TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBangkok Storyกทม. จับมือ AIS-มจธ.-กรมสุขภาพจิต เตรียมผลักดันหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สร้างการรู้เท่าทันไซเบอร์ ในโรงเรียนกทม.

กทม. จับมือ AIS-มจธ.-กรมสุขภาพจิต เตรียมผลักดันหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สร้างการรู้เท่าทันไซเบอร์ ในโรงเรียนกทม.

กรุงเทพมหานคร หารือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” บนแพลตฟอร์ม LearnDi for Thais โดยมีชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการร่วมหารือครั้งนี้ ว่า “เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันมานานแล้ว จึงมาคิดกันว่าจะออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนและครูรู้เท่าทันไซเบอร์อย่างไร โดยโครงการนี้ใช้มาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 และมีผลตอบรับที่ดี มีรูปแบบที่ทันสมัย ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนและได้รับใบ Certificate ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมี Content ที่ดี น่าสนใจ สำนักการศึกษาจึงจะหาวิธีนำมาปรับให้เข้ากับหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 วิชาที่มีอยู่

นอกจากนี้ในส่วนของกทม. คงต้องมีการขอข้อมูลหลังบ้าน หรือ Dashboard เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนกทม. ทั้งนี้เห็นว่าเรื่องการใช้สื่ออย่างเท่าทันเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งผู้ว่าฯ ยังได้ให้ข้อสังเกตว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการใช้สื่อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการ Blend มาใช้กับอย่างอื่นได้ หรืออาจเป็นเรื่องการปรับหลักสูตรให้เข้ากับเรื่องของความเท่าเทียม หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับ LGTBQ ซึ่งสามารถเรียนที่ใดก็ได้ นอกจากนี้หลักการสำคัญคือไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระให้ครูผู้สอนแต่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ครูสามารถนำไปใช้ในการสอนได้ ซึ่งคาดว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีความชัดเจนและเต็มรูปแบบมากขึ้น”

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) และพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ให้มีความสามารถในการรับมือและรู้จักวิธีป้องกันความเสี่ยงจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามออนไลน์ เช่น การถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ (Cyberbullying) หรืออาชญากรรมไชเบอร์ เป็นต้น และจัดอบรมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และการสอนในหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะมีการทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมผลักดันการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาสังคมออนไลน์ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

MOTOR EXPO 2022 เชิญทดลองขับ สัมผัสรถจริงก่อนซื้อ จัดพื้นที่ทดลองขับ ทั้งรถทั่วไป รถ EV และรถ 4X4 วันนี้ – 12 ธ.ค. นี้

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อันดับ 1 คำค้นหายอดนิยมบนเว็บไซต์ GOOGLE ประเทศไทยปี 2565

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ