TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ไทยพาณิชย์ร่วมกับศศินทร์ มอบรางวัล Bai Po Business Awards ยกย่อง SME ไทย

ไทยพาณิชย์ร่วมกับศศินทร์ มอบรางวัล Bai Po Business Awards ยกย่อง SME ไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่ง สามารถพัฒนาคุณภาพและสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17” ยกย่อง 7 ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีรายอื่น ๆ โดยมีอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีมาโดยตลอด ทั้งด้านบริการทางการเงิน การให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผ่านโครงการอบรม สัมมนาต่าง ๆ พร้อมกับเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตไปด้วยกัน ธนาคารจึงร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17 เพื่อยกย่องเอสเอ็มอีไทยที่สามารถเติบโตและโดดเด่นในหลากหลายมิติท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงกระแสดิสรัปต์ของเทคโนโลยี ภายใต้การปฏิบัติดีต่อสังคมส่วนรวม ที่สำคัญรางวัลนี้ยังมีการติดตามพัฒนาการของผู้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว พร้อมทั้งคอยแนะนำส่งเสริมธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

“ตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ พบว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีจะเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สำคัญ แต่อยู่ที่เก่งหรือไม่เก่ง ประกอบกับมีแนวคิดที่ยั่งยืน เมื่อเจอกับวิกฤตสามารถปรับตัวและนำพาองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วทันกับสถานการณ์ และยังได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการในยุคนี้ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Logistic มากยิ่งขึ้น คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งของธุรกิจตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มีความพร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสีเขียว (Green) เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้มีความก้าวหน้าและเติบโตไปด้วยกัน”

รศ.ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่ารางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเอสเอ็มอีรายอื่น ๆ ให้สามารถยกระดับธุรกิจของตนเอง เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการเข้าไว้ด้วยกัน และร่วมกันเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ยั่งยืนขึ้น ซึ่งการสร้างความยั่งยืนถือเป็นสิ่งที่สำคัญ สามารถใช้พลังความเป็นผู้ประกอบการหาวิธีการใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรม ให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านผลประกอบการ สิ่งแวดล้อม และสังคม ควบคู่กันไป

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการตัดสินรางวัล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่า 3 ล้านรายและมีบทบาทต่อการจ้างงานราว 70% ภาคเอสเอ็มอีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับเส้นทางการเติบโตเอสเอ็มอีไทยในปี 2022 ปัจจัยที่ต้องระวังคงหนีไม่พ้นเรื่องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยังส่งผลกระทบต่อการผลิตทั่วโลกทำให้มีความยากในการวางแผนอนาคต ดังนั้นการวางแผนรับมือในเหตุการณ์ไม่ปกติจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เอสเอ็มอีต้องทำ

สำหรับยุทธศาสตร์ที่ทุกธุรกิจต้องโฟกัส คือ “การปรับตัว” อย่างเร่งด่วนใน 5 ด้าน เริ่มต้นจาก 1) ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ทุกวิกฤติการณ์ที่ต้องเจอต่อจากนี้ไปจะทำให้เราแข็งแกร่ง 2) ปรับตัวให้ทันกับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของดิจิทัล ผลักดันธุรกิจเข้าสู่แพลตฟอร์ม E-commerce และอย่าหันหลังให้นวัตกรรม 3) ปรับกลุ่มเป้าหมายใหม่รู้จักกระจายความเสี่ยง 4) ปรับวิธีการหารายได้จากธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ มองหาแนวร่วมเครือข่ายเอสเอ็มอีเพื่อต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน และ 5) ปรับองค์กรให้คล่องตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้ การทำธุรกิจต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน รู้จุดยืนในแบรนด์ของตนเอง รวมถึงคำนึงถึงลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดคือ การคำนึงถึงความยั่งยืนในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ต้องเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 ที่เป็นชนวนสร้างจุดเปลี่ยนของโลกธุรกิจไปตลอดกาล 

สำหรับการตัดสินรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 17 นี้ มีธุรกิจที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลตามมิติการพิจารณารางวัลของโครงการ จำนวน 6 ราย และเนื่องด้วยทางโครงการได้เล็งเห็นความโดดเด่นของเอสเอ็มอีที่เป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าแก่สังคม จึงได้มีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษ จำนวน 1 ราย ดังนี้

  1. บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด ธุรกิจคลังสินค้าออนไลน์ ภายใต้ชื่อ MyCloudFulfillment มีบริการที่พร้อมอำนวยความสะดวก 3 ด้านหลัก คือ เก็บ แพ็ก ส่งสินค้า ล่าสุดบริษัทได้รับเงินลงทุนระดับ Series B มูลค่า 7.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 250 ล้านบาท จาก JWD Group และ SCB 10X โดยมีเป้าหมายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปเพิ่มศักยภาพด้านคลังสินค้าและการรองรับการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
  2. บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแหนมรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ แหนมดอนเมือง กม.26 และ แหนมสุทธิลักษณ์นับเป็นรายแรกของประเทศไทยที่นำนวัตกรรมการฉายรังสีในอาหารมาใช้กับผลิตภัณฑ์แหนม เพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยปราศจากสารกัมมันตรังสีตกค้าง  และเป็นรายแรกที่นำเทคโนโลยีสุญญากาศมาใช้กับบรรจุภัณฑ์แหนม หัวใจหลักที่สำคัญอีกประการที่ทำให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จก็คือการให้ความสำคัญกับด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงจากภาวะวิกฤติต่าง ๆ อยู่เสมอ ได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารจัดการด้านบุคลากร และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
  3. บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน ภายใต้แบรนด์ “PAC” ผลิตภัณฑ์เด่นคือ เครื่องทำน้ำร้อนจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ที่นำเทคโนโลยีการหมุนเวียนนำเอาพลังงานที่สูญเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
  4. บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด  ผู้ผลิตและส่งออกเนื้อปูพาสเจอไรซ์บรรจุกระป๋องและถุงแช่เย็น ภายใต้แบรนด์ Siam Crab Viya Crab Swasdee Crab และ Smile Crab รวมถึงต่อยอดเป็นสินค้าแปรรูปอื่น ๆ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงร้านอาหาร “ชาวเลซีฟู้ดส์” นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนด้วยการจัดตั้ง “ธนาคารปูม้า” เพื่อคืนปูม้าสู่ท้องทะเลไทย คืนกำไรให้กับสังคม ได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
  5. บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด  ผู้นำในด้านการผลิตสารสกัดสมุนไพรเป็นวัตถุดิบสารออกฤทธิ์ด้านสุขภาพและความงาม สำหรับอุตสาหกรรมยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ยาสามัญ ยาแผนโบราณ เครื่องดื่ม เวชสำอาง และทางการแพทย์ ถือเป็นผู้ผลิตรายหลักในประเทศไทยที่สามารถผลิตสารสกัดสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล ได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารจัดการด้านการเงิน การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
  6. บริษัท เอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ Enconcept ซึ่งเป็นรายแรกของไทยที่นำบทเพลงและดนตรี (Memolody) มาใช้ในการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เรียนแล้วมีความสุข สนุก รู้สึกว่าง่าย รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาวิธีการเรียน และพัฒนา 30 แอพพลิเคชันการศึกษาขึ้นมา เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงความรู้ภาษาอังกฤษได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเปิดโรงเรียนหลักสูตรระบบอังกฤษ The Newton Sixth Form School และโรงเรียนเต็มเวลาภาคไทย The Essence School ที่ให้ความสำคัญกับเวลา เรียนเฉพาะวิชาหลักที่จำเป็นแต่เน้นให้รู้ลึกถึงปรัชญา ได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ

สำหรับในปีนี้ได้มีการมอบรางวัลพิเศษ “องค์กรที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าแก่สังคม (Social Value Creation)” ให้กับธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนหรือสังคมเป็นวงกว้างได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คือ บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งมีจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน และนำหลักการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีแบบกสิกรรมธรรมชาติมาใช้ รวมถึงมุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสมาชิกชาวนาและเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรรวมถึงเปิดโอกาสหารายได้ให้สมาชิกในเครือข่ายด้วยการทำหน้าที่กระจายสินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Bluebik ประกาศปิดดีล เข้าถือหุ้นใหญ่ GMVPI ผู้เชี่ยวชาญระบบ SAP

บิทคับ ออนไลน์ จับมือ Coinbase Custody ยกระดับความปลอดภัยการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉายภาพความเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้า ฉายภาพความเป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก

POCO เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง POCO F4 และ POCO X4 GT

POCO แบรนด์เทคโนโลยียอดนิยม ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดทั่วโลก POCO F4 มาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon กล้อง 64MP และ POCO X4 GT พร้อมชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 8100 ตอบโจทย์คอเกมและเอนเตอร์เทนเมนท์ ในราคามิตรภาพ

TECNO เปิดตัวสมาร์ทโฟน CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ สุดทันสมัย เตรียมเปิดตัวไทยเดือนกรกฎาคมนี้

เทคโน (TECNO) เปิดตัวสมาร์ทโฟน TECNO CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แสดงก้าวสำคัญและกำหนดทิศทางของแบรนด์ TECNO สู่การเป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีความสากล

แคนนอน เปิดตัวกล้องมิเรอร์เลส EOS R7 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

แคนนอน (Canon) ตอกย้ำผู้นำตลาดกล้องมิเรอร์เลส เปิดตัวกล้อง Canon EOS R7 และ EOS R10 ที่ได้รับการส่งต่อเทคโนโลยีระบบโฟกัสจาก Canon EOS R3

TOD โคเปนเฮเกน กับการพัฒนาเส้นทางจักรยานอันดับหนึ่งของโลก

อะไรที่ทำให้ TOD ของเมืองโคเปนเฮเกน มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางจักรยาน จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งจักรยาน"

Aruba แนะโรงงานอุตสาหกรรมใช้ AIOps ผนวก IT กับ OT ให้เป็นหนึ่งเดียวฝ่าอุปสรรคหลังยุคโควิด

ยุคหลังการแพร่ระบาดโควิด โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่เส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้เท่าทันหรือล้ำหน้าคู่แข่งทั่วโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและโซลูชันที่เหมาะสม

บลูบิค ส่งนวัตกรรม ‘LISMA’ ที่ใช้งาน SAP ผ่าน LINE App ได้เรียลไทม์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โปรโมตนวัตกรรม LISMA: LINE as SAP Mobile Application ที่เชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE

อนุรักษ์กระบือไทย ไม่ให้สูญพันธุ์

คำเปรียบเปรยที่ว่า “โง่เหมือนควาย” มาจากไหน? เพราะในความเป็นจริงแล้ว ควายฉลาดและสอนได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาควายจึงถูกใช้เป็นแรงงานหลักในการทำเกษตรกรรม  “ควาย” หรือ “กระบือ” สามารถทำงานได้ปีละประมาณ 4 เดือน ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง กระบือตัวหนึ่งใช้งานไถนาเฉลี่ยปีละ 10 ไร่   ในภาพความทรงจำ ควาย คือ สัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมานานนับปีที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวนา แต่ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้การใช้แรงงานควาย หรือ กระบือลดน้อยลง แต่กลับเน้นในเรื่องของการบริโภค จึงต้องมีการอนุรักษ์กระบือไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค

บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานดิจิทัล ดันสตาร์ตอัพช่วยลดคาร์บอน

บี.กริม เพาเวอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เดินหน้าสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ร่วมสนับสนุนสตาร์ตอัพค้นหาโซลูชันช่วยอุตสาหกรรมไทยลดการปล่อยคาร์บอน

เจาะลึกเทรนด์ NFT กระแสโลกมาแรง ต่อยอดสู่การตลาดยุคใหม่

เมื่อเทรนด์ของสะสมในโลกดิจิทัลอย่าง NFT กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งโลกรวมถึงคนไทย นักการตลาดจากทั่วโลกเชื่อว่า NFT กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำตลาดยุคดิจิทัลที่มาแรงมาก

MUST READ

บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานดิจิทัล ดันสตาร์ตอัพช่วยลดคาร์บอน

บี.กริม เพาเวอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เดินหน้าสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ร่วมสนับสนุนสตาร์ตอัพค้นหาโซลูชันช่วยอุตสาหกรรมไทยลดการปล่อยคาร์บอน

ซีพี ออลล์ จับมือ 10 พันธมิตร สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลัง 10 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ อาทิ เอสซีจี เคมิคอลส์, เอสซีจี แพคเกจจิ้ง, ยูนิลีเวอร์ ร่วมต่อยอด “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” สู่ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย สร้างระบบนิเวศการจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

GISTDA-มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดัน GI Tech หนุนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าผ่านการสัมมนาร่วมกัน Co-Creation ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ภายใต้มุมมองเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว เพื่อความสมดุลและยั่งยืน

ม.มหิดล ค้นพบแนวทางการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติวัสดุฉลาด เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม – ประหยัดทรัพยากรโลก

นักวิทยาศาสตร์ในยุคแรกเริ่ม เชื่อว่าโลกเกิดจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การค้นพบธาตุชนิดใหม่อีกมากมายในเวลาต่อมา

เซ็นทรัล รีเทล ทุ่ม 150 ลบ. เปิด “Tops Food Hall” สแตนด์อโลนแห่งแรกของไทย

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินเกมรุกตลาดฟู้ดรีเทลระดับพรีเมียมในไทย ทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท เปิดตัว “Tops Food Hall” สุขุมวิท 39 พรีเมียมฟู้ดสโตร์เวิลด์คลาส รูปแบบสแตนด์อโลน 2 ชั้นแห่งแรกในประเทศไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น