TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup พันธกิจ ARINCARE เชื่อมโยงระดับชุมชนสร้าง Healthcare Ecosystem

พันธกิจ ARINCARE เชื่อมโยงระดับชุมชนสร้าง Healthcare Ecosystem

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ หรือ Healthcare ไม่ได้มีเพียงมูลค่าที่มาจากสถานรักษาพยาบาลเท่านั้น ยังคงมีธุรกิจร้านยาที่เป็นอีกฟันเฟืองของอุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบันตัวเลขเฉลี่ยของคนไทยทั่วประเทศที่เข้าซื้อยารับประทานเองจากร้านยาที่มีเภสัชกรมีถึง 180 ล้านครั้งต่อปี และแนวโน้มรายยาในต่างจังหวัดเปิดใหม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้านยาในกรุงเทพฯ การขยายตัวของธุรกิจกลุ่มนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า การเข้าถึงระบบการรักษาในสถานพยาบาลเริ่มมีช่องโหว่ที่กว้างขึ้น การเติมเต็ม Healthcare ecosystem ให้เกิดขึ้นจึงเป็นความท้าทายของสตาร์ตอัพกลุ่ม Health tech 

ARINCARE คือหนึ่งในสตาร์ตอัพไทยที่หวังให้คนไทยเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพได้ง่ายขึ้นในค่าใช้จ่ายที่ลดลง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสร้างระบบการบริหารจัดการร้านยาที่ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดการภายในร้านยา การจัดเก็บข้อมูลการซื้อยาของลูกค้า รวมไปถึงการมีระบบจัดการระหว่างร้านยาและบริษัทยา และล่าสุดต่อยอดขยายให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นระบบนิเวศที่น่าสนใจ คือ การส่งเสริมให้คนทุกระดับเข้าถึงบริการ Telepharmacy โดยมีพาร์ทเนอร์รายใหญ่อย่างกลุ่มรพ.จุฬารัตน์และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้าร่วมปิดดีลลงทุนใน Series B ที่ 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Make Healthcare Affordable

ธีระ กนกกาญจนรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรินแคร์ จำกัด (ARINCARE) กล่าวกับ The Story Thailand ว่า ปัจจุบัน ARINCARE ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ตั้งแต่วันแรกภารกิจหลักของเราคือช่วยให้คนไทยเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพได้ง่ายขึ้นในค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยมี 3 บริการหลัก ได้แก่ การสร้างระบบบริหารจัดการให้เกิดขึ้นในร้านยา (Pharmacy management platform) การบริหารจัดการระหว่างร้านยาและบริษัทยา (Supply Chain Service) เป็นการให้บริการแบบ B2B และการให้บริการระหว่างร้านยากับประชาชนที่ต้องการเข้าถึงคำแนะนำของเภสัชกร (Telepharmacy Service) ซึ่งเป็นบริการต่อยอดจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นการให้บริการที่เข้าถึงผู้ใช้บริการแบบ B2C

ARINCARE มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจต่อจากนี้ คืออยากเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับสังคม โดยปี 2566 ต้องทำภารกิจ Connecting เพื่อสร้าง Healthcare ecosystem เกิดขึ้นในระดับชุมชนของไทย ซึ่งตลาดยารักษาโรคของไทยติดอันดับ 2 ตลาดยาที่ขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินเดียและอินโดนีเซีย ซึ่งคนไทยมีการตื่นตัวเรื่องสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนมีโควิด-19 ระบาด โดยตลาดยาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลโดยทั้งรัฐและเอกชนมีมูลค่าตลาดรวมที่ 1.49 แสนล้านบาทต่อปี และกลุ่มร้านยามีมูลค่าที่ 3.6 หมื่นล้านบาทต่อปี 

ทั้งนี้ร้านยาในปี 2565 ที่ผ่านมามีจำนวนอยู่ที่ 18,000 ร้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวนร้านยาประมาณ 14,000 ร้าน ทั้งนี้เทรนด์ที่พบในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ ร้านยาในต่างจังหวัดมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าในกรุงเทพฯ เนื่องจากเภสัชกรกลับบ้านเกิดเพื่อเปิดร้านยามากขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มรักสุขภาพ ใส่ใจการดูแลตัวเองด้วยอาหารเสริมมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มสูงวัยที่มีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563จนถึงปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงร้านยาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

“เราไม่ได้มองว่าร้านยาในไทยขาดแคลน เพียงแต่กลุ่มธุรกิจนี้ไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารจัดการภายในให้เกิดมูลค่าและส่งต่อคุณค่าไปยังสังคมได้เต็มที่”

สตาร์ตอัพเฮลธ์เทคต้องการแหล่งทุนที่เข้าใจ Healthcare

ธีระ มองว่าภาพรวมบทบาทสตาร์ตอัพกลุ่มสุขภาพ (Health Tech) ในตลาดดูแลสุขภาพ (Healthcare) ของไทยนั้นยังคงต้องการแรงสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนที่เข้าใจการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ โดยอุตสาหกรรม Healthcare ของไทยตอนนี้ยังคงมีช่องโหว่ที่น่าสนใจและท้าทายให้สตาร์ตอัพกลุ่ม Health Tech หลายรายได้แก้โจทย์นี้ แต่ด้วยธุรกิจ Healthcare ไม่ใช่กลุ่มที่ทำธุรกิจแล้วสามารถมีกำไรกลับมาได้ทันทีเหมือนธุรกิจอื่นๆ โดยจะต้องใช้เวลาในการทำตลาดเพราะเป็นธุรกิจอ่อนไหว ถึงแม้ว่าหลายคนมอง Healthcare เป็นธุรกิจเติบโต แต่เมื่อถามว่า คุณจะลงทุนด้วยไหม ปัจจัยเรื่องระยะเวลาในการทำกำไรจึงเป็นเหตุผลในการตัดสินใจของนักลงทุนพอสมควร 

ARINCARE ใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเภสัช ร้านยา และผู้ใช้บริการ ซึ่งใช้เวลา 5-6 ปีเพื่อสร้างการขับเคลื่อนเรื่องดิจิทัลเทคและส่งผลถึงรายได้จนมีกำไรกลับมา จึงมองว่า Health Tech ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของไทย ต้องการทุกมุมเพราะยังขาดแคลน ซึ่งขณะเดียวกันในโลกของการลงทุนสวนทางกัน ในการลงทุนเรามองที่การคืนทุนกลับมาก่อน ซึ่งผู้ลงทุนอาจรอไม่ไหวเพราะธุรกิจนี้ต้องใช้เวลา ดังนั้นการมองหาพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจมุมการลงทุนลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก มองที่ความตั้งใจสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมก่อนและเรื่องการคืนทุนได้มาหลังจากเกิดคุณค่าในสังคมแล้ว

รพ.จุฬารัตน์-PTG พาร์ทเนอร์ร่วมสร้าง Healthcare ecosystem

ธีระเล่าว่าพาร์ทเนอร์ที่ร่วมในการร่วมระดมทุน Series B ด้วยเงินทุนมูลค่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยหนึ่งในนั้นมีกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG เป็นผู้ร่วมลงทุนหลัก และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG โดยเราตั้งเป้าขยายร้านยาที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม ARINCARE ประมาณ 3,000 ร้าน หรือคิดเป็นสัดส่วน 20% ของจำนวนร้านยาทั้งหมดในประเทศไทย เป็น 6,000 ร้าน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ในปี 2569

ส่วนการทำงานร่วมกับกลุ่มรพ.จุฬารัตน์ คือการเชื่อมต่อกับเภสัชกรที่อยู่ในชุมชนสามารถทำงานร่วมกับทีมแพทย์ของรพ.จุฬารัตน์และการเชื่อมต่อกันในบริการ Supply Chain Service ระหว่างร้านยาและโรงพยาบาลและการใช้ดิจิทัลเฮลธ์แคร์ระหว่างเภสัชกร โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปในระดับชุมชน 

ทั้งนี้ ARINCARE มองว่าจุดแข็งของกลุ่มรพ.จุฬารัตน์ คือกลุ่มผู้ใช้บริการประกันสังคม ซึ่งพื้นที่จุดแข็งคือโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเรามองว่ากลุ่มประกันสังคมเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขบางประเภทค่อนข้างยาก เช่น การขอคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นนั้น อาจทำได้ยาก ต่างจากกลุ่มที่ใช้ประกันสุขภาพแบบกลุ่มหรือประกันสุขภาพส่วนตัวที่สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้จากโรงพยาบาลผ่านทางดิจิทัลเฮลธ์ต่างๆ ที่แต่ละแห่งมีให้บริการ แต่กลุ่มที่ใช้ประกันสังคมเป็นหลักยังคงต้องเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาเมื่อมีอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาล โดยรพ.จุฬารัตน์มองในมุมเดียวกับ ARINCARE ที่ต้องการให้เรื่องดิจิทัลเฮลธ์มีความแพร่หลายและเข้าถึงได้ในทุกระดับ

ส่วนความร่วมมือกับ PTG เราจะเป็นตัวเชื่อมต่อให้คนในชุมชนได้เข้าถึงบริการ Telepharmacy Service ผ่านจุดให้บริการกลางในบริเวณของสถานีน้ำมันของ PTG ซึ่งกลยุทธ์การทำตลาดของ PTG มีความชัดเจนในการขยายสาขาสถานีน้ำมันไปในระดับตำบล สามารถเข้าถึงระดับชุมชน ซึ่งปัจจุบันบางชุมชนคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช่สมาร์ทโฟนยังคงมีอยู่ ทำให้กลุ่มนี้เข้าถึงการใช้งานดิจิทัลเฮลธ์ค่อนข้างยาก ดังนั้นการมีจุดบริการส่วนกลางด้านเทเลฮลธ์ในชุมชนจะช่วยให้กลุ่มนี้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นได้

ระดมทุนต่อเนื่องอาจไม่ตอบโจทย์ 

ธีระ มองว่า สตาร์ทอัพไทยอาจใช้โมเดลการเติบโตแบบเดียวกับในต่างประเทศยาก แน่นอนว่าทุกคนที่ตั้งสตาร์ตอัพขึ้นมาอยากโตเร็ว แต่ด้วยตลาดทุนสตาร์ตอัพในเมืองไทยอาจไม่ส่งเสริมให้เกิดแบบเดียวกับสตาร์ตอัพในต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นว่าสตาร์ตอัพที่สร้างความสำเร็จได้แล้วไม่สามารถนำโมเดลไปใช้ที่ต่างประเทศได้ ดังนั้นการเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจให้เป็นการเติบโตแบบยั่งยืนจึงเป็นอีกทางออกที่จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้ตลอด เช่น การหาพาร์ทเนอรร่วมลงทุน หรือการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยลูกค้าทั่วโลกลดคาร์บอนมากกว่า 90 ล้านตันในปี 2565

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เผยผลประกอบการปี 2565 ทั่วโลกกวาดรายได้ 34,176 ล้านยูโร

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี จับมือพันธมิตร จัดแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับผ่าน Virtual Simulation

บริษัทโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) จัดการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองการขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับ ผ่าน Virtual Simulation

ส่องกระแส ChatGPT เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ตั้งแต่ ChatGPT ถูกเปิดตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีกระแสการพูดถึงแชทบอทตัวนี้อย่างล้นหลามในหลายแวดวง เนื่องมาจาก ChatGPT มีระบบ AI ที่สามารถหาคำตอบให้คู่สนทนาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติและสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนได้

T&B เปิดตัว ศูนย์รวมทรานส์ลูเซีย เมตาเวิร์ส ที่แรกของโลก พร้อมนำธุรกิจบันเทิงเข้าสู่โลกเสมือนเต็มตัว

บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตซีรีส์แอนิเมชั่นและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย จัดงาน “The Universe of Happiness” เปิดตัวโครงการใหญ่ ศูนย์รวมแห่งเมตาเวิร์ส ทรานส์ลูเซีย

ช่อง 8 ต้อนรับ “พุทธอภิวรรณ” นั่งแท่นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวคนใหม่ ดันเรตติ้ง

หลังจาก เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ต้อนรับ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี เป็นผู้อำนวยข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 คนใหม่

Helperlink แพลตฟอร์มออนไลน์ตัวกลางจัดหางานซาอุฯ เปิดลงทะเบียนฟรี ค่าแรงสูง-สวัสดิการดี

Helperlink แพลตฟอร์มออนไลน์จัดหางานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตัวกลางเชื่อมโยงนายจ้างและแรงงานผู้ช่วยดูแลงานบ้าน เปิดให้ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

AIS โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก คว้ารางวัล WSIS Prize 2023

AIS พาโครงการ “อุ่นใจ CYBER” เป็นตัวแทนประเทศ คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 จาก 1,800 โครงการทั่วโลก

เสียวหมี่ เปิดตัว Xiaomi 13 Series “co-engineered with Leica” สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด

เสียวหมี่ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด – Xiaomi 13 Series – สู่ตลาดต่างประเทศ ณ งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่ง Metaverse Solution Suite ยกระดับผู้ประกอบการไทย

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือน และโลกความเป็นจริงแข็งแกร่งมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มมองหาโอกาสจากการสร้างแพลตฟอร์ม

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรโรมัน…ตามล่าบทเรียนวิกฤติการเงินเขย่าโลก

หากคุณได้ติดตามข่าวมาบ้าง น่าจะรู้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนขึ้นอย่างหนักในโลกการเงิน จนหลายคนภาวนาอยากให้วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปเสียที

MUST READ

MR. DIY เปิดตัวร้านค้าออนไลน์บน Shopee ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (MR. DIY) ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้าน ประกาศความร่วมมือกับ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ

LMWN ฉายภาพความแข็งแกร่ง รางวัล LINE MAN Wongnai Users’ Choice ตลอดระยะเวลา 10 ปี

LINE MAN Wongnai เผยเบื้องหลังความสําเร็จตลอดระยะเวลา 10 ปี ของรางวัล LINE MAN Wongnai Users' Choice ด้วยกลยุทธ์ Real Users Strategy

ไมโครซอฟท์ ประกาศผู้ชนะ อิมเมจิ้นคัพ ประเทศไทย 2023 ชูนวัตกรรม AI for All เพื่อผู้มีความเสี่ยงโรคหัวใจ

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศผลทีมผู้ชนะการแข่งขันรายการอิมเมจิ้นคัพ ประเทศไทย 2023 โดยทีม CS-M จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ช่อง 8 ต้อนรับ “พุทธอภิวรรณ” นั่งแท่นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวคนใหม่ ดันเรตติ้ง

หลังจาก เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ต้อนรับ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี เป็นผู้อำนวยข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 คนใหม่

The Song of Achilles [Book Review]

ได้รู้จักชื่อ อาคิลิส (Archilles) เป็นครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่อง Troy รับบทโดย Brad Pitt เป็นนักรบที่เก่งมาก แต่มาเสียท่าง่ายๆ ตอนโดนลูกธนูยิงเข้าที่ข้อเท้า เป็นที่มาของวลี Archilles heels ที่แปลว่าจุดอ่อน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น