TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกLifeBENEO เผยตลาดพรีไบโอติกส์ในไทยมีโอกาสเติบโตสูง

BENEO เผยตลาดพรีไบโอติกส์ในไทยมีโอกาสเติบโตสูง

BENEO ผู้ผลิตส่วนผสมอาหารฟังก์ชันที่มีประโยชน์จากพืช เผยผลสำรจผู้บริโภคทั้งหมด 9,243 รายใน 9 ประเทศ รวมถึงผู้เข้าร่วม 1,002 รายในประเทศไทย พบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกส์ มีโอกาสในการเติบโตสูงมากในประเทศไทย

ผู้บริโภคต่างตระหนักเพิ่มขึ้นถึงผลกระทบของระบบทางเดินอาหารต่อสุขภาพโดยรวม

จากผลการสำรวจครั้งนี้พบว่า 1 ใน 2 ของผู้บริโภคในประเทศไทย (55%) ระบุว่าตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health-Conscious) ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 แสดงความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารและส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจน (29%)

นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวไทยยังยอมรับอย่างทั่วกันถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสุขภาพของระบบทางเดินอาหารกับสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสำรวจชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภค 1 ใน 5 ในประเทศไทยได้ยอมรับอาหารพรีไบโอติกและ/หรืออาหารเสริมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดูแลรักษาสุขภาพของตนแล้วด้วย

ผู้บริโภคต่างตระหนักถึงความเชื่อมโยงของพรีไบโอติกส์กับสุขภาพ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงการบริโภคพรีไบโอติกส์กับการส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร (58%) ส่วนผู้บริโภคชาวไทยสามารถเชื่อมโยงการบริโภคพรีไบโอติกส์กับสุขภาพโดยรวมสูงถึง 70% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 53% แสดงให้เห็นการรับรู้ที่ชัดเจนมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ และแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยตระหนักรู้เรื่องนี้เป็นอย่างสูง

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจอ่านข้อมูลที่สื่อสารอยู่บนบรรจุภัณฑ์และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยมากกว่า 3 ใน 5 ของผู้บริโภคในการสำรวจนี้ยอมรับว่าอ้างอิงข้อมูลนี้ก่อนซื้อ (67% สำหรับผู้บริโภคชาวไทย) ซึ่งความสนใจของผู้บริโภคชาวไทยกับข้อมูลของพรีไบโอติกที่สื่อสารบนบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ 62% ซึ่งนับว่าค่อนข้างสูงเช่นกัน

แม้ว่าผู้บริโภคจะสนใจพรีไบโอติกส์ค่อนข้างสูงและเข้าใจถึงผลเชิงบวกที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งในประเทศไทยต่างระบุว่ายังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในท้องตลาดไม่เพียงพอสำหรับตอบสนองการบริโภคในชีวิตประจำวัน สามารถชี้ให้เห็นว่าความสนใจในเรื่องสุขภาพทางเดินอาหารของคนไทยมีมากกว่าการแก้ปัญหาท้องผูกหรือปัญหาทางการแพทย์ แต่ครอบคลุมถึงความเข้าใจว่าระบบย่อยอาหารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี หรือทำให้พวกเขารู้สึกดี (55%)

Myriam Snaet หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข่าวกรองทางการตลาดและข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Market Intelligence and Consumer Insights) ของ BENEO กล่าวว่า “ทัศนคติเชิงบวกต่อพรีไบโอติกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการตระหนักรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดที่มีแนวโน้มสดใสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์จากพรีไบโอติกส์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา BENEO ได้สนับสนุนการวิจัยพรีไบโอติกส์เชิงวิทยาศาสตร์สำหรับเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารของเรา และเรามีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีประสบการณ์สะสมมาอย่างยาวนานจึงทำให้เราสามารถพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่โน้มน้าวใจในแง่ของความน่าดึงดูดทางประสาทสัมผัส (Sensory Appeal) ได้”

Myriam ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากสุขภาพของระบบทางเดินอาหารเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในภาคธุรกิจอาหาร การใช้ส่วนผสมอาหารที่มีพรีไบโอติกส์จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่หนึ่งในเทรนด์อาหารที่ทรงพลังที่สุด”

ตามนิยามของสมาคมวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics  : ISAPP) พรีไบโอติกส์คือ “สารตั้งต้นที่จุลินทรีย์ในร่างกายของผู้เป็นเจ้าของเลือกใช้เพื่อทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ” (a substrate that is selectively utilised by host microorganisms conferring a health benefit.) โดยผลิตภัณฑ์ Orafti®Inulin และ Orafti®Oligofructose ที่ผลิตจากเส้นใยรากชิโครี (Chicory Root Fibre) ของ BENEO เป็นเพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกแล้วว่าจัดเข้าประเภทได้ตามคำจำกัดความนี้ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งคู่ยังเป็นพรีไบโอติกส์ที่ผลิตจากพืชที่ได้รับการทดสอบแล้วเท่านั้นในขณะนี้

BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ในไทยมีแนวโน้มที่ดีมากจากผลสำรวจจากผู้บริโภคครั้งล่าสุดนอกจากนี้ สำนักงานควบคุมอาหารและยาแห่งชาติอินโดนีเซีย (Badan Pengawas Obat dan Makanan) ได้ให้การรับรองพรีไบโอติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ อินนูลินและโอลิโกฟรุคโตสจากเส้นใยรากชิโครี ทำให้เป็นส่วนผสมอาหารชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพรีไบโอติกส์ในประเทศอินโดนีเซียในขณะนี้ ส่วนสมาคมโภชนาการจีน (Chinese Nutrituion Society : CNS) ซึ่งเป็นองค์กรด้านโภชนาการระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ได้ยอมรับอินนูลินและโอลิโกฟรุคโตสเป็นผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ชนิดแรกๆ และยังมีรายงานผลการศึกษากับมนุษย์ (Human Intervention Studies) กว่า 150 ฉบับที่ถูกตีพิมพ์และเป็นหลักฐานสำคัญว่าเส้นใยรากชิโครีส่งผลดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Robinhood จับมือ KFC ส่งโปรโมชันลดสูงสุด 50% วันนี้ – 20 ต.ค. นี้

แสนสิริ สนับสนุน 100 ลบ. จากการระดมทุนหุ้นกู้ ลุยขับเคลื่อนโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ