TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessมาสเตอร์การ์ด เดินหน้า Smart Cities ท่ามกลางโควิด-19

มาสเตอร์การ์ด เดินหน้า Smart Cities ท่ามกลางโควิด-19

เมืองมีความจำเป็นต้องมีนวัตกรรมและเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้ผู้คนเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่การดำเนินงานอาจถูกจำกัดในเรื่องของความปลอดภัยเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน

แม้ว่าโลกจะเกิดความเปลี่ยนแปลง แต่วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของโครงการ City Possible ยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ การทำความเข้าใจกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการเป็นผู้ฟังและพันธมิตรที่ดี ผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นคือการพัฒนาเมืองทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มั่งคั่งมากขึ้น และเพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มิเกล กามิโน จูเนียร์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายโกลบอลซิตี้ มาสเตอร์การ์ด กล่าวในงาน depa Thailand Smart Cities Week ว่า โควิด-19 ทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านดิจิทัลรุนแรงขึ้น คนที่มีอินเทอร์เน็ต เครื่องมือทางดิจิทัล และความรู้ด้านดิจิทัลมักเป็นกลุ่มคนที่สามารถปรับตัวในการทำงานได้ดีที่สุด ในขณะที่คนที่ขาดทักษะเหล่านี้มักเป็นกลุ่มที่ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี และจะต้องเผชิญกับปัญหาอื่น ๆ และความเสียเปรียบที่ตามมา

“เราจะช่วยให้ผู้คนอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไร? เราจะรักษาเศรษฐกิจได้อย่างไร? เราจะฟื้นฟูเมืองในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างไร?”

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาแรก คือ หลายเมือง มักมีข้อมูลที่ไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รัฐบาลมักประสบปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการวางแผนรับมือ บางครั้งรัฐบาลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเริ่มเก็บข้อมูลจากจุดไหน และในบางครั้งก็ขาดผู้เชี่ยวชาญในการแปลข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ ในจุดนี้ City Possible ได้เข้าไปมอบข้อมูลเชิงลึกและใช้ความเชี่ยวชาญช่วยให้รัฐบาลต่าง ๆ เข้าใจมากขึ้นว่าข้อมูลของพวกเขากำลังบอกอะไรพวกเขาอยู่

ปัญหาที่สอง คือ การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือไร้ประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานของการรวบรวมและเบิกจ่ายเงินทุนไม่สามารถเข้าถึงประชาชนและธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและปลอดภัยได้ ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแจกจ่ายเงินช่วยเหลือหรือปัจจัยยังชีพให้กับผู้คนจำนวนมากภายใต้ความเร่งด่วนและประสิทธิภาพที่จำเป็นต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการแพร่ระบาด

ปัญหาที่สาม คือ การดำเนินงานไร้ประสิทธิภาพ ความไร้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่พยายามแก้ไขด้วยเทคโนโลยีก่อนที่โควิดจะระบาดได้กลายเป็นจุดบกพร่องในการทำงานของรัฐบาล การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ และการทำงานแยกกันของแต่ละหน่วยงานได้ลดขีดความสามารถของรัฐบาลในการรับมือและฟื้นฟูบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

และปัญหาสุดท้าย คือ ขาดการแชร์ความรู้ร่วมกัน ชุมชนและผู้นำจำนวนมากกำลังแก้ไขปัญหาที่เหมือน ๆ กัน หากแต่ไม่สามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่พวกเขามีมาร่วมแชร์กันได้ และในทางกลับกันหลายฝ่ายกำลังมองหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ประสบการณ์จากคนรอบข้าง หรือแม้แต่ข้อมูลอัพเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของประเทศหรือส่วนอื่น ๆ ของโลก พวกเขาไม่มีแพลตฟอร์มที่เอื้ออำนวยต่อการสื่อสารและแบ่งปันความรู้ที่กำลังถูกพัฒนาแบบเรียลไทม์

โครงกาาร City Possible เริ่มเมื่อ 2 ปีก่อน ภายใต้โมเดลใหม่สำหรับการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมือง เป็นเครือข่ายระดับโลกที่เมือง ธุรกิจ และนักวิชาการจากทั่วโลกทำงานร่วมกันเพื่อนำทรัพยากร เทคโนโลยี และความร่วมมือมาใช้พัฒนาเมืองและผู้คน

“วันนี้เราได้ช่วยให้เมืองกว่า 250 เมืองก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีเมืองมากกว่า 185 เมืองเข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกนี้แล้ว”

หลายเดือนที่ผ่านมา ดีป้าและสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเป็นพันธมิตรแรกที่เข้าร่วม City Possible แบบเป็นกลุ่ม และมีหน่วยงานระดับภูมิภาคจำนวนมากที่นำหลายเมืองเข้าร่วมโครงการพร้อมกันแบบดีป้า

“เรารู้สึกขอบคุณดีป้าเป็นอย่างมากที่เป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่น ๆ ในระดับภูมิภาคในการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของความร่วมมือและร่วมเดินเส้นทางเดียวกัน”

หลายโครงการก่อนวิกฤติโควิด-19

เมื่อปลายปีที่แล้วก่อนวิกฤติโควิด มาสเตอร์การ์ด ได้เปิดตัวโครงการมากมาย อาทิ City Key เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม เป็นโซลูชันที่เชื่อมการยืนยันตัวตน ฟังก์ชันชำระเงิน และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเข้าด้วยกันไว้ใน ID เดียว เป็นโซลูชันที่สำคัญมากเพราะนอกจากจะทำให้บริการทางการเงินครอบคลุมมากขึ้น ยังขยายการเข้าถึงบริการสาธารณะให้มีความทั่วถึงมากขึ้น

ในเดือนพฤศจิกายน เปิดตัว City Insights เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อหาแผนฟื้นฟูเมืองที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เมืองหาคำตอบเกี่ยวกับการสร้างนโยบาย การตัดสินใจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการสาธารณะ เป็นต้น

ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา City Possible ได้ตั้งตัวเป็นส่วนขยายของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินให้กับเมืองทั่วโลกในการรับสายด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้คน

มาสเตอร์การ์ดได้ริเริ่มโครงการกับรัฐบาลมากกว่า 40 โครงการเพื่อรับมือกับโควิด-19 โดยให้ความช่วยเหลือในการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบดิจิทัลในรูปแบบบัตรเติมเงินไปยังชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

หนึ่งในตัวอย่างคือ การเปิดตัวแคมเปญ Angeleno โดยร่วมมือกับเมืองลอสแองเจลิส Mayors Fund of Los Angeles และ Accelerator for America โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ เครือข่าย และเทคโนโลยีในการระดมเงินบริจาคกว่า 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชาวแอลเอโดยตรง โดยได้แจกจ่ายในรูปแบบของบัตรเดบิตแบบเติมเงิน

ผ่านความร่วมมือกับ Lyft มาสเตอร์การ์ดได้ช่วยรัฐบาลขยายการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะและบริการจัดส่งที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และครอบครัวและเด็กในขณะที่โรงเรียนปิดทำการ

“เราได้เปิดตัว Recovery Insights ทำให้ผู้นำเมืองสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อช่วยในการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ปกป้องครอบครัว ชุมชน และธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากที่สุด และสร้างรากฐานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟู โซลูชันเหล่านี้จะช่วยให้รัฐบาลเห็นถึงสุขภาพของเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต่อการวางแผนงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ รู้ว่ากิจการใดเปิดให้บริการ และจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ 55 เมืองทั่วโลกได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว และยังมีอีกหลายเมืองที่รอเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว”

ผู้นำเมืองนิวยอร์กกำลังใช้ City Insights ในการประเมินผลกระทบต่อรายได้จากภาษีอากรเพื่อวางแผนงบประมาณ แผนรับมือ และแผนฟื้นฟู ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยสร้างแผนบรรเทาทุกข์ได้อย่างตรงจุดด้วยการบ่งชี้อุตสาหกรรมและพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุด

“เรายังมีโครงการอีกมากในอนาคตที่กำลังดำเนินการ โดยเฉพาะกับประเทศไทย การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เมืองอัจฉริยะ ในช่วงต้นปีหน้า เราจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่เมืองอัจฉริยะผ่านการฝึกอบรมและการแชร์ความรู้กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรเช่น Harvard และ National University of Singapore เราหวังที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมต่อคนไทยกับผู้คนทั่วโลกเพื่อผลักดันความสำเร็จของโครงการสมาร์ทซิตี้ทั่วประเทศไทย เราต้องการที่จะสนับสนุนประเทศไทยในด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่เมืองอัจฉริยะและศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เพื่อช่วยวางแผนสำหรับอนาคตด้วยการใช้ข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และการวิเคราะห์”

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) คือ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลก ซึ่งจะวิเคราะห์แนวโน้มจากการทำธุรกรรมนับพันล้านรายการผ่านมาสเตอร์การ์ดทุกปี เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนของผู้ทำธุรกรรม

แนวคิดของศูนย์ความเป็นเลิศ คือ การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับคนในวงกว้าง และสร้างขีดความสามารถให้กับเมืองต่าง ๆ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เมืองอัจฉริยะและความรู้ด้านข้อมูลที่กล่าวในข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดของศูนย์ความเป็นเลิศเมืองอัจฉริยะเพื่อช่วยผลักดันให้เมืองเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถของเมืองทั่วประเทศให้สามารถทำโครงการได้เอง

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ