TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทุ่มกว่า 5,000 ล้านหยวน วิจัยและพัฒนา พลังงานไฮโดรเจนต่อเนื่อง 3 ปี

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทุ่มกว่า 5,000 ล้านหยวน วิจัยและพัฒนา พลังงานไฮโดรเจนต่อเนื่อง 3 ปี

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดประชุมระดับโลก GWM Hydrogen Energy Strategy Global Launch กำหนดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานไฮโดรเจนแห่งอนาคต พร้อมขับเคลื่อนโลกเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด โดยมีผู้เชี่ยวชาญ พันธมิตร รวมถึงสื่อมวลชนมากมายร่วมรับฟัง พร้อมลงนามข้อตกลงการเป็นพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมกับทั้งศูนย์รับรองคุณภาพแห่งประเทศจีนและมหาวิทยาลัย Tong Ji

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ตลอดจนภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปัญหาก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้จีนซึ่งเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้ออกนโยบายสนับสนุนรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยกำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทต่าง ๆ สร้างห่วงโซ่อุปทานและรูปแบบธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตสำหรับพลังงานไฮโดรเจน ในเอกสารของ China Hydrogen Alliance ที่เผยแพร่ในปี 2562 ได้คาดการณ์ว่า พลังงานไฮโดรเจนจะคิดเป็นประมาณ10% ของปริมาณพลังงานทั้งหมดของจีนภายในปี 2593

ก้าวสู่การเป็นผู้นำพลังงานสะอาดเพื่อโลกแห่งอนาคต

เส้นทางการเป็นผู้นำยานยนต์พลังงานไฟฟ้า xEV ระดับโลกของเกรท วอลล์ มอเตอร์ได้เริ่มขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จากการตั้งทีมโปรเจกต์ xEV ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเริ่มการพัฒนาเทคโนโลยีหลักของ Great Wall FCEV ตั้งแต่ปี 2559 และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นบริษัทรถยนต์ในประเทศจีนแห่งแรกที่เข้าร่วมสภาพลังงานไฮโดรเจนระหว่างประเทศ (Hydrogen Council) ในปี 2560 และเดือนมิถุนายนปีถัดมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกในประเทศได้สร้างเสร็จและเปิดดำเนินการ โดยในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ เข้าครอบครองหุ้นทั้งหมดของ Shanghai Fuel Cell Vehicle Powertrain Co. , Ltd ก่อนก่อตั้งบริษัท FTXT Energy Technology Co., Ltd. ขึ้นในปี 2562 เพื่อดำเนินการด้านพลังงานเซลส์เชื้อเพลิง และได้จัดแสดงระบบเซลล์เชื้อเพลิง 85kW แท็งค์เก็บไฮโดรเจนชนิด IV และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในงาน Shanghai Auto Show ปีที่ผ่านมา ซึ่งการพัฒนานับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจนสามารถจัดแสดงรถยนต์ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงคันแรกได้ในปี 2563

-Apple ทุ่ม 4.7 พันล้านเหรียญฯ สร้างพลังงานสะอาด 1.2 กิกะวัตต์
-เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนกว่า 150 หมื่นลบ. ใน 5 ปี ขยายพอร์ตพลังงานสะอาด

เกรท วอลล์ มอเตอร์ สร้างโซลูชันสำหรับการใช้พลังงานไฮโดรเจนในระดับมาตรฐานยานยนต์ที่จะเกิดความ
คุ้มค่าสูงสุด โดยนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เทคโนโลยีการจัดเก็บไฮโดรเจนในรถยนต์และเทคโนโลยีความปลอดภัยของพลังงานไฮโดรเจน มารวมเข้าไว้ด้วยกันทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งการวิจัย-การผลิต-การจัดเก็บ-การขนส่ง–การติดตั้ง-การใช้งาน เพื่อสร้างระบบนิเวศครบวงจร ในขณะที่บริษัท UTMOLIGHT ในเครือของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ทำลายสถิติโลก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย Perovskite รุ่นใหม่ ที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าถึง 20.01% จึงนับเป็นผู้นำด้านการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตอบโจทย์ทุก ๆ ความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้วางแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ รวมไปถึงการออกแบบระบบการจ่ายพลังงานผ่านระบบจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจนร่วมกับพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่เซลล์เชื้อเพลิง นับเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงสำหรับการบริหารจัดการพลังงานทั้งแบบคงที่และแบบเคลื่อนที่

ความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการวิจัยและพัฒนา ทำให้เกิดศูนย์เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนระดับโลก
ที่มีห้องปฏิบัติการเกือบ 10,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 240 ชุด ให้บริการการวิเคราะห์และทดสอบกว่า 181 รายการ ตั้งแต่ปี 2561 นับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งแรกในประเทศที่มีระบบวงจรไฮโดรเจน 70MPa ระบบทดสอบความปลอดภัย สายทดลองการผลิตแท็งค์ไฮโดรเจนชนิด IV สายการผลิตชุดเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Stack) และขั้วไฟฟ้า (Membrane Electrode) อัตโนมัติ รวมไปถึงระบบพลวัตพลังงานสูงและ
การทดสอบยานพาหนะ

จนถึงปัจจุบัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ลงทุนไปแล้วกว่า 2 พันล้านหยวนในการวิจัยและพัฒนา และในอีก 3 ปีข้างหน้าจะยังคงลงทุนมากกว่า 3 พันล้านหยวนเพื่อพัฒนากำลังการผลิต 10,000 ชุดและกลายเป็นผู้นำ
ในอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนในประเทศ ด้วยแนวคิด “Talents are the foundation of innovation” เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้รวบรวมทีมงานวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย แคนาดาและประเทศอื่น ๆ กว่า 430 คน ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านเทคนิคมากกว่าสิบปีในสาขาพลังงาน

ซึ่งกว่า 50% จบปริญญาโท-เอก โดยทีมนักวิจัยเหล่านี้จะหมุนเวียนทำงานในศูนย์วิจัยและพัฒนาทั้ง 5 แห่ง ใน 4 ประเทศ ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ และเป่าติ้ง ในจีน และในประเทศ แคนาดา ญี่ปุ่น และเยอรมนี ซึ่งกำลังดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนและโซลูชันเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและทิศทางการพัฒนาพลังงานแห่งโลกอนาคต

ปัจจุบัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
ของ 6 เทคโนโลยีหลักและผลิตภัณฑ์อย่างเต็มตัว ประกอบไปด้วย 1) ชุดเซลส์เชื้อเพลิง (Fuel cell stack)
และส่วนประกอบ 2) เทคโนโลยีการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงและส่วนประกอบ (ตัวควบคุม ฯลฯ )
3) แท็งค์บรรจุไฮโดรเจนชนิด IV 4) วาล์วกักเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูง 5) เทคโนโลยีความปลอดภัยของการใช้ไฮโดรเจน และ 6) เทคโนโลยีไฮโดรเจนเหลว

ความสำเร็จที่ตอบรับยุทธศาตร์ชาติ สู่การต่อยอดนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภค

เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งเน้นการส่งเสริมและการดำเนินงานสำหรับระบบขนส่ง 3 ประเภท ได้แก่ ระบบขนส่งสาธารณะ/รถประจำทาง รถบรรทุกขนาดใหญ่/รถขนส่งทางโลจิสติกส์ และรถยนต์นั่ง  โดยเข้าร่วมโครงการ
เมืองนำร่องสำคัญทั้ง 4 แห่งในประเทศจีน ได้แก่ เส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ทั้งเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในเขต Xinfadi ที่เมืองปักกิ่ง เส้นทางเพื่อการขนส่งกรวด หิน ดิน ทรายในเขต Xiong’an ใหม่
เมืองเหอเป่ย และเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์ที่เขต Binhai ใหม่ เมืองเทียนจิน เป็นต้น เพื่อสาธิตการใช้รถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ในอุตสาหกรรมการขนส่ง โดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้สร้างระบบบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนา การผลิต การวิจัยเทคโนโลยีหลัก การทดสอบอุปกรณ์พลังงานไฮโดรเจน
การทดสอบสภาพการใช้งานจริง โดยได้วางเป้าการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องถึงปี 2568

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ตั้งเป้าที่จะผลิตรถยนต์โดยสารเซลล์เชื้อเพลิงสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก และผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ำหนัก 49 ตันที่จะใช้พลังงานไฮโดรเจน 100 คันแรกของโลกภายในปีนี้ และจะมีการเปิดตัวรถยนต์โดยสารระดับไฮเอนด์ที่ใช้พลังงานเซลส์เชื้อเพลิงครั้งแรกในช่วงโอลิมปิกฤดูหนาวปีหน้า รวมถึงเปิดตัวยานพาหนะ
เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ ยานพาหนะขนส่งและขยายการใช้งานเซลล์เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำไปยังการขนส่งทางเรือและทางรถไฟ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการขึ้นเป็นเป็นบริษัท Top 3 ในตลาดพลังงานไฮโดรเจน
ของโลก ภายในปี 2568

ต่อยอด ตอบโจทย์ และเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ผู้บริโภคด้วย GWM LEMON อีกหนึ่งความก้าวหน้าของเกรท วอลล์ มอเตอร์ คือ การนำเทคโนโลยีไฮโดรเจนผนึกกำลังกับเลมอนแพลตฟอร์ม (Lemon Platform) ในการสร้าง “ระบบพลังงานไฮโดรเจน” สำหรับการใช้งานของรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุด เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อการเดินทางที่เหมาะสมในทุกสภาพอากาศและทุกสภาพถนนอย่างไร้คาร์บอน และจะกลายเป็น Mega Trend สำคัญของโลก ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีนัยยะสำคัญ และจากงาน GWM Hydrogen Energy Strategy Global Launch เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้ลงนามพันธมิตรอุตสาหกรรมร่วมกับกับศูนย์รับรองคุณภาพแห่งประเทศจีนและคณะยานยนต์ มหาวิทยาลัย Tong Ji ประเทศจีน เพื่อต่อยอดการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาดสู่ขั้นสุด ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนระดับโลกของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการร่วมสร้างโลกแห่งพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

STAY CONNECTED

6,156แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AIS สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ดึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ประสานภาคสาธารณสุขไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ ภาคธุรกิจแขนงต่าง ๆ และประชาชนต่างได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี คาดเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Vivo ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Y Series ไปแล้วหลากหลายรุ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้ง Y31, Y72 5G และ Y20sG ล่าสุด มาถึงคิวของตระกูล V Series

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก 33 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดในทุกมิติ

ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุกที่แข็งแกร่งครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้สามารถรับมือได้ในสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ลงลึกทุกรายละเอียด

TikTok LIVE ปล่อย 3 ฟีเจอร์ใหม่ รับกระแสความนิยมไลฟ์

TikTok ต่อยอดกระแสความนิยมไลฟ์ สร้างเทรนด์ TikTok LIVE หวังยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ LIVE Match

OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก

OPPO ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Igloo จับมือ ไทยไพบูลย์ ประกันภัย เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Igloo ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

แสนสิริ วางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ เตรียมกวาดยอดขายทาวน์โฮม 3,600 ล้านบาท

แสนสิริ ประกาศพลิกโฉมครั้งใหญ่ใน “ดีไซน์” ที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบปี 64 สร้างกระแสความฮือฮา ด้วยการเปิดตัว “สิริ เพลส” ซีรีส์ใหม่ “Dream Destination”

“THiNKNET – Builk – SCB” ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ไปตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของโลกการทำงาน ซึ่งพนักงานออฟฟิศหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานรูปแบบนี้

LINE BK ต่อโปรฯยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน

LINE BK ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน เมื่อสมัครวงเงินให้ยืมและได้รับอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี

MUST READ

เดอเบล ได้ พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง เป็นคู่ค้ารายล่าสุด

บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าใหม่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวชั้นนำของไทยให้เดอเบลเข้ามาดูแลกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ทาโร” (TARO)

เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของบริษัทฯ ในอินโดนีเซีย

เทนเซ็นต์ คลาวด์ (Tencent Cloud) เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Centre – IDC) แห่งล่าสุด ซึ่งเป็นแห่งแรกในอินโดนีเซีย

ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด

ดีอีเอสสั่งการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) รุดสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ลงพื้นที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟไอพีโฟนและซีซีทีวีให้โรงพยาบาลสนามทั่วไทยพร้อมประสานงานให้โอเปอเรเตอร์ร่วมติดตั้งหุ้น ‘Healthcare’ คืออะไร น่าลงทุนแค่ไหน

โซลาร์รูฟท็อป ภาคครัวเรือน แหล่งรายได้ใหม่ผู้ประกอบการอสังหาฯ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินตลาดอสังหาฯในช่วงปี 2564-2566 เติบโตไม่ดีเหมือนเคย การแข่งขันในตลาดรุนแรงมีแนวโน้มทำให้อัตรากำไรสุทธิของผู้พัฒนาอสังหาฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจมองหาแหล่งรายได้เสริมใหม่ ๆ เผยธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคครัวเรือนมีศักยภาพในการเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้

Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี คาดเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Vivo ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Y Series ไปแล้วหลากหลายรุ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้ง Y31, Y72 5G และ Y20sG ล่าสุด มาถึงคิวของตระกูล V Series
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น