TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology บลูบิค รุกตลาดไซเบอร์ซิเคียวริตี้ สร้างมาตรฐาน Digital Trust ช่วยองค์กรลดความเสี่ยง

บลูบิค รุกตลาดไซเบอร์ซิเคียวริตี้ สร้างมาตรฐาน Digital Trust ช่วยองค์กรลดความเสี่ยง

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าบุกตลาดไซเบอร์ซิเคียวริตี้ หลังบอร์ดอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย บลูบิค ไททันส์ จำกัด เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ร่วมนำทัพให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร หวังสร้างมาตรฐานดิจิทัล ทรัสต์ (Digital Trust) ให้องค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ต้องทำควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติการณ์ทางไซเบอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เนื่องจากเมื่อธุรกิจเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น มีปริมาณข้อมูลในระบบเพิ่มขึ้น จึงดึงดูดผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการเข้ามาหาประโยชน์หรือโจมตีทางไซเบอร์ จนเกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยความเสียหายที่สามารถกู้คืนมาได้ยากที่สุด คือ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Digital Trust) โดยงบประมาณที่ใช้เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมากกกว่าการป้องกันหลายเท่า จึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรและคู่ค้า เพื่อทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถเติบโตได้อย่างไม่สะดุด

“แม้องค์กรส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง หลัง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์มีผลบังคับใช้ แต่ยังมีธุรกิจอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ตระหนักว่าตนกำลังเผชิญความเสี่ยงทางไซเบอร์ และยังไม่ทราบว่าต้องดำเนินการป้องกันการถูกโจมตีอย่างไร ดังนั้นการใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เช่น ‘บลูบิค’ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” พชรกล่าว

ทั้งนี้ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้สะท้อนผ่านคาดการณ์ของ Cybersecurity Venture ประเมินว่าค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในช่วงปี 2564 – 2568 มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 15% บลูบิคจึงมองเห็นโอกาสในการชิงส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง

พลสุธี ธเนศนิรัตศัย ผู้อำนวยการ บริษัท บลูบิค ไททันส์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันไซเบอร์ซิเคียวริตี้กำลังเป็นอีกหนึ่งโจทย์ความท้าทายของภาคธุรกิจ เนื่องจากจำนวนและแนวโน้มภัยคุกคามที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผลกระทบทางธุรกิจที่ได้รับทราบจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศ การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไม่อาจถูกมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานไอทีแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้นำ ผู้บริหาร หน่วยงานธุรกิจ รวมไปถึงฝ่ายบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้ ‘บลูบิค ไททันส์’ จึงได้มีการออกแบบบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์และกรอบการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรการป้องกัน และการรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวและทำให้แผนงานด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของลูกค้าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผ่าน 4 บริการหลัก ดังต่อไปนี้

  1. การวางแผนกลยุทธ์และกรอบการบริหารจัดการ (Business-Cybersecurity Alignment) วิเคราะห์บริบททางธุรกิจและความเสี่ยงทางไซเบอร์ โดยอ้างอิงมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อกำหนดแนวทางในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในทุกระดับ ได้แก่ โครงสร้างการบริหารจัดการ นโยบาย กระบวนการ บุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจและความเหมาะสมด้านทรัพยากรขององค์กร
  2. การประเมินมาตรการควบคุมและป้องกัน (Critical Cyber Risk Remediation) ประเมินมาตรการควบคุมและป้องกันตามแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ดี เพื่อระบุขอบเขตและเรื่องที่ควรได้รับการปรับปรุง ตั้งแต่ระดับนโยบาย กระบวนการ บุคลากรและเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอแนวทางในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยและการจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ
  3. การยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกัน (Strengthened Security-by-Design Controls) เป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กร ด้วยการออกแบบระบบการบริหารจัดการ การเลือกใช้เทคโนโลยีและโซลูชันที่เหมาะสมเฉพาะราย เพราะแต่ละองค์กรมีพื้นฐานระบบข้อมูลและปัจจัยความเสี่ยงไม่เหมือนกัน
  4. การวางแผนและรับมือเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และบริการอื่นๆ (Cyber Response Readiness) เป็นการวางแผนรับมือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ และให้คำแนะนำในขณะเกิดเหตุการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญในการระงับเหตุ ตลอดจนสืบสวนเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำได้อีก

นอกจากบริการที่ปรึกษาด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้แล้ว บลูบิค ไททันส์ ยังจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านไอทีระดับโลก เพื่อรองรับงานด้านการติดตั้งระบบ (Implementation) ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ให้กับลูกค้า รวมถึงมีแผนขยายการให้บริการที่เกี่ยวกับ Cloud Security ในอนาคตอีกด้วย  

“เมื่อภาคธุรกิจจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างข้อได้เปรียบและโอกาสเติบโต โอกาสเหล่านี้มักมาพร้อมความเสี่ยง ทุกองค์กรจำเป็นต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์อย่างรัดกุม เพราะความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางนั้น นอกจากจะนำไปสู่ความสูญเสียด้านการเงินแล้ว ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรจนอาจทำให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน” พลสุธี กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดีแทครุกตลาดเกม เปิดตัว GAMING NATION เวอร์ชันล่าสุด ควงพันธมิตรใหม่เติมเต็มอีโคซิสเต็มเกมไทย

AWS ประกาศลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ สร้าง AWS CLOUD REGION ในไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

ยูนิเวนเจอร์ จับมือ ทีซีซีเทค ยกระดับองค์กรสู่ data-driven organization

ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการจัดการวางระบบ SAP ภายใต้ชื่อ “BetterV Project” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและเสริมศักยภาพให้กับยูนิเวนเจอร์ที่มีหลากหลายธุรกิจ

NETA ผนึก กฟผ. เสริมความแข็งแกร่งระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ

แมกโนเลีย ไอศกรีม ดึง “เปเปอร์ เพลนส์” เป็นพรีเซนเตอร์ ส่งต่อความสุขสู่กลุ่มเด็ก

จากกระแสเพลง “ทรงอย่างแบด ฟีเวอร์” ของวงเปเปอร์ เพลนส์ ที่ดังในกลุ่มเด็กไปทั่วประเทศ ล่าสุด บริษัท F&N ดึง "ฮาย และ เซน" มาเป็นพรีเซนเตอร์

บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดตัว น้ำจิ้มสูตรไลท์ ลดโซเดียม ลดน้ำตาล เอาใจคนรักสุขภาพ

บาร์บีคิวพลาซ่า ปล่อยน้ำจิ้มสูตรใหม่! น้ำจิ้มบาร์บีคิวสูตรไลท์ หลังจากพัฒนาสูตรมากกว่า 2 ปี หวังตีตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพ โดยปรับลดสัดส่วนปริมาณเกลือโซเดียมลงมากกว่า 53%

ปฏิรูปการดำเนินงานในโรงงานด้วย AI

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีมานานนับศตวรรษแล้ว อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นถึงปัจจัยสำคัญบางประการที่ทำให้เทคโนโลยีนี้กลับมาอยู่ในกระแสความสนใจ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น