TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability AVEVA หนุนพลังงานและสาธารณูปโภค สู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน

AVEVA หนุนพลังงานและสาธารณูปโภค สู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน

AVEVA ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความยั่งยืน ตอกย้ำแผนการสนับสนุนธุรกิจพลังงานพลิกโฉมสู่อุตสาหกรรมใช้ระบบดิจิทัลดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับธุรกิจในอนาคต ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากกลุ่มธุรกิจนำมาตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มธุรกิจพลังงานทั่วโลก พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ล้ำสมัยเพื่อให้บริการที่ปลอดภัย ยืดหยุ่น ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและลดต้นทุนการดำเนินงานฃ

ทุกวันนี้คู่แข่งหลักในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคต่างพยายามสร้างสมดุลในธุรกิจ ด้วยการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล บิ๊กดาต้า เร่งให้มีการนำก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนมาใช้ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงงานโดยใช้ระบบวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนและการปล่อยมลพิษ ประกอบกับเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจให้ได้สูงสุด อีกทั้งพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับลูกค้า 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ระบบดิจิทัลมีขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายตัวมากขึ้น กำลังส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม ซึ่งระบบดิจิทัลต่าง ๆ ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการผสมรวมทางเทคโนโลยีระบบคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ การเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงระบบ IoT เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทำงานร่วมกันจนทำให้ข้อมูลและความอัจฉริยะกลายเป็นศูนย์กลางของรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท และธุรกิจชั้นนำๆ ต่างกำลังเผชิญกับโลกที่ผันผวนและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้ต้องการความคล่องตัว รวดเร็ว และความสามารถด้านดิจิทัลที่มากขึ้น  

แม้ว่าบริษัทพลังงานกำลังเปลี่ยนโฉมไปสู่ระบบดิจิทัลได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอีกหลายบริษัทก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่อาจเรียกว่าเป็นการดิสรัปชันก็เป็นได้ เช่น ระบบ AIระบบวิเคราะห์ และการเรียนรู้ของเครื่องจักร แต่หลาย ๆ องค์กรก็ยังคงชั่งน้ำหนักและหาโอกาสทดลองใช้อยู่  ทั้งนี้ AVEVA มีกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันอุตสาหกรรมครอบคลุมตั้งแต่ เทคโนโลยี Digital Twin  กลยุทธ์เชิงสินทรัพย์  การบริหารจัดการประสิทธิภาพของสินทรัพย์ จนถึงการเชื่อมต่อระหว่างทีมปฏิบัติการ และระบบMobile Operator Rounds  โดยทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเร่งการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและเพิ่มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์ในภาคพลังงานอีกด้วย  

AVEVA ผลสำเร็จในกลุ่มพลังงานอันเป็นที่ยอมรับ 

AVEVA ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้าด้านพลังงานและสาธารณูปโภครายใหญ่ทั่วโลกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยลูกค้ากลุ่มนี้วางใจใช้โซลูชันของ AVEVA ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน พัฒนาความน่าเชื่อถือของโรงงาน ลดความเสี่ยง เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจด้วยโซลูชันดิจิทัลและระบบคลาวด์ที่ช่วยพลิกโฉมหน้าการทำงาน  

  • ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซชั้นนำระดับโลก ENEL นำระบบวิเคราะห์และคาดการณ์ AVEVA Predictive Analytics ไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี AI เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่การเป็นโรงงานอัตโนมัติ (Autonomous Plant)  นอกจากนี้โซลูชันของ AVEVA ยังช่วยให้ ENEL เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ของตนได้สูงสุดและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โซลูชันดังกล่าวยังช่วยให้พนักงานของ ENELเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสามารถจะทำงานจากที่บ้านได้ภายในชั่วข้ามคืนเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น จึงทำให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและการส่งมอบบริการที่สำคัญอย่างยั่งยืน 
  • คณะกรรมการการไฟฟ้าแห่งสหพันธรัฐ (CFE) แห่งเม็กซิโกใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์AVEVA Smart Grid เพื่อจัดการสินทรัพย์ การดำเนินงาน และบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างน่าเชื่อถือและยั่งยืนทั่วประเทศ 
  • Duke Energy ในสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์วิเคราะห์สินทรัพย์เชิงคาดการณ์ของ AVEVA เพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ที่ผลิตไฟฟ้าจากส่วนกลาง โดยบริษัทสามารถประหยัดเงินได้ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพราะประสบปัญหาความล้มเหลวน้อยลง รวมถึงประหยัดเงินได้ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ เพราะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น  

การเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลต้องมีความยืดหยุ่นและพันธสัญญาด้านภาคพลังงาน  

กระบวนการของการเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนแปลงด้านกรอบคิด นโยบายสาธารณะ และโมเดลธุรกิจต่าง ๆ  อีกทั้งยังต้องมีการลงทุนพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาและทักษะในการทำงาน ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเปิด และสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ ยังต้องการความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูงสุดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายในปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทพลังงานจำเป็นต้องจัดหาเทคโนโลยีที่จะช่วยปรับปรุงระบบเก่า ๆ และกระบวนการดั้งเดิมให้ทันสมัยขึ้น เพื่อทำให้พวกเขาขับเคลื่อนไปสู่อนาคตดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันของ AVEVA จึงสนับสนุนแนวทางนี้โดยนำเสนอมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสินทรัพย์และห่วงโซ่คุณค่าให้แก่ลูกค้ากลุ่มพลังงาน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นมากและกำจัดไซโลข้อมูลจากทั่วทั้งระบบ IT และ OT  รวมถึงยังช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานร่วมกันในกระบวนการอีกด้วย 

Evgeny Fedotov รองประธานอาวุโสและหัวหน้าประจำภูมิภาคทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา  บริษัท AVEVA กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ระบบดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด แม้จะมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมพลังงานหลายรายได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการมีข้อมูลพร้อมใช้งานสูงและยอมรับแนวทางที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำให้กระบวนทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ การเพิ่มผลิตภาพสูงสุด และการรับประกันความต่อเนื่องในกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้ โดยโซลูชันของเรามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้บริษัทจากทุกภาคส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้วยเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่ซึ่งจะยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และนี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยปรับปรุงวิธีการผลิต การส่งมอบ และการบริโภคพลังงาน” 

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

ความเป็นส่วนตัวและประสิทธิภาพกับการทำงานร่วมกันใน Chrome

สำหรับคนส่วนใหญ่ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อย่าง Chrome ทำหน้าที่เป็นหน้าต่างสู่การท่องเว็บ ที่ซึ่งคุณจะได้อ่านข่าวสารล่าสุด ค้นหาของขวัญที่ใช่

“คริสตัล แคน” น้ำดื่มบรรจุกระป๋อง บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

น้ำดื่มคริสตัล เดินหน้าส่งความสดชื่นทั่วทิศ คุณภาพทั่วไทย เปิดตัว "คริสตัล แคน" ครั้งแรกของน้ำดื่มคุณภาพแบบบรรจุกระป๋อง

ซัมซุง ร่วมสนับสนุน การแข่งขัน “โอลิมปิก โตเกียว 2020

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ในฐานะพันธมิตรระดับโลกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก นำเสนอนวัตกรรมสมาร์ทโฟนล่าสุดในการแข่งขันโอลิมปิก โตเกียว 2020

รู้จัก Bilibili สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มน้องใหม่ ส่งอนิเมะลิขสิทธิ์บุกตลาดไทย

Bilibili แพลตฟอร์มวิดีโออนิเมชั่นชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยคลังคอนเทนต์ขนาดใหญ่ เปิดตัวแล้วในประเทศไทย ประเดิมอัดแน่นด้วยอนิเมะซีรี่ย์

ถึงเวลาพาเที่ยวอวกาศ

ค่ำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.12 น. ตามเวลาประเทศไทย จรวด New Shepard ของบลูออริจิน (Blue Origin) บริษัทเทคโนโลยีอวกาศของ เจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้งอเมซอนดอทคอม ได้พาผู้โดยสาร 4 คนขึ้นไปท่องอวกาศกับเที่ยวบินพาณิชย์เป็นครั้งแรก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น