป จิรายุส” มีวิธี

คุณคิดว่า ถ้าพูดอะไรให้คน ๆ เดียวฟัง กับพูดเรื่องเดียวกัน แต่พูดต่อหน้าคนเป็นร้อย เป็นพัน หรือเป็นหมื่นฟัง แบบไหนจะเวิร์กกว่า ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ใหญ่?

ชิปไมโครโพรเซสเซอร์จากซัมซุง ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CO2 Measured เป็นครั้งแรก

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ประกาศว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม System LSI (large-scale integration) ของบริษัทฯ จำนวน 4 รายการ ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์กรอิสระคาร์บอนทรัสต์ (Carbon Trust)

ความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 กับภาวะลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 30 ล้านคน และกำลังเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทั่วประเทศ หลายคนยังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19

Nutanix Cloud Platform ทลาย Silos ในการทำงานบน Hybrid Multicloud

ในงานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ของนูทานิคซ์ Global NEXT Digital Experience 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนศกนี้ นูทานิคซ์จะประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น