TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนกว่า 150 หมื่นลบ. ใน 5 ปี ขยายพอร์ตพลังงานสะอาด

เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนกว่า 150 หมื่นลบ. ใน 5 ปี ขยายพอร์ตพลังงานสะอาด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าลุยธุรกิจพลังงานครบวงจร มุ่งเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้า พร้อมขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนและ Smart Energy Solution ตอบรับกับ เทรนด์พลังงานโลก ต่อยอดสู่ธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค เตรียมงบลงทุนกว่า 150,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 4I เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต เอ็กโก กรุ๊ป ได้ปรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยมุ่งขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิตและให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค และธุรกิจ Smart Energy Solution

โดยดำเนินการภายใต้ กลยุทธ์ 4I ได้แก่ Invest ลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว Improve ปรับปรุงและบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีความเป็นเลิศ Innovate ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ Increase เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการเงิน

เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในพลังงานหมุนเวียนและ Smart Energy Solution เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของการส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนของโลก โดยมีแผนเข้าลงทุนในโครงการใหม่ในลักษณะการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในประเทศเป้าหมายที่มีฐานการลงทุนอยู่แล้ว เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ล่าสุดเอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการลงทุนในโรงไฟฟ้า “ลินเดน โคเจน” ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 972 เมกะวัตต์ ที่เมืองลินเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะปิดดีลและรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน เป็นสินทรัพย์คุณภาพ ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี ใกล้กับแหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติ จึงทำให้มีต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำ รวมทั้งขายไฟฟ้าให้กับรัฐนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา และยังมีสัญญาขายไอน้ำและไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่

“การลงทุนครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของเอ็กโก กรุ๊ป ในการเปิดประตูสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา  ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในอนาคต” เทพรัตน์ กล่าว

ในขณะเดียวกัน เอ็กโก กรุ๊ป ยังต่อยอดการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค และธุรกิจ Smart Energy Solution ในฐานะผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมพลังงานอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นแสวงหาโอกาสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา เช่น

  • โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2564
  • โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ลักษณะ Smart and Green Industrial Estate ซึ่งได้ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2564 โดยมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในปี 2565
  • การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Shipper) ปริมาณ 200,000 ตันต่อปี เพื่อนำมาใช้ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • โครงการ Solar Solution Provider เพื่อให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และระบบโซลาร์เซลล์ระดับพรีเมี่ยมอย่างครบวงจร โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์
  • โครงการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มกฟผ. ผ่านบริษัท EGAT Innovation Holding เพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมไฟฟ้าและธุรกิจ New S Curve

จากทิศทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าว เอ็กโก กรุ๊ป ได้เตรียมงบลงทุนไว้กว่า 150,000 ล้านบาท สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ภายในระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ หากมองระยะสั้นภายในปี 2564 คาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในพอร์ต โฟลิโอได้ถึง 1,000 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าลินเดน โคเจน สหรัฐอเมริกา และโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้บริษัทและสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ปี 2563 มีกำไรจากการดำเนินงาน 8,738 ล้านบาทพร้อมจ่ายเงินปันผลทั้งปีหุ้นละ 6.50 บาท

ด้านผลประกอบการในปี 2563 เอ็กโก กรุ๊ป มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) จำนวน 8,738 ล้านบาท ลดลง 1,630 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่ลดลงของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพาจู โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงไฟฟ้าเคซอน โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 และโรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563 จำนวนหุ้นละ 3.50 บาท

ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2563 จำนวน หุ้นละ 3 บาท จะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2563 รวมหุ้นละ 6.50 บาท โดยมีกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564

คาดปี 2564 มีกำไรจากการดำเนินงานดีกว่าปีก่อนจากการรับรู้รายได้ของโครงการใหม่

สำหรับปี 2564 คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป นอกจากนี้ คาดว่าบริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า “ลินเดน โคเจน” สหรัฐอเมริกา โครงการโรงไฟฟ้า “หยุนหลิน” ไต้หวัน ซึ่งจะเริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ทั้งนี้ ภาพรวมของปี 2563 อุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศเผชิญความท้าทายในหลายด้าน ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในลักษณะเทคโนโลยีดิสรัปชัน ท่ามกลางความท้าทายนี้ เอ็กโก กรุ๊ป สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ New Normal ได้อย่างรวดเร็ว 

โดยสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่และในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเริ่มเดินเครื่องเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้ากังดง ในเกาหลีใต้ การลงทุนใหม่ในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังเป็นบริษัทไฟฟ้าไทยรายแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ชุมชนกุฎีจีน’ ต่างศาสนา แต่ไม่ต่างใจ ถอดแบบความยั่งยืนทางศาสนา

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ที่ติดโผ “ห้ามพลาด” สำหรับนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าต้องมีชุมชนกุฎีจีน ชุมชนเก่าย่านฝั่งธนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีความสนใจทั้งในแง่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนา ด้วย

“เกษตรเพิ่มมูลค่า” ด้วยวิถีจัดการทรัพยากรน้ำแบบยั่งยืน ของดร.รอยล จิตรดอน

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะผลกระทบต่อ “ทรัพยากรน้ำ” ต้นทุนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมของประเทศ

WHA Group ตั้งเป้าปี 65 โต 20% พร้อมก้าวสู่ Tech Company ในปี 67

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยครึ่งแรกของปี 2565 ทั้งสี่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในด้านบวกและแนวโน้มการลงทุนที่สดใส

อิเกีย ชวนฉลอง Cinnamon Bun Day 4 ต.ค. นี้

อิเกียชวนคุณมาสัมผัสกลิ่นอายและวัฒนธรรมอาหารของประเทศสวีเดนผ่านขนมขึ้นชื่อของสวีเดนอย่าง “ซินนามอนบัน”

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

กสิกรไทย ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% และไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย อีกทั้งยังปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

MUST READ

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

AIS ยกมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ต สู่การเป็น Caster มืออาชีพ

AIS จัดโครงการ AIS eSports Young Caster Talent Season 2 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ตสู่การเป็น Caster มืออาชีพ ช่วยเติมเต็มให้ Ecosystem มีความแข็งแกร่ง

KBTG คว้า “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” จาก HR Asia 3 ปีซ้อน

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565 (Best Companies To Work For In Asia 2022) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2563-2565)

เอ็มเทค เปิดตัว Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์อาหาร มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเนื้อสัมผัสอาหาร เปิดตัว Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช พร้อมส่งต่องานวิจัยจากแล็บ สู่เชิงพาณิชย์

ราชสุดา รังสิยากูล ติดสปีด ORion เปิดเกมล่าธุรกิจใหม่ เร่งคว้าทุกโอกาส

เมื่อบริบททางเศรษฐกิจและสังคมเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่องค์กรต้องเหยียบคันเร่งธุรกิจในการก้าวให้ทันหรือก้าวนำการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ ราชสุดา รังสิยากูล ผู้รับหน้าที่นำทัพ ORion
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น