TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกสินค้าและบริการที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’ เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก

“เอสซีจี” เดินหน้ากลยุทธ์ ESG สู่แนวทาง ESG 4 Plus ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’ จุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาเลือกซื้อ-ใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่ง ‘SCG Green Choice’ ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี มาเป็นตัวช่วยสำหรับผู้บริโภค

ฉลากนี้ให้การรับรองสินค้าในเครือครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นคนไทยคิดก่อนซื้อ มองหาสินค้าและบริการที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’ ทุกครั้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และส่งมอบโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

ปรวรรณ มหัทธนะสุข Customer and Brand Management Director กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน และทรัพยากรขาดแคลนมาโดยตลอด จึงมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ประกาศจุดยืนด้านความยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG 4 Plus พร้อมวางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 (Net Zero) และมุ่งพัฒนานวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GO GREEN) ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ

ล่าสุด เอสซีจี เปิดตัวแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’ กระตุ้นให้คนไทยเล็งเห็นความสำคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใกล้ตัว หันมาเลือกซื้อ หรือใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการเลือกซื้อสินค้าในเครือเอสซีจีที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’

พร้อมเตรียมส่งภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ ที่ประกอบด้วยภาพยนตร์โฆษณาความยาว 1 นาที และความยาว 30 วินาที เพื่อย้ำแนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตไปพร้อมกับรักษ์โลก และรักตัวเองได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมสื่อสารให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก SCG Green Choice นั้นให้ความสำคัญกับ 3 ด้าน ได้แก่ ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-Being) ซึ่งจะสามารถรับชมกันได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมนี้เป็นต้นไป ผ่านทั้งสื่อโทรทัศน์ และออนไลน์

“เราหวังว่าฉลากนี้จะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันดูแลโลก เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงตามแนวทาง ESG”

เอสซีจีชวนคนไทย ฉลาดเลือก…เพื่อโลก เลือก…ฉลาก SCG Green Choice

  • ฉลาก SCG Green Choice คืออะไร?

SCG Green Choice เป็นฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่รักษ์โลก และดีต่อสุขอนามัยของผู้ใช้ โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากนี้ ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร-พลังงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการเกิดมลภาวะและของเสีย รวมถึงมีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลได้ ถือเป็นเครื่องหมายการันตีความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าสินค้าเหล่านี้ให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัย ได้แก่ ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน, ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน รวมถึงส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี

  • ฉลาก SCG Green Choice ดีอย่างไร ?

SCG Green Choice เป็นฉลากช่วยเลือก เพื่อความยั่งยืน ที่มาเป็นผู้ช่วย และอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเอสซีจีให้กับผู้บริโภค ไม่เพียงเท่านี้ยังช่วยเซฟ 3 ด้านสำคัญ คือ เซฟโลก ลดการใช้ทรัพยากร ลดโลกร้อน เช่น ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 2.5 กิโลกรัมต่อปูน 1 ถุง เซฟเรา ผลิตภัณฑ์เอสซีจีปลอดภัยต่อสุขอนามัยผู้ใช้ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย เฟสท์ ช้อยส์จากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ เซฟค่าใช้จ่าย ด้วยคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดค่าซ่อมแซม เช่น ก๊อกที่ช่วยประหยัดน้ำได้อย่างน้อย 20% และระบบหลังคาโซลาร์เซลล์ เอสซีจี ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 60%

  • เลือกสินค้าอะไรจากเอสซีจีได้บ้าง?

ปัจจุบัน สินค้าเอสซีจีได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice ถึงร้อยละ 32 ของสินค้าทั้งหมด โดยครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่สามารถเลือกสร้างบ้าน อาคาร และงานโครงสร้างด้วยนวัตกรรมรักษ์โลก ตั้งแต่สินค้ากลุ่มงานโครงสร้าง ปูนซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้องหลังคา สมาร์ทบอร์ดงานฝ้าเพดาน พื้น ผนัง ไม้สังเคราะห์ กระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ ไปจนถึงวัสดุตกแต่งสวนรอบบ้าน นอกจากนี้ ยังมีบริการงานติดตั้ง ซ่อมแซมหลังคา และหลังคาโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านที่พักอาศัยและอาคารอีกด้วย 2) ธุรกิจเคมิคอลส์ มีนวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเคมีภัณฑ์ ขั้นต้น ไปจนถึงขั้นปลาย เช่น เม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ รวมถึงโซลูชันอย่างโซลาร์ฟาล์มลอยน้ำแบบครบวงจร  3) ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP) มีนวัตกรรมที่หลากหลายจากบรรจุภัณฑ์จากกระดาษและพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร รวมทั้งกระดาษ และเยื่อ

“เอสซีจี จะยังคงมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม และหลากหลายยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ฉลาก SCG Green Choice เป็นร้อยละ 67 ภายในปี 2030 เพราะเราเชื่อว่า ฉลากนี้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันเป้าหมาย Net Zero และช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน และสร้างโลกที่ยั่งยืนในอนาคต” นางสาวปรวรรณ กล่าวปิดท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCG HOME Contact Center 02-586-2222 หรือ
 www.scg.com/greenchoice Facebook Page : SCG หรือ ร้าน SCG HOME และร้านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

บทความเกี่ยวกับ ESG อื่น ๆ

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียวในปี 2565

โครงการติดตั้งเครื่องดักขยะในคลองลาดพร้าว ปีที่ 2 ป้องกันขยะรั่วไหลจากแม่น้ำสู่มหาสมุทร

SABIC ย้ำคำมั่น “ความยั่งยืน” เคมีเป็นมากกว่าการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ กับ บทบาทของ “สถาบันไทยพัฒน์” เรื่อง “ความยั่งยืน”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

MUST READ

คริปโทเคอร์เรนซี ….. ในวันที่อับเฉา

ข้อความ "โลกอนาคต...โอกาส...เชื่อมต่อความ..." ที่อยู่บนป้ายโฆษณาที่ระบาดอยู่ตามท้องถนน ใต้ทางด่วน ไม่รู้กี่แห่งต่อกี่แห่ง จางหายไปพร้อม ๆ กับข่าวสถานการณ์ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีตกอยู่ในภาวะวิกฤติเงินดิจิทัลปรับตัวลงอย่างหนัก

6 ปีกับภารกิจที่ท้าทายของ “ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” บนเส้นทางการบริหาร สวทช. และการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. สำหรับเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 25 ปีของ สวทช. ก่อนที่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล จะก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวทช. สองสมัย (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2559-วันที่ 26 สิงหาคม 2565)

ARV และ VARUNA ชวนร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 หวังนำ AgriTech แก้ไขภาวะการขาดแคลนอาหาร

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) จัดงาน Open house เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565

ดีแทค-มูลนิธิชัยพัฒนา-เนคเทค นำ 5G ตอบโจทย์การเพาะ “เห็ดหลินจือ” ในฤดูหนาวสำเร็จ เพิ่มรายได้เกษตรกรในพื้นที่อากาศหนาวเย็น

ดีแทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช. คิดค้นโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะกรณีศึกษาเห็ดหลินจือ นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz พร้อม IoT และ Machine Leaning ตอบโจทย์เพาะเห็ดหลินจือในฤดูหนาวเลขตัวเดียวสำเร็จ

Mitsubishi Electric ร่วมกับ อีอีซี ปลดล็อกอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบการผลิตอัตโนมัติ

Mitsubishi Electric ร่วมกับ อีอีซี พร้อมทั้งพันธมิตรเครือข่ายระบบนิเวศไทย-ญี่ปุ่น เดินหน้าพัฒนาสู่โรงงานอัจฉริยะกว่า 10,000 แห่ง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น