TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyAI สิงค์โปร์ จับมือ AWS สร้างโมเดล Generative AI ครอบคลุมประเทศใน SEA

AI สิงค์โปร์ จับมือ AWS สร้างโมเดล Generative AI ครอบคลุมประเทศใน SEA

การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2567 ของเวอร์เนอร์ โวเกลส์ (Werner Vogels) ซีทีโอของบริษัท Amazon ได้คาดการณ์ไว้ว่า Generative AI จะสามารถรับรู้ด้านวัฒนธรรมมากขึ้น โดยการเทรนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large language models: LLM) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในหมวดหมู่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) ด้วยข้อมูลที่หลากหลาย จึงนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งและแม่นยำยิ่งขึ้น เป้าหมายหลักคือการทำให้ Generative AI เข้าถึงผู้คนหลากหลายกลุ่มและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม LLM นั้นพึ่งพาข้อมูลที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นในรูปแบบภาษาและอักษรที่ถูกใช้จำนวนมาก อย่างเช่นภาษาอังกฤษ ที่มีข้อมูลสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing: NLP) อยู่มากมาย สิ่งสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ มองข้ามไม่ได้คือความสามารถในการดัดแปลง LLM ด้วยข้อมูลและภาษาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมในสังคม กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการเปิดตลาดใหม่ ๆ และสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชน

วัฒนธรรมมีผลในทุก ๆ อย่าง นี่เป็นสิ่งที่ผลให้ AI สิงค์โปร์ (AI Singapore: AISG) โครงการของภาครัฐริเริ่มโดยมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งชาติของสิงค์โปร์ (National Research Foundation) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในด้าน AI และทำให้ LLM มีความแม่นยำตรงกับบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการ SEA-LION – โครงการแรกสำหรับภูมิภาค

ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย AISG ได้พัฒนา SEA-LION ซึ่งเป็นโครงการด้าน LLM ที่ถูกเทรนและรับคำสั่งเฉพาะเจาะจงสำหรับภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (การเทรนล่วงหน้าและรับคำสั่งแบบ instruct-tuned เป็นวิธีการที่ช่วยให้สามารถควบคุมพฤติกรรม LLM ได้ดียิ่งขึ้น) โครงการแรกในภูมิภาค SEA-LION ยังทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับโครงการ National Multimodal LLM ของสิงคโปร์ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการวิจัยและนวัตกรรมด้าน AI ของประเทศ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ National AI Strategy 2.0 ซึ่งเป็นแผนการใช้เทคโนโลยี AI ในสิงคโปร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โมเดลนี้จะมุ่งเน้นไปที่ภาษาที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น บาฮาซาอินโดนีเซีย บาฮาซามลายู ไทย และเวียดนาม และในระยะยาวจะถูกขยายไปยัง ภาษาอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามา เช่น พม่าและลาว

การสร้าง LLM ที่ครอบคลุมหลายประเทศในระดับภูมิภาคนั้นต้องใช้ข้อมูล[เชิงลึก]และเจาะจง กับท้องถิ่นในภาษาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ตัวอย่างของความแตกต่างทางภาษาท้องถิ่นคือคำว่า “LOL” (คำย่อของ “laughing out loud” ในภาษาอังกฤษ)

ในประเทศไทยคนมักใช้ “55555” ในขณะที่ชาวอินโดนีเซียมักใช้ “wkwkwk” LLM ที่ได้รับการเทรนด้วยข้อมูลที่หลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น SEA-LION ช่วยเพิ่มความสามารถของแอปพลิเคชัน Generative AI ให้เข้าใจแง่มุมที่ละเอียดอ่อน เหมาะแก่ประสบการณ์ใช้งานของมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถเข้าใจความซับซ้อนทางสังคมที่อาจเป็นอุปสรรคอีกด้วย

เร่งพัฒนา Generative AI แบบเจาะจงในแต่ละท้องถิ่น (Hyper-local) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SEA-LION พร้อมใช้งานแล้วบน Amazon SageMaker JumpStart รวมทั้งโมเดลที่ได้รับการเทรนล่วงหน้า (pre-trained models) และเปิดให้ใช้งานแบบสาธารณะ เพื่อช่วยลูกค้าทั่วโลกในการเริ่มต้นใช้งานกับแมชชีนเลิร์นนิง (ML) โมเดล SEA-LION ที่ได้เปิดตัวไปแล้วมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กด้วยพารามิเตอร์ขนาด 3 พันล้านและ 7 พันล้าน และได้รับการเทรนโดยใช้ Amazon EC2 ซึ่งเป็นบริการที่ให้ความสามารถในการประมวลผลที่ปรับขนาดได้บนคลาวด์

โมเดลรุ่นเล็ก ๆ เหล่านี้มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่ายกว่า LLM ที่ใช้กันทั่วไปในตลาดปัจจุบัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีขนาดหลายแสนล้านพารามิเตอร์

ในช่วงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 AISG ได้ทำการเปิดตัวโมเดล SEA-LION เชิงพาณิชย์ ด้วยพารามิเตอร์เพื่อรองรับการปรับแต่งคำสั่งและจะมีความสามารถมากขึ้นในการจับความแตกต่างทางภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงปรับปรุงความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ พัฒนาการใช้เหตุผลในหลายภาษา และสร้างผลลัพธ์ที่มีบริบทมากยิ่งขึ้น

พอล คอนดิลิส ผู้ช่วยรองประธาน (AVP) ด้าน Data Science ที่ Tokopedia กล่าวว่า “การที่ AISG ให้ความสำคัญกับภาษาท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ค่อยมีบทบาทนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของเราที่ Tokopedia โต้ตอบกับเราในภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย การพัฒนาโมเดลที่มีความคล่องแคล่วในภาษาท้องถิ่นนั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราในการสื่อสารกับลูกค้าและพัฒนาประสบการณ์ของพวกเขา เรากำลังอยู่ในระยะทดลองขั้นต้นกับ SEA-LION ซึ่งโดยรวมดูมีแนวโน้มที่ดี”

หยิง เฉาเหว่ย หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ NCS กล่าวว่า “ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในเอเชียแปซิฟิก เรามองเห็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการปรับแต่งโมเดลภาษาเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายทางภาษาในภูมิภาค และพลิกโฉมวิธีการประมวลผลและแบ่งปันข้อมูล เรายินดีที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ AISG ในโครงการ SEA-LION LLM ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ AWS โครงการนี้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลโดยการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และมอบประสบการณ์ทีเจาะจงให้สำหรับแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ ธุรกิจและภาครัฐยังสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ NCS ในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจผ่านการใช้แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย LLM เพื่อควบคุมศักยภาพสูงสุดของ LLM ในโครงการ SEA-LION อีกด้วย”

ML และการประมวลผลที่คุ้มค่า

การสร้าง การเทรน และการใช้งาน LLM ต้องใช้เวลา ทรัพยากรการประมวลผลจำนวนมาก และความเชี่ยวชาญ AISG จึงได้ร่วมมือกับ AWS เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ โดยการใช้ประสิทธิภาพอันทรงพลังของคลาวด์สำหรับงานต่าง ๆ เช่น การเทรน ML และการประมวลผลประสิทธิภาพสูงโดยใช้ NVIDIA A100 Tensor Core GPU ซึ่งมอบผลลัพธ์ระดับสูงสุดพร้อมเครือข่ายที่รวดเร็วและตอบสนองไว

ขนาดที่กะทัดรัดของ SEA-LION ทำให้มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพมากกว่า LLM ขนาดใหญ่ ที่มีพารามิเตอร์มากกว่าหลายร้อยเท่า LLM ขนาดเล็กช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้งานได้เร็วขึ้น ปรับแต่งได้ในราคาที่ถูกกว่า และดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในระหว่างการเทรน ความง่ายในการปรับใช้ LLM ขนาดเล็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือที่ Edge ยังช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถนำมาใช้และสร้างแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ดร. เลสลี่ย์ เทียว ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ AI ของ AISG กล่าวว่า “การสร้าง LLM จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งานทุกเมื่อ โดย AWS ช่วยให้เราสามารถปรับขนาดได้อย่างคุ้มค่า เราสร้าง LLM ที่มีพารามิเตอร์ 3 พันล้านในเวลาเพียงสามเดือนด้วย AWS และตั้งแต่นั้นมาเราได้ปรับขนาดโมเดลเป็น 7 พันล้านพารามิเตอร์ เพื่อขยายการเข้าถึงไปยังผู้คนมากขึ้น การทำงานร่วมกับ AWS ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การเทรนโมเดลของเราเพียงอย่างเดียวแทนที่จะต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยนี้จึงช่วยเร่งการพัฒนา LLM ที่เป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนถึงความหลากหลายในภูมิภาคของเรา”

เอลซี่ ตัน ผู้จัดการประจำประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายภาครัฐทั่วโลก ที่ AWS กล่าวว่า “LLM ที่มีความเฉพาะด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น SEA-LION ของ AISG จะช่วยให้การสื่อสารและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมราบรื่นยิ่งขึ้น ช่วยรักษารายละเอียดทางวัฒนธรรม และช่วยให้ภาครัฐและธุรกิจสามารถให้บริการประชาชนและลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดีขึ้น เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ช่วย AISG ปลดล็อกศักยภาพของ Generative AI เพื่อสร้างประโยชน์มากมายให้กับเศรษฐกิจต่าง ๆ ในอาเซียน เราหวังว่าจะได้ช่วยให้ AISG ขยายการเข้าถึงของ LLM ด้วยเครือข่ายลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราในภูมิภาค”

เริ่มสร้างแอปพลิเคชัน Generative AI ในอุตสาหกรรมของท่าน บน AWS ได้แล้ววันนี้

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ตลาด Food Delivery ปี 2567 ยังมีเทรนด์ที่ลดลงต่อเนื่อง

SSRG เปิดตัว Marum Estate โครงการอสังหาฯ สไตล์รีสอร์ท ใกล้สนามบินใหม่ของกัมพูชา ตอบโจทย์ชีวิตหรูหราและยั่งยืน

อว. เปิดตัวรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ ต้นแบบเทคโนโลยี 5G คันแรกของไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ