TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnologyม.ศิลปากร โชว์ 'ศูนย์นวัตกรรมสื่อเสมือนจริง' ดึงศักยภาพการศึกษา-เด็กไทย-ผู้ประกอบการ รับการแข่งขันตลาดโลก

ม.ศิลปากร โชว์ ‘ศูนย์นวัตกรรมสื่อเสมือนจริง’ ดึงศักยภาพการศึกษา-เด็กไทย-ผู้ประกอบการ รับการแข่งขันตลาดโลก

HIGHLIGHT

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสื่อเสมือนจริง  Immersive   Media Lab (IML SU)
  • เดินหน้าทำงานวิจัย เสริมสร้างศักยภาพการศึกษา-นักศึกษา และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยแข่งขันตลาดโลก
  • ศูนย์นี้เป็นหนึ่งในแผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาไทย

ความตั้งใจในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสื่อเสมือนจริง – Immersive Media Lab (IML SU) ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้สื่อเสมือนจริง (Immersive Media) ของประเทศไทย  รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาและวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงธุรกิจ และเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรในประเทศให้ตอบโจทย์ตลาดและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรในภาคการศึกษา นักศึกษา และภาคอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์

เน้นการทำวิจัยเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ คาดว่าผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมพัฒนาโครงงานด้านสื่อเสมือนจริง (Immersive Media) โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงธุรกิจ

โดยทำการวิจัยสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มและเสริมสร้างความสามารถ (Capacity building) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและนวัตกรรม  รวมทั้งการมีระบบบริหารจัดการการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตผลงานวิจัยที่นำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มขึ้นทุกปี  

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบ อววน. ให้เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการออกแบบโครงสร้างที่เน้นการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มีระบบจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ มีระบบติดตามประเมินผลที่วัดได้ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการลงทุน  

จัดงานสัมมนาอัปเดตเทรนด์ AR/VR ในการนำไปใช้งานจริง

ผศ. ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดสัมมนาออนไลน์อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยี  AR/VR โดยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร รวบรวมกูรูแถวหน้าในอุตสาหกรรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ  มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในแง่มุมเทคนิคการนำไปใช้งานต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะ เกม และสื่อบันเทิง รวมถึงงานวิจัยเพื่อการต่อยอดการแพทย์และ Metaverse กว่า 9 หัวข้อ  

เพื่อสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่นวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านสื่อเสมือนจริง เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อกระแสความนิยมเงินดิจิทัลที่เรียกว่า NFT (Non Fungible Token) เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อย ๆ เห็นจากมูลค่าการซื้อขายผลงานอาร์ต ต้นฉบับหลาย ๆ ชิ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ ในการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ  เพื่อนำความรู้กลับมาถ่ายทอดต่อในประเทศ และการดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน อาทิ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี (DIDTC) ร่วมมือกันทำการวิจัยในโครงการ Head Up Display Augmented Reality หรือ HDAR  โปรแกรมที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์สำหรับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านความปลอดภัยจากการใช้รถยนต์ในภาคการขนส่งของประเทศไทยรวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานสื่อเสมือนจริงที่เกี่ยวโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  

ทั้งนี้ ม.ศิลปากร มุ่งหวังในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ   ให้เกิดการพัฒนาและวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  ประเทศ  และสร้างบุคลากรให้รองรับการแข่งขัน  รวมทั้งการสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมฯ”  ผศ.ดร. ณัฐพร กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

KBTG ร่วมเป็นสมาชิก MIT Media Lab ทำวิจัยเทคโนโลยีการเงินยุคใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค

ดีอี และกระทรวงท่องเที่ยวฯ ดัน “ภูเก็ต” เป็นเมืองเเห่งเทคโนโลยีดิจิทัล (Phuket Metaverse City)

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ