TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Interview ‘ติงส์ออนเน็ต’ กับภารกิจขับเคลื่อน IoT ไทย

‘ติงส์ออนเน็ต’ กับภารกิจขับเคลื่อน IoT ไทย

เพราะมองเห็นช่องว่างและโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรม IoT ไทย อีกทั้งต้องการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการนำเสนอโซลูชันภายใต้แนวคิว Make it simply จึงเป็นที่มาของ ‘ติงส์ออนเน็ต’ บริษัทผู้ให้บริการ IoT โซลูชันแบบครบวงจรของคนไทย เพื่อคนไทย

ปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เปิดเผยกับ The Story Thailand ถึงมุมมองวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการนำเอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ และผลักดันเมืองอัจฉริยะให้ไทยเป็นสมาร์ทซิตี้ สร้าง 100 เมือง 76 จังหวัด ภายในปี 2565 โดยการทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันผู้คน เพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมาย 

“ผมมองว่า Big Data และ Data Analytic กำลังเป็นเมกกะเทรนด์ของโลกที่จะมีส่วนผลักดันตัวเลขจีดีพีไทยให้สูงขึ้น ยิ่งในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปในช่วงวิกฤตินี้ ยิ่งทำให้เราอยากเร่งผลักดัน IoT ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน”

สิ่งที่ต้องทำก่อนจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ต้องมีการเตรียมความพร้อมของข้อมูล (Big Data) ให้ดี ก่อนก้าวไปสู่แมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning) หรือการทำ AI ต้องทำให้ผู้บริโภคเห็นว่า IoT เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ตัวพวกเราทุกคน คนที่ต้องการใช้งานสามารถซื้อขาย หรือเช่าซื้อได้ง่าย ๆ เมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ 

‘ติงส์ออนเน็ต’ เข้าไปให้คำปรึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ระดับเอสเอ็มอีไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ตั้งแต่ภาคการผลิตไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการออกแบบอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนและด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ

“เราเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย Sigfox Operator ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลแบบประหยัดพลังงาน (Low Power Wide Area Network) จากประเทศฝรั่งเศษ ที่มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 72 ประเทศทั่วโลก มีเซ็นเซอร์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ กว่า 1,000 ประเภท”

ปวิณ กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมด้าน Innovation Knowledge Management สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกที่มี Full Stage ของ IoT ทั้งสมาร์ทดีไวซ์ เซ็นเซอร์ เน็ตเวิร์ก แพลตฟอร์ม ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบคลาวด์ สิ่งที่ทำอยู่ คือการเสริมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย การให้ความรู้ความเข้าใจในการทำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการเอาข้อมูล Big Data ไปใช้วิเคราะห์ วางแผน และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจแบบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมข้อมูล Big Data ที่ดี จะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ เพราะจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายในระยะยาวได้

IoT เปลี่ยนโลก

ปัจจุบัน IoT ถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ ภาคส่วน ตั้งแต่ภาคภาคการเกษตร การผลิตไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปวิณ ยกตัวอย่าง 3 ไฮไลท์หลัก ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วและมีตัวเลขการเติบโตสูง คือ

1.สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทบิวดิ้ง (Smart City, Smart Building) เสาไฟถนนอัจฉริยะ ที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิต  และช่วยลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม ด้วยการนำเซ็นเซอร์ไปติด ช่วยให้สามารถตรวจสอบปัญหาของระบบไฟได้ ในต่างจังหวัดที่มีการเพาะปลูก ไฟบางดวงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช บางพื้นที่เกษตรกรต้องนำถุงไปคุมเสาไฟเพื่อไม่ให้ผลผลิตของตนได้รับผลกระทบจากแสงไฟ การนำ IoT มาใช้จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถสั่งปิด-เปิดไฟเฉพาะดวงได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ หรือการบริหารจัดการอาคาร เพียงแค่นำอุปกรณ์ไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ก็สามารถตรวจสอบจำนวนคนเข้าออกฟิตเนส ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ตรวจสอบคุณภาพความชื้นของดินในสนามเพื่อลดการเวลาช่วยลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ ประหยัดต้นทุน

2. การขนส่งสินค้า (Logistic & Transportation) ที่กลายปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิต ยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนจากการที่คนหันมาสั่งสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นทั้ง ฟู๊ด เดลิเวอรี่ การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงบริการต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C จนไปถึงธุรกิจส่งออกที่มีตัวเลขการเติบโตสูง เราสามารถนำเซ็นเซอร์ไปติด เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้า ตรวจสอบอุณหภูมิของตู้แช่ของรถขนส่งสินค้า สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งไทยก็ถือเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับต้น ๆ ของเอเซีย ส่วนหนึ่งเพราะไทยมีเทคโนโลยีที่ดี แต่สามารถทำให้มันดีขึ้นอีกด้วย IoT 

3) บริการเพื่อสุขภาพ (Healthcare) ไทยถือเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการบริการโรงพยาบาลระดับโลก ไทยสามารถนำ IoT ไปตอบโจทย์การให้บริการให้มันดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ  นอกจากนี้ ไทยยังกำลังเข้าสู่ Aging Society ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ ซึ่งอาจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งสามารถอยู่บ้านคุยกับหมอผ่านทางช่องทางออนไลน์ และรอรับยาได้จากที่บ้าน 

ในส่วนของการจัดเก็บและขนส่งการยาและเวชภัณฑ์จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพความร้อน ความเย็น และแสง หากไม่ได้มาตรฐานที่ดีจะทำให้เสื่อมสภาพ และประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันลดลง ‘ติงส์ออนเน็ต’ มีเทคโนโลยีที่ช่วยติดตามข้อมูลอุณหภูมิระหว่างการขนส่งตลอดเส้นทาง หากเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ตู้เย็นเสีย จะมีการแจ้งเตือนผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน

ที่เห็นได้ชัดคือภาคการเกษตร ใช้  IoT Solutions ในการขับเคลื่อนวงการเกษตรชุมชนด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าการเกษตรและปสุสัตว์นั้นมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอาการ  คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การต่อยอดพัฒนาโรงเรือนในฟาร์มเห็ดไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก โดยใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะในการดูแล ควบคุม ความชื้นภายในโรงเรือนไม่ให้สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ และจะแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา 

การบริหารจัดการรถเช่า ติงส์ออนเน็ต เข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพการบริการรถเช่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ-ป้องกันการโจรกรรม โดยใช้อุปกรณ์ Asset tracker ที่สามารถส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย Sigfox จีพีเอส ไวไฟ และบลูทูธ ซึ่งจะช่วยจำกัดขอบเขตการให้บริการการนำรถ-เข้าออก หากถูกนำออกนอกพื้นที่ หรือมีพนักงานนำรถของบริษัทออกไปใช้นอกเวลางาน จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ หรืออีเมล์ รวมถึงการการตรวจสอบสถานะรถยนต์ว่ารถคันไหนถึงเวลาเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระยะได้

สร้าง Ecosystem เพื่อความยั่งยืน 

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ ‘ติงส์ออนเน็ต’ ที่น่าสนใจ คือ การสร้างอีโคซิสเต็มให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ ผ่าน Co Partnership และ Local Partner ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 51 รายในทุกภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง ปวิณ ยอมรับว่า ไม่สามารถเดินได้ตามลำพัง พาร์ทเนอร์แต่ละรายมีองค์ความรู้ที่แตกตางกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำ ไฟฟ้า เฮลท์แคร์ โลจิสติก แมนูแฟคเจอริ่ง หรืออื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุก ๆ ภาคอุตสาหกรรม

ไม่เพียงแต่พาร์ทเนอร์ด้านธุรกิจ แต่ปวิณยังให้ความสำคัญกับพาร์ทเนอร์ด้านการศึกษา ในการสร้างบุคลากรเพื่อป้อนสู่ตลาด IoT โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยีของ Sigfox เพื่อไปขยายผลต่อจนเกิดเป็นรูปธรรม โดยทำงานร่วมกัยสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยอาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม รวมถึงสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สมาคมไทยไอโอที และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ล่าสุด ‘ติงส์ออนเน็ต’ เพิ่งจะคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ Thailand SILVER MIKE Award 2021 ที่มอบให้กับบริษัทที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาและแปลงทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันที่เหนือกว่าคู่แข่งแบบก้าวกระโดด  ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้สร้างนวัตกรรมไอโอทีที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อศินา พรวศิน – สัมภาษณ์
สุมณี อินรักษา – เรียบเรียง

ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ผู้หลงรัก Fundamental Truth กับ Quantum เปลี่ยนโลก

“สุวิตา จรัญวงศ์” หญิงเก่งแห่ง ​Tellscore

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

‘สุกี้ตี๋น้อย’ กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน เตรียมขยายสาขากว่า 12 ในปี 66

“สุกี้ตี๋น้อย” ร้านสุกี้ที่มาแรง และเติบโตเร็วที่สุดร้านหนึ่ง แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด รายได้ – กำไรยังแข็งแกร่ง ขณะที่ปี 65 คาดยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4,000 ล้านบาท

MUST READ

วีซ่าเผย ญี่ปุ่นครองแชมป์ จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวไทย

วีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก เผยผลสำรวจเทรนด์การท่องเที่ยวต่างประเทศของนักเดินทางชาวไทยสำหรับปี 2023

อิมแพ็ค ผนึก กฟผ. เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี รวม 13 ช่องจอด

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ผนึก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผุดสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี รวม 2 สถานีรวม 13 ช่องจอด

AIS eSports ชวนคอเกมสายบู๊ ร่วมการแข่งขันเกม ‘Overwatch 2’ ชิงเงินรางวัลรวม 150,000 บาท

AIS eSports ประกาศจัดสังเวียนเอาใจเกมเมอร์สายลุยกับการแข่งขันเกม Overwatch 2 บนเวที “AIS eSports OPEN: Overwatch 2 Thailand Community”

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

SCB เผยโฉม “SCB 10X DISTRICTX” ศูนย์กลางคอมมูนิตี้ ด้านบล็อกเชนและ Web 3.0 ระดับโลกในไทย

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) ]เปิดตัว “SCB 10X DISTRICTX” พื้นที่แห่งใหม่กลางกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้นักพัฒนานวัตกรรมและพันธมิตรจากบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกด้าน Web 3.0 และ บล็อกเชน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น