TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnologyหัวเว่ย เปิดศูนย์ 5G Ecosystem Innovation Center ดันการใช้/พัฒนา 5G ครบวงจร

หัวเว่ย เปิดศูนย์ 5G Ecosystem Innovation Center ดันการใช้/พัฒนา 5G ครบวงจร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 5G แบบครบวงจร สร้างมูลค่าและโอกาสใหม่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

-เอไอเอส หนุน “อู่ตะเภา” เป็น สนามบิน 5G แห่งแรกในไทย
-ทรู มั่นใจขึ้นผู้นำ 5G ด้วย 3 ครบ “ย่านความถี่-ระบบนิเวศดิจิทัล-โซลูชั่นพาร์ทเนอร์”

โดยศูนย์ฯ แห่งนี้จะส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ 5G เพื่อพัฒนาศักยภาพ Digital Startup ไทย สู่การต่อยอดนวัตกรรม IoT เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ตลอดจนยกระดับทักษะบุคลากรชาวไทยให้พร้อมต่อยอดในระดับสากล

ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และธุรกิจสตาร์ตอัพ ตลอดจนสถาบันการศึกษา ให้กับบุคลากรในประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G และการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี 5G อย่างสมบูรณ์แบบ

ภายในศูนย์ฯ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนจัดแสดงนวัตกรรมบริการต่าง ๆ ที่พัฒนาโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่กว่า 4,380 ตารางเมตร ประกอบด้วย โซน

-5G VR Live Broadcast และ 5G VR Cloud Game
-5G Medical Care, โซน 5G Smart Agriculture
-5G Smart Pole และ Smart Security

นอกจากนี้ ดีป้า ยังประกาศความร่วมมือพันธมิตร Thailand 5G Ecosystem Partnership Alliance เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมและนวัตกรรมบริการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

หัวเว่ยฯ เปิดศูนย์ 5G Ecosystem Innovation Center ดันการใช้/พัฒนา 5G ครบวงจร

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Incubation of 5G Ecosystem to Support the Digital Transformation of Thailand 4.0” ว่า ไทยเป็นประเทศแรก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมรองรับการให้บริการ 5G ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในปี 2564 กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย เพื่อให้เรามีแนวทางและกลไกในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท หัวเว่ยฯ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการจุดประกายให้เกิดการนำเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เป็นดิจิทัล มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ อันจะสร้างมูลค่า โอกาส และการเติบโตใหม่ ๆ พร้อมพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของภูมิภาค ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้ทะยานทัดเทียมระดับสากล

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า 5G คือ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมแบบไม่มีที่สิ้นสุด ภายใต้แนวคิดของ IoT ไร้ขีดจำกัด พร้อมกับการต่อยอดทางด้าน AI เพื่อเป็น Software as a Service โดยขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแห่งโลกอนาคต ดีป้า จึงมีพันธกิจในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลฯ

โดยดีป้า และบริษัท หัวเว่ยฯ แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ทดลองเทคโนโลยี 5G และเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของระบบนิเวศที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมบริการ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรสำหรับเทคโนโลยี 5G ในระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมอย่างมั่นคง ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณบริษัท หัวเว่ยฯ ที่ได้ให้ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้และร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเสมอมา

อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีซึ่งดำเนินธุรกิจในไทยมาแล้วกว่า 20 ปี หัวเว่ยยังคงต่อยอดความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัล หัวเว่ยจึงรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลฯ โดยดีป้า ในการจัดตั้งศูนย์ 5G EIC แห่งนี้ เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และนักวิทยาศาสตร์เฉพาะทางระดับแนวหน้า เพื่อบ่มเพาะและเตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สำคัญได้อย่างเต็มศักยภาพ

Thailand 5G Ecosystem Innovation Center” (5G EIC) ทั้งอยู่ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 2 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ มีบทบาทสำคัญในการเป็นพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ