TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผย โควิด-19 ส่งงานเอาท์ซอร์ส-งานระยะสั้นเติบโต

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผย โควิด-19 ส่งงานเอาท์ซอร์ส-งานระยะสั้นเติบโต

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดงานในช่วงการระบาดของโควิด -19 ตลาดงาน-แรงงานปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมชี้การจ้างงานรูปแบบเอาท์ซอร์ส-งานระยะสั้นมีแนวโน้มเติบโต ท่ามกลางสถานการณ์โควิด ตลาดแรงงานได้ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ การจ้างงานเอาท์ซอร์สและการจ้างงานระยะสั้นก็เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับวัฒนธรรมการทำงานปกติใหม่ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม แนวโน้มดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระยะสั้นและรองรับทิศทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2564

สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระลอกที่ 3 ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและการแพร่กระจายที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับสองระลอกที่ผ่านมา แต่องค์กรต่าง ๆ ยังคงปรับรูปแบบการทำงานของตนอย่างต่อเนื่องในช่วงต่าง ๆ ของการระบาด หากจะวิเคราะห์เจาะไปถึงรูปแบบการจ้างงานและกลุ่มแรงงานจากปัจจัยดังกล่าว ทำให้แนวโน้มการจ้างการของนายจ้างมีการหันมาใช้การจ้างงานในรูปแบบเอาท์ซอร์ส (Outsource) เพิ่มมากขึ้น ด้วยสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิดและการระบาดรอบใหม่, แรงงงานต่างด้าวที่กลับประเทศ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ

สาเหตุดังกล่าว ทำให้นายจ้างเลือกใช้ “แรงงานคนไทย” ในรูปแบบเอาท์ซอร์ส (Outsource) มากขึ้นเพื่อบริหารจัดการต้นทุน โดยเริ่มจาก การทดลองว่าจ้างพนักงานเป็นจ้างระยะเวลาสั้นๆ โดยระยะเวลาในการจ้างสั้นลง จาก 1 ปี เป็น 3-4 เดือน ตามความต้องการของลูกค้าที่อาจยังคงไม่มากหรือต่อเนื่อง แต่ต้องการกำลังการผลิตสำหรับความต้องการและกำลังซื้อในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายทั้งจากในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การจ้างงานรูปแบบเอาท์ซอร์ส (Outsource) นายจ้างสามารถเปลี่ยนจากพนักงานสัญญาจ้างมาเป็นพนักงานประจำได้ ยิ่งทำให้นายจ้างวางแผนกำลังคนได้แม่นยำ สามารถควบคุม ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงไม่แน่นอนแต่ยังคงสามารถรักษากำลังการผลิตสำหรับอนาคตได้

ทางด้านอัตราการใช้แรงงานในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีการเพิ่มลดจำนวนคนในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อสังเกตการณ์และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบางกลุ่มเพื่อชดเชยการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน

คาดการณ์หลังควบคุมภาวะการแพร่ระบาดระลอก 3 แรงงานมีทิศทางขยายตัวและใช้เวลากว่าจะฟื้นตัวได้ตามปกติ ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวมีความแปรผันตามทิศทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากการฉีดวัคซีนโควิดเริ่มแพร่หลาย ความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตและความปลอดภัยมีมากขึ้น ส่งผลต่อกำลังซื้อทั้งในและต่างประเทศที่จะมีมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ แนวโน้มการจ้างงานมีมากขึ้นในบางธุรกิจ และบางธุรกิจเป็นรูปแบบของการจ้างงานระยะสั้น

โดยครึ่งปีหลัง ทั้งการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการต่าง ๆ คาดการณ์สัญญาณบวกด้วยแรงขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ที่มีต่อตลาดแรงงานในช่วงครึ่งปีหลัง หากมีมาตรการกระตุ้น

ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม กอปรกับ แผนการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและครอบคลุมตามเป้าหมายในระดับประเทศ จะเป็นการซ่อมสร้าง ฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทำให้ตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาอีกครั้ง

จากการแพร่ระบาดและความตึงเครียดทางการเมืองอื่น ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปรับแผนกำลังคนโดยจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้นเพื่อการผลิตและคลังสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงงานต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางกลับประเทศบ้านเกิด เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กจึงจำเป็นต้องจัดการกับการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความไม่แน่นอนในการจ้างแรงงานต่างชาติท่ามกลางวิกฤตในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ทิศทางแรงงานที่คาดว่าจะฟื้นตัวครึ่งปีหลังต่อจากนี้ที่น่าจับตาโดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าจะฟื้นตัวเมื่อใด และมีสัญญาณอะไรต่อไปจะเป็นทิศทางบวกหรือไม่ ในส่วนนี้มุมมองของเราวิเคราะห์จากการกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมแต่ละประเทศ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กลางปี 2564 ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแผนการฉีดวัคซีนโควิดให้ทั่วถึงในไตรมาสที่ 4 ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน และยุโรป อันจะส่งผลต่อการคลายล็อค หากวัคซีนมีการกระจายมากกว่า 60-70% ในแต่ละประเทศ แผนการฉีดวัคซีนน่าจะเกิดขึ้นได้ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งประเทศไทยก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้มากขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแผนการฉีดวัคซีนในระดับครอบคลุมเริ่มตั้งแต่กลางปี จนถึงปลายปีนี้ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าจะเห็นสัญญาณของการเดินทางจากนักท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ กลับคืนมาได้ในช่วงปลายปีนี้อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ยังมีอยู่ ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และแรงงานต้องเตรียมการผลิตสินค้าที่จะมาช่วงปลายปีเพื่อป้อนให้กับตลาดที่มีกำลังการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปีตามปกติ ปัจจัยเหล่านี้ จะส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการทำงานปกติใหม่

ยิ่งไปกว่านั้น แรงงานและผู้ประกอบธุรกิจควรเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและองค์กรด้วย “การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานตอบโจทย์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ (Reskill) และ การพัฒนายกระดับทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตต่อไป (Upskill) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรับมือสำหรับการก้าวสู่ยุคความปกติถัดไป (Next Normal)

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

ชาวบ้านบ่นหมูแพง ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

บิทคับ ผนึก ทองแตงกรุ๊ปตั้ง บิทคับ เวิร์ดเทค สร้างหลักสูตรปั้นคนดิจิทัลเสริมแกร่งศก.ไทย

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จับมือกับ กลุ่มทองแตง กรุ๊ป ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน "บิทคับ เวิลด์ เทค" (Bitkub World Tech)"

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ดีแทคคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021

ดีแทคคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2021

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น