TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เปิดผลงานครูไทย คว้ารางวัลจากเวที “THE EDUCATORS THAILAND” ยกระดับภาคการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เปิดผลงานครูไทย คว้ารางวัลจากเวที “THE EDUCATORS THAILAND” ยกระดับภาคการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อความรู้เป็นอาวุธสำคัญในชีวิต AIS Academy จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เด็กไทยต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนในระบบออนไลน์ ดังนั้น คุณครูในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือ สื่อการสอนในทุกมิติ  

AIS Academy เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงเปิดพื้นที่ให้ครูไทยได้พัฒนาศักยภาพตัวเองและผลิตสื่อการเรียน การสอนรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับการศึกษา ผ่านโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรในวงการการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย ยกระดับภาคการศึกษาสู่ดิจิทัลแบบครบวงจร โดยมีบุคลากรด้านการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ในช่วงที่ผ่านมา และวันนี้เมื่อจบโครงการก็ทำให้มีถึง 10 ผลงาน จาก 10 คุณครู ที่ชนะเลิศโครงการ THE EDUCATORS THAILAND พร้อมได้เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อต้นเดือนมิถุนายน

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า “เอไอเอสคำนึงถึงเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญ โดยเห็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องปรับให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ เราจึงมุ่งมั่นนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ เข้ามายกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่เป็นเสมือนกับรากฐานสำคัญของประเทศ วันนี้ AIS Academy ได้เข้าไปทำงานร่วมกับภาคการศึกษาในมิติต่าง ๆ ผ่าน “THE EDUCATORS THAILAND” โครงการที่ส่งเสริมและมองไปที่บุคลากรต้นน้ำของระบบการศึกษาอย่างวิชาชีพครู ด้วยการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากร วงการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย พัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน

ผลจากโครงการนี้ ทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นด้วยหัวใจของครูไทย ที่มีความปรารถนาที่จะช่วยให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด แม้จะเกิดอุปสรรคจากการกักตัวเพราะโควิด-19 ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการจึงล้วนแล้วแต่เป็นต้นแบบของการศึกษาในยุคดิจิทัล เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกัน

อาจารย์สุรพจน์ บัวเขียว ประจำโรงเรียนคำเตยวิทยา จ.ยโสธร

โดย อาจารย์สุรพจน์ บัวเขียว ประจำโรงเรียนคำเตยวิทยา จ.ยโสธร 1 ในผู้ชนะการประกวดเผยว่า “มีความปลื้มใจที่ AIS เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและจัดโครงการนี้ขึ้นมา ทำให้ตนได้พัฒนาศักยภาพ โดยต้องการสอนวิชาชีววิทยาให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย หลุดออกจากตัวหนังสือและการจดบันทึก ผ่านเรียนรู้จากการทดลองบนสถานที่จริง พร้อมตั้งมั่นว่าจะออกแบบการเรียนรู้ที่มีความหมาย ภายใต้ความหลากหลายของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บนความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน จึงได้ผลิตสื่อการสอนผ่านผลงาน “วิทย์ชิดทุ่ง Science in the field” ซึ่งไม่เพียงแต่ประเมินผลจากนักเรียนที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างดีแล้ว ยังเปิดกว้างให้นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ พร้อมมองว่าครูไทยยุคดิจิทัลต้องเป็นทั้งครูและครีเอเตอร์ครบในคนเดียว จากการเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยสามารถยกระดับได้ ตนพร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดในการทำสื่อการสอนทั้งการถ่ายทำและการตัดต่อ พร้อมนำไอเดียผสานเข้ากับเทคโนโลยี และย้ำว่าไม่เพียงเด็ก ๆ เท่านั้นที่ต้องเรียนรู้ ครูไทยก็ต้องพัฒนาตัวเองเช่นกัน ดังเช่นที่ว่า Lifelong Learning ต้องเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 อาจารย์กฤษณะ วงศ์ริน จากโรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่

ด้าน อาจารย์กฤษณะ วงศ์ริน จากโรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่ เผยว่า “ตั้งใจผลิตผลงานการสอน TIME MACHINE ย้อยรอยสู่ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 4 สมัยในรูปแบบ AR และ VR เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องดนตรีไทยในรูปแบบใหม่โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญเพื่อดึงดูดความสนใจ รวมถึงมีแบบทดสอบสะสมคะแนนเสมือนได้แข่งขันกับตัวเองและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปในตัว อีกทั้งนำศิลปะแขนงต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในสื่อการสอน ทั้งการวาดภาพและการวาดทราย การร้องกลอนเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมด้วยการแต่งกายตามยุคสมัยโดยนำการตัดต่อเข้ามาช่วยซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนในโรงเรียนที่มีความตื่นเต้นกับสื่อการสอนใหม่ ๆ  พร้อมมองว่าไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นที่ได้ความรู้ ตนเองยังได้พัฒนาศักยภาพอีกด้วย รวมถึงค้นพบความสามารถและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น โครงการ THE EDUCATORS THAILAND ถือเป็นทรัพยากรทางความรู้ที่ดี การผลิตสื่อการสอนชิ้นนี้ไม่เพียงเป็นการสอนในเรื่องดนตรีไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถบูรณาการไปปรับสอนในรายวิชาอื่นได้อีกด้วย”

อาจารย์ศรัญธร พลสวัสดิกุล จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย

สำหรับ อาจารย์ศรัญธร พลสวัสดิกุล จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย ได้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านผลงาน Coding พร้อมกล่าวว่า “สื่อการสอนนั้นต้องมีการประยุกต์สิ่งต่าง ๆ เข้ามาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ยิ่งในวิชาที่มีความซับซ้อนอย่างการเขียน Code ตนได้นำเกมส์เข้ามาสอดแทรกให้เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและมีการแข่งขันกับตัวเอง อีกทั้งเป็นการฝึกแนวคิดการคำนวณไปในตัว พร้อมมองว่าสื่อการสอนออนไลน์มีข้อดีสำหรับผู้เรียนที่สามารถทบทวนบทเรียนซ้ำๆ ได้จนกว่าจะเกิดความเข้าใจ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์เด็กที่อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อน การได้ร่วมโครงการในครั้งนี้เสมือนได้พบปะครูที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่ต้องการสร้างสื่อดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ และสะท้อนแง่คิดที่ว่า ครูต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว ต้องมีการเติมน้ำซึ่งหมายถึงความรู้ตลอดเวลา และที่สำคัญต้องวิ่งตามเทคโนโลยีให้ทัน โครงการ THE EDUCATORS THAILAND จึงเรียกได้ว่าช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเพื่อนำไปต่อยอดในการสอนยุคดิจิทัล”

โครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” ถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนทำงานร่วมกับภาครัฐในการเปิดเวทีให้บุคลากรด้านการศึกษากว่า 1,000 คน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม Unlearn และ Relearn ทักษะการสอน ผ่านหลักสูตรที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย AIS Academy ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรชั้นนำในวงการ ที่มีเนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ให้สอดคล้องกับการบ่มเพาะนักเรียนยุค LFH (Learn From Home) ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลากรที่ร่วมสร้างประเทศในอนาคต

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องออกแบบหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน ผลิตสื่อการสอนรูปแบบใหม่และการวัดประเมินผลผู้เรียน ซึ่งจากผลงานของ 10 บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเครื่องชี้วัดถึงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ จุดประกายไอเดียผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทำให้เป็นการยกระดับบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นต้นน้ำสำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงไปยังปลายน้ำสายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สามารถรับชมผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/ และพร้อมแล้วสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ THE EDUCATORS THAILAND สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aisacademy.com/theeducatorsthailand

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

HMD แต่งตั้ง RTB Technology ขายแกดเจ็ตโนเกียในไทย ประเดิมเปิดตัวหูฟังไวร์เลส เจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน

LINE กับบทบาทที่เปลี่ยนไป… แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร...

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

MUST READ

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

เปิดตัว แอปฯ ‘MG Thailand’ เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู้ใช้งาน

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ส่งแอป “MG Thailand”สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคยุคใหม่

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

เอเซอร์ รุกธุรกิจเครื่องดื่ม เปิดตัว PredatorShot Vitamin Drink จำหน่ายที่ 7-Eleven

เอเซอร์ เดินหน้ารุกธุรกิจเครื่องดื่มเปิดตัว PredatorShot Vitamin Drink ชูคุณสมบัติเพิ่มความสดชื่น บำรุงสายตา เพิ่มภูมิต้านทาน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ พร้อมจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

GWM xEV Charity Drive ที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ บางเลน

กิจกรรม GWM xEV Charity Drive คาราวานยานยนต์ไฟฟ้าการกุศล ด้วยการทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า GWM ไป-กลับ ทำกิจกรรมสร้างกรงให้น้องหมา และคอนโดให้น้องเหมียว รวมถึงนำอาหารสัตว์เลี้ยงไปมอบให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (บางเลน)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น