TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เสียวหมี่เสริมความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคยุค IoT

เสียวหมี่เสริมความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคยุค IoT

เสียวหมี่ เจ้าของแพลตฟอร์มเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ AIoT (AI + IoT) เผยแพร่นโยบายความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคฉบับใหม่ สร้างบรรทัดฐานสำหรับผู้ผลิตทั่วโลก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถึงความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่

นโยบายฉบับนี้มีชื่อว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของผลิตภัณฑ์ Internet of Things (Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Devices) ฉบับที่ 2” [1] มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยครอบคลุมถึงข้อกำหนดที่พึงต้องมีสำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่พึงมี ซึ่งรวมไปถึงความปลอดภัยของการสื่อสาร การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงการควบคุม ฟีเจอร์ความปลอดภัย Secure Boot การล้างข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย นับได้ว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเริ่มต้นที่ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของเสียวหมี่จำต้องมี

ข้อกำหนดของเสียวหมี่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรม IoT เนื่องจาก ในปัจจุบัน ยังไม่พบข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ในวันข้างหน้า บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ สามารถใช้นโยบายฉบับนี้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และยังสามารถปรับปรุงพัฒนานโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์ IoT ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตนอีกด้วย

เสียวหมี่เป็นผู้ครอบครองแพลตฟอร์ม AIoT ชั้นนำของผู้บริโภค ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 แพลตฟอร์ม AIoT ของ เสียวหมี่มีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อแล้วกว่า 400 ล้านอุปกรณ์ ซึ่งไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังมีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 8 ล้านคนที่ครอบครองผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่ 5 ชิ้นหรือมากกว่า จึงเป็นเหตุให้เสียวหมี่ต้องออกนโยบายความปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ใช้งานและมองหาหนทางที่เหมาะสมแก่อุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างมาตรฐานสากลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยนโยบายฉบับนี้ได้ถูกเผยแพร่เมื่อ British Standards Institution (BSI) ได้รับรองว่า เราเตอร์ทรงพลังอัจฉริยะ Xiaomi Mesh System AX3000 ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ BSI IoT Kitemark™ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของผลิตภัณฑ์ Internet of Things (Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device) ของเสียวหมี่และมาตรฐานความปลอดภัยสากลของผลิตภัณฑ์ IoT ที่ได้รับรองโดย BSI มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง

“ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานคือสิ่งแรกที่เสียวหมี่ให้ความสำคัญ และเราสัญญาว่านโยบายฉบับนี้จะครอบคลุมทุกประเทศที่เราได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เราเตอร์ทรงพลังอัจฉริยะ Xiaomi Mesh System AX3000 ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ BSI Kitemark™ เพราะหลายปีที่ผ่านมา เราได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน ผมสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจและภูมิใจว่า เสียวหมี่คือผู้นำทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ IoT ทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติของโลก และเราจะไม่ลดละความพยายามในการสร้างอีโคซิสเต็มทางเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งานของเรา” Cui Bao Qiu รองประธานและประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเสียวหมี่กล่าว

David Mudd ผู้อำนวยการด้าน Global Digital and Connected Product Certification จาก BSI ได้กล่าวว่า “การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจำเป็นต้องมีวิธีการใช้งานและความปลอดภัยกำหนดไว้ตลอดอายุการใช้งานของทุกผลิตภัณฑ์ และการที่ผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ BSI Kitemark™ ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบระบบการใช้งานอยู่เป็นประจำ แสดงให้เห็นว่าเสียวหมี่ได้ยึดมั่นการคุ้มครองและรักษาข้อมูลของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของเสียวหมี่”

ตราสัญลักษณ์ BSI IoT Kitemark™ คือการรับรองคุณภาพสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดย BSI โดยหน่วยงานจะทำหน้าที่ตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัยของระบบ IoT ต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำและให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ IoT นั้น ๆ อยู่ภายใต้มาตรฐานการรับรองที่สูงที่สุด การได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ BSI IoT Kitemark™ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเสียวหมี่ได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งรวมไปถึงETSI/EN303645 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ควบคุมโดย European Telecommunications Standards Institute (ETSI) และติดอันดับ 1 ใน 10 นโยบายความปลอดภัยจาก Open Web Application Security Project® (OWASP)

นับได้ว่า นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่เสียวหมี่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากล หลังจากที่กล้องรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ Mi 360° Home Security Camera 2K และ Xiaomi Home App ได้รับการรับรองในเดือนกรกฎาคม 2564

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนหนึ่งของเสียวหมี่ในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ IoT ในเดือนมิถุนายน 2564 เสียวหมี่ได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัว IoT ของเสียวหมี่ (the Xiaomi IoT Privacy White Paper) เพื่อสาธิตให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่ซึ่งได้รับการยอมรับในความโปร่งใสอย่างท่วมท้น ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน รายงาน The Contemporary Use of Vulnerability Disclosure in IoT (Report 4: November 2021) ซึ่งจัดทำโดย The Internet of Things Security Foundation (IoTSF) ได้เปิดเผยว่า เสียวหมี่เป็น 1 ใน 21 ผู้ผลิตสินค้ากลุ่ม IoT ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ และได้รับคะแนนสูงสุดในด้านนโยบายความปลอดภัย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นความเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ IoT ของเสียวหมี่เป็นอย่างดี

ในวันข้างหน้า เสียวหมี่จะยังคงไม่หยุดยั้งการพัฒนาระบบความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับการจัดการความปลอดภัยตลอดจนการทดสอบเชิงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และทำให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ความต่างระหว่าง “สึนามิจากภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุ” กับ “สึนามิจากแผ่นดินไหว”

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“วิกฤติอาหาร” หายนะรอบใหม่

ดังที่รู้กันว่าผลจากวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ขาลง ทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การใช้น้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้น

MUST READ

ซัมซุงเผยโฉมทีวี Neo QLED 8K พรีเมียมไลน์อัพล่าสุดแห่งปี 2022 ชูจุดเด่นนวัตกรรมที่เป็นมากกว่าทีวี

ซัมซุง เปิดตัวนวัตกรรมทีวี Neo QLED 8K พรีเมียมไลน์อัพล่าสุดแห่งปี 2022 ที่มาพร้อมความสมบูรณ์ในทุกมิติ นำโดยเทคโนโลยีเพื่อความคมชัด ไร้ขอบเขต และพลังเสียงเหนือระดับ พร้อมชูประสบการณ์ที่เป็นมากกว่าทีวีด้วย Smart Hub โฉมใหม่

“หัวเว่ย” จับมือ “กสิกรไทย” ร่วมสร้างระบบนิเวศสีเขียว ลุยติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 30,000 หลังในปี 2565

พันธมิตรรายใหญ่สองรายอย่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคารกสิกรไทย จึงจับมือกันนำเสนอเทคโนโลยีโซลูชันที่มาพร้อมโปรโมชันสินเชื่อเอื้อให้คนไทยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ง่าย ๆ

หัวเว่ยจัดประชุม Huawei APAC Digital Innovation Congress ร่วมวางโครงสร้างอนาคตของนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล

หัวเว่ยร่วมกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) จัดงานประชุม Huawei APAC Digital Innovation Congress ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ, ผู้เชี่ยวชาญ, นักวิจัย, พันธมิตรธุรกิจและนักวิเคราะห์เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

ทรูย้ำ แบรนด์ยืนหนึ่งตลาดเน็ตบ้าน เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ สร้างสมาร์ทโซลูชัน

เมื่อตระหนักได้ว่า "สปีด" หรือความเร็วสำหรับอินเทอร์เน็ตภายในบ้าน (อินเทอร์เน็ต บอร์ดแบนด์) ไม่อาจตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น