TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyเปิดผลงานครูไทย คว้ารางวัลจากเวที “THE EDUCATORS THAILAND” ยกระดับภาคการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เปิดผลงานครูไทย คว้ารางวัลจากเวที “THE EDUCATORS THAILAND” ยกระดับภาคการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อความรู้เป็นอาวุธสำคัญในชีวิต AIS Academy จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เด็กไทยต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนในระบบออนไลน์ ดังนั้น คุณครูในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือ สื่อการสอนในทุกมิติ  

AIS Academy เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงเปิดพื้นที่ให้ครูไทยได้พัฒนาศักยภาพตัวเองและผลิตสื่อการเรียน การสอนรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับการศึกษา ผ่านโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรในวงการการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย ยกระดับภาคการศึกษาสู่ดิจิทัลแบบครบวงจร โดยมีบุคลากรด้านการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ในช่วงที่ผ่านมา และวันนี้เมื่อจบโครงการก็ทำให้มีถึง 10 ผลงาน จาก 10 คุณครู ที่ชนะเลิศโครงการ THE EDUCATORS THAILAND พร้อมได้เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อต้นเดือนมิถุนายน

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า “เอไอเอสคำนึงถึงเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญ โดยเห็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องปรับให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ เราจึงมุ่งมั่นนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ เข้ามายกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่เป็นเสมือนกับรากฐานสำคัญของประเทศ วันนี้ AIS Academy ได้เข้าไปทำงานร่วมกับภาคการศึกษาในมิติต่าง ๆ ผ่าน “THE EDUCATORS THAILAND” โครงการที่ส่งเสริมและมองไปที่บุคลากรต้นน้ำของระบบการศึกษาอย่างวิชาชีพครู ด้วยการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากร วงการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย พัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน

ผลจากโครงการนี้ ทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นด้วยหัวใจของครูไทย ที่มีความปรารถนาที่จะช่วยให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด แม้จะเกิดอุปสรรคจากการกักตัวเพราะโควิด-19 ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการจึงล้วนแล้วแต่เป็นต้นแบบของการศึกษาในยุคดิจิทัล เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกัน

อาจารย์สุรพจน์ บัวเขียว ประจำโรงเรียนคำเตยวิทยา จ.ยโสธร

โดย อาจารย์สุรพจน์ บัวเขียว ประจำโรงเรียนคำเตยวิทยา จ.ยโสธร 1 ในผู้ชนะการประกวดเผยว่า “มีความปลื้มใจที่ AIS เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและจัดโครงการนี้ขึ้นมา ทำให้ตนได้พัฒนาศักยภาพ โดยต้องการสอนวิชาชีววิทยาให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย หลุดออกจากตัวหนังสือและการจดบันทึก ผ่านเรียนรู้จากการทดลองบนสถานที่จริง พร้อมตั้งมั่นว่าจะออกแบบการเรียนรู้ที่มีความหมาย ภายใต้ความหลากหลายของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บนความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน จึงได้ผลิตสื่อการสอนผ่านผลงาน “วิทย์ชิดทุ่ง Science in the field” ซึ่งไม่เพียงแต่ประเมินผลจากนักเรียนที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างดีแล้ว ยังเปิดกว้างให้นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ พร้อมมองว่าครูไทยยุคดิจิทัลต้องเป็นทั้งครูและครีเอเตอร์ครบในคนเดียว จากการเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยสามารถยกระดับได้ ตนพร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดในการทำสื่อการสอนทั้งการถ่ายทำและการตัดต่อ พร้อมนำไอเดียผสานเข้ากับเทคโนโลยี และย้ำว่าไม่เพียงเด็ก ๆ เท่านั้นที่ต้องเรียนรู้ ครูไทยก็ต้องพัฒนาตัวเองเช่นกัน ดังเช่นที่ว่า Lifelong Learning ต้องเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 อาจารย์กฤษณะ วงศ์ริน จากโรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่

ด้าน อาจารย์กฤษณะ วงศ์ริน จากโรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่ เผยว่า “ตั้งใจผลิตผลงานการสอน TIME MACHINE ย้อยรอยสู่ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 4 สมัยในรูปแบบ AR และ VR เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องดนตรีไทยในรูปแบบใหม่โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญเพื่อดึงดูดความสนใจ รวมถึงมีแบบทดสอบสะสมคะแนนเสมือนได้แข่งขันกับตัวเองและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปในตัว อีกทั้งนำศิลปะแขนงต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในสื่อการสอน ทั้งการวาดภาพและการวาดทราย การร้องกลอนเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมด้วยการแต่งกายตามยุคสมัยโดยนำการตัดต่อเข้ามาช่วยซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนในโรงเรียนที่มีความตื่นเต้นกับสื่อการสอนใหม่ ๆ  พร้อมมองว่าไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นที่ได้ความรู้ ตนเองยังได้พัฒนาศักยภาพอีกด้วย รวมถึงค้นพบความสามารถและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น โครงการ THE EDUCATORS THAILAND ถือเป็นทรัพยากรทางความรู้ที่ดี การผลิตสื่อการสอนชิ้นนี้ไม่เพียงเป็นการสอนในเรื่องดนตรีไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถบูรณาการไปปรับสอนในรายวิชาอื่นได้อีกด้วย”

อาจารย์ศรัญธร พลสวัสดิกุล จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย

สำหรับ อาจารย์ศรัญธร พลสวัสดิกุล จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย ได้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านผลงาน Coding พร้อมกล่าวว่า “สื่อการสอนนั้นต้องมีการประยุกต์สิ่งต่าง ๆ เข้ามาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ยิ่งในวิชาที่มีความซับซ้อนอย่างการเขียน Code ตนได้นำเกมส์เข้ามาสอดแทรกให้เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและมีการแข่งขันกับตัวเอง อีกทั้งเป็นการฝึกแนวคิดการคำนวณไปในตัว พร้อมมองว่าสื่อการสอนออนไลน์มีข้อดีสำหรับผู้เรียนที่สามารถทบทวนบทเรียนซ้ำๆ ได้จนกว่าจะเกิดความเข้าใจ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์เด็กที่อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อน การได้ร่วมโครงการในครั้งนี้เสมือนได้พบปะครูที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่ต้องการสร้างสื่อดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ และสะท้อนแง่คิดที่ว่า ครูต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว ต้องมีการเติมน้ำซึ่งหมายถึงความรู้ตลอดเวลา และที่สำคัญต้องวิ่งตามเทคโนโลยีให้ทัน โครงการ THE EDUCATORS THAILAND จึงเรียกได้ว่าช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเพื่อนำไปต่อยอดในการสอนยุคดิจิทัล”

โครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” ถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนทำงานร่วมกับภาครัฐในการเปิดเวทีให้บุคลากรด้านการศึกษากว่า 1,000 คน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม Unlearn และ Relearn ทักษะการสอน ผ่านหลักสูตรที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย AIS Academy ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรชั้นนำในวงการ ที่มีเนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ให้สอดคล้องกับการบ่มเพาะนักเรียนยุค LFH (Learn From Home) ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลากรที่ร่วมสร้างประเทศในอนาคต

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องออกแบบหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน ผลิตสื่อการสอนรูปแบบใหม่และการวัดประเมินผลผู้เรียน ซึ่งจากผลงานของ 10 บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเครื่องชี้วัดถึงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ จุดประกายไอเดียผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทำให้เป็นการยกระดับบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นต้นน้ำสำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงไปยังปลายน้ำสายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สามารถรับชมผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/ และพร้อมแล้วสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ THE EDUCATORS THAILAND สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aisacademy.com/theeducatorsthailand

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

HMD แต่งตั้ง RTB Technology ขายแกดเจ็ตโนเกียในไทย ประเดิมเปิดตัวหูฟังไวร์เลส เจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน

LINE กับบทบาทที่เปลี่ยนไป… แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ