TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology LINE กับบทบาทที่เปลี่ยนไป... แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร

LINE กับบทบาทที่เปลี่ยนไป… แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร

หลังจาก LINE ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้ว สิ่งที่ LINE ทำอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับการใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ที่รับกับโลกในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าไปตอบโจทย์วิสัยทัศน์หลักอย่าง ‘Life on LINE’ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ไม่ใช่เพียงแค่ในด้านการสื่อสาร แต่วิวัฒนาการสู่แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าคนไทยทุกคนต่างถูกเร่งให้เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลที่มีความหลากหลาย ทั้งการซื้อขายของออนไลน์ บริการทางการเงิน และบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็พบเจอกับความซ้ำซ้อน หรือรูปแบบการใช้งานของหลากหลายแอปฯ ที่ไม่อิงกับการใช้ในชีวิตจริง

ด้วยเหตุนี้ LINE จึงถูกนำไปใช้ในบทบาทต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากเพื่อการสื่อสารแล้ว LINE ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ การให้ข้อมูลข่าวสาร และอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญ คือการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคนไทย โดยนอกจากบริการอันหลากหลายของ LINE เองแล้ว การนำ LINE Official Account หรือ LINE OA ไปใช้งานและพัฒนาต่อยอดโดยองค์กรต่าง ๆ ยังถือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแพลตฟอร์ม LINE ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้ในอีกมิติ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง 2 องค์กรที่พัฒนา LINE OA ได้อย่างโดดเด่น ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยคำเนินชีวิตได้อย่างสะดวก สบาย เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นบนโลกดิจิทัล

‘การประปาส่วนภูมิภาค’ เปลี่ยน LINE เป็นสำนักงานสาขาใหม่

จากแนวคิดแรกเริ่มในการใช้ LINE เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ใช้บริการในลักษณะ Two Way Communication ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือ PWA ด้วยการเปิดใช้งาน LINE OA ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด พัฒนามาสู่การเชื่อมต่อ LINE API เข้ากับบริการที่หลากหลายของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการขอติดตั้งประปา ตรวจสอบค่าน้ำ ขอ Barcode สำหรับชำระเงินค่าน้ำประปา ไปจนถึงการแจ้งเตือน และแจ้งข่าวสารต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ

จะเห็นได้ว่าการให้บริการของ ‘การประปาส่วนภูมิภาค’ ผ่าน LINE นอกจากจะให้ความสะดวก และรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดความหนาแน่นของลูกค้าที่ไปชำระค่าน้ำที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่มีกว่า 234 แห่งทั่วประเทศ เปรียบเหมือนเป็นการเพิ่มสำนักงานสาขาพิเศษแห่งที่ 235 ให้อยู่บนสมาร์ทโฟน เพื่อรองรับคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึง เข้าใช้ทุกบริการบนสาขาดิจิทัลแห่งนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนแพลตฟอร์มเดียวตลอด 24 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นถึงตัวอย่างองค์กรที่สามารถปรับใช้ LINE เป็นช่องทางช่วยให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกขึ้นได้ด้วยดิจิทัล

‘หมอพร้อม’ สร้าง LINE สู่แหล่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพแบบครบวงจร

‘หมอพร้อม’ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการ ที่มองหาเครื่องมือที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19  LINE จึงกลายเป็นคำตอบแรก เนื่องด้วยประชาชนคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำทุกวัน รวมถึงอีโคซิสเต็มของ LINE ที่ช่วยปลดล็อdข้อจำกัดของทางระบบราชการ อำนวยความสะดวกให้ทีม ‘หมอพร้อม’ สามารถให้ข้อมูล และให้บริการด้านสุขภาพกับคนไทยได้อย่างครบคัน รวดเร็ว และเข้าถึงคนได้มากยิ่งขึ้น เกิดการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงทั้งคนในเมือง ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และไม่มีสะดุด ตลอดในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19

โดยปัจจุบันมี LINE OA ‘หมอพร้อม’ มีประชาชนคนไทยที่เป็นเพื่อนอยู่ถึงกว่า 14 ล้านคน ในการบรอดแคสต์ข้อความแต่ละครั้ง จะมีผู้ที่เปิดอ่านเฉลี่ยราว 60% ซึ่งในบางครั้งที่มีเนื้อหาน่าสนใจ จะมีอัตราการเปิดอ่านสูงถึง 90% ทำให้ในการส่งข้อความแต่ละครั้งสามารถเข้าถึงประชาชนถึงมากกว่า 8 ล้านคนเลยทีเดียว

ทั้งนี้ การออกแบบ LINE OA ‘หมอพร้อม’ นับว่ามีความท้าทายอยู่ไม่น้อย เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานมีความหลากหลายตั้งแต่วัยรุ่น ไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่เมื่อมีการเชื่อมต่อ LINE API ก็ยิ่งทำให้การสร้างหรือเชื่อมโยงบริการต่างๆ ของหมอพร้อมบน LINE มีความยืดหยุ่น ยกระดับบริการด้านการแพทย์ของไทยให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงได้สะดวกสบาย นำไปสู่อีโคซิสเต็มทางด้านสุขภาพแบบครบวงจร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วทันสถานการณ์

ทั้งหมด ล้วนตอกย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า LINE ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนเท่านั้น แต่ LINE ยังช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์บนโลกดิจิทัลที่ตอบโจทย์คนไทยได้หลากหลายครบครัน ไม่ว่าจะด้วยบริการของ LINE เอง รวมไปถึงการร่วมมือกับหลากหลายองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยบนโลกดิจิทัล ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Life on LINE อย่างแท้จริง นับจากนี้ไป LINE จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง สู่บทบาทแพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ให้แก่พันธมิตรภาครัฐ และพันธมิตรภาคธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

HMD แต่งตั้ง RTB Technology ขายแกดเจ็ตโนเกียในไทย ประเดิมเปิดตัวหูฟังไวร์เลส เจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยทำงาน

บิทคับ เวิล์ดเทค ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัวหลักสูตร ‘5 Game Changing’ เรียนรู้ 5 วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร...

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

MUST READ

KVision เข้าลงทุนใน Jio Health แพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการในเวียดนาม

กสิกรไทยส่งเควิชั่นร่วมลงทุนใน “จีโอ เฮลท์” (Jio Health) สตาร์ตอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม HealthTech แบบบูรณาการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ชั้นนำในประเทศเวียดนาม เล็งต่อยอดช่องทางการทำธุรกิจในด้านการชำระเงินทุกรูปแบบ

ธุรกิจบริการข้อมูล ESG โตสวนกระแสเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ความสนใจของผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ที่มีต่อข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สำหรับใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

GWM xEV Charity Drive ที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ บางเลน

กิจกรรม GWM xEV Charity Drive คาราวานยานยนต์ไฟฟ้าการกุศล ด้วยการทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า GWM ไป-กลับ ทำกิจกรรมสร้างกรงให้น้องหมา และคอนโดให้น้องเหมียว รวมถึงนำอาหารสัตว์เลี้ยงไปมอบให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (บางเลน)

หัวเว่ยจัดงาน HUAWEI APAC Smart Office Launch 2022 เปิดตัว แล็ปท็อป-แท็บเล็ต-หูฟังไร้สาย

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จัดงาน HUAWEI APAC Smart Office Launch 2022 เปิดตัวคอนเซ็ปต์ HUAWEI Smart Office อย่างเป็นทางการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

2 กองทุนใหญ่ จับมือเสริมแกร่งงานวิจัย นำร่องโมเดล พัฒนากิจการพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

2 กองทุนใหญ่จับมือเสริมพลังมุ่งพัฒนากิจการพลังงาน เพื่อเป็นแนวร่วมในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านการทำงานร่วมกันของสำนักงาน กกพ. และ สกสว. พร้อมผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น