TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เสียวหมี่เสริมความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคยุค IoT

เสียวหมี่เสริมความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคยุค IoT

เสียวหมี่ เจ้าของแพลตฟอร์มเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ AIoT (AI + IoT) เผยแพร่นโยบายความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคฉบับใหม่ สร้างบรรทัดฐานสำหรับผู้ผลิตทั่วโลก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถึงความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่

นโยบายฉบับนี้มีชื่อว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของผลิตภัณฑ์ Internet of Things (Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Devices) ฉบับที่ 2” [1] มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยครอบคลุมถึงข้อกำหนดที่พึงต้องมีสำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่พึงมี ซึ่งรวมไปถึงความปลอดภัยของการสื่อสาร การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงการควบคุม ฟีเจอร์ความปลอดภัย Secure Boot การล้างข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย นับได้ว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของเสียวหมี่จำต้องมี

ข้อกำหนดของเสียวหมี่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรม IoT เนื่องจาก ในปัจจุบัน ยังไม่พบข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ในวันข้างหน้า บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ สามารถใช้นโยบายฉบับนี้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และยังสามารถปรับปรุงพัฒนานโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์ IoT ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตนอีกด้วย

เสียวหมี่เป็นผู้ครอบครองแพลตฟอร์ม AIoT ชั้นนำของผู้บริโภค ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 แพลตฟอร์ม AIoT ของ เสียวหมี่มีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อแล้วกว่า 400 ล้านอุปกรณ์ ซึ่งไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังมีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 8 ล้านคนที่ครอบครองผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่ 5 ชิ้นหรือมากกว่า จึงเป็นเหตุให้เสียวหมี่ต้องออกนโยบายความปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ใช้งานและมองหาหนทางที่เหมาะสมแก่อุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างมาตรฐานสากลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยนโยบายฉบับนี้ได้ถูกเผยแพร่เมื่อ British Standards Institution (BSI) ได้รับรองว่า เราเตอร์ทรงพลังอัจฉริยะ Xiaomi Mesh System AX3000 ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ BSI IoT Kitemark™ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของผลิตภัณฑ์ Internet of Things (Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device) ของเสียวหมี่และมาตรฐานความปลอดภัยสากลของผลิตภัณฑ์ IoT ที่ได้รับรองโดย BSI มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง

“ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานคือสิ่งแรกที่เสียวหมี่ให้ความสำคัญ และเราสัญญาว่านโยบายฉบับนี้จะครอบคลุมทุกประเทศที่เราได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เราเตอร์ทรงพลังอัจฉริยะ Xiaomi Mesh System AX3000 ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ BSI Kitemark™ เพราะหลายปีที่ผ่านมา เราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน ผมสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจและภูมิใจว่า เสียวหมี่คือผู้นำทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ IoT ทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติของโลก และเราจะไม่ลดละความพยายามในการสร้างอีโคซิสเต็มทางเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งานของเรา” Cui Bao Qiu รองประธานและประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเสียวหมี่กล่าว

David Mudd ผู้อำนวยการด้าน Global Digital and Connected Product Certification จาก BSI ได้กล่าวว่า “การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจำเป็นต้องมีวิธีการใช้งานและความปลอดภัยกำหนดไว้ตลอดอายุการใช้งานของทุกผลิตภัณฑ์ และการที่ผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ BSI Kitemark™ ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบระบบการใช้งานอยู่เป็นประจำ แสดงให้เห็นว่าเสียวหมี่ได้ยึดมั่นการคุ้มครองและรักษาข้อมูลของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของเสียวหมี่”

ตราสัญลักษณ์ BSI IoT Kitemark™ คือการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดย BSI โดยหน่วยงานจะทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัยของระบบ IoT ต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำและให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ IoT นั้น ๆ อยู่ภายใต้มาตรฐานการรับรองที่สูงที่สุด การได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ BSI IoT Kitemark™ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเสียวหมี่ได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งรวมไปถึงETSI/EN303645 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ควบคุมโดย European Telecommunications Standards Institute (ETSI) และติดอันดับ 1 ใน 10 นโยบายความปลอดภัยจาก Open Web Application Security Project® (OWASP)

นับได้ว่า นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่เสียวหมี่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล หลังจากที่กล้องรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ Mi 360° Home Security Camera 2K และ Xiaomi Home App ได้รับการรับรองในเดือนกรกฎาคม 2564

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนหนึ่งของเสียวหมี่ในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ IoT ในเดือนมิถุนายน 2564 เสียวหมี่ได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัว IoT ของเสียวหมี่ (the Xiaomi IoT Privacy White Paper) เพื่อสาธิตให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่ซึ่งได้รับการยอมรับในความโปร่งใสอย่างท่วมท้น ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน รายงาน The Contemporary Use of Vulnerability Disclosure in IoT (Report 4: November 2021) ซึ่งจัดทำโดย The Internet of Things Security Foundation (IoTSF) ได้เปิดเผยว่า เสียวหมี่เป็น 1 ใน 21 ผู้ผลิตสินค้ากลุ่ม IoT ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ และได้รับคะแนนสูงสุดในด้านนโยบายความปลอดภัย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นความเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่เป็นอย่างดี

ในวันข้างหน้า เสียวหมี่จะยังคงไม่หยุดยั้งการพัฒนาระบบความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับการจัดการความปลอดภัยตลอดจนการทดสอบเชิงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และทำให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ความต่างระหว่าง “สึนามิจากภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุ” กับ “สึนามิจากแผ่นดินไหว”

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

กระตุ้น “ท่องเที่ยว” ดันเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย

ภาคการท่องเที่ยวถูกกล่าวถึง ในฐานะปัจจัยสำคัญที่จะดันเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากท่องเที่ยวสูญเสียบทบาทนี้ไปนับจากวิกฤติโควิดอุบัติเมื่อต้นปี 2563

สหพัฒน์ ชวนเด็กไทยติวสดออนไลน์ 10 วิชา พร้อมพูดคุยกับ 3 ไอดอลคนดัง 3-8 ตุลาคมนี้

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นม. 6 ก่อนลงสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีนี้ ด้วยการจัดติวสด 10 วิชา ใน “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 25

NETA พร้อมส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าชาวไทยปลายกันยายนนี้

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทยอยส่งมอบ NETA V รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ให้ลูกค้าคนไทยตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป

Red Hat แนะวิธีการใช้ Edge automation ใน 7 อุตสาหกรรมหลัก

เร้ดแฮท (Red Hat) แนะนำการใช้ Edge automation กับ 7 อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น

ยูโอบีเปิดตัวแอป “UOB TMRW” แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจร

ยูโอบี ประเทศไทย ประกาศรวม 2 แอปพลิเคชัน UOB Mighty กับ TMRW เป็นหนึ่งเดียว สู่แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลแบบครบวงจรภายใต้ชื่อ “UOB TMRW” รองรับบริการด้านดิจิทัล
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น