TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม Low-Code ที่องค์กรธุรกิจอาจไม่รู้

ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม Low-Code ที่องค์กรธุรกิจอาจไม่รู้

ภายใต้แรงกดดันของการนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์กรธุรกิจที่มีอยู่สำหรับรับมือกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป ฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ช (Forrester Research) ประเมินว่าภายในสิ้นปี 2564 องค์กรธุรกิจ 75% จะหันมาใช้แพลตฟอร์ม Low-Code ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

เติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์ กล่าวว่า ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม Low-Code มีมากมาย เช่น ช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความคล่องตัวให้องค์กรและเพิ่มความรวดเร็วในการเปิดให้บริการแอปพลิเคชัน ขณะที่การสร้างซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการพัฒนาแบบเดิมจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง

อย่างไรก็ดี คำถามที่น่าสนใจก็คือ แพลตฟอร์ม Low-Code ให้ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment – ROI) แก่ธุรกิจมากน้อยเพียงใด

กรอบโครงสร้าง ROI ของแพลตฟอร์ม Low-Code

รายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของเอาท์ซิสเต็มส์ เป็นข้อมูลวิเคราะห์จากฟอร์เรสเตอร์ คอนซัลติ้ง (Forrester Consulting) ที่ประเมินผลกระทบด้านการเงินจากการปรับใช้เทคโนโลยี โดยพิจารณาต้นทุน ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ที่ได้รับ ความยืดหยุ่น และปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

รายงานดังกล่าว อ้างอิงการสัมภาษณ์ของฟอร์เรสเตอร์กับองค์กรธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์ม Low-Code ของเอาท์ซิสเต็มส์ และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับช่วงระยะเวลา 3 ปีกับองค์กรต้นแบบ โดยพิจารณาจากโครงสร้างและลักษณะรูปแบบขององค์กรที่ถูกสัมภาษณ์

ประหยัดค่าใช้จ่ายการพัฒนาแอปพลิเคชัน 24% สูงสุดถึง 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างประสบปัญหาขาดแคลนนักพัฒนา แต่องค์กรที่ใช้แพลตฟอร์ม Low-Code กลับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานฝ่ายธุรกิจและฝ่ายพัฒนา เพื่อให้สามารถนำเสนอแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้น เทียบเท่ากับองค์กรแบบดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives Organization)

การใช้แนวทางพัฒนานี้ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยคิดเป็นสัดส่วนที่ 24% ของผลประโยชน์โดยรวมที่องค์กรจะได้รับ หรือสูงสุด 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน TEI

คุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์ม Low-Code ประสิทธิภาพสูง ที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานแก่นักพัฒนา มีดังนี้:

 • ความสามารถการนำกลับมาใช้: ทีมงานฝ่ายพัฒนาเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยการใช้คอมโพเนนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีวางจำหน่ายใน Forge (มาร์เก็ตเพลสของเอาท์ซิสเต็มส์) หรือสร้างคอมโพเนนต์ที่สามารถนำกลับมาใช้ด้วยตนเอง (“ยิ่งคุณสร้างเตรียมไว้มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ความจำเป็นในการสร้างใหม่น้อยลงเท่านั้น”)
 • DevOps แบบคลิกเดียว: ระบบอัตโนมัติช่วยให้ธุรกิจเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด ความสามารถที่โดดเด่นในกระบวนการนี้ คือ TrueChange™ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบริการอัตโนมัติเพื่อรองรับการปรับใช้เวิร์กโฟลว์ของแอปพลิเคชัน
 • การเขียนโค้ดแบบ High-Abstraction: การเขียนโค้ดแบบ Full-Stack ทำได้ทั้งในรูปแบบของการสร้างโมเดลแบบ Visual ระดับสูงเพื่อรองรับการประสานงานร่วมกับฝ่ายธุรกิจ และการเขียนโค้ดที่มี Abstraction ระดับต่ำ ซึ่งเหมาะกับมือโปรอย่างเช่น ภาษา JS, C# เป็นต้น

ประหยัดค่าใช้จ่าย 7% หรือสูงสุด 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการปรับปรุงและการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง

แอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยแพลตฟอร์ม Low-Code มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและการปรับเปลี่ยนน้อยกว่า  จากผลการศึกษายังชี้ว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะมีการสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีต่อปี และโดยปกติแล้วอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่า 7% ของประโยชน์โดยรวมที่ลูกค้าได้รับ และอาจสูงถึง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

ฟีเจอร์พื้นฐานของแพลตฟอร์ม Low-Code ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวตรงกับที่ระบุไว้ในข้อก่อนหน้า ซึ่งได้แก่:

 • การนำกลับมาใช้ (Reusability)
 • ระบบอัตโนมัติ (Automation)
 • การซ่อนรายละเอียดในการเขียนโค้ด (Abstraction)

รายได้เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการนำเสนอโครงการธุรกิจใหม่ได้รวดเร็วขึ้น

ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา ธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์ม Low-Code สามารถเปิดตัวโครงการธุรกิจใหม่ ๆ ที่สำคัญได้รวดเร็วมากขึ้น เช่น ระบบที่รองรับการติดต่อกับลูกค้า 

นอกจากนี้ องค์กรยังได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้วิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบเดิม ๆ

ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 38% หรือสูงสุด 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ด้วยเทคโนโลยีของเอาท์ซิสเต็มส์ องค์กรธุรกิจจะสามารถลดระยะเวลาในการดำเนินโครงการพัฒนา และเปิดตัวโครงการริเริ่มภายในองค์กรได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความคล่องตัวและประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางธุรกิจของบริษัทได้รวดเร็วมากขึ้น

โครงการริเริ่มที่ว่านี้หมายรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือที่จะเข้ามาแทนที่กิจกรรมที่ต้องทำด้วยตนเองและสิ้นเปลืองเวลา ซึ่งช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ประหยัดค่าใช้จ่าย 765,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันรุ่นเก่า

นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายหลายแสนดอลลาร์สหรัฐฯ จากการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม Low-Code สร้างแอปพลิเคชันใหม่ทดแทนระบบรุ่นเก่า

ประโยชน์เพิ่มเติมที่ไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้: ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพ การยกระดับทักษะ และระบบโมบายล์

นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนแล้ว บริษัทที่ปรับใช้แพลตฟอร์ม Low-Code ประสิทธิภาพสูงยังได้รับประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน TEI ได้แก่

 • ปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด: ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าสามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น
 • การตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ: องค์กรต่าง ๆ ได้รับผลประโยชน์จากการตรวจสอบด้านความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง และการยืนยันตัวตน ซึ่งใช้กับทุกแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม Low-Code
 • ปรับปรุงการพัฒนาและความคล่องตัวขององค์กร: องค์กรสามารถปรับตัวและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็วกว่า และแพลตฟอร์ม Low-Code ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพนักงาน
 • โค้ดมีคุณภาพสูงขึ้น: หลังจากที่ปรับใช้เทคโนโลยี Low-Code  ทีมงานฝ่ายพัฒนาสามารถลดข้อผิดพลาดโดยรวมในการทำงาน รวมไปถึงแก้ไขจุดบกพร่องของแอป และปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
 • ยกระดับทักษะของบุคลากรสำหรับการพัฒนาด้วยวิธีการแบบใหม่: องค์กรจะสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรด้วยประสบการณ์ด้านเทคนิคที่ไม่ได้มาจากการพัฒนาตามแนวทางแบบเก่า
 • และเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชัน: แพลตฟอร์ม Low-Code ช่วยเพิ่มความสะดวกในการนำเสนอฟีเจอร์แบบโมบายล์ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป/แล็ปท็อป หรือในรูปแบบของโมบายล์แอปที่ใช้งานได้อย่างอิสระ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

APPLE โชว์ผลงาน สาธิต PIM ใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ APPLE เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ปลัดกระทรวงดิจิทัล เปิดแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

BYD จัดทัพยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ 7 รุ่น พร้อมโชว์ที่งาน Motor Expo

BYD พาเหรดรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ (NEV) ที่มีจำหน่ายในตลาดโลกครอบคลุมเชกเมนท์หลัก ให้ผู้สนใจสัมผัสเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 Motor Expo 2022

TIF เปลี่ยนชีวิต…พิชิตกรดไหลย้อน ด้วยการ “เย็บหูรูดกระเพาะอาหารแบบไร้รอยแผล”

แม้กรดไหลย้อน หรือ Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) จะไม่ใช่โรคแปลกใหม่ แต่มีอัตราการเจ็บป่วยที่สูงขึ้นทุกปี แต่หากรักษาไม่ตรงจุดหรือไม่เร่งทำการรักษาจนเกิดภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง

คาถา “ลดความเหลื่อมล้ำ”

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในบ้านเราพูดกันมานาน แต่ยิ่งพูดความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งถ่างออกไปทุกที ปัจจุบันความเหลื่อมในสังคมไทยติดอันดับต้น ๆ ของโลกไปแล้ว ยิ่งกว่านั้นความเหลื่อมล้ำระหว่าง "คนจน" กับ "คนรวย"

Kbank โชว์ความสำเร็จหลักสูตรปั้นสตาร์ตอัพไทย สร้างโมเดลธุรกิจตอบโจทย์และยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศความสำเร็จโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ถ่ายทอดสูตรความสำเร็จของสตาร์ตอัพระดับโลก ติวเข้ม 8 สัปดาห์ ได้ 8 ทีมสุดท้าย

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น