TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnologyม.ศิลปากร ร่วมกับสำนักวิจัยฯ หนุนสร้างเกม 'THE VERSE' นำเสนอความเป็นไทยสู่ตลาดโลก

ม.ศิลปากร ร่วมกับสำนักวิจัยฯ หนุนสร้างเกม ‘THE VERSE’ นำเสนอความเป็นไทยสู่ตลาดโลก

ม.ศิลปากร ผนึกสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และอุตสาหกรรมเกม เดินหน้าบูรณาการเทคโนโลยี พร้อมศาสตร์และศิลป์ พัฒนาเกม THE VERSE ส่งออกความเป็นไทยสู่ตลาดโลก สร้างความเข็มแข็งให้อุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาบัณฑิตเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงกับมืออาชีพ

เดอะเวิร์ส (THE VERSE) เป็นเกมที่สอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทยในรูปแบบเกมสําหรับคนยุคดิจิทัล  จัดทำขึ้นโดย “ธัชชา” ภายใต้โครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทยสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีทำงานแบบบูรณาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับคณะต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ มาร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาเกม วางแนวเกมเป็น Puzzle Adventure เนื้อเรื่องมีความท้าทาย เรื่องราวของชายหนุ่ม “วี” ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เดินทางออกผจญภัยในโลกที่ถูกสร้างจากคำกลอนที่กำลังแตกสลาย โดยในเกมได้ดึงตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมาเดินเรื่อง อาทิ นางเงือก ผีเสื้อสมุทร ร่างทรงชีเปลือย  ฯลฯ  ให้ผู้เล่น (ตัวละครชายหนุ่มชื่อวี) ต้องตามหาสมุดคำกลอน เข้าไปพิชิตแต่ละด่านเพื่อไม่ให้ตัวละครต่างๆ ที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเป็นเพียงตัวอักษรในโลกที่ไร้ซึ่งคำกลอน

ทั้งนี้ THE VERSE จึงเป็นเกมที่สอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ผ่านมิติที่เกี่ยวข้องกับวีรบุรุษวัฒนธรรม (Culture Hero) รวมถึงผลงานชิ้นเอกทั้งนิราศและวรรณคดีของจินตกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาดําเนินเรื่องราวในเกมสําหรับคนรุ่นใหม่ ที่สำคัญโครงการนี้นับเป็นการดําเนินงานระหว่างภาคการศึกษาและบุคลากรผู้มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์  ในการการพัฒนาเกมขนาดใหญ่ที่ครบวงจร สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและยังเป็นการขับเคลื่อนและปลุกกระแสให้เกิดเป็น Soft Power ในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผลักดันการส่งออกความเป็นไทยสู่ตลาดโลก  ทั้งนี้ ยังเป็นการมอบโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในกระบวนการสร้างเกม ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เกี่ยวเก็บข้อมูลในเรื่องการทําเกมครั้งนี้เป็นองค์ความรู้ และความเชื่อมโยงของกระบวนการทําเกม เป็นต้นแบบให้นักศึกษาที่เรียนในสาขานี้ได้เรียนรู้จริงกับมืออาชีพในอุตสาหกรรมเกม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “ในส่วนของกระบวนการทำงานของโครงการพัฒนาเกม THE VERSE เริ่มต้นจากโจทย์ที่ว่า ต้องการให้เยาวชนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยรู้เรื่องความเป็นไทยมากขึ้น โดยทาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอซีที เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งคณะไอซีทีนับเป็นอัตตลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้านการบูรณาการข้ามศาสตร์และประยุกต์กับโลกดิจิทัล สอดคล้องกับความต้องการด้านทักษะความรู้ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการและทักษะใหม่ ๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคต

ทั้งนี้ การพัฒนาเกม THE VERSE ไอซีทีมีการทำงานร่วมกับคณะโบราณคดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ดุริยางคศาสตร์  พร้อมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ที่อยู่ในแวดวงคนเขียนบทอยู่แล้ว มาช่วยสร้างสรรค์เรื่องราวในเกม โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าร่วมในส่วนของการออกแบบ การทำโมเดล ทั้งมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษา จะได้เข้าไปเรียนรู้ ไปมีส่วนร่วม เห็นวิธีการทำงาน เห็น pipeline ของกระบวนการทำเกมขนาดใหญ่ เป็นการนำทางนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้ เข้าไปสู่วงการของมืออาชีพในอุตสาหกรรมเกม” 

ในส่วนเกมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ย้ำว่า ในปี 2564 มีมูลค่าตลาดเกมของประเทศไทยสูงถึง 34,000 ล้านบาท จากเดิมเคยคาดการณ์ตัวเลขไว้ที่ 30,000 ล้านบาท แนวโน้มความแรงของตลาดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะยังเติบโตต่อเนื่อง แต่การแข่งขันก็มากขึ้นด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ยังมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในสนามแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเกาหลี ญี่ปุ่น จีน รวมถึงประเทศแถบตะวันตก ดังนั้น ผู้พัฒนาเกมของไทย ก็ต้องทำเกมที่มีคุณภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อสามารถสร้างเกมออกไปแข่งกับเกมจากต่างประเทศได้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

SO สยามราชธานี บุกตลาดโลจิสติกส์ ส่งแอปพลิเคชั่น SWAT Mobility หนุนศักยภาพงานด้านขนส่ง

เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย แต่งตั้ง ‘ปฐมา จันทรักษ์’ ขเป็น MD คนใหม่

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ