TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business จาก "สยามกัมมาจล" สู่ SCB X

จาก “สยามกัมมาจล” สู่ SCB X

แตกแล้วโต “Spin off” จาก “ธนาคาร” สู่ “กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน

ปรากฏการณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่แถลงข่าวออกมาเมื่อวาน (22 ก.ย.) อาจจะดูเป็นเรื่องแปลกที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 115 ปี เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในนาม “สยามกัมมาจล” จะกล้าปรับเปลี่ยนอย่างมากมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนบทบาทการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่รายได้หลัก คือ การรับฝากและปล่อยกู้ มาเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ได้ แต่หากย้อนหลังกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงของธนาคารที่เป็นอันดับหนึ่งในห้าของธนาคารพาณิชย์ไทยก็จะเห็นว่า เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น

 • เป็นธนาคารแห่งแรกที่นำระบบ ATM (Automatic Teller Machine) เข้ามาใช้เป็นแห่งแรก เมื่อ 24 มี.ค.2526 เรียกว่า”บริการเงินด่วน” ซึ่งระยะแรกเบิกจ่ายได้เฉพาะธนาคารที่เปิดบัญชีเท่านั้น ก่อนจะกลายเป็นความนิยม จนเกิด ATM Pool ซึ่งเบิกจ่ายได้ข้ามธนาคาร (และอีกไม่นานก็จะหมดความสำคัญไป เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทำการแทน)
 • เป็นธนาคารที่นำนักการตลาดอย่าง “กรรณิกา ชลิตอาภรณ์” แห่งยูนิลีเวอร์ มานั่ง CEO ของธนาคารในปี 2550-2558 เพื่อบุกเบิกงานด้านรีเทลแบงก์กิ้ง 

หัวใจ คือ “แตกแล้วโต” ทำในสิ่งที่แบงก์ไม่ถนัด

แผนการของธนาคารที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองในลักษณะ “แตกแล้วโต” หลักการที่ได้รับอนุมัติจากบอร์ดของแบงก์ คือ

การตั้ง “SCB X” (เอสซีบีเอ็กซ์) เป็นโฮลดิ้งคอมพานี แล้วโยกผู้ถือหุ้น SCB ไปถือหุ้น SCB X แทน ในสัดส่วน 1:1 พร้อมนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแทน (แต่ยังใช้ชื่อหุ้นเดิมคือ SCB) แล้วให้ SCB X เป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยานแม่ฟินเทค” โดยประกาศว่าภายใน 5 ปี SCB X กำไรโต 1.5-2 เท่า มาร์เก็ตแคป แตะ1 ล้านล้านบาท และโอนย้ายบริษัทย่อย และการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ตั้งเป็นบริษัทใหม่ ตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น

ธนาคารประเมินมูลค่าการโอนย้ายของบริษัทย่อยจะอยู่ที่ประมาณ 19,504 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะล่าสุดของธนาคารจำนวน 70,000 ล้านบาท ให้แก่ SCB X และผู้ถือหุ้นอื่น

โดยคาดว่าเงินปันผลส่วนใหญ่ที่จ่ายให้ SCB X จะถูกใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับการโอนบริษัทย่อยและธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และเป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจในอนาคต และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างถือหุ้นและเพิกถอนจากตลาดฯ

กลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งธนาคารควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับอนาคตนั้น ในส่วนของธนาคารจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการปรับลดกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปให้มากที่สุดในทุกช่องทาง ธนาคารจะเน้นความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป็นที่ตั้ง

SCB X ไม่ใช่แค่แบงก์ แต่คือ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน ที่จับมือกับพันธมิตรทำธุรกิจ

โครงสร้างใหม่ SCB X จะถือเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม โดยจะ Spin off “แตกแล้วโต” กับธุรกิจเดิมในเครือและธุรกิจใหม่ที่จะตั้งขึ้นใหม่ โดยมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ ร่วมถือหุ้นในหลายธุรกิจ เช่น

 • Card X จะ Spin-Off ธุรกิจบัตรเครดิตออกจากบริษัท
 • Alpha X ร่วมมือกับ Millennium Group ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อสำหรับรถหรู
 • Auto X ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ลีซซิ่ง เน้นกลุ่มรากหญ้า
 • Tech X ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ทำธุรกิจเทคโนโลยี
 • AISCB ร่วมมือกับ AIS ทำสินเชื่อ Digital
 • Robinhood ธุรกิจส่งอาหาร
 • CPG-SCB VC Fund ร่วมมือกับเครือซีพีในการจัดตั้ง VC Fund (Venture Capital Fund)

นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจอื่น ๆ เช่น Data X, SCB Securities, Token X, SCB ABACUS, Monix โดยเบื้องต้นจะแยกออกมาตั้งบริษัทใหม่ประมาณ 15-16 บริษัท

โดยให้เหตุผลสำคัญว่าเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดกฎระเบียบแบบเดิมที่ธนาคารทำไม่ได้ อย่างไรก็ตาม SCB X ยังอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ยังให้บริการรับฝากเงิน ดูแลลูกค้าเหมือนเดิมทุกอย่าง เพียงแต่ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การรับฝาก-ถอน จะไปอยู่ในบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่

เหตุผลที่ต้องทำ เพราะ Disruption

ภายใต้บริษัทแม่ชื่อใหม่ ที่เปลี่ยนจาก SCB เป็น SCB Xx (เอสซีบีเอกซ์) จะเป็นอย่างไร อาทิตย์ นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้กล่าวในตอนหนึ่งของ message from CEO ว่า แนวโน้มที่ธนาคารจะถูก disrupt นั้น เริ่มมาเมื่อหกปีก่อน และจะชัดเจนมากขึ้นในอีก สามปีข้างหน้า จึงเป็นเวลาที่สำคัญที่จะตั้งคำถามแห่งอนาคตว่าอีกสามปีข้างหน้า SCB จะแปลงสภาพอย่างไร SCB จะต้องไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมอีกต่อไป หากแต่ต้องใช้ความเข้มแข็งทางการเงินของธุรกิจธนาคารปัจจุบันให้เป็นประโยชน์

อาทิตย์ กล่าวย้ำว่า SCB จะไม่เท่ากับธนาคารในความหมายเดิมอีก แต่จะแปลงเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ที่มีธุรกิจธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และขยายเข้าสู่ธุรกิจการเงินส่วนบุคคลที่ธนาคารรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศและภูมิภาคที่แข็งแกร่ง

ประการสำคัญ จะยกระดับขีดความสามารถให้สร้างและบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (technology platform) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มระดับโลก หลังจากนำร่องด้วย “โรบินฮู้ด ฟู้ดเดลิเวอรี่ และเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset business) ในระดับโลก และพัฒนาธุรกิจ digital asset ในด้านต่าง ๆ ใน business model เพื่อสร้างมูลค่ากลุ่มในระยะยาว

กลยุทธ์ “แตกแล้วโต” ไม่ใช่ของใหม่ แต่แบงก์ยังไม่เคยทำ

กลยุทธ์ Spin-off หรือ แตกแล้วโต ไม่ใช่ของใหม่ในแวดวงธุรกิจ ก่อนหน้านี้ บริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ อาทิ ปตท.จะเห็นว่ามีบริษัทลูกหลายบริษัทที่เติบโตและมั่นคงเทียบเท่ากับบริษัทแม่ หรือกรณีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ที่วันนี้บริษัทลูกหลายแห่งเติบโตจนมูลค่าบริษัทโตขึ้นมาอีกไม่รู้กี่เท่า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีบริษัทย่อยทำธุรกิจในหลาย ๆด้าน จนเติบโตในธุรกิจค้าปลีก ที่ไม่เล็กไปกว่าบริษัทแม่ที่ผลิตอาหารสัตว์ และบริษัทย่อยเหล่านี้ก็แตกไปทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องออกไปนับสิบบริษัท

หรือล่าสุดกรณีของศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้ทำการ Spin-off บริษัทลูกที่ชื่อ STGT ทำการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในวงการแพทย์ ปัจจุบัน STA มีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาท ขณะที่ STGT มูลค่าประมาณ 112,000 ล้านบาท โดยมีSTA ถือหุ้นใน STGT อยู่ 50.75%

(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564) หรือคิดเป็น 46,800 ล้านบาท หมายความว่า หุ้นที่ STA ถืออยู่ในบริษัทลูกคือ STGT มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของ STA ทั้งบริษัทเสียอีก

ข้อดีของการ Spin-off นั้นมีหลายประการ อาทิ

 • บริษัทที่แยกออกมาสามารถระดมทุนได้เอง โดยผ่านการทำ IPO เท่ากับไม่เป็นภาระของบริษัทแม่
 • มีความเป็นอิสระ และทำความรู้จักได้ในวงกว้าง
 • เป็นทางเลือกให้นักลงทุนที่สนใจเฉพาะธุรกิจนั้น ๆ
 • รับรู้มูลค่าที่แท้จริง ของบริษัทที่ถูก Spin-off ออกมาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทแม่

เพียงแต่ ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับธนาคาร จึงเป็นเรื่องรอการพิสูจน์ว่า การทำกลยุทธ์ Spin-off หรือเรียกว่า แตกแล้วโต จะสำเร็จได้หรือไม่ อย่างน้อย นักลงทุนได้แสดงปฏิริยาในหุ้น SCB ราคาขึ้นไป 20% ในช่วงเปิดตลาดวันนี้ (23 ก.ย)

น้าแมวน้ำ: ในบุญ พรวศิน

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

น่าห่วงเศรษฐกิจไทย … “บนแข็ง ล่างอ่อน”

อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inclusive หรือ "ทั่วถึงมากกว่าเดิม" เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เปิด 3 ประสบการณ์ทำงานจริงเจ็บจริง กับ WEDO Young Talent 2021

จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 700 คน ผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแบบ non-stop 24 ชั่วโมง เข้าเป็น 50 คนสุดท้ายที่มีคุณสมบัติของ talent ยุคใหม่ในนิยามของ WEDO

ผลลัพธ์เกินคาด… WEDO Young Talent Program 2021 ค้นหา Talent ยุคใหม่ด้วยวิธีใหม่

WEDO Young Talent คือโครงการที่มองหา talent ยุคใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ความเก่ง แต่ต้องมีความดูดี ตั้งแต่ชุดความคิดดี ชุดทักษะดี และความร่วมมือและผลงานดี

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 ทีมผู้ชนะในโครงการ “Banpu Champions for Change” รุ่นที่ 10

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 10 “Banpu Champions for Change” (BC4C #10) โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

หัวเว่ย เปิด HUAWEI Heath Lab ที่ใหญ่ที่สุด ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เผยโฉม HUAWEI Health Lab ศูนย์รวมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสมาร์ทดีไวซ์เกี่ยวกับสุขภาพแห่งใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการ ณ ทะเลสาปซงชาน เมืองตงกวน ประเทศจีน

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สยามไบโอไซเอนซ์ เปิดเบื้องหลังโรงงานผลิตวัคซีนโควิด-19 ในไทยครั้งแรก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นวิกฤติด้านสุขภาพครั้งใหญ่ที่สุด และแอสตร้าเซนเนก้า คือหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 รายใหญ่รายหนึ่งของโลก ที่มีฐานการผลิตในหลายภูมิภาคและหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย

“จันทนารักษ์ ถือแก้ว” กับเป้าหมายเล็ก ๆ ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย

“ยุ้ย" จันทนารักษ์ ถือแก้ว กับบทบาทการขับเคลื่อนการศึกษาไทยผ่าน tech startup ภายใต้ Disrupt Technology Venture & StormBreaker Venture

เอ็มจี ส่ง MG Cyberster รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ มางาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป

เอ็มจี ผู้บุกเบิกรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในประเทศไทย นำรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคต รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า 100% “MG Cyberster”

MUST READ

“คำแนะนำ” สู่เส้นทางการเดินทางดิจิทัลของผู้บริโภค ที่ราบรื่น

ด้วยจำนวนผู้บริโภคดิจิทัลมากกว่า 350 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกคาดการณ์ ณ สิ้นปี 2021 ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ในปัจจุบันต่างตระหนักถึงความสำคัญของการตลาดดิจิทัลมากกว่าที่เคย

การ์ทเนอร์ เผยเทรนด์เทคโนโลยีปี 2565

การ์ทเนอร์ อิงค์ เผยเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงที่องค์กรธุรกิจต้องจับตาดูและศึกษาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปีหน้า

TCP คว้า ‘ซาดิโอ มาเน่’ ร่วมทีมสปอนเซอร์ ฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่

TCP ผู้ผลิต ‘สปอนเซอร์’ เครื่องดื่มสปอร์ตดริ้งค์อันดับหนึ่ง คว้า ซาดิโอ มาเน่ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่

เอ็นทีที เผยรายงานระบุนายจ้าง-ลูกจ้าง เห็นต่างเกี่ยวกับอนาคตของการทำงาน

บริษัท เอ็นทีที จำกัด เผยแพร่รายงาน Global Workplace Report ฉบับปี 2021 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานในอนาคต

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น