TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” (True Farm) เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยีหลากหลาย ทั้ง IoT, Blockchain และ Cybersecurity รวมถึงการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ประมวลผลบิ๊กดาต้าเพื่อช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ยกระดับการบริหารจัดการฟาร์มยุคใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม ดูข้อมูล ตรวจสอบ ควบคุม และสั่งการระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์มแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ภาคการเกษตร เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาตลอด ขณะที่เกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งสภาพอากาศและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะของโลก ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

ทรู ดิจิทัล ในฐานะผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร จึงนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเข้าช่วยเหลือเกษตรกรไทย เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” (True Farm) เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร มุ่งส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ทุกประเภท ครอบคลุมทั้ง พืช ประมง และปศุสัตว์ เช่น ไก่ สุกร และโคนม ให้ใช้ประโยชน์จากอัจฉริยภาพเครือข่ายทรู 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายทั้ง ไอโอที บล็อกเชน และไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ โดย True Farm โดดเด่นด้วยแนวคิด “การเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ที่มีการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์เชิงลึก สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

มาพร้อม แพลตฟอร์มดาต้าไวเซอร์ โดยทรู ดิจิทัล (DataVisor by True Digital) ให้ตรวจสอบ ควบคุม และสั่งงานระบบฟาร์มแบบเรียลไทม์ง่ายๆ ยกระดับการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรก้าวผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่สำคัญ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลิตผลและมีคุณภาพสูงแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลกได้ ปลดล็อกธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

เอกราช กล่าวเสริมว่า การเกษตรแม่นยำ เป็นกุญแจที่ปลดล็อกธุรกิจ พลิกสู่โลกแห่งอุตสาหกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้งเทคโนโลยีเพื่อวัดค่าสภาพแวดล้อมโดยรอบ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภายในฟาร์มแบบอัตโนมัติ (Farm Automation) และ เทคโนโลยีจัดการสัตว์และพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมได้จากอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ในฟาร์ม จะถูกนำมาวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ ดาต้าไวเซอร์ โดยทรู ดิจิทัล ที่สามารถประมวลผลข้อมูลเชิงลึก หาข้อมูลเชิงลึก ทั้งยังสามารถแนะนำและแสดงข้อมูลสำคัญ ๆ ผ่านแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ทั้งในด้านต้นทุนการผลิต การวางแผนปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ปริมาณน้ำ สภาพดินและอากาศ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย

สำหรับโซลูชัน True Farm ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจเกษตร ดังนี้

  1. True Farm Drone และ True Farm Grow สำหรับกลุ่มธุรกิจพืช – โซลูชัน “ทรู ฟาร์ม โดรน” (True Farm Drone) ให้บริการโดรนสำหรับฉีดพ่นปุ๋ยหรือยา และ โซลูชัน “ทรู ฟาร์ม โกรว์” (True Farm Grow) อุปกรณ์ไอโอทีสำหรับการให้น้ำและเพาะปลูก สามารถช่วยดูแลพืชได้อย่างแม่นยำ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและแรงงานในการดูแล โดยสามารถเลือกใช้โซลูชันได้ตามความเหมาะสม ครอบคลุมทั้งพืชไร่ พืชสวน และผลไม้
  2. True Farm Chicken สำหรับกลุ่มธุรกิจไก่ – ระบบฟาร์มอัตโนมัติ (Farm Automation) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีช่วยดูแลสภาพแวดล้อมที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงไก่ อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น แสง และความเร็วลม โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดและส่งรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติ ควบคุมและสั่งงานได้ผ่านออนไลน์ เพิ่มความมั่นใจในการดูแลไก่ในฟาร์มให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่และบริหารจัดการฟาร์มได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ฟาร์ม
  3. True Farm Pig สำหรับกลุ่มธุรกิจหมู – ติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีสำหรับระบบฟาร์มอัตโนมัติ ช่วยรายงาน ตรวจสอบ และควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนสุกร เจ้าของฟาร์มสามารถดูแลฟาร์มสุกรได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ฟาร์ม และผู้ที่เข้าไปในฟาร์มได้รับการตรวจสอบความสะอาดตามมาตรฐานการป้องกันโรค ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุกร ทำให้ผลผลิตเสียหายได้
  4. True Farm Shrimp สำหรับกลุ่มธุรกิจกุ้ง – เทคโนโลยีไอโอที ช่วยให้การดูแลกุ้งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์จะช่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อให้ผู้ดูแลฟาร์มสามารถควบคุมอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับการเติบโตของกุ้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารกุ้ง ที่เป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงกุ้งด้วย
  5. True Farm Cow สำหรับกลุ่มธุรกิจโคนม – อุปกรณ์ไอโอทีช่วยดูแลสุขภาพของโคนม เช่น แท็กติดหู (Ear tag) หรือสายคล้องคอ (Collar) สามารถตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน และการเคี้ยวเอื้อง เพื่อประเมินสุขภาพและรอบการผสมพันธุ์ที่เหมาะสมของโคนม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการผสมพันธุ์วัวนม ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการเจ็บป่วยของโคนมได้

“โซลูชัน True Farm เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในปัญหาของเกษตรกรไทย จากการทำงานร่วมกับเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมถึงสถาบันการศึกษา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ที่สำคัญ คือ การทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ก็สามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง รวมถึงไม่เป็นภาระต้นทุนแก่เกษตรกร โดยสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมด้วยค่าบริการแบบรายเดือน อีกทั้ง ทรู ดิจิทัล ยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ชำนาญการในอุตสาหกรรมการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ที่จะร่วมพัฒนาและดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ได้เรียนรู้ ประสบความสำเร็จ และเติบโตเป็นเกษตรกรยุคใหม่ได้อย่างเต็มขั้น” เอกราช กล่าวสรุป

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หนึ่งทศวรรษ Sea (ประเทศไทย) กับ 3 ธุรกิจหลัก เกม-อีคอมเมิร์ซ-การเงินดิจิทัล

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

ทรูมันนี่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ CPF, CPALL และ TRUE ผ่านทรูวอลเล็ท เริ่ม 5 ส.ค. นี้

ทรูมันนี่ ขยายบริการทางการเงินตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

โซนี่ไทย เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” โชว์รูมแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด Gadgets Community

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าขยายตลาดบริเวณโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” นับเป็นโชว์รูมโซนี่สโตร์สาขาที่ 6 ในประเทศไทย

MUST READ

จิตตะ เปิดขุมทรัพย์ การลงทุนครึ่งปีหลัง ส่ง ‘Jitta Ranking ญี่ปุ่น’ รับผลตอบแทนเฉลี่ย 26.12% ต่อปี

จิตตะ เวลธ์ (Jitta Wealth) มองภาพการลงทุนครึ่งปีหลัง 2565 ยังผันผวน ภาวะตลาดหมีและ เศรษฐกิจถดถอยกดดันการลงทุนไปถึงปีหน้า ชี้นักลงทุนเลี่ยงความผันผวนจาก ฝั่งตะวันตก มาสู่เอเชีย

หนึ่งทศวรรษ Sea (ประเทศไทย) กับ 3 ธุรกิจหลัก เกม-อีคอมเมิร์ซ-การเงินดิจิทัล

10 ปี Sea (ประเทศไทย) ลงเสาหลักธุรกิจไว้ 3 เสาที่เกื้อกูลกันในโลกดิจิทัลอย่างแน่นหนา ... เกม-อีคอมเมิร์ซ-การเงินดิจิทัล

กสศ. จับมือ สพฐ. เปิดตัว One Application ช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองความเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว One Application ระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กทม. จับมือเครือข่าย จัด ‘บางกอกวิทยา’ เปลี่ยนกรุงเทพฯให้เป็น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตลอดเดือนสิงหาคม

กรุงเทพมหานคร ชวนเครือข่ายพันธมิตร ร่วมจัดและทำกิจกรรม “บางกอกวิทยา” ด้วยการแปลงห้องเรียนวิทยาศาสตร์จากภายในห้องเรียนมาอยู่ทั้งกรุงเทพฯ

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ยกระดับชุมชน เดินหน้า ขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเสวนา “กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform” เพื่อการยกระดับชุมชน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และในระดับจังหวัด
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น