TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight ดีป้า จับมือ หัวเว่ย พัฒนาระบบนิเวศ 5G ครบวงจร

ดีป้า จับมือ หัวเว่ย พัฒนาระบบนิเวศ 5G ครบวงจร

จากความร่วมมือระหว่าง หัวเว่ย ประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 5G แบบครบวงจร หรือ “5G EIC” ใช้งบประมาณ 400 กว่าล้านบาท มีบทบาทในการขับเคลื่อน 5G ในประเทศไทยผ่าน 3 องค์ประกอบหลัก คือ ผู้จัดหาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ ผู้ให้บริการเครือข่าย และ ผู้พัฒนาโซลูชัน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมของประเทศไทย

-ดีป้า เคาะ 2 โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
-หัวเว่ยเผยเทรนด์ CLOUD+AI+IoT เพื่อการปฏิรูป “ธุรกิจอัจฉริยะ”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวกับ The Story Thailand ว่า ดีป้ามองว่าระบบนิเวศการใช้เทคโนโลยี 5G จะเกิดขึ้นได้ จะต้องเกิดจากองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ผู้จัดหาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ ผู้ให้บริการเครือข่าย และ ผู้พัฒนาโซลูชัน ซึ่งการที่จะนำคนที่มีมุมมองต่างกัน กลุ่มเป้าหมายต่างกัน ธุรกิจต่างกัน มาทำงานด้วยกันเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้นดีป้าจึงเข้ามาเป็นตัวกลางทำให้ระบบนิเวศนี้เกิดขึ้นได้ โดยให้ 3 ภาคส่วนนี้มาเจอกันเพื่อพัฒนาบริการให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมไทย

อีกส่วนหนึ่ง คือ การพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งดีป้าวางแผนไว้ว่าพัฒนาให้ได้ปีละ 500 คน ให้มาเรียนรู้ว่าเทคโนโลยี 5G สามารถทำงานต่อยอดอะไรได้บ้าง รวมถึงให้คนกลุ่มนี้มาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรม เพื่อให้ทำงานกับสตาร์ตอัพ หรือบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยมีดีป้าเป็นผู้ประสานความเข้าใจเทคโนโลยี และด้านธุรกิจ

“เราได้คุยกับซีอีโอของหัวเว่ย ว่าการเทรนคนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการที่จะทำให้คนเข้าใจอย่างถ่องแท้ และใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด ถือว่าเป็น Key Success Factor”

หัวเว่ยเป็นเจ้าแรกที่อยากทำงานร่วมกับดีป้า และเป็นผู้ลงทุนงบประมาณ 400 กว่าล้านบาท จึงใช้พื้นที่ของดีป้าเป็นพื้นที่ในการทำศูนย์ 5G EIC เป็นพื้นที่เปิดสำหรับ สตาร์ตอัพ นวัตกร หรือใครก็แล้วแต่ที่ต้องการใช้คลื่น 5G เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม โดยนำแพลตฟอร์มของหัวเว่ย ที่เป็น Use Case มาปรับใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การใช้โดรน หรือ การพัฒนาระบบอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ ร่วมกับ 5G จัดการโลจิสติกส์ คลังสินค้า ในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างแต่มีอาณาเขตชัดเจน

โดยศูนย์ EIC ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1.นำ 5G Use Case มาทดลองกับแต่ละอุตสาหกรรมของประเทศไทย เช่น การเกษตร การบริการสุขภาพ โรงงานอุตสาหกรรม หรือโครงการเมืองอัจฉริยะ

2.Shield Room เป็นห้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คลื่น 5G สามารถส่งสัญญาณในลักษณะของความเป็นจริงมากที่สุด เพราะคนที่เป็นผู้จัดหาโซลูชัน หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมาใช้ห้องนี้เพื่อทดสอบทั้งเรื่อง คลื่นแทรก และ ความไม่เสถียรของคลื่น 5G

3.เป็นพื้นที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ คนที่มีปัญหาจากการทดลองนวัตกรรม สามารถเข้ามาพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษา และยังเป็นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาโซลูชันในอนาคต

“ในอนาคต 5G จะถูกนำมาใช้งานจริง เมื่อผู้ให้บริการเครือข่าย นวัตกรรม อุปกรณ์ มีความพร้อม นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องพัฒนาต่อยอด จะต้องวิ่งแข่งกับการเปลี่ยนแปลง นโยบายที่รัฐมนตรีหรือกระทรวงดีอีเอสให้มา เราจะต้องทำให้เร็วและรอบคอบ รวมถึงให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ซึ่งการทำงานทุกอย่างในอนาคตจะไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนอย่างเดียว แต่บางอย่างจะต้องทำงานร่วมกับภาครัฐด้วย เช่น การพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ ดีป้าพยายามพัฒนา Use Case ผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำโซลูชันไปใช้จริงในพื้นที่ ภาครัฐก็จะต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้ารัฐจะทำเองทั้งหมดก็เป็นเรื่องยาก

นอกจากนี้ดีป้ากำลังพัฒนา IoT เข้ามาช่วยฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ให้มีชีวิต เพราะ IoT สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ในการทำงาน และเมื่อ IoT เกิดขึ้นก็จะต้องตามมาด้วยการทำให้ข้อมูลที่ถูกส่งออกไปมีความฉลาด โดยนำ AI ไปไสในอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบนี้จะอยู่ภายใต้การใช้เทคโนโลยี 5G ในอนาคต

และเมื่อ IoT, AI และ 5G รวมกันสำเร็จก็จะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีผลผลิตที่ดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่ำลง รวมถึงใช้เวลาลดลง ด้านการใช้เครื่องจักรหรือโรบอทก็จะมีความแม่นยำสูงขึ้น รวดเร็วขึ้น ในกระบวนการทำงาน

“ถ้า 3 องค์ประกอบนี้ไปด้วยกันได้ เราก็จะมี Infinite of IoT มี AI ที่ฉลาดมาก ภายใต้ความเร็วและแม่นยำของ 5G”

เพราะฉะนั้นในทุกอุตสาหกรรมจะถูกพัฒนาโดยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของทุก ๆ องค์กรที่ต้องเรียนรู้กับการปรับเปลี่ยน โดยมีดีป้าเป็นคนที่นำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในประเทศไทย ทำให้สังคมดีขึ้น ธุรกิจดีขึ้น

อศินา พรวศิน – สัมภาษณ์
ทรงกลด แซ่โง้ว – เรียบเรียง

Lastest News

รีวิว iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มีจอภาพ Super Retina XDR ที่ใหญ่ขึ้น ระบบกล้องระดับโปร และเทคโนโลยีเซลลูลาร์ 5G สแกนเนอร์ LiDAR

ศูนย์วิจัยกรุงไทย ชี้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช โตแตะ 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2024

เทรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-based Food) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชที่กำลังได้รับความนิยม เป็นโอกาสของธุรกิจอาหารในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

บล.บัวหลวง พัฒนาเครื่องมือเพื่อการลงทุนให้ลูกค้า

หลักทรัพย์บัวหลวง ชูนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Pre Trade, Trade และ Trade เพื่อให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว สะดวก ครบ จบในที่เดียว

ดีแทค และ ซันเดย์ อินส์ จับมือร้านยา ขยายต่อความสำเร็จ ‘ใจดีช่วยค่ายา’

ดีแทคเติมเงิน ขยายต่อความสำเร็จแคมเปญ ‘ใจดี ช่วยค่ายา’ โดยร่วมกับซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทค นำพันธมิตรเครือข่ายร้านขายยาฟาสซิโน และร้านยากรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านยาในเครือที่มีสาขารวมกันกว่า 200 ร้านทั่วประเทศ

เอไอเอส จับมือ ธรรมศาสตร์ เปิดตัว SDG Lab นำ 5G/IoT เสริมแกร่งแนวคิด SMART City

เอไอเอสเดินหน้านำเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

‘อาร์เอส มิวสิค’ กลับมาอีกครั้ง ภายใต้โมเดลธุรกิจ Music Star Commerce

อาร์เอส ผู้ผลิตเพลงและสร้างนักร้องไทยยุค 80-90 มาแล้วมากมาย แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ที่เกิดเทคโนโลยี ดิสรัปชัน ส่งผลให้โมเดลของธุรกิจเพลงเปลี่ยนไป

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

เซ็นทรัลเวิลด์จัดต้นคริสต์มาส-ประดับไฟ ส่งความสุขปลายปี เริ่ม 24 พ.ย. นี้

เป็นประจำทุกปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะตกแต่งลานด้านหน้าศูนย์การค้า ให้คนไทย-นักท่องเที่ยว ได้เก็บภาพสวย ๆ รับปีใหม่ โดยปีนี้ตกแต่งออกมาในธีม "LIGHT UP YOUR LIFE"

เอไอเอส เตือนภัย อาชญากรหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ

เอไอเอส เตือนภัยขบวนการหลอกลวง ว่าจ้างให้เหยื่อใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจ ในราคาพิเศษ จากค่ายมือถือ

MUST READ

RISE ชู 4 ปี ปั้น 400 บริษัท สร้างนวัตกรรมองค์กรสำเร็จ

RISE (ไรส์) สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร เผย ธุรกิจ 83% ได้รับผลกระทบจากดิสรัปชันที่เกิดจากเทคโนโลยี และมีองค์กรเพียง 31%

ดีแทค จับมือธนาคารกสิกรไทย จัดแคมเปญเอาใจเยาวชน

ดีแทคปรับกลยุทธ์ Strategic Partner แนวใหม่ สู่ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยพันธมิตรด้านการเงิน โดยร่วมกับดีแทคระบบเติมเงิน ภายใต้กลยุทธ์การยกระดับบริการซิมเติมเงิน เพื่อ มอบประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้บริการในหลากหลายด้าน

Apple เปิดตัวโครงการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กใน App Store

Apple ช่วยลดค่าคอมมิชชั่นจากแอปที่มีการซื้อและการซื้อภายในแอป นักพัฒนาสามารถเข้าร่วมโครงการและลดค่าคอมมิชชั่นเหลือเพียง 15% ได้ หากว่ามีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้า

รีวิว iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มีจอภาพ Super Retina XDR ที่ใหญ่ขึ้น ระบบกล้องระดับโปร และเทคโนโลยีเซลลูลาร์ 5G สแกนเนอร์ LiDAR

ไบโอเทค สวทช. ถ่ายทอดข้าวเหนียว “พันธุ์หอมนาคา”

ไบโอเทค และพันธมิตร พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว “หอมนาคา” ขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพตรงตามพันธุ์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น