TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe MovementGISTDA จับมือหน่วยงานอวกาศ ผลักดันประเด็นการลดการปล่อยคาร์บอน ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน

GISTDA จับมือหน่วยงานอวกาศ ผลักดันประเด็นการลดการปล่อยคาร์บอน ร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดประชุมใหญ่ CEOS Plenary ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก และองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า 40 หน่วยงาน

คณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกหรือ CEOS เป็นเวทีความร่วมมือของหน่วยงานหลักด้านอวกาศของประเทศทั่วโลกที่จะแลกเปลี่ยนและกำหนดนโยบายในการทำงานร่วมกันในการพัฒนาดาวเทียม การใช้และให้บริการข้อมูล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก การรักษาสิ่งแวดล้อม

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ในฐานะประธานฯ ได้ผลักดันประเด็นการลดการปลดปล่อยคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยนำข้อมูลดาวเทียมมาใช้เป็นเครื่องมือติดตามและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหานำไปสู่การบรรเทาปัญหาโลกร้อนสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งการนำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน การประเมินความหนาแน่นชั้นเรือนยอดต้นไม้จากแบบจำลองเชิงพื้นที่ เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าให้เป็นไปอย่าง รวดเร็ว แม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

“นอกจากเรื่องคาร์บอนแล้ว ประธาน CEOS ยังผลักดันให้หน่วยงานสมาชิกร่วมกันกำหนดแนวทางรองรับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ ในการประชุม CEOS Plenary ที่เชียงราย ผู้บริหารจากหน่วยงานสมาชิกยังได้มีการให้ความเห็นและร่วมกันกำหนดทิศทางและนโยบายการทำงานในด้านกิจการอวกาศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพมหาสมุทรและทะเล การบริหารจัดการการเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติ การเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเท่าเทียม การจัดทำมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น”

หลังจากนี้ประเทศไทยจะดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศที่จะเกิดขึ้นตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์การใช้งานจากเทคโนโลยีอวกาศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การจัดการด้านชลประทาน การจัดการทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

การที่ GISTDA ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรอวกาศชั้นนำทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในด้านเทคโนโลยีอวกาศมากยิ่งขึ้น ได้ร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายสำคัญร่วมกับองค์กรผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศของโลก จึงเป็นการยกระดับและมาตรฐานการดำเนินงานของ GISTDA นำประโยชน์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำงานมาปรับและยกระดับภารกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและเทียบเท่ากับระดับสากล

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ซิสโก้ เผย องค์กรไทยมีความพร้อมในการปรับใช้ AI กับธุรกิจ 20%

‘นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์’ โชว์ เทคโนโลยีฐานในการสังเคราะห์ยา คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2566

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ