TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

พร้อมแนะให้ไทยเร่งอุดจุดอ่อนในการขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นของไทย และบ่มเพาะความรู้ความสามารถของแรงงานรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์โลกเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น 

งานวิจัยชิ้นนี้ทำโดย AlphaBeta บริษัทให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเศรษฐกิจ ซึ่งจัดทำการศึกษาภายใต้หัวข้อ  “Unlocking Thailand’s Digital Potential” หรือ การปลดล็อกศักยภาพทางดิจิทัลของประเทศไทย

ทั้งนี้ เจเนวีฟ ลิม (Genevieve Lim) ผู้บริหารของ AlphaBeta ซึ่งนำเสนอสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวว่า ทิศทางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในขณะนี้ก็คือการมุ่งเข้าสู่โลกดิจิทัล ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ กลายเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนับจากนี้ ดังนั้น ยิ่งปลดล็อกศักยภาพทางดิจิทัลของตนเองได้เร็วเท่าไรย่อมจะได้ประโยชน์ในการพลิกฟื้นได้อย่างก้าวกระโดด และทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างยั่งยืนเร็วขึ้นมากเท่านั้น 

ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย หากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2030 ตัวเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไทยต่อปีได้ถึง 2.5 ล้านล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 16% ของ GDP ประเทศไทยในปี 2020 ที่ผ่านมา 

ขณะเดียวกัน ไม่เพียงแต่ธุรกิจใหม่ ๆ อย่างสตาร์ตอัพที่จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น แต่การศึกษายังพบอีกว่าภาคธุรกิจดั้งเดิมซึ่งเป็นแหล่งรายได้อันดับต้น ๆ ของไทย อย่างค้าปลีก งานบริการ และการผลิต สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มช่องทางการขาย การกระจายการขนส่ง และการติดต่อเชื่อมโยงเข้าถึงผู้บริโภค โดย 21% ของโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นของภาคผู้บริโภค ค้าปลีก และงานบริการ เป็นการตอกย้ำว่าผลลัพธ์ของเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภาคธุรกิจไอซีทีเท่านั้น 

สำหรับการศึกษาฉบับนี้ จะมุ่งตอบคำถาม 3 ประการหลัก คือ 1) ทำไมดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันถึงสำคัญสำหรับประเทศไทย 2) โอกาสของประเทศไทยอยู่ที่ตรงไหน และ 3) คือ ปัญหาและความท้าทายของไทยว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงข้อเสนอแนะที่ไทยควรดำเนินการต่อไปเพื่อฉกฉวยโอกาสทางดิจิทัลนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มากที่สุด 

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

เจเนวีฟ กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ คนไทยส่วนใหญ่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปน่าจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นแล้วไม่มากก็น้อย 

โดยรายงานการศึกษาคาดการณ์ว่า 65% ของโอกาสทางดิจิทัลของประเทศไทย มูลค่ารวม 1.6 ล้านล้านบาท น่าจะมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนรูปแบบสู่ระบบดิจิทัลยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถด้านการฟื้นตัวในระยะยาวของธุรกิจไทย

ในส่วนของโอกาสของไทยยังถือได้ว่าเปิดกว้าง ภายใต้นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐอย่างจริงจัง ซึ่งเจเนวีฟ ชมว่า รัฐบาลไทยค่อนข้างทำได้ดีในแง่ของการสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มตัว โดยสถานะความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม รายงานพบว่า ไทยยังมีความท้าทายที่ต้องเร่งแก้ไข คือ อัตราการนำระบบดิจิทัลไปใช้ของธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ คือ ประมาณ 33% เมื่อเทียบกับมาตรฐานเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ราว 65% โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการขาดแคลนทักษะดิจิทัล ความรู้เท่าทันด้านเทคโนโลยี และบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมทั้งต้นทุนที่สูงของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น เครือข่าย 5G

เจเนวีฟ กล่าวเสริมว่า อีกหนึ่งความท้าทายของไทย คือ การเร่งกระจายการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ไปยังตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วไทย โดยการศึกษาพบว่า อัตราการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลยังกระจุกตัวอยู่แต่ภายในกรุงเทพฯ สูงถึง 40% เมื่อเทียบกับเมืองรอบนอก 

ทั้งนี้ เจเนวีฟได้สรุป 3 แนวทางหลักที่ไทยต้องเร่งดำเนินการเพื่อนำไปสู่การคว้าโอกาสทางดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือ

1) การช่วยให้ธุรกิจต่างๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้งานได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การจัดทำฐานข้อมูล

2) การปรับปรุงการฝึกอบรมทักษะและการศึกษาด้านระบบดิจิทัล จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบ่มเพาะที่ไม่เพียงแต่สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล แต่ยังเปิดโอกาสให้แรงงานเดิมที่มีอยู่ได้รีสกิลและอัพสกิลทักษะทางดิจิทัลของตนเอง รวมถึง สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนได้จับมือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน

และ 3) คือการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การค้าดิจิทัลได้สะดวกมากขึ้น เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมค้าให้หลากหลายมากขึ้นและครอบคลุมตลาดที่กว้างขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ เช่น ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 

เจเนวีฟ กล่าวว่า หากไทยสามารถปลดล็อกศักยภาพทางดิจิทัล และจัดการอุดรอยรั่วได้ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยก็จะเป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจและแหล่งจ้างงานใหม่ๆ ที่จะช่วยนำพาเม็ดเงินเข้าไทยได้อีกมหาศาล 

ด้าน แจ็คกี้หวาง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นเรื่องยากสำหรับประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่คนไทยก็สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง และคว้าโอกาสใหม่ ๆ โดยนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ได้ค่อนข้างดี ซึ่ง Google ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ไมบคว้าโอกาสทางดิจิทัลให้ได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านโปรแกรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

ชาวบ้านบ่นหมูแพง ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

ไทยพาณิชย์ประกาศผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 35,599 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ของปี 2564 จำนวน 35,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% จากปีก่อน

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แชฟฟ์เลอร์ – ม.บูรพา ขับเคลื่อน EEC Automation Park ผ่านศูนย์การเรียนรู้/ฝึกอบรมอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น