TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology หัวเว่ย เปิดศูนย์ 5G Ecosystem Innovation Center ดันการใช้/พัฒนา 5G ครบวงจร

หัวเว่ย เปิดศูนย์ 5G Ecosystem Innovation Center ดันการใช้/พัฒนา 5G ครบวงจร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 5G แบบครบวงจร สร้างมูลค่าและโอกาสใหม่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

-เอไอเอส หนุน “อู่ตะเภา” เป็น สนามบิน 5G แห่งแรกในไทย
-ทรู มั่นใจขึ้นผู้นำ 5G ด้วย 3 ครบ “ย่านความถี่-ระบบนิเวศดิจิทัล-โซลูชั่นพาร์ทเนอร์”

โดยศูนย์ฯ แห่งนี้จะส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ 5G เพื่อพัฒนาศักยภาพ Digital Startup ไทย สู่การต่อยอดนวัตกรรม IoT เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ตลอดจนยกระดับทักษะบุคลากรชาวไทยให้พร้อมต่อยอดในระดับสากล

ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และธุรกิจสตาร์ตอัพ ตลอดจนสถาบันการศึกษา ให้กับบุคลากรในประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G และการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี 5G อย่างสมบูรณ์แบบ

ภายในศูนย์ฯ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนจัดแสดงนวัตกรรมบริการต่าง ๆ ที่พัฒนาโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่กว่า 4,380 ตารางเมตร ประกอบด้วย โซน

-5G VR Live Broadcast และ 5G VR Cloud Game
-5G Medical Care, โซน 5G Smart Agriculture
-5G Smart Pole และ Smart Security

นอกจากนี้ ดีป้า ยังประกาศความร่วมมือพันธมิตร Thailand 5G Ecosystem Partnership Alliance เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมและนวัตกรรมบริการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

หัวเว่ยฯ เปิดศูนย์ 5G Ecosystem Innovation Center ดันการใช้/พัฒนา 5G ครบวงจร

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Incubation of 5G Ecosystem to Support the Digital Transformation of Thailand 4.0” ว่า ไทยเป็นประเทศแรก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมรองรับการให้บริการ 5G ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในปี 2564 กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย เพื่อให้เรามีแนวทางและกลไกในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดตั้งศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท หัวเว่ยฯ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการจุดประกายให้เกิดการนำเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เป็นดิจิทัล มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ อันจะสร้างมูลค่า โอกาส และการเติบโตใหม่ ๆ พร้อมพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของภูมิภาค ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้ทะยานทัดเทียมระดับสากล

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า 5G คือ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมแบบไม่มีที่สิ้นสุด ภายใต้แนวคิดของ IoT ไร้ขีดจำกัด พร้อมกับการต่อยอดทางด้าน AI เพื่อเป็น Software as a Service โดยขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแห่งโลกอนาคต ดีป้า จึงมีพันธกิจในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลฯ

โดยดีป้า และบริษัท หัวเว่ยฯ แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ทดลองเทคโนโลยี 5G และเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของระบบนิเวศที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมบริการ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรสำหรับเทคโนโลยี 5G ในระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมอย่างมั่นคง ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณบริษัท หัวเว่ยฯ ที่ได้ให้ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้และร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเสมอมา

อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีซึ่งดำเนินธุรกิจในไทยมาแล้วกว่า 20 ปี หัวเว่ยยังคงต่อยอดความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัล หัวเว่ยจึงรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลฯ โดยดีป้า ในการจัดตั้งศูนย์ 5G EIC แห่งนี้ เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และนักวิทยาศาสตร์เฉพาะทางระดับแนวหน้า เพื่อบ่มเพาะและเตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สำคัญได้อย่างเต็มศักยภาพ

Thailand 5G Ecosystem Innovation Center” (5G EIC) ทั้งอยู่ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 2 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ มีบทบาทสำคัญในการเป็นพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox)

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ปตท. มอบไข่ไก่ฟรี 4 ฟอง เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชน เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย

‘แอ๊พซินท์’ ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลสัญชาติไทยติดอันดับบริษัทเติบโตสูง จากการจัดอันดับโดย Financial Times

แอ๊พซินท์ (Appsynth) ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลชั้นนำ ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดรายหนึ่ง จากรายงานการจัดอันดับประจำปีที่มีชื่อเสียงของ Financial Times

ออปโป้ เปิดตัว “OPPO Find N2 Flip” ราคา 29,990 บาท มอบประสบการณ์พับที่ดีกว่า

ออปโป้ ไทยแลนด์ รุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับ พลิกเกมพร้อมสร้างประสบการณ์พับที่ดีที่สุด เปิดตัวนวัตกรรม “OPPO Find N2 Flip”

60 ปี ‘คิงสเตลล่า กรุ๊ป’ ทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ กางแผน 5 ปี ทุ่มงบ 250 ล้านบาท โกยยอดทะลุ 2,000 ล้านบาท

คิงสเตลล่า กรุ๊ป จัดทัพองค์กรในรอบ 60 ปี เดินหน้าทรานส์ฟอร์มกลุ่มบริษัทในเครือ หวังยกระดับการดำเนินธุรกิจสอดรับกับสถานการณ์

PUBAT ชวนทุกคนเป็น “Bookfluencer” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 30 มี.ค. – 9 ม.ย. นี้

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT เตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21

Traveloka เปิดตัว ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก แบรนด์แอมบาสเดอร์ในประเทศไทย และเวียดนาม

Traveloka แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แต่งตั้ง ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ดาราชื่อดัง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ในประเทศไทยและเวียดนาม

LINE ดัน ‘LINE หมอพร้อม’ สู่ Digital Health Platform เพื่อคนไทย

LINE โชว์ศักยภาพ LINE OA เพื่อการเติบโตของธุรกิจและบริการสาธารณะ สู่แรงกำลังสำคัญ ผลักดัน “LINE หมอพร้อม” ก้าวเป็น Digital Health Platform

ไบโอเทค สวทช. เปิดโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค มาตรฐานสากล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค

Bitkub ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ เดินหน้า Collaboration for work สู่ยุค Fourth Industrial Revolution

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

วาโก้ ชวนทุกคน ‘ทิ้งบราเก่าถูกที่ ดีต่อเรา รักษ์ต่อโลก’

หนึ่งในวิกฤติที่โลกของเรากำลังเผชิญคือ สภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

MUST READ

ETDA ปลื้ม “DGT 2023” ปีแรก สำเร็จเกินคาด สร้างโอกาสการทำงานและธุรกิจ เกือบ 500 ราย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดผลความสำเร็จขับเคลื่อนไทยสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์ที่มีความสุขและปลอดภัย’

Samsung เปิดตัว Galaxy A54 5G และ A34 5G ดีไซน์ใหม่ เครื่องสวย กล้องคมชัด

ซัมซุงเปิดตัว Samsung Galaxy A54 5G และ Galaxy A34 5G ด้วย All New Design ปรับโฉมใหม่ สวยเทียบรุ่นเรือธง ชูโรงด้วย AWESOME Camera

Google เปิดตัว Generative AI บน Google Cloud และ Google Workspace

Google เปิดตัว คลื่นลูกใหม่ ของ generative artificial intelligence (generative AI) ในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจหลัก

บ้านปู เปิดรับ “ผู้ประกอบการ SE” รุ่นที่ 12 ผนึกพันธมิตรติวเข้ม สร้างแต้มต่อธุรกิจ-ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จับมือ สถาบัน Change Fusion เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ SE หน้าใหม่ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ 12

ชวนส่อง ChatGPT รุ่นอัปเกรดล่าสุด GPT-4 แชตบอทเอไอ กับความสามารถใกล้มนุษย์ไปอีกขั้น

หลังจากที่ปล่อยให้รอมาได้สักพัก ในที่สุด OpenAI บริษัทสตาร์ตอัพที่อยู่เบื้องหลังแชตบอท ChatGPT ได้เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ล่าสุด GPT-4 เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น