TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology อินโฟเฟด-อว. ส่งเสริมเยาวชน สร้างมืออาชีพ ป้อนวงการอีสปอร์ต ทั้งนักแข่งและสตรีมเมอร์

อินโฟเฟด-อว. ส่งเสริมเยาวชน สร้างมืออาชีพ ป้อนวงการอีสปอร์ต ทั้งนักแข่งและสตรีมเมอร์

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ผู้ก่อตั้งสนามกีฬา “Thailand eSports Arena” เพื่อการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตแห่งแรกในประเทศไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในรายการ University eSports Championship 2020 

หลังจากเปิดตัวโครงการและจัดการแข่งขันรอบไฟนอลเกม RoV และเกม Player Unknown’s Battlegrounds Mobile หรือ PUBG Mobile จบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ย้ำมุ่งต่อยอดส่งเสริมอาชีพในวงการอีสปอร์ต อีกทั้งยังต่อยอดและผลักดันในส่วนของ Academy เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำคัญให้แก่เหล่านักแข่งและ Streamers ในอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมด้าน Digital Entertainment เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้แก่เยาวชนไทยผ่านการ Reskill, Upskill และ Newskill เสริมความรู้ สร้างทักษะ และความสามารถ บ่มเพาะ 3 อาชีพหลัก eSports Pro-Player, Content Creator และ Production Organizer รองรับตลาดอีสปอร์ตที่เติบโตต่อเนื่อง ตอบเป้าหมายของการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ

ผศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือกับ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ในโครงการ UEC University eSports Championship 2020 ถือเป็นหนึ่งโครงการที่สอดรับและตอบโจทย์วิสัยทัศน์ รวมทั้งพันธกิจของกระทรวงฯ ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบรับต่อการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่กำลังเติบโตสดใสอย่างต่อเนื่อง สู่ความก้าวหน้าของบุคลากรในประเทศ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ โดยเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ  เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งยังเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580

ด้าน จิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโฟเฟด จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ “UEC University eSports Championship” ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.หลักสูตร Zero to Hero สนับสนุน 3 อาชีพในวงการ ได้แก่ นักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ หรือ eSports Pro-Player อาชีพนักสร้างสรรค์เนื้อหา หรือ Content Creator และอาชีพ Production Organizer โดยการ Reskill Upskill และ Newskill 

2. การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในรายการ University eSports Championship 2020 ผ่านแพลตฟอร์ม eArena ซึ่งจัดการแข่งขันผ่านเกม Arena of Valor หรือ ROV จาก บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และเกม Player Unknown’s Battlegrounds Mobile หรือ PUBG Mobile จากบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท โดยได้จัดการแข่งขันรอบไฟนอลเกม ROV และเกม PUBG จบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 16 ทีมดังนี้ เกม PUBG Mobile 

อันดับ 1 ทีมหนูน้อยหมวกแดง จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

อันดับ 2 ทีม 4EVER 18UP จากโรงเรียนสิริรัตนาธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

อันดับ 3 ทีม 888 Garage จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อันดับ 4 ทีม ELE Aurora HALL OF FAME จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 

อันดับ 5 ทีม Unique Team จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อันดับ 6 ทีม BEACH BOX ESPORT จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อันดับ 7 ทีม IHAVE EVERTHING จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อันดับ 8 ทีม SuicideSquade UEC จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเอกวรรณยโสธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เกม Arena of Valor อันดับ 1 ทีม Bacon Dream จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ อันดับ 2 ทีม 7aimfor1 จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราลภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และโรงเรียนพัทลุง อันดับ 3 ทีม Wazabi Esport จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาส โรงเรียนรัตน์โกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา และโรงเรียนปทุมคงคา อันดับ 4 ทีม Alien x Megagame66 จากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ คลองหลวง อันดับ 5 ทีม Zagittarius จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 6 ทีม J Here Together จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 7 ทีม พพ อยากกินบุฟเฟ่ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนบางปะกอก และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู อันดับ 8 ทีม RAGNAR จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมมุ่งเดินหน้าต่อยอดส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาอีสปอร์ต ทั้งในส่วนของนักแข่งและ Streamers โดยได้พัฒนาในส่วนของ Academy เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญให้กับเหล่านักแข่งและ Streamers ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่เติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังนับเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ต้องการส่งเสริมด้าน Digital Entertainment ให้เป็นอาชีพใหม่แก่เยาวชนไทย ทั้งการให้ความรู้ด้านทฤษฎีผ่านโครงการ eArena Academy ควบคู่กับภาคปฏิบัติผ่านการแข่งขัน UEC University eSports Championship เป็นการ Reskill นำความรู้ที่มีอยู่มาปัดฝุ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การ Upskill เพิ่มพูนความรู้จากที่มีอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้ยิ่งขึ้น และการ Newskill ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ก่อให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคดิจิทัล สร้างโอกาสให้เยาวชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ หนึ่งในเป้าหมายของการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

ดุสิตธานี รุกเปิดร้าน ‘คาวาอิ’ สแตนด์อะโลนแห่งแรก

ดุสิตธานีเดินหน้าเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพแบรนด์ “คาวาอิ” แบบสแตนด์อะโลนเป็นครั้งแรกยึดพื้นที่ใจกลางเมืองย่านอโศก หวังตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพ ทั้งกลุ่มคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

คาร์กิลล์ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยสถานการณ์โควิด-19

จากนโยบายหลักในการส่งเสริมชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน คาร์กิลล์ ประเทศไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุด PPE แก่องค์กรและหน่วยงานทางการแพทย์ มูลค่าทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

UN Women ค้นหาบริษัทดีเด่นด้านความเท่าเทียมทางเพศ

UN Women ร่วมกับ ก.ล.ต.และสสว. ประกาศเตรียมจัด "UN Women 2021 Thailand WEPs Awards" งานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียแปซิฟิก เพื่อยกย่องธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ภาวะผู้นำ ตัวแปรสำคัญ เมื่อทุกธุรกิจผันสู่ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี

รายงาน Accenture Technology Vision 2021 ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตในภาวะที่มีโรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก เทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยวิถีใหม่
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น