TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life การมีข้อมูลสุขภาพในมือ ช่วยสนับสนุนการรักษาได้ทันท่วงที

การมีข้อมูลสุขภาพในมือ ช่วยสนับสนุนการรักษาได้ทันท่วงที

ครั้งแรกของวงการ การ์มิน ประเทศไทย เดินหน้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ บนสมาร์ทวอทช์เพื่อตรวจจับความผิดปกติด้านสุขภาพ ดึง 2 ผู้เชี่ยวชาญจากวงการ์แพทย์ ย้ำความเชื่อมั่น ในการมีข้อมูลติดตามสุขภาพในมือจะช่วยสนับสนุนการรักษาได้ทันท่วงที

พร้อมชู 4 จุดเด่นของ การ์มิน สมาร์ทวอทช์ ได้แก่

1) ให้ข้อมูล 5 ตัวชี้วัดที่จำเป็นได้ครบถ้วน 

2) แบตเตอรี่ทรงพลัง มอนิเตอร์สุขภาพได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 

3) แม่นยำด้วยการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงแบบวินาทีต่อวินาที 

4) ฟีเจอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายที่หลากหลายครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยออกกำลังกาย พร้อมมอนิเตอร์ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างถูกวิธี หนึ่งความตั้งใจสำคัญที่ต่อยอดจากความสำเร็จของแคมเปญ#BeatTodayTogether พร้อมตอกย้ำแบรนด์ เมสเสจ Every Beat of Life – นวัตกรรมที่ก้าวทันทุกจังหวะของชีวิต

สกาย เชน ผู้อำนวยการ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า การ์มิน ตระหนักเป็นอย่างยิ่งกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมา จึงต้องการตอกย้ำคนไทยในช่วงเวลาที่เปราะบางเช่นนี้ว่า การ์มินยังอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน ครั้งนี้จึงอยากชวนให้คนไทยทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของร่างกายร่วมกันสู้กับวิกฤติโลกไปด้วยกัน 

เพราะนอกจากสมาร์ทวอทช์ของการ์มินจะมีฟีเจอร์กีฬาที่หลากหลาย รองรับการออกกำลังกายที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรอบด้านและถูกต้องแม่นยำ กับ 5 ตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่สำคัญที่มีอยู่ในการ์มิน สมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ ได้แก่

1) Pulse Ox Blood Sensors – ตัววัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2)

2) Heart Rate Tracking – อัตราการเต้นของหัวใจ

3) REM Sleep Monitoring – การติดตามคุณภาพการนอน

4) Respiration Tracking – อัตราการหายใจ

5) Stress Monitoring – การติดตามระดับความเครียด

ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก 5 ตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพ จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจแน้วโน้มสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและรู้ถึงอาการผิดปกติของร่างกายได้เบื้องต้นในทันที”

นพ. แอนดรูว์ อัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และรังสีวิทยา โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด เผยว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการชัดเจนในตอนแรก แม้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ อุปกรณ์ของการ์มินที่สามารถติดตามและแจ้งระดับออกซิเจนในเลือดได้ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น ช่วยได้มากในยามวิกฤติเช่นนี้ เพราะนอกจากระดับออกซิเจนในเลือดแล้ว การ์มินยังสามารถตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดทั้งวัน แม้ในขณะนอน เพื่อกำหนดคุณภาพการนอนหลับและความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ และตัวชี้วัดด้านสุขภาพต่างๆ เหล่านี้ยังทำหน้าที่ได้อย่างดี การรู้เท่าทันความผิดปกติเหล่านี้ยังช่วยลดโอกาสในการแพร่ระบาดหรือการติดต่อในวงกว้างได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส

นพ. สิระ กอไพศาล อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า การมีข้อมูลด้านสุขภาพระยะยาวนั้นมีค่ามากสำหรับการวินิจฉัยโรค เพราะเมื่อคุณหมอทราบถึงแพทเทิร์นด้านสุขภาพที่เป็นปกติของผู้ป่วยแล้ว ก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าสุขภาพผู้ป่วยเริ่มผิดปกติไปตั้งแต่เมื่อไรและผิดปกติไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด ในขณะที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการแต่เราสามารถรู้ได้ก่อน นั่นแปลว่าเราสามารถร่นระยะเวลาการรักษาได้มากขึ้น และเมื่อข้อมูลถึงมือแพทย์ แพทย์ยังมั่นใจและวินิจฉัยได้แม่นยำเพื่อการรักษาที่ตรงจุดและทันท่วงที เพราะการรักษาคนไข้สิ่งที่ยากที่สุด คือการวินิจฉัยโรค ถ้าเรารู้เร็วรู้ไว โอกาสเสียชีวิตของคนไข้ก็จะน้อยลง

นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลด้านสุขภาพยังสามารถช่วยในการวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในระยะยาวได้เช่นกัน ไม่มีใครที่สุขภาพดีแบบ 100% แม้จะอาศัยอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ช่วย แต่เมื่อมีตัวชี้วัดด้านสุขภาพบนข้อมือจะสามารถทราบได้ว่าสภาพร่างกายนั้นกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีหรือไม่

สมาร์ทวอทช์ของการ์มินนั้นจะติดตามค่าต่าง ๆ ต่อไปนี้ ค่าออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ การติดตามคุณภาพการนอน ระดับความเครียด ซึ่งถือว่าค่อนข้างครบถ้วนสำหรับตัวชี้วัดด้านสุขภาพเบื้องต้น เพราะเมื่อเราใช้ชีวิตประจำวัน หรือออกกำลังกายต่อกันเป็นระยะเวลานาน และตัวชี้วัดด้านสุขภาพแสดงอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักช้าลง คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นและระดับความเครียดลดลง

“เราสามารถคาดเดาได้ว่าวิถีชีวิตหรือแผนการออกกำลังกายดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในทางกลับกัน หากข้อมูลแสดงว่าแย่ลง ควรพิจารณาว่าการฝึกหรือการใช้ชีวิตประจำวันแบบนั้นทำร้ายสุขภาพเกินไปหรือไม่ หากเรารู้ว่าระบบใดของเราทำงานผิดปกติ เราก็สามารถวางแผนฟื้นฟูระบบนั้นผ่านวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมได้ด้วยการใช้สมาร์ทวอทช์ที่รองรับกีฬาหรือการออกกำลังกายที่หลากหลาย” นพ. สิระ กล่าว

5 ตัวชี้วัดทางสุขภาพจากสมาร์ทวอทช์ของการ์มินที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกาย ได้แก่

  • ค่าออกซิเจนในเลือด (Pulse Ox Blood Sensors)[1] – ตัววัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ จากการอ้างอิงของคู่มือการฝึกอบรม Pulse Oximetry ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ผู้ที่มีสุขภาพปอดอยู่ในสถานะปกติ ค่าออกซิเจนในเลือดที่ดีควรอยู่ที่ระดับ 95% – 100%[2] จึงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่ช่วยให้เราสันนิษฐานได้เบื้องต้นว่าระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจมีการทำงานผิดปกติ  
  • อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Tracking) – อัตราการเต้นของหัวใจสามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้เมื่อร่างกายมีไข้สูง เมื่ออุณหภูมิของร่างกายเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ อัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้อัตราการเต้นของหัวใจยังสามารถช่วยบ่งบอกความหนัก-เบาในการออกกำลังกาย เพื่อให้เราเลือกออกกำลังกายได้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
  • การนอนหลับ (REM Sleep Monitoring) –  การนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง นอกจากความรู้สึกหลังตื่นนอนแล้ว การมีอุปกรณ์ที่สำรวจคุณภาพการนอนที่คอยตรวจจับค่าออกซิเจนในเลือด อัตราการหายใจ และการพลิกตัวระหว่างการนอนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน จะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเพื่อช่วยยืนยันได้อย่างถูกต้อง อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ในระดับต่ำและสม่ำเสมอเมื่ออยู่ในช่วงหลับลึก ซึ่งปกติแล้วในวัยผู้ใหญ่ควรมีช่วงหลับลึกอยู่ที่ประมาณ 15% – 25% ของการนอน ถ้าหากต่ำกว่านี้เป็นไปได้ว่าประสิทธิภาพในการนอนลดลง
  • อัตราการหายใจ (Respiratory Tracking) – อัตราการหายใจปกติอยู่ที่ 12 – 20 ครั้งต่อนาที โดยทั่วไปแล้วอัตราหายใจต่ำจะบ่งชี้ถึงสภาพร่างกายที่แข็งแรง อัตราการหายใจที่เหมาะสมจะช่วยลดความตึงเครียด เพิ่มสมาธิ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับได้อีกด้วย ดังนั้น ถ้าหากเรามีข้อมูลที่ช่วยบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้เราปรับปรุงการหายใจได้ดีมากยิ่งขึ้น 
  • ระดับความเครียด (Stress Monitoring) – การตรวจจับระดับความเครียดด้วยอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือจะใช้ข้อมูลจากความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อประเมินระดับความเครียด ถ้าหากข้อมูลบ่งชี้ว่าเรามีอัตราความเครียดอยู่ในระดับ 51 – 100 แสดงว่าร่างกายกำลังเผชิญหน้ากับความเครียดในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ สภาวะการนอนหลับ รวมถึงการใช้ชีวิตในประจำวัน อาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว

“ข้อมูล 5 ตัวชี้วัดทางสุขภาพที่ได้จากฟีเจอร์ของสมาร์ทวอทช์หรืออุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะไม่ใช่สิ่งที่ช่วยวินิจฉัยโรคหรืออาการผิดปกติของร่างกาย แต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้และเข้าใจแนวโน้มสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้ข้อมูลดังกล่าวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภาพในเชิงลึกเพื่อให้ผลลัพธ์ของการตรวจออกมาอย่างแม่นยำมากที่สุด โดยทั้ง 5 ตัวชี้วัดทางสุขภาพสะท้อนให้เห็นว่าร่างกายคนเรามีการทำงานสอดคล้องและส่งผลซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราควรสำรวจทั้ง 5 ตัวชี้วัดทางสุขภาพอย่างรอบด้านและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การเข้าใจแนวโน้มสุขภาพในระยะยาวได้อย่างถูกต้อง” นพ. สิระ กล่าวเพิ่มเติม 

นอกจากฟีเจอร์ที่ช่วยให้ข้อมูล 5 ตัวชี้วัดทางสุขภาพอย่างถูกต้อง แม่นยำและน่าเชื่อถือแล้ว การ์มิน สมาร์ทวอทช์ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเสริมสร้างการออกกำลังผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับอีกหนึ่งเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนในยุคนี้ คือ การออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ด้วยตัวเองเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและจิตใจ จะเห็นได้ว่าการติดตามข้อมูลทางสุขภาพอย่างถูกต้องและการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปพร้อมกันสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้

โดยสมาร์ทวอทช์จากการ์มินมีครอบคลุมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพทุกไลฟ์สไตล์ในราคาที่เข้าถึงได้ ทั้ง

1) Garmin Vivomove Vivoactive Venu Series เเละ Lily – ไลฟ์สไตล์ สมาร์ทวอทช์ที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นออกกำลังกาย และการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน 

2) Garmin Forerunner Series – สมาร์ทวอทช์สำหรับสายวิ่งเพื่อฟิตร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือนักกีฬาวิ่งที่ต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก 

3) Garmin Fenix Series – สมาร์ทวอทช์ มัลติสปอร์ตสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่หลากหลาย เช่น ฟิตเนส วิ่ง ว่ายน้ำ ปีนเขา ปั่นจักรยาน ฯลฯ ซึ่งสมาร์ทวอทช์ของการ์มินที่มีทั้งฟีเจอร์ช่วยให้ข้อมูล 5 ตัวชี้วัดทางสุขภาพได้อย่างแม่นยำและฟีเจอร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายในทุกรูปแบบได้อย่างเต็มที่ จึงมั่นใจได้ว่านวัตกรรมอันล้ำสมัยของการ์มินจะช่วยสร้างเสริมเกราะป้องกันทางสุขภาพให้คนไทยมีร่างกายที่แข็งแรงต่อไปในระยะยาว

“เราเชื่อมั่นว่าการสำรวจแนวโน้มสุขภาพของตนเองผ่านข้อมูลจาก 5 ตัวชี้วัดทางสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงวิกฤตโรคระบาดเท่านั้น จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และเตรียมแผนการดูแลสุขภาพให้พร้อมต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อยู่เสมอในอนาคต” มร. สกาย เชน กล่าวสรุป

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

Locanation และ QueQ ดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยสุดแกร่ง ผนึกกำลังร่วมสู้ กู้วิกฤติ COVID-19

ดีป้าสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อพลิกฟื้นประเทศท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

LINE ฉลอง 10 ปี ปล่อยสติกเกอร์ BROWN & FRIENDS คอลเลคชันพิเศษ

LINE เปิดตัว 5 ชุดสติกเกอร์ BROWN & FRIENDS คอลเลคชันพิเศษ โดย 5 ครีเอเตอร์แถวหน้าของไทย ในแคมเปญใหญ่ระดับโลก “Let’s make BROWN & FRIENDS sticker together!”

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ประกาศมาตรฐาน จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาพันธ์เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบนานาชาติ ประกาศเปิดตัวมาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่งเป็นครั้งแรกของโลก

เบื้องหลังคำสั่ง… “คนไทยต้องได้ดูบอลยูโร”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ "เสี่ยแฮงค์" อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลงานสื่อของรัฐ ที่มีทั้งช่อง 9 อสมท. และช่อง NBT (ช่อง11) ให้หาทางทำอย่างไรก็ได้ เพื่อคนไทยได้ดูฟุตบอลยูโรครั้งนี้

ไอบีเอ็ม ชี้ โควิดระบาด กระทบไซเบอร์ซิเคียวริตี้เกินคาด

IBM Security ประกาศผลสำรวจทั่วโลกเกี่ยวกับพฤติกรรมทางดิจิทัลของผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาด รวมถึงผลกระทบระยะยาวด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น