TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ซัมซุงปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ อัปสกิลทักษะแห่งอนาคต นำเสนอไอเดียโซลูชันเพื่อสังคม

ซัมซุงปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ อัปสกิลทักษะแห่งอนาคต นำเสนอไอเดียโซลูชันเพื่อสังคม

ซัมซุงจัดติวเข้ม ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ในโครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมระดับสากล (Samsung Solve for Tomorrow) ที่เยาวชนกว่าสองล้านคนจาก 35 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

สำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พาเยาวชนไทยเข้าร่วมประชันไอเดียสร้างสรรค์ ใช้ทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และบริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด ในการร่วมพัฒนาโครงการ ตลอดจนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นโซลูชันที่จับต้องได้และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

ล่าสุด จัดกิจกรรมเวิร์กชอปออนไลน์ ติดอาวุธ Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ) และ IoT & Automation ณ ห้อง I-SCALE ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้เป็นการเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 – 5 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – 2 ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “Innovation for Sustainable Communities, Good Health and Well-being” ในการนำเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยในรอบแรกจะคัดเลือก 20 ทีม จาก 308 ทีม เพื่อเข้าร่วมเวิร์กชอปกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับเงินทุนสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาโครงการ และจะประกาศผลให้เหลือเพียง 10 ทีม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นี้ เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป สำหรับ 3 ทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาโซลูชันต้นแบบ (Prototype) รวมถึงเงินรางวัลและแท็บเล็ตซัมซุง มูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

สำหรับแนวคิดของ 20 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศ เป็นไอเดียที่ตอบโจทย์ Pain Point ของสังคมในแง่มุมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หรือแม้กระทั่งเพื่อช่วยยกระดับการใช้ชีวิตวิถีใหม่จาก Work From Home

ชวนส่องไอเดียสุดคูลของเหล่านวัตกรไทยยุคใหม่ทั้ง 20 ทีม

 • ทีม G1 – Area Athena  โรงเรียนราชินี นำเสนอแนวคิดเรื่องอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ช่วยตรวจจับวัตถุอันตรายจากบุคคลที่เข้ามาใกล้ผ่านระบบอัลตราโซนิคเซนเซอร์ โดยเมื่อกดปุ่มฉุกเฉินจะส่งข้อความผ่านไลน์แอปพลิเคชันไปยังรายชื่อฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการเกิดโจรกรรม
 • ทีม G2 – BCC Robot โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย – นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังพร้อมฟังก์ชันตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกาย การคำนวณและให้ข้อมูลในด้านอาหารและการเผาผลาญพลังงาน ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยมีการเชื่อมรูปแบบการออกกำลังกายเข้ากับเกมส์เพื่อเป็นเป้าหมายในการออกกำลังกาย
 • ทีม G3 – Burning โรงเรียนกำเนิดวิทย์ – กับผลงานเครื่องแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ โดยการกรองผ่านเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ เพื่อนำไปใช้ทำเป็นพอลิเมอร์ในภายหลัง
 • ทีม G4 – Electra โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โชว์แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องแปลงพลังงานจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของโป๊ะเทียบเรือโดยอาศัยการซัดของคลื่นเมื่อมีเรือมาเทียบท่า โดยใช้เครื่องแปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
 • ทีม G5 – F4 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย – นำเสนอแนวคิดการจัดทำแอปพลิเคชันที่ช่วยระบุตำแหน่งทางม้าลายด้วยระบบจีพีเอส พร้อมทั้งระบบตรวจจับบุคคลที่จะข้ามทางม้าลาย และแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์ไปยังผู้ขับขี่ยานพาหนะในบริเวณใกล้เคียง และมีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนหันมาใช้ทางม้าลาย
 • ทีม G6 – Fill  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี – การนำเสนอแนวคิดเครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ไปติดกับต้นไม้ เพื่อวัดค่าของปริมาณน้ำและปุ๋ย เมื่อมีปริมาณที่ต่ำจะมีการส่งโดรนออกไปรดน้ำต้นไม้ โดยปริมาณน้ำที่ใช้จะอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อรักษาทรัพยากรทางน้ำ
 • ทีม G7- HYBRID โรงเรียนวิเชียรมาตุ – นำเสนอแนวคิดเรื่องแปรงสีฟันพร้อมฟังก์ชันในการตรวจจับ ที่จะแจ้งเตือนผ่านระบบมือถือ เมื่อมีการแปรงฟันไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะมีการประเมินและแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน มีการคำนวณปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสมและนำการฉายแสงยูวีมาใช้ในการฆ่าเชื้อที่ขนแปรง
 • ทีม G8 – KMIDS โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – ผลงานแนวคิดแอปพลิเคชันสำหรับขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัย แสดงตำแหน่งสถานที่ปลอดภัย ศูนย์อาหาร ระบบโดรนอัตโนมัติใกล้ตัว พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งของผู้ใช้ให้กับคนอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายต่างๆ
 • ทีม G9 – Lunares โรงเรียนสาธิตการจัดการปัญญาภิวัฒน์ – แนวคิดเครื่องกรองน้ำที่ช่วยปรับสมดุลของน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยวัดค่าคุณภาพน้ำผ่านระบบเซนเซอร์ ประเมินและแสดงผลไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
 • ทีม G10 – MANGO โรงเรียนกำเนิดวิทย์ – แนวคิด ตุ๊กตาหน้ารถใช้ระบุพิกัดของถนนที่มีพื้นผิวไม่ปลอดภัย โดยมีระบบเซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน และวัดความเร็วติดไว้ และมีการอัพเดตข้อมูลเพื่อใช้ระบุตำแหน่งที่พบไว้ให้กับผู้ใช้คนอื่นๆ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า ทั้งยังมีระบบ SOS ในกรณีฉุกเฉินที่รถได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง
 • ทีม G11- Narcolepsycue  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม – โชว์แนวคิดเครื่องพ่นสเปรย์วาซาบิ ช่วยปลุกคนหลับใน เมื่อเซนเซอร์แสกนม่านตาตรวจพบภาวะการหลับใน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการหลับใน
 • ทีม G12 – No.1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย – นำเสนอแนวคิดเก้าอี้ที่ช่วยลดการเป็นออฟฟิศซินโดรม โดยตรวจวัดผ่านเซนเซอร์ และหากนั่งผิดท่าหรือมีการนั่งในระยะเวลาที่นานเกินกว่ากำหนด เก้าอี้จะสั่นเพื่อให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนท่านั่งหรือลุกขึ้นจากเก้าอี้ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิชันในมือถือเพื่อบันทึกข้อมูล
 • ทีม G13 – NOPKK โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร – โชว์แนวคิดเครื่องแคปซูลตรวจเช็คร่างกาย โดยการวัดข้อมูลทางการแพทย์พื้นฐาน สอบถามอาการป่วย และสแกนร่างกาย พร้อมทั้งประเมินอาการ และความเป็นไปได้ของโรค อีกทั้งยังจำแนกความเสี่ยงว่าควรพบแพทย์หรือรักษาโดยการทานยาได้
 • ทีม G14 – Used โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย – แนวคิดการพัฒนาระบบ AI ที่ช่วยในการวินิจฉัยหาก้อนนิ่วที่ปนมาในปัสสาวะให้มีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • ทีม G15 – ฝัน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ – เสนอแนวคิดโปรแกรมเมาส์และคีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถใช้คีย์บอร์ดได้ โดยการใช้ระบบการตรวจจับใบหน้าและการขยับหัวเข้ามาช่วยในการขยับเมาส์และคีย์บอร์ด
 • ทีม G16 – Software Tiger โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย – กับแนวคิดสร้างซอฟต์แวร์ประมวลผลและแสดงผลของเซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้าตรวจวัดดินเค็ม เพื่อประมวลผล แนะนำพืชที่เหมาะกับการเพาะปลูก และวิธีปรับสภาพดินให้กับผู้ใช้งาน
 • ทีม G17 – Tpscoding โรงเรียนตากพิทยาคม – เสนอแนวคิดเครื่องแจ้งเตือนการหลับในขณะขับรถ โดยตรวจสอบอาการหลับในผ่านกล้อง webcam และส่งสัญญาณเตือนเมื่อพบอาการใกล้เคียง
 • ทีม G18 – What’s the problem โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย – เสนอแนวคิดสร้างแอปพลิเคชันสำหรับประเมินอาการป่วยเบื้องต้น ผ่านแบบสอบถาม แอปพลิเคชันจะแสดงผลการประเมินอาการพร้อมบอกรายละเอียด ยารักษาและแสดงตำแหน่งโรงพยาบาลใกล้ตัวในกรณีที่ร้ายแรง
 • ทีม G19 – ตึงๆ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ – เสนอแนวคิดเรื่องแว่นตาที่รวบรวมเอาข้อมูลในด้านความเหมาะสมในการใช้สายตามาประเมินและตรวจสอบ พร้อมทั้งแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้สายตา และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในขณะนั้น เพื่อลดปัญหาการเกิดความผิดปกติทางสายตา
 • ทีม G20 – โสตนครปฐม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม – เสนอแนวคิดเครื่องช่วยตรวจวัดระดับน้ำในอุโมงค์ทางลอดและแจ้งเตือนภัยผ่านระบบสัญญาณไฟและโทรศัพท์มือถือ โดยการใช้เซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำภายในอุโมงค์

สำหรับรางวัลในโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก10 ทีม จะได้รับเงินทุนสนับสนุน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโซลูชันต้นแบบ (Prototype) พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากซัมซุง และรางวัล 3 ทีมสุดท้าย รางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 200,000 บาท รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท รวมถึงสมาชิกทุกคนจะได้รับ ซัมซุง แท็บเล็ต มูลค่าเครื่องละ 23,900 บาท

วันที่ 11 ตุลาคม 2565  จะประกาศผล 10 ทีม เพื่อคัดแนวไอเดียสุดเจ๋งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) 2565 โดยจะประกาศรายชื่อและมอบรางวัล 3 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

‘กรีนไอที’ เรื่องใกล้ตัวองค์กร พื้นฐานสำคัญอนาคต ‘ยั่งยืน’

5 คณะสายเทค รับเทรนด์ METAVERSE

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

บ้านปู เน็กซ์ โชว์ไอเดียผู้ชนะ J-MAT ปั้น Smart e-TukTuk ต่อยอดบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร

บ้านปู เน็กซ์ ผนึก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประกาศผลการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคตด้วยคน GenNEXT”

ม.หอการค้า นำร่องหลักสูตร Sandbox จับมือ Harbour.Space สร้างผู้ประกอบการที่มีทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผุดหลักสูตรการผลิตบุคลากร High–Tech Entrepreneur โดย International School of Management (ISM) ร่วมกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน

Hardware Wallet คืออะไร ทำไมเป็นที่ต้องการของนักลงทุนคริปโท?

อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่นักลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีติดตัวเอาไว้อย่าง Hardware Wallet เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถยกระดับความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้นให้กับการเก็บรักษาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของเรา

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไมโครซอฟท์ ประกาศวางจำหน่าย Surface ใหม่ ในไทย

ไมโครซอฟท์ประกาศวางจำหน่ายอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล Surface ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Surface Laptop 5 และ Surface Pro 9 ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่าย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น