TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup เปิดโฉม 8 สตาร์ตอัพ ร่วมมือกับเอกชนพัฒนาโซลูชันลดคาร์บอน

เปิดโฉม 8 สตาร์ตอัพ ร่วมมือกับเอกชนพัฒนาโซลูชันลดคาร์บอน

โครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” พื้นที่สร้างนวัตกรรมเชื่อมต่อสตาร์ตอัพกับอุตสาหกรรมไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการลดคาร์บอน ประกาศผลการคัดเลือกสตาร์ตอัพที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 8 ทีม ซึ่งมีทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจะเป็นโอกาสสำคัญในการจับคู่และร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของไทย พร้อมได้รับการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศอย่างเข้มข้นตลอด 3 เดือน เพื่อร่วมพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมลดคาร์บอนที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และเร่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทย ก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) สร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและพลังงานของประเทศไทย 

สำหรับสตาร์ตอัพที่ได้จับคู่ร่วมมือกับ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ได้แก่

  1. Annea – สตาร์ตอัพจากประเทศเยอรมนีที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างประสิทธิภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียน ด้วยเครือข่ายอัจฉริยะ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์อัตโนมัติ (Predictive Maintenance) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ที่สามารถทำนายประสิทธิภาพการทำงานและตรวจสุขภาพของเครื่องจักรล่วงหน้า เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนอย่างชาญฉลาด
  2. PAC Corporation – สตาร์ตอัพสัญชาติไทย มุ่งเน้นเรื่องการสร้างโซลูชันด้านพลังงานในระบบปรับอากาศ และการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาควบคุมระบบน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดค่าไฟฟ้า อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สตาร์ทอัพที่ได้จับคู่ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่

  1. ETRAN – สตาร์ตอัพสัญชาติไทย มุ่งเน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมด้านยานพาหนะไฟฟ้า และการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยพัฒนาโซลูชันด้านการขนส่งที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยด้วยพลังงานสะอาด 
  2. AltoTech – สตาร์ตอัพสัญชาติไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล AIoT ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม Alto Energy Edge สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยสามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการการใช้พลังงาน ของโรงแรม อาคาร ร้านค้า เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สตาร์ทอัพที่ได้จับคู่ร่วมมือกับ บมจ.ไออาร์พีซี ได้แก่

  1. Thai Carbon – สตาร์ตอัพที่ก่อตั้งในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีชาวต่างชาติ ที่มุ่งเน้นเรื่องการผลิตวัสดุชีวภาพขั้นสูง (advanced bio-based material) จากการถ่ายชีวภาพ (biochar) เพื่อใช้ในการกักเก็บคาร์บอนและเป็นวัสดุในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตร และสามารถนำไปผลิตพลังงานทดแทนที่จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้
  2. Krosslinker – สตาร์ตอัพจากประเทศสิงคโปร์ ที่ใช้เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง มาสร้างฉนวนกันความร้อนแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำกว่าการผลิตฉนวนกันความร้อนทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 

สตาร์ทอัพที่ได้จับคู่ร่วมมือกับ บมจ. ปตท. ได้แก่

  1. ReJoule’s – สตาร์ตอัพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาระบบตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มมูลค่าของแบตเตอรี่ทุกก้อน ทำให้ระบบจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว   
  2. TIE-con – สตาร์ตอัพสัญชาติไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคารด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานและตึกสูง ด้วยโซลูชั่นระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะภายในอาคารและโรงงานด้วย IoT (Internet of Thing) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในอาคาร และสามารถวางแผนการบำรุงรักษาระบบพลังงานในอาคารได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

สตาร์ตอัพทั้ง 8 ทีม จะได้เข้าร่วม “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565 พร้อมได้จับคู่ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในการพัฒนาโซลูชั่นให้ออกมาเป็น Proof of Concept (PoC) เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมลดคาร์บอนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จะต้องร่วมพัฒนาเป็นโซลูชั่นและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการเติบโตของสตาร์ตอัพและภาคธุรกิจ รวมถึงการได้รับโอกาสผลักดันขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน สตาร์ตอัพแต่ละทีมจะได้รับการสนับสนุนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสมในการทำงาน ทั้งการเข้าร่วม Masterclass Workshops, การให้คำปรึกษาด้านการทดสอบและพัฒนาโซลูชั่นจาก Corporate Mentor และผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกพื้นที่ในทำงาน และสำหรับการดำเนินงานระยะต่อไปของโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” จะจัดงาน DTS Symposium ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาและกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสตาร์ตอัพ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ

พร้อมกันนี้ สตาร์ตอัพในโครงการจะได้ร่วมแสดงโซลูชันการสร้างนวัตกรรมลดคาร์บอนต่อภาคธุรกิจ ภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญและผู้คนในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนักวิจัย นักเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม มาร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส และอนาคตของประเทศไทยต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2065 ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนร่วมสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากคาร์บอนเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (Thailand’s Zero Carbon Economy) ในระยะยาว

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Forward Labs จับมือ True Digital Park ถ่ายทอดความรู้ เพื่อต่อยอด Impact Technology

ทูซีทูพี จับมือ เรซิโอ เพิ่มช่องทางชำระ ดิจิทัลเพย์เมนต์ เร่งฟื้น การท่องเที่ยว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

AIS ยกมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ต สู่การเป็น Caster มืออาชีพ

AIS จัดโครงการ AIS eSports Young Caster Talent Season 2 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ตสู่การเป็น Caster มืออาชีพ ช่วยเติมเต็มให้ Ecosystem มีความแข็งแกร่ง

สหพัฒน์ ชวนเด็กไทยติวสดออนไลน์ 10 วิชา พร้อมพูดคุยกับ 3 ไอดอลคนดัง 3-8 ตุลาคมนี้

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นม. 6 ก่อนลงสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีนี้ ด้วยการจัดติวสด 10 วิชา ใน “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 25

ทรูมันนี่ เปิดตัว ‘Pay Next เงินติดมือ’ วงเงินใช้ก่อน จ่ายทีหลัง สูงสุด 10,000 บาท อนุมัติ 5 นาที

เพื่อจับจ่ายสินค้าและบริการได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ไมโครซอฟท์ จัดกิจกรรม “Microsoft Founders Society” ยกระดับสตาร์ตอัพไทย สร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุน

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Microsoft Founders Society” เชิญชวนผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ B2B (Business-to-Business) ตามติดความเคลื่อนไหวล่าสุดจากไมโครซอฟท์

ความเชื่อมโยงระหว่าง ESG กับ Bottom Line ของกิจการ

ผลสำรวจชิ้นล่าสุดนี้ ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ESG กับ Bottom Line ทางธุรกิจ ซึ่งกิจการยากที่จะปฏิเสธว่า การดำเนินงานเรื่อง ESG ไม่มีส่วนสัมพันธ์ในทางที่ไปเสริมรายได้หรือผลกำไร
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น