TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกThe Movementอว. - TED Fund เปิดบ้านโชว์ความสำเร็จ แสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ

อว. – TED Fund เปิดบ้านโชว์ความสำเร็จ แสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดงาน TED Fund Open House 2023  เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด SPARK your creativity, IGNITE potential จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพของคุณ โดยจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund พร้อมเปิดพื้นที่เจรจาทางธุรกิจแก่นักลงทุนที่สนใจ และนิทรรศการผลงานและกลไกการสนับสนุนของ TED Fund พร้อมด้วยเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอด 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านหลากหลายโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ TED Fund พร้อมผลักดันผลงานนวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนของกองทุน ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจากบทบาทและภารกิจของ TED Fund จึงนำมาสู่การจัดงาน TED Fund Open House 2023 เวทีแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ขยายผลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการแสดงและแนะนำผลงานนวัตกรรมไปยังผู้ที่สนใจและนักลงทุน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

สุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า เชื่อว่างาน TED Fund Open House 2023 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแสดงศักยภาพของผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า TED Fund ได้มีการจัดงาน TED Fund Open House มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 ได้จัดงานในรูปแบบ Virtual Event โดยมีการรวบรวมผลนวัตกรรมของผู้ประกอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากกว่า 200 ผลงาน และมีผู้เข้าชมมากกว่า 40,000 ครั้ง จากความสำเร็จในการจัดงานครั้งที่ผ่านมาได้นำมาสู่การจัดงาน TED Fund Open House 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “SPARK your Creativity, IGNITE your Potential – จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพในตัวคุณ” 

โดยผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จจากการที่ TED Fund ได้สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสามารถผลิตและต่อยอดผลงานนวัตกรรมของตนเองออกสู่ตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมแล้วกว่า 800 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนทุนกว่า 770 ล้านบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการที่มาในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากการสนับสนุนผ่านหลากหลายโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ TED Fund อาทิ โครงการ TED Fund Public Batch 1-3, ทุนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์, ทุนเครือข่ายปริญญาโท-เอก, โครงการ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE), โครงการ Research Gap Fund – TED Fund, โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการ TED Market Scaling Up

TED Fund ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมผลักดัน และพัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกับเรา เฉกเช่นเดียวกันการจัดงาน TED Fund Open House 2023 ครั้งนี้ ที่จะเป็นพื้นที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนและนำเสนอผลงานนวัตกรรมจนสามารถขยายผลไปสู่ตลาดสากล เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศและสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

  TED Fund Open House 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด SPARK your creativity, IGNITE potential” จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพของคุณ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่าน มิตรทาวน์ ภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

 TED Stage เวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในวงการ กว่า 9 session 25 Speakers

 TED Fund Exhibition นิทรรศการนำเสนอผลงานและกลไกการสนับสนุนทุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจรทั้งการเงิน ความรู้ และโอกาส เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย

 Innovation Booth บูธแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม โดยผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนจาก TED Fund 30 ผู้ประกอบการ อาทิ Vincent’s ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง นวัตกรรมโพรไบโอติก สายพันธุ์ “Lactobaciltus rhamnosus SD11”, แดรกคูลเลอร์ ผ้าเปียกสมุนไพรเช็ดตัวสำหรับลดไข้, ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ด โดย แบรนด์ มาบเอื้อง, พาวโค่ โพแทสเซียม เอเนอจี้ นวัตกรรมเจลน้ำมะพร้าวน้ำหอม GI เป็นต้น

● Business Matching พื้นที่การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุนและคู่ค้า เพื่อสร้างและขยายโอกาสการนำนวัตกรรมไทยไปสู่ระดับสากล

TED FUND ทุ่มงบกว่า 60 ล้าน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

TED Fund จับมือ 18 หน่วยงานรัฐ-เอกชน พัฒนาผู้ประกอบการ หนุนเงินทุนแจ้งเกิด Tech Startup

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ