TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability AVEVA หนุนพลังงานและสาธารณูปโภค สู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน

AVEVA หนุนพลังงานและสาธารณูปโภค สู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน

AVEVA ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความยั่งยืน ตอกย้ำแผนการสนับสนุนธุรกิจพลังงานพลิกโฉมสู่อุตสาหกรรมใช้ระบบดิจิทัลดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับธุรกิจในอนาคต ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากกลุ่มธุรกิจนำมาตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มธุรกิจพลังงานทั่วโลก พร้อมนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ล้ำสมัยเพื่อให้บริการที่ปลอดภัย ยืดหยุ่น ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและลดต้นทุนการดำเนินงานฃ

ทุกวันนี้คู่แข่งหลักในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคต่างพยายามสร้างสมดุลในธุรกิจ ด้วยการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล บิ๊กดาต้า เร่งให้มีการนำก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนมาใช้ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงงานโดยใช้ระบบวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนและการปล่อยมลพิษ ประกอบกับเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจให้ได้สูงสุด อีกทั้งพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับลูกค้า 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ระบบดิจิทัลมีขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายตัวมากขึ้น กำลังส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม ซึ่งระบบดิจิทัลต่าง ๆ ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการผสมรวมทางเทคโนโลยีระบบคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ การเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงระบบ IoT เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทำงานร่วมกันจนทำให้ข้อมูลและความอัจฉริยะกลายเป็นศูนย์กลางของรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท และธุรกิจชั้นนำๆ ต่างกำลังเผชิญกับโลกที่ผันผวนและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้ต้องการความคล่องตัว รวดเร็ว และความสามารถด้านดิจิทัลที่มากขึ้น  

แม้ว่าบริษัทพลังงานกำลังเปลี่ยนโฉมไปสู่ระบบดิจิทัลได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอีกหลายบริษัทก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่อาจเรียกว่าเป็นการดิสรัปชันก็เป็นได้ เช่น ระบบ AIระบบวิเคราะห์ และการเรียนรู้ของเครื่องจักร แต่หลาย ๆ องค์กรก็ยังคงชั่งน้ำหนักและหาโอกาสทดลองใช้อยู่  ทั้งนี้ AVEVA มีกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันอุตสาหกรรมครอบคลุมตั้งแต่ เทคโนโลยี Digital Twin  กลยุทธ์เชิงสินทรัพย์  การบริหารจัดการประสิทธิภาพของสินทรัพย์ จนถึงการเชื่อมต่อระหว่างทีมปฏิบัติการ และระบบMobile Operator Rounds  โดยทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเร่งการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและเพิ่มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์ในภาคพลังงานอีกด้วย  

AVEVA ผลสำเร็จในกลุ่มพลังงานอันเป็นที่ยอมรับ 

AVEVA ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้าด้านพลังงานและสาธารณูปโภครายใหญ่ทั่วโลกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยลูกค้ากลุ่มนี้วางใจใช้โซลูชันของ AVEVA ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน พัฒนาความน่าเชื่อถือของโรงงาน ลดความเสี่ยง เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจด้วยโซลูชันดิจิทัลและระบบคลาวด์ที่ช่วยพลิกโฉมหน้าการทำงาน  

  • ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซชั้นนำระดับโลก ENEL นำระบบวิเคราะห์และคาดการณ์ AVEVA Predictive Analytics ไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี AI เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่การเป็นโรงงานอัตโนมัติ (Autonomous Plant)  นอกจากนี้โซลูชันของ AVEVA ยังช่วยให้ ENEL เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ของตนได้สูงสุดและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โซลูชันดังกล่าวยังช่วยให้พนักงานของ ENELเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสามารถจะทำงานจากที่บ้านได้ภายในชั่วข้ามคืนเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น จึงทำให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและการส่งมอบบริการที่สำคัญอย่างยั่งยืน 
  • คณะกรรมการการไฟฟ้าแห่งสหพันธรัฐ (CFE) แห่งเม็กซิโกใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์AVEVA Smart Grid เพื่อจัดการสินทรัพย์ การดำเนินงาน และบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างน่าเชื่อถือและยั่งยืนทั่วประเทศ 
  • Duke Energy ในสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์วิเคราะห์สินทรัพย์เชิงคาดการณ์ของ AVEVA เพื่อตรวจสอบสินทรัพย์ที่ผลิตไฟฟ้าจากส่วนกลาง โดยบริษัทสามารถประหยัดเงินได้ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพราะประสบปัญหาความล้มเหลวน้อยลง รวมถึงประหยัดเงินได้ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ เพราะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น  

การเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลต้องมีความยืดหยุ่นและพันธสัญญาด้านภาคพลังงาน  

กระบวนการของการเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนแปลงด้านกรอบคิด นโยบายสาธารณะ และโมเดลธุรกิจต่าง ๆ  อีกทั้งยังต้องมีการลงทุนพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาและทักษะในการทำงาน ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเปิด และสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ ยังต้องการความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับสูงสุดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายในปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทพลังงานจำเป็นต้องจัดหาเทคโนโลยีที่จะช่วยปรับปรุงระบบเก่า ๆ และกระบวนการดั้งเดิมให้ทันสมัยขึ้น เพื่อทำให้พวกเขาขับเคลื่อนไปสู่อนาคตดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันของ AVEVA จึงสนับสนุนแนวทางนี้โดยนำเสนอมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสินทรัพย์และห่วงโซ่คุณค่าให้แก่ลูกค้ากลุ่มพลังงาน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นมากและกำจัดไซโลข้อมูลจากทั่วทั้งระบบ IT และ OT  รวมถึงยังช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานร่วมกันในกระบวนการอีกด้วย 

Evgeny Fedotov รองประธานอาวุโสและหัวหน้าประจำภูมิภาคทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา  บริษัท AVEVA กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ระบบดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด แม้จะมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมพลังงานหลายรายได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการมีข้อมูลพร้อมใช้งานสูงและยอมรับแนวทางที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำให้กระบวนทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ การเพิ่มผลิตภาพสูงสุด และการรับประกันความต่อเนื่องในกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้ โดยโซลูชันของเรามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้บริษัทจากทุกภาคส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้วยเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่ซึ่งจะยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และนี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยปรับปรุงวิธีการผลิต การส่งมอบ และการบริโภคพลังงาน” 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

MUST READ

บลูบิค แนะภาคธุรกิจปรับใช้แนวปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ทำ ‘Data Architecture’ ยกระดับคุณภาพฐานข้อมูล – ปลดล็อกศักยภาพปัญญาประดิษฐ์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แนะภาคธุรกิจเร่งทำ “Data Architecture หรือ สถาปัตยกรรมข้อมูล” ในการออกแบบและสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรในทุกกระบวนการ ให้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบและมีมาตรฐาน

คริปโทเคอร์เรนซี ….. ในวันที่อับเฉา

ข้อความ "โลกอนาคต...โอกาส...เชื่อมต่อความ..." ที่อยู่บนป้ายโฆษณาที่ระบาดอยู่ตามท้องถนน ใต้ทางด่วน ไม่รู้กี่แห่งต่อกี่แห่ง จางหายไปพร้อม ๆ กับข่าวสถานการณ์ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีตกอยู่ในภาวะวิกฤติเงินดิจิทัลปรับตัวลงอย่างหนัก

Amity ผู้ให้บริการโซลูชันการสื่อสารสัญชาติไทย ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งใน ‘บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป’ จากการจัดอันดับของ Financial Times

Amity ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการสื่อสาร หรือโซเชียลฟีเจอร์ แบบบูรณาการสำหรับองค์กร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป โดยติดอยู่ใน 150 อันดับแรก

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) มั่นใจขึ้นแท่น Regional Company เติบโตด้วยกลยุทธ์ Operating Holding

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) มั่นใจขึ้นแท่น Regional Compnay สิ้นปี 2565 หลังดัน ANI เข้าตลาดหลักทรัพย์ เดินหน้าเติบโตด้วยกลยุทธ์ Operating Holding

เสน่ห์งานเขียนที่ยืนยงของ “ไมเคิล ไครช์ตัน”

ในบรรดานักเขียนนวนิยายที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องขอยกนิ้วให้ "ไมเคิล ไครชตัน" นักเขียนสัญชาติอเมริกัน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น