TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe MovementPhoto Storyกสิกรไทย สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคการศึกษาของเวียดนาม

กสิกรไทย สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคการศึกษาของเวียดนาม

ภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และเหงียน เจิ่น ฟุก (ซ้าย) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมของเวียดนาม

บันทึกความร่วมมือฉบับดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์และยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทย โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ด้านคือ การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งที่จะมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแบบไร้รอยต่อให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการสนับสนุนด้านกิจกรรมวิชาการ เช่น โปรแกรมการฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานจริง และโปรแกรมการพัฒนาอาชีพซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาเส้นทางด้านอาชีพของตนเองในอนาคตได้ 

สำหรับมหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดของธนาคารกลางแห่งเวียดนาม ทำการสอนภายใต้มาตรฐานระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแบบพหุวิทยาการและสหวิทยาการในกลุ่มของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและภาคการธนาคาร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ยังให้ความสำคัญต่อการริเริ่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการฝึกอบรมและการวิจัยอีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

AIS ไตรมาส 2 รายได้รวม 45,273 ล้านบาท เดินหน้าลงทุน 30,000 ล้านบาท พัฒนาเครือข่าย 5G

KBTG ประกาศ Vision 2025 โฟกัส “คน” และ “เทคโนโลยี” มุ่งสู่บทบาท ผู้เล่นหลัก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ