TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology Canon ยกทัพดิจิทัลโซลูชัน ชูนวัตกรรมดันไทยสู่เมืองอัจฉริยะ ในงาน “THAILAND SMART CITY EXPO 2022”

Canon ยกทัพดิจิทัลโซลูชัน ชูนวัตกรรมดันไทยสู่เมืองอัจฉริยะ ในงาน “THAILAND SMART CITY EXPO 2022”

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยกขบวนโซลูชันและนวัตกรรมเทคโนโลยี ตอบรับการพัฒนาเมืองยุคดิจิทัล ร่วมแสดงในงาน “THAILAND SMART CITY EXPO 2022” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 

พงศพร  กรอบสนิท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Business Imaging Solution บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ตระหนักดีถึงแนวโน้มการพัฒนาเมืองผ่านระบบดิจิทัลในโลกปัจจุบัน ซึ่งต้องการเทคโนโลยีหลายแขนงเพื่อบูรณาการเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้ครอบคลุมทุกมิติ แม้แคนนอนยังเป็น New Player ในตลาดดิจิทัลโซลูชันจากการนำเสนอ Smart Workplace เมื่อปี 2562 แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี Digital Camera และ Digital Imaging ขั้นสูง เรามั่นใจว่าเทคโนโลยีของเราจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต โดยเฉพาะประเทศไทยถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงต่อการเติบโตในด้านนี้

ด้วยจุดเด่นด้านความหลากหลายทั้งความเป็นมหานครของกรุงเทพฯ ที่สามารถตอบรับกระแส Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยว เมืองเกษตรกรรม และยังมีเขตอุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งแคนนอนมีสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เอื้อการพัฒนาในทุกด้านที่กล่าวมา

เราจึงเชื่อมั่นว่าในอนาคต แคนนอนจะกลายเป็น Main Player ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน”

การนำเสนอแนวคิด “CANON SMART SOLUTIONS FOR BETTER LIVING” แบ่งพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) Smart Surveillance 2) Smart Workplace และ 3) Smart Industry

SMART SURVEILLANCE

การตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและการเฝ้าระวังถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความปลอดภัยในองค์กรทุกแห่ง ก่อให้เกิดความต้องการโซลูชันเพื่อการรักษาความปลอดภัยทั้งในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ:Access Control: การตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออกสถานที่แบบเรียลไทม์ โดยสามารถควบคุมการทำงานได้จากทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง

 •  Face Recognition and People Counting: การระบุตัวบุคคล นับจำนวน และบริหารจำนวนคนในพื้นที่ เพื่อออกแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • Face masking (Privacy Control): ระบบช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่อยู่ในภาพที่ถูกบันทึกไว้
 • Audio and Video Threat Detection: ตรวจจับเสียงร้องขอความช่วยเหลือ หรือตรวจหาอาวุธเพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น
 • Body Worn Cameras: บันทึกภาพหรือรวบรวมวิดีโอหลักฐานในที่เกิดเหตุ ซึ่งช่วยลดระดับความรุนแรงและความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้
 • AI-Driven Video Analytics: ระบบ AI อัจฉริยะที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเพื่อทำการวิเคราะห์ภาพ หรือวัตถุ และส่งต่อข้อมูลไปยังระบบอื่นๆ ได้

แคนนอน นำเสนอโซลูชันอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจและหน่วยงานทุกรูปแบบ อาทิ

 • Network Camera: ผ่านแบรนด์ในเครือ AXIS ซึ่งมีกล้องวงจรปิดครบทุกรูปแบบ พร้อมเทคโนโลยีภาพขั้นสูง เช่น Lightfinder ที่ปรับภาพในที่แสดงน้อยให้เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน รวมถึง Axis Forensic WDR ที่ช่วยปรับภาพในมุมย้อนแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
 • Recording & Video Management System (VMS): ผ่านแบรนด์ในเครือ Milestone รองรับการทำงานทั้ง NVR (Network Video Recorder) ในรุ่น Milestone Husky ด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลสำเร็จรูปที่ติดตั้งและใช้งานง่าย และการทำงานแบบ Server Based ในรุ่น Milestone Xprotect ในระบบ Software VMS (Video Management Solution) สามารถติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อบริหารจัดการกล้องและบันทึกภาพ โดยสามารถขยายเซิร์ฟเวอร์เพื่อขยายขอบเขตของระบบได้ตามต้องการ
 •  Video Content Analytics: กล้องวงจรปิดของ Canon และ AXIS มาพร้อมเทคโนโลยีการถ่ายภาพความละเอียดสูงพร้อมระบบการประมวลผลได้ภายในตัวกล้อง อาทิ การตรวจจับผู้ที่ผ่านเข้าพื้นที่ (Passing Detection) การตรวจจับการเคลื่อนไหวในบริเวณเฉพาะ (Object Moving Detection) การตรวจจับเมื่อมีการบดบังหน้ากล้อง (Camera Tampering Detection) การตรวจจับเสียงไม่พึงประสงค์ เช่น เสียงกระจกแตก (Volume Detection) เป็นต้น รวมถึงซอฟท์แวร์นับจำนวนคนในพื้นที่และจำนวนคนเข้า-ออก และการวิเคราะห์บุคคล เช่น อายุ เพศ ซึ่งเหมาะกับงานด้านการตลาดเพื่อดูกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้พื้นที่  นอกจากนี้ ยังมีระบบการตรวจจับป้ายทะเบียนรถที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ล่วงหน้าได้
 • Video Synopsis: ผ่านแบรนด์ในเครือ Briefcam ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่สามารสรุปวิดีโอ ดึงข้อมูลและวิเคราะห์ภาพบุคคลและวัตถุขั้นสูงได้ ทั้งลักษณะ สี ยานพาหนะ ความเร็ว ทิศทาง พร้อมบันทึกเวลาที่สิ่งเหล่านั้นปรากฏ เพื่อนำมาใช้สำหรับค้นหาหรือวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่นสามารถใช้ในการตรวจจับรถที่เลี้ยวกลับในพื้นที่ผิดกฎจราจรและการตรวจวัดระยะห่างระหว่างคน (Proximity)

SMART WORKPLACE

กระแสการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสู่การเป็น Digital Workplace กำลังเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดยังได้เร่งกระบวนการนี้ให้เกิดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ระบบการทำงานอัจฉริยะต่าง ๆ เริ่มมีความจำเป็นมากขึ้นใ

วันนี้แคนนอนนำเสนอโซลูชัน Digital Transformation เต็มรูปแบบด้วย “Smart Workplace Solutions” ที่ตอบโจทย์การทำงานทั้งแบบ Work From Home และ Hybrid Workplace โดยช่วยจัดการ Workflow ให้ทั้งสำหรับคนทำงานที่บ้านและในสำนักงานให้สามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นสำนักงานอัจฉริยะโดยสมบูรณ์

 • Smart Face Recognition Access Control & Visitor Management: ระบบจัดการการเข้า-ออกออฟฟิศครบวงจร โดยเปลี่ยนกล้องวงจรปิดให้เป็นกล้อง AI อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับใบหน้าบุคคลและบันทึกเวลาเข้า-ออก พร้อมเชื่อมต่อกับระบบ HR ได้ทันที รวมทั้งรองรับการเข้าพื้นที่ของผู้มาติดต่อด้วย Visitor Management System โดยผู้มาติดต่อสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง QR Code โดยระบบจะบันทึกและจดจำใบหน้าของผู้ติดต่อไว้เพื่อให้สามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อกับพนักงาน
 • Smart Meeting & Collaboration: โซลูชันบริหารการจองห้องประชุมรวมถึงโต๊ะทำงานที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง โดยระบบจะเชื่อมต่อกับ Microsoft Outlook และ Google Workspace (G Suite) เพื่อให้พนักงานจองห้องประชุมหรือโต๊ะทำงานผ่านออนไลน์ได้ นอกจากนี้ยังมี Room Display หน้าจอแสดงสถานะที่ติดตั้งหน้าห้องประชุมและยังสามารถจองห้องผ่านหน้าจอได้ รวมถึง Interactive Display และ Video Conferencing หน้าจออัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องและระบบเสียงคุณภาพสูง รองรับระบบปฏิบัติการ Window หรือ Android โดยสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อป ซึ่งแสดงผลแบบไร้สายได้พร้อมกันถึง 4 จอ ควบคุมหน้าผ่านแอปพลิเคชันมือถือรวมถึงรองรับการประชุมออนไลน์ ทำให้ทุกการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Smart Cloud Printing & Scanning: uniFLOW Online โซลูชันการพิมพ์และสแกนบนคลาวด์ที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ อำนวยความสะดวกในการจัดการสภาพแวดล้อมการพิมพ์และการสแกนเอกสารทั้งหมด ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความความสามารถให้กับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นของแคนนอน ทำให้กระบวนการทำงานคล่องตัวยิ่งขึ้น รักษาความปลอดภัยและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SMART INDUSTRY

การผลิตในระดับอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่ยุค Automation อย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่เพียงในสายการผลิตเท่านั้น แต่ในระดับการควบคุมและการบริหารทรัพยากร ก็ยังหันมาใช้ระบบการควบคุมแบบเครือข่าย กล้องวงจรปิด การฝึกอบรมออนไลน์และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตมากยิ่งขึ้น อาทิ

 • Canon Vision Edition & Network Camera
 • Barcode reading
 • Live streaming, Online learning, Virtual classroom
 • Outdoor PTZ Live Streaming (TV Reporter)

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านกล้องดิจิทัล กล้องวงจรปิด และเทคนิคการสตรีมมิ่งบนมาตรฐานระดับโลก ทำให้แคนนอนมีเทคโนโลยีกล้องที่ตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมทุกประเภท

 • Smart Factory Solution: Canon Industrial Imaging Platform เป็นซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของโรงงานระบบอัตโนมัติด้วยการใช้เทคโนโลยี Image Processing ของกล้องวงจรปิด และซอฟท์แวร์ Vision Edition ในการตรวจจับภาพ วัตถุชิ้นงาน หรือบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด แล้วแปลงภาพเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปสั่งงาน หรือใช้งานต่อในกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร หรือแขนกล
 • Smart Live Streaming & Remote Production: Canon Remote Camera (4K PTZ) รุ่นล่าสุดซึ่งประกอบด้วย CR-N500, CR-N300, CR-X500, CR-X300 และ RC-IP100 Remote Controller ที่ตอบโจทย์การทำงานด้าน Streaming, Broadcasting และ Remote Production ทั้ง Indoor และ Outdoor ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ แคนนอนยังนำเสนอสินค้าและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจทุกระดับ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชันต่าง ๆ รวมถึงโปรโมชันที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรทุกรูปแบบ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อิมแพ็ค ผนึก กฟผ. เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี รวม 13 ช่องจอด

SHARGE ยกระดับแอปฯ ช่วยผู้ใช้รถจองสถานีชาร์จ EV กว่า 1,000 หัว ตอบรับกระแสรถ EV บูม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

ความยั่งยืนของกิจการ ในรอบปี 2565

ผ่านพ้นปี 2565 ถือเป็นธรรมเนียมที่จะมีการประมวลเรื่องราวด้านความยั่งยืนที่ผ่านมาในรอบปี เพื่อเป็นการทบทวนสถานะของการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การวางทิศทางและตั้งเป้าหมายสำหรับการพัฒนาในปีนี้ต่อไป

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

สำรวจระบบนิเวศรองรับยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมหรือยัง กับการเติบโตแบบก้าวกระโดด

คึกคักตั้งแต่ปีเสือดุมาจนปีกระต่ายก้าวกระโดด กับกระแสการเติบโตทะลุเพดานความนิยมยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากปัจจัยด้านลบจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจนใกล้ 40 บาทเต็มที

ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย ครบรอบ 23 ปี เดินหน้าสร้างความรู้ด้านไอที ให้กับผู้สูงวัย

ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย (OPPY CLUB) ฉลองครบรอบ 23 ปี ยืนหยัดเป็นแหล่งรวมตัวของผู้สูงวัยที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น