TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology SAS เปิดหลักสูตรทักษะด้านข้อมูลฟรี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่จำเป็น

SAS เปิดหลักสูตรทักษะด้านข้อมูลฟรี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่จำเป็น

แซส (SAS) ผู้นำด้านระบบการวิเคราะห์ เปิดตัวแหล่งข้อมูลฟรีเสริมทักษะทางด้านข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้คนรู้เท่าทันและใช้ชีวิตได้ในโลกที่ข้อมูลล้นหลาม ทักษะทางด้านข้อมูลคือความสามารถในการเข้าถึง ตีความ และทำความเข้าใจข้อมูล และเป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จต่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน โดยแซส กำลังมุ่งให้ทุกคนตระหนักถึงการรู้เท่าทันข้อมูลด้วยการสร้างหลักสูตรใหม่และให้เครื่องมือฟรีแก่กลุ่มนักการศึกษา  

“แซส เข้าใจขุมพลังแห่งข้อมูลที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจโลกนี้ และเพื่อการทำความดี รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ” จิม กูดไนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) บริษัทแซส กล่าว “ในสังคมที่มีการเชื่อมโยงและเต็มไปด้วยข้อมูล ความสามารถในการประยุกต์และใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักคณิตศาสตร์เท่านั้น” 

จากข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย จากนาฬิกาอัจฉริยะ จนกระทั่งการตรวจสุขภาพที่บ้าน ข้อมูลเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งพื้นฐานในชีวิตของทุกคน และยิ่งเห็นชัดมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 

หลักสูตรทักษะเชิงข้อมูล เกิดจากความท้าทายเรื่องการให้ข้อมูลเท็จในปัจจุบัน 

ในปีที่ผ่านมา วิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ได้เน้นย้ำให้เราเห็นถึงความจำเป็นที่สำคัญเร่งด่วนในด้านทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน  และเมื่อต้องเผชิญกับกระแสข้อมูลข่าวสาร ที่จริงบ้าง เท็จบ้าง แฝงไปด้วยอคติ อีกทั้งยังทำให้เราเข้าใจผิดในหลาย ๆ ครั้ง ผู้คนส่วนใหญ่จึงคิดว่าตนเองถูกครอบงำและไม่พร้อมทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นที่พวกเขาได้อ่าน  

หลักสูตรทักษะพื้นฐานทางด้านข้อมูล ของแซส เป็นหลักสูตรใหม่เน้นการแนะนำพื้นฐานของข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความหมายของการรู้ทางด้านข้อมูล หลักสูตรได้สอนกลยุทธ์ในการพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การตั้งคำถามต่อข้อมูล การค้นหาความหมาย การตัดสินใจและการสื่อสารข้อมูล หลักสูตรนี้ยังเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปกครองที่มีความกังวล เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งแต่ละคนได้ใช้ข้อมูลเพื่อให้รู้เท่าทันและแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีการระบาดนี้ 

หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายทางจริยธรรมในด้านการทำงานกับข้อมูล โดยจริยธรรมทางข้อมูลหมายถึงวิธีที่เราค้นหา ตีความ และนำเสนอข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเรื่องศีลธรรม มากกว่านั้นหลักสูตรยังครอบคลุมถึงว่า อคติมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราโต้ตอบและการสื่อสารกับข้อมูลอย่างไรด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้คนและสร้างทักษะในการตั้งคำถามต่อข้อมูลที่ผลิตขึ้นมา รวมถึงยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับข้อมูลได้อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นอีกด้วย        

แหล่งข้อมูลตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ปลาย (K-12) เพื่อใช้สำหรับข้อมูลยุคใหม่ 

แซส ได้สนับสนุนการศึกษามานานหลายทศวรรษ ตั้งแต่การส่งเสริมทักษะ STEM ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ จนถึงการปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล จนกระทั่งถึงการสร้างแหล่งข้อมูลในห้องเรียน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช้สำหรับระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ และตอนนี้ แซสกำลังสร้างชุดแหล่งข้อมูลสำหรับคนรุ่นใหม่ นั่นก็คือ Data Natives อีกด้วย  

ข้อมูลตั้งแต่รถยนต์อัจฉริยะ นาฬิกาอัจฉริยะ ไปจนถึงการตรวจสุขภาพที่บ้าน อีกทั้งแอปพลิเคชันรถโดยสารร่วมบริการ (ride-sharing)  ข้อมูลจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้นนักเรียนในปัจจุบันจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลจำนวนมหาศาลที่พวกเขาใช้และสร้างขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้น  

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างทักษะที่จำเป็นเหล่านี้  แซส ยังมีแหล่งความรุ้ทางด้านข้อมูลสำหรับนักเรียนระดับ K-12 ดังนี้  

  • DataFly ซึ่งกำลังจะวางจำหน่ายในปลายฤดูร้อนนี้ เป็นเครื่องมือฟรีสำหรับครูและนักเรียนทุกระดับ (K-12) ที่มีวิธีการเก็บและสำรวจข้อมูลจากนักเรียนที่ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือแบบเสมือนจริงก็ตาม  
  • CodeSnaps เป็นพื้นที่พบปะกันทางออนไลน์ (Collaborative Coding Environment) ซึ่งใช้แค่หุ่นยนต์และไอแพด® หนึ่งเครื่องเท่านั้นโดยนักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับสร้างโปรแกรมที่ใช้โค้ดบล็อกที่ปรากฏขึ้นมาและใช้โปรแกรมโดยใช้หุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมต่อ เช่น Sphero SPRK  SPRK+ และ Ollie      
  • Data Drives ซึ่งช่วยให้นักเรียนหันกลับมาคิดถึงวิธีต่าง ๆ ที่โรงเรียนจะมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ เมื่อนักเรียนตั้งคำถาม รวบรวมข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์และตีความคำตอบ พวกเขาจะเริ่มพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ต่าง ๆ และมองเห็นถึงพลังของข้อมูล      
  • GatherIQ™ เป็นแอปพลิเคชันฟรีและเว็บไซต์ที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับเป้าหมาย 17 ประการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสร้างโลกนี้น่าอยู่ขึ้น 
  • ความร่วมมือกับโครงการรู้เท่าทันข่าว (News Literacy Project) ซึ่งทำให้ผู้คนกลายเป็นผู้บริโภคข้อมูลในสื่อที่สำคัญ และด้วยจำนวนแหล่งข้อมูลที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน การทำความเข้าใจข้อมูลในสื่อจึงต้องการความรู้พื้นฐานประกอบกับการคิดเชิงวิพากษ์ด้วย     

ความร่วมมือกับวิทยาลัยโพลีเทคนิค เทมาเส็ก (TP) ในศูนย์ TP-SAS Business Intelligence & Analytics Center 

ความร่วมมือครั้งนี้ได้จัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จะได้สัมผัสเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรุ่นล่าสุดและเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงยังให้โอกาสเข้าทำงานร่วมกับโครงการทางด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย  

ศูนย์ TP-SAS Business Intelligence & Analytics Centre ได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ด้านระบบวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการนักวิเคราะห์มืออาชีพทักษะสูงที่กำลังเพิ่มขึ้นของบริษัทต่าง ๆ ในสิงคโปร์ และด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันนี้ นักศึกษาจะได้รับการแนะแนวอย่างมืออาชีพและการสนับสนุนหลักสูตร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

ชาวบ้านบ่นหมูแพง ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

‘Pace’ ฟินเทคสัญชาติสิงคโปร์ เปิดตัวบริการ ‘ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง’ สำหรับนักช้อปชาวไทย

Pace ผู้ให้บริการโซลูชันฟินเทคจากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัวบริการตัวเลือกการชำระเงินแบบ "ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” (Buy Now Pay Later - BNPL) สำหรับนักช้อปชาวไทยที่เลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าแบรนด์ดัง

รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ใช้ระบบ 5G Smart Health นำร่องระบบ Telemedicine

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำร่อง 5G Smart Health ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยยี 5G ต้นแบบ สำหรับให้บริการประชาชน (5G District) ในจังหวัดเชียงใหม่

ก.ล.ต. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อสรุปการจัดเก็บภาษีคริปโทฯ

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายในประเด็นที่มีการหารือเกี่ยวกับความชัดเจน

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น