TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology นับถอยหลังเปิดบ้าน Thailand Digital Valley @EEC สวรรค์ของสตาร์ตอัพทุกสัญชาติ

นับถอยหลังเปิดบ้าน Thailand Digital Valley @EEC สวรรค์ของสตาร์ตอัพทุกสัญชาติ

จากนโยบายในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จึงได้รับมอบหมายให้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยการพัฒนา Thailand Digital Valley ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อดึงดูด สร้างแรงจูงใจ สร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ สร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลและแพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง สำหรับเหล่าสตาร์ตอัพจากทั่วโลก คาดว่าจะเกิดการจ้างงานด้านดิจิทัลในพื้นที่กว่า 20,000 คน และเกิดมูลค่าการลงทุนมากกว่า 50,000 ล้านบาท กับวิสัยทัศน์ Paradise of Every Nationality Start Up  ด้วย Smart Visa วีซ่าทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ และสิทธิประโยชน์มากมาย

ใช้เวลาการเดินทางไม่ถึง 1 ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานคร สู่โครงการ Thailand Digital Valley บนพื้นที่ 30 ไร่ ในตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะเป็นที่ตั้งของ “ระบบนิเวศทางธุรกิจดิจิทัล” โดยแบ่งเป็น 5 อาคาร อาคารแรก คือ DEPA Digital One Stop Service ซึ่งดำเนินการสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบรองรับทุกไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การทำธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล มีทั้งพื้นที่ให้เช่า และพื้นที่ Co-Working space ให้ใช้งานได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สตาร์ตอัพ หรือนักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ส่วนอาคารที่สองกำลังจะแล้วเสร็จ อาคารที่ 3 มีเป้าหมายแล้วเสร็จปลายปี 2523  ส่วนอาคารที่ 4 และ5 มีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี 2567

Digital Startup Knowledge Exchange Centre นับถอยหลังพร้อมใช้คืบหน้ากว่า 90% 

อาคารหลังที่ 2 ซึ่งมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างไปมากกว่า 90% คือ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่ต้อนรับเข้าสู่ Thailand Digital Valley ใช้ในการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สร้างเครือข่ายที่พร้อมต่อยอดธุรกิจดิจิทัล พร้อมรองรับการอยู่อาศัยของเหล่านักพัฒนาและดิจิทัลสตาร์ตอัพไทย ทั้งทำงาน-กิน-อยู่-พักผ่อน ให้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รวบรวมบรรดาผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ (Startup Community) ไว้มากที่สุดในประเทศไทย

โดยชั้นล่างสุด ด้านหน้าของอาคารจะมีร้านค้าปลีกและพื้นที่ลานสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร และด้านในเป็นพื้นที่ศูนย์รวมนวัตกรรม 5G Used case & Innovation 5G Application Lab เป็นเทคโนโลยีหลักสำคัญในการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี และตรงข้ามกันเป็น Co-working space และพื้นที่รับรองผู้มาเยือน ส่วนโถงกลางจะเป็นพื้นที่แสดงโชว์เคส  มีบันได้ขึ้นสู่ชั้น 2 ที่ถูกออกแบบให้เป็นที่นั่งในการชมการนำเสนอในบริเวณโถงได้ในตัว

เมื่อขึ้นสู่ชั้น 2 ของ TVD1 ปีกด้านหนึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับใช้เป็นสำนักงานและที่พัก (Capsule Hotel) มากถึง 120 ยูนิต สำหรับสตาร์ตอัพไม่จำกัดสัญชาติ ที่มาพร้อมมาตรการส่งเสริมจาก BOI และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), Capital Gain Tax สำหรับนักลงทุน รวมถึงเรื่องภาษีบุคคลธรรมดา 17% และยังเป็น Sandbox พื้นที่ทดลองนวัตกรรม สามารถทำให้เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย 

เชื่อมต่อมาจากพื้นที่สำนักงานและที่พักของสตาร์ตอัพ มีพื้นที่ของ 5G Innovation และบริษัทกฎหมาย (Legal Company) ที่จะให้บริการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะในการจดทะเบียนบริษัท ยื่นขอ Smart Visa  ขอสิทธิส่งเสริมบีโอไอ อาทิ Tax & Investment Incentives แรงจูงใจในการลงทุนในพื้นที่ EEC 

พื้นที่ชั้น 3 ถือเป็น Landmark สำคัญ  คือ ส่วนของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งนำนิทรรศการสิ่งที่เคยแสดงในงาน World Expo ที่ประเทศดูไบ มาจัดแสดงที่นี่ ในรูปแบบ Metaverse 3D, AR, VR และ MR ประกอบไปด้วย ห้องที่ 1 แสดงถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ห้องที่ 2 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจนถึงยุค 5G ห้องที่ 3 แสดงถึงความประทับใจของคนต่างชาติหรือนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย ห้องที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมไทย และยังมีห้อง Immersive Interaction ให้คนชมนิทรรศการแบบเมตาเวิร์ส เป็นพื้นที่จอ 3 ด้าน แสดงพื้นที่นิทรรศการ World Expo จากดูไบ และสามารถเยี่ยมพื้นที่ทั้งหมดของ Thailand Digital Valley ผ่านเมตาเวิร์สได้อีกด้วย

TDV 3 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่กว่า 40,000 ตรม.

อาคาร TDV 3 Digital Innovation Center กำหนดก่อสร้างเสร็จภายในปี 2023 จะเป็นที่ที่กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก อาคารถูกออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด้วยระบบพื้น ระบบฝ้าเพดานที่มีประโยชน์สูง และระบบเอนกประสงค์หลากหลายรูปแบบ  ครบครันด้วยพื้นที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น AR, VR, Drone/Robotic Hardware Design, Smart device, AI, Blockchain หรือ 5G Application 

เป็นแหล่งที่บริษัทชั้นนำระดับโลกจะมาทำงานร่วมกับสตาร์ตอัพ ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย Super Maker Space พื้นที่เรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์, Next Gen Telecom Lab พื้นที่ทดลองทดสอบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G, AI Lab พื้นที่ปฏิบัติการล้ำสมัยด้านปัญญาประดิษฐ์, IoT Lab พื้นที่ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยีไอโอที, XR Lab พื้นที่ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือน, Cloud Innovation Lab พื้นที่ปฏิบัติการนวัตกรรมระบบการประมวลผลแบบคลาวด์, Design Center ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และมีห้องสัมมนาขนาดใหญ่จุผู้เข้าร่วมได้มากถึง 1,000 คน 

ส่วนอีก 2 อาคาร ซึ่งมีกำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 ได้แก่ TVD4 Digital Edutainment Complex สนามประลองเทคโนโลยีดิจิทัล บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ทดสอบทดลองนวัตกรรมดิจิทัล จุุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มขีดความสามารถ พร้อมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนากำลังคนดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ระหว่างเทคโนโลยี กับความคิดและธุุรกิจ เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการพัฒนานวัตกรรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ, การพัฒนานวัตกรรมและการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone หรือการออกแบบสร้างสรรค์แข่งขันอนิเมชั่น 

และอาคาร TVD5 Digital Go Global Center พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร พื้นที่ Sandbox ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ พร้อมให้คําปรึกษาเชิงลึก ด้านการขยายตลาดต่างประเทศ สําหรับดิจิทัลสตาร์ตอัพไทย เชื่อมโยงผลงานการออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขีดจํากัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น ข้อจํากัดทางภาษี ข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ ฯลฯ เพื่อออกสู่ตลาดต่างประเทศ   

DEPA ฉลองช่วงเวลาพิเศษขึ้นปีใหม่ 2566

DEPA มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย ด้วยส่วนลดพิเศษสูงสุด 15% พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นอีกมากมาย ให้กับทุกการจองใช้พื้นที่ Thailand Digital Valley เพื่อมาร่วมกันพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยให้ทะยานไปสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 นี้ สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือชมพื้นที่ ผ่านทัวร์เสมือนจริง 360 ได้ที่เว็บไซต์ tdv.depa.or.th 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

ธ.กรุงเทพ – AIS เปิดตัวบัตรเดบิต “Be1st Digital AIS POINTS” ยิ่งใช้ ยิ่งได้พ๊อยส์

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ AIS เปิดตัว Be1st Digital AIS POINTS บัตรเดบิตที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมของ AIS

กสิกรไทย x ธนาคารแมสเปี้ยน เปิดตัว QRIS – QR Code Payment

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการ QRIS ระบบชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารแมสเปี้ยนเป็นบริการแรก หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 67.5%

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศแต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดตัว น้ำจิ้มสูตรไลท์ ลดโซเดียม ลดน้ำตาล เอาใจคนรักสุขภาพ

บาร์บีคิวพลาซ่า ปล่อยน้ำจิ้มสูตรใหม่! น้ำจิ้มบาร์บีคิวสูตรไลท์ หลังจากพัฒนาสูตรมากกว่า 2 ปี หวังตีตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพ โดยปรับลดสัดส่วนปริมาณเกลือโซเดียมลงมากกว่า 53%

สดช. ถ่ายทอดความรู้ดาวเทียม CubeSat ให้ 8 ประเทศ

เมื่อพูดถึงดาวเทียมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ คนส่วนใหญ่มักมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความเป็นจริง ผลผลิตจากนวัตกรรมอวกาศแทรกซึมอยู่ในวิถีการใช้ชีวิต

MUST READ

นิสสัน ส่ง คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2023 – เทอร์ร่า สปอร์ต พร้อมแคมเปญช่วย ออกรถใหม่ได้ทันใจ ใน Motor Show 2023

นิสสันเผยโฉม นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2023 และเทอร์ร่า สปอร์ต พร้อมทัพรถยนต์ครบทุกรุ่นรวมถึงโปรโมชั่นหลากหลาย ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2023

ESG Meter: มาตรวัดความยั่งยืนของกิจการไทย

จากตัวเลขการสำรวจของออพิมัส ที่ปรึกษาด้านการจัดการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก ระบุว่า การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการลงทุนได้กลายเป็นกระแสหลัก (Mainstream)

วิศวะมหิดล จัดสัมมนา “หุ่นยนต์ทางการแพทย์” เปิดมุมมอง การวิจัยหุ่นยนต์การแพทย์ในโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา เรื่อง หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robotics Seminar) ภายใต้โครงการ Reinventing University

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

นักวิจัย นาโนเทค ต่อยอด Nano Coating สู่น้ำยาเคลือบพื้นผิวโซลาร์เซลล์ “ลดฝุ่นเกาะ-สะท้อนน้ำ”

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาน้ำยาเคลือบผิวโซลาร์เซลล์ ด้วยเทคโนโลยีเคลือบนาโน (Nano Coating) ลดการเกาะของฝุ่น เพิ่มสมบัติสะท้อนน้ำ พร้อมขยับสู่ดีพเทคสตาร์ตอัพในชื่อ “นาโน โค๊ตติ้ง เทค”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น