TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ทีดี ตะวันแดง จับมือ Google Cloud ยกระดับร้านค้าโชว์ห่วย ด้วยแพลตฟอร์ม Retail-as-a-Service

ทีดี ตะวันแดง จับมือ Google Cloud ยกระดับร้านค้าโชว์ห่วย ด้วยแพลตฟอร์ม Retail-as-a-Service

ทีดี ตะวันแดง จำกัด (“TD”) บริษัทเทคโนโลยีค้าปลีกชั้นนำประสานความร่วมมือ Google Cloud ช่วยร้านค้าขนาดเล็กแบบดั้งเดิมที่ดำเนินธุรกิจโดยครอบครัว เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ขายดีและมีกำไรท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของวงการค้าปลีก

ปัจจุบัน ร้านค้าขนาดเล็กในชนบทที่ดำเนินธุรกิจโดยครอบครัวหรือ “ร้านโชห่วย” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในชุมชนท้องถิ่นที่ขายของชำและของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันในราคาย่อมเยาได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากเครือร้านสะดวกซื้อที่ขยาย ตัวอย่างรวดเร็วซึ่งขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าเพราะได้เปรียบในแง่ของขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ ร้านโชห่วยยังได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ 61.6% ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม (MSMEs) ในท้องถิ่นมีรายได้ลดลง สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก

เพิ่มความสะดวกให้เจ้าของร้าน

TD นำเสนอรูปแบบโมเดลธุรกิจร้านสะดวกซื้อชุมชน (ถูกดี มีมาตรฐาน) แบบแบ่งปันผลกำไร เปลี่ยนโฉมร้านค้า และเปิดโอกาสให้ใช้งานแพลตฟอร์มค้าปลีกของบริษัท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของร้านในเรื่องการบริหารจัดการร้านค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและรองรับการปรับขนาด ข้อมูลวิเคราะห์ขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ของ Google Cloud โดยร้านค้าแต่ละแห่งที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะมีโลโก้ “ถูกดี” ข้างชื่อร้านเดิม

TD ทำให้การเติมสต็อกและการทำบัญชีการเงินในนามของร้านค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์มที่มีแอปพลิเคชันจุดขายอัจฉริยะ (POS) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายการจัดจำหน่ายสำหรับการค้าปลีกเต็มรูปแบบ เจ้าของร้านค้าสามารถใช้เวลาไปกับงานอื่น ๆ เช่น รับสินค้า พิมพ์ป้ายราคาและข้อความโปรโมตจาก POS เติมสินค้าในชั้นวาง และสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องปิดร้านค้าเพื่อไปหาผู้ค้าส่งและบันทึกธุรกรรมการขายด้วยตนเอง

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี

เทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด กล่าวว่า ร้านโชห่วย ถือเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของหมู่บ้านและชุมชนเพราะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยคนในชุมชน ทำให้มีความเข้าใจและความผูกพันกับชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ในช่วงที่ผ่านมาร้านค้าในหลายพื้นที่กลับประสบปัญหามีรายรับที่ไม่เพียงพอที่จะทำธุรกิจต่อ รวมถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หลายกิจการต้องปิดตัวลง ตลอดจนจากวิกฤติการเลิกจ้างพนักงานในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้คนหนุ่มสาวที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจำนวนมาก

TD จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในทุกพื้นที่ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบโมเดลธุรกิจรวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ร้านค้าพาร์ตเนอร์ขายดี มีกำไร เป็นรายได้หลักของครอบครัวได้ ซึ่งการที่เราจะสามารถทำได้เช่นนั้น เราจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยในระดับแนวหน้าเข้ามาช่วยเหลือ ทาง TD จึงได้ร่วมมือกับ Google Cloud ในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มของร้าน ถูกดี มีมาตรฐาน ขึ้น ผลจากความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ร้านค้าพาร์ทเนอร์ของเราสามารถเพิ่มยอดขายและทำกำไรได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากร้านค้าใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางถูกดีเพิ่มขึ้นกว่า 100 ร้านค้าต่อสัปดาห์

ลดความสิ้นเปลือง

ความท้าทายสำคัญที่ร้านโชห่วยต้องเผชิญก็คือ ความยากในการหาซื้อสินค้ามาขายและการเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้บ่อยครั้งร้านค้าต้องเสียโอกาสทางการขายและมีสินค้าค้างสต็อกจำนวนมากที่หมดอายุ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ที่ร้านค้าจะต้องแบกรับ

การใช้ Dataplex ของ Google Cloud ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคิดเงินอัจฉริยะ (POS) กับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในระบบคลาวด์จากส่วนกลาง จะช่วยให้ TD และร้านค้าพาร์ตเนอร์สามารถบริหารจัดการร้านค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้าภายในร้านและเชื่อมต่อกับเครือข่ายการจัดการสินค้าและคลังสินค้าให้โดยอัตโนมัติผ่าน Dataplex ของ Google Cloud ในการจัดส่งข้อมูลไปยังระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในระบบคลาวด์ของส่วนกลางแบบ Real-Time จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์, Vertex AI, Business Intelligence และเครื่องมือแสดงภาพข้อมูลของ Google Cloud ในการคำนวนและบริหารจัดการส่งสินค้าที่ต้องการไปยังร้านค้าพาร์ตเนอร์ได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ร้านค้าสามารถอยู่รอด แข่งขันได้ และขายดีมีกำไรตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้าน

ใช้งานเสถียร แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

สำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีข้อจำกัดในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ก็สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Google Cloud ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย การประมวลผลแบบ Serverless และพื้นที่เก็บข้อมูลและการดึงข้อมูลที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำช่วยให้ TD สามารถมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ราบรื่นและเสถียรให้แก่เจ้าของร้านได้จากแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ POS ในเครื่องชำระเงินที่ร้านค้าและบริการติดต่อสื่อสารในอุปกรณ์พกพา นอกจากนี้ ความสามารถเหล่านี้ยังช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานแบบออฟไลน์ได้เพื่อลดการหยุดชะงักของการดำเนินการในร้านค้า ขณะที่ข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่จะซิงค์กับระบบโดยอัตโนมัติเมื่อกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้ง

รุจ อัครพณิชสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีภายในร้านถูกดีที่พาร์ตเนอร์ใช้งานอยู่นั้นจะเป็นตัวจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในร้าน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากที่ต้องได้รับการนำเข้าระบบและถูกจัดระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางพาร์ตเนอร์ ซึ่งระบบ Google Kubernetes Engine และ Anthos Service Mesh ก็ได้ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดี”

พลิกโฉมโชห่วย “ไฮเปอร์มาร์ทเสมือนจริง”

TD เร่งมือพัฒนานวัตกรรมได้ด้วยการใช้โครงสร้างระบบที่มั่นคงและแข็งแรง โดยมีเครื่องคีออสก์บริการตนเองแบบใหม่เข้ามาพลิกโฉมร้านโชห่วยให้กลายเป็น “ไฮเปอร์มาร์ทเสมือนจริง” ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแคตตาล็อกสินค้าอุปโภคบริโภคของ TD ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีภายในร้าน (Pre-Order) ชำระเงินล่วงหน้า และมารับสินค้าได้เมื่อสินค้ามาถึง 

เปิดตัว มินิแอปใน LINE

โดยทาง TD ได้เปิดตัว มินิแอปใน LINE ช่องทางในการแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้แก่ทางลูกค้าได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในส่วนของ Membership ใน LINE MINI APP เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเพื่อเป็นสมาชิกของถูกดี ในการสะสมแต้มและแลกคะแนนรวมถึงรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ อีกช่องทาง ที่นอกจากจะอำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นการช่วยพาร์ทเนอร์สร้างฐานลูกค้าประจำของแต่ละร้านได้อีกด้วย

“ข้อมูลที่ได้จาก LINE MINI APP จะถูกนำไปรวบรวมเอาไว้ในแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อประมวลผลให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดสรรสินค้าให้เหมาะสมกับผู้บริโภคได้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้แก่พาร์ทเนอร์ได้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลวิเคราะห์ที่ได้มาประกอบการตัดสินใจในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ทางซัพพลายเออร์ได้พิจารณาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้แก่บริษัท และในอนาคตข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ของบริษัทอีกด้วย” รุจ กล่าวเสริม

ตอบสนองความต้องการตามฤดูกาลของผู้บริโภค

TD กำลังสำรวจการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศภายนอกร้านค้าแต่ละร้าน หรือเซ็นเซอร์ที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวในบริเวณต่าง ๆ ของร้านค้า โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกับ Google Cloud ในเฟสต่อไป สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แพลตฟอร์มค้าปลีกของ TD ตอบสนองต่อรูปแบบสภาพอากาศและความต้องการตามฤดูกาลของผู้บริโภคได้ ในขณะที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และเลย์เอาต์ของร้านค้าก็สามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและทำให้ลูกค้าเห็นสินค้าได้มากขึ้น

เอพริล ศรีวิกรม์ Country Manager, Google Cloud ประจำประเทศไทย กล่าวว่า TD ไม่ได้แค่ช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจโดยครอบครัวอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับแบรนด์อาหารสำเร็จรูปอิสระในท้องถิ่น รวมถึงโอกาสสร้างอาชีพให้กับชุมชนรากหญ้าด้วย เนื่องจากประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกประจำปีนี้ และเป็นผู้นำในการสนทนาเกี่ยวกับการฟื้นตัวของผู้ประกอบการ MSME ทั่วภูมิภาคนี้ TD จึงถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำระบบคลาวด์ ข้อมูลวิเคราะห์ และเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อส่งเสริมกลุ่มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นมือใหม่สำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ TD ในการเติบโตรอบด้าน และพร้อมที่จะสนับสนุนการขยายการดำเนินงานด้านการค้าปลีกและนวัตกรรมของบริษัทไปยังตลาดอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แกร็บ รุกตลาด B2B ส่ง “GrabForBusiness” เจาะลูกค้าองค์กร

ADA เผย 6 เทรนด์ผู้บริโภคปี 2022 ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และมีระบบดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย แนะใช้ Martech รับการเติบโต

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

‘สุกี้ตี๋น้อย’ กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน เตรียมขยายสาขากว่า 12 ในปี 66

“สุกี้ตี๋น้อย” ร้านสุกี้ที่มาแรง และเติบโตเร็วที่สุดร้านหนึ่ง แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด รายได้ – กำไรยังแข็งแกร่ง ขณะที่ปี 65 คาดยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4,000 ล้านบาท

MUST READ

ทรู จับมือ มาม่า ส่งแคมเปญ ‘มาม่าแจกเน็ตทรูฟรีทุกคัพ ลุ้นทองทุกสัปดาห์’

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกมาม่า ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ส่งแคมเปญใหญ่โค้งสุดท้ายของปี กับ “มาม่าแจกเน็ตทรูฟรีทุกคัพ ลุ้นทองทุกสัปดาห์”

อีริคสันเผยแนวโน้ม 5G ทั่วโลกยังคงเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ คาด การเชื่อมต่อผ่านบริการ FWA จะโตเร็วขึ้น

อีริคสัน เผยรายงานฉบับล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2565 ระบุจำนวนผู้ใช้บริการ 5G ทั่วโลกเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 1 พันล้านราย ภายในสิ้นปี 2565 และจะเพิ่มเป็น 5 พันล้านราย ภายในสิ้นปี 2571

7 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ผนึก TECH GROUP โชว์โซลูชันเพื่อความยั่งยืน ภายในงาน SX2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด (TSPACE) และ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด (STT GDC) พร้อมทั้งพันธมิตรทางเทคโนโลยี

EIC ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 เป็น 3.2% จากแรงส่งของการท่องเที่ยว

EIC ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 เป็น 3.2% (เดิม 3.0%) จากแรงส่งการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับอานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายได้แรงงานที่ปรับดีขึ้น

MG ยกขบวนรถยนต์ พร้อมแคมเปญสุดคุ้มที่งาน Motor Expo เคาะราคา NEW MG4 ELECTRIC เริ่มต้น 869,000 บาท

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ยกขบวนรถยนต์ครอบคลุมทุกรูปแบบการขับเคลื่อนโชว์ในงาน Thailand International Motor Expo 2022
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น