TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyวิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปลี่ยนงานวิจัยสู่นวัตกรรมใช้ได้จริง

วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปลี่ยนงานวิจัยสู่นวัตกรรมใช้ได้จริง

นักวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ปักธงแก้ปัญหางานวิจัยไทย ดัน “งานวิจัยเปเปอร์” สู่ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” และ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ” ที่ได้รับการผลิตและพร้อมปรับใช้ในทุกบริบทสังคม ตอกย้ำนโยบายคณะ มุ่งผลักดันงานวิจัยเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม สอดรับความต้องการสังคมและอุตสาหกรรม อาทิ

1.Space Walker อุปกรณ์ช่วยเดินแบบมีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน สู่ธุรกิจสตาร์ทอัพสร้างรายได้แก่นักศึกษาเจ้าของผลงาน
2.Tham-Robot หุ่นยนต์จัดส่งเวชภัณฑ์ ลดเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยใน รพ. ธรรมศาสตร์ฯ เล็งเสนอแนะนักวิจัยไทยเร่งผลิตวิจัยยุคใหม่ ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการ “วิจัยตรงความต้องการประเทศ – วิจัยทันกระแส พร้อมแก้ปัญหาสังคม”

-ช้อปปี้แนะ 5 แก็ดเจ็ต สำหรับเตรียมตัวกลับไปทำงาน พร้อมเตรียมจัดแคมเปญ 6.6
-4 ตัวช่วยตั้งค่าความปลอดภัยบน TikTok

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กล่าวว่า ปัจจุบันนักวิจัยไทย ยังเผชิญปัญหาการทำวิจัยอย่างครบวงจร ด้วยข้อจำกัดด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ในการผลักดัน “งานวิจัยหรือนวัตกรรมต้นแบบ” (Prototype) สู่ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” และ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ” ที่ได้รับการผลิตและพร้อมปรับใช้ในบริบทต่าง ๆ ของสังคม

โดย TSE มีนโยบายในการผลักดันงานวิจัย (Full Paper) ให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม ตลอดจนสอดรับความต้องการสังคมและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากในภาวะวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) นักวิจัย TSE ได้มีส่วนร่วมในการผลิตนวัตกรรมใหม่ สนับสนุนการทำงานปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ไทย อาทิ

‘Tham-Robot’ หุ่นยนต์จัดส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ‘Tham – UV Clean’ ตู้ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยใน 5 นาที ใช้ซ้ำสูงสุด 10 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับสภาพหน้ากาก) รับสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดแคลน และล่าสุด โครงการวิจัยของคณาจารย์ TSE เรื่อง ‘นวัตกรรมการออกแบบระบบห้องและการปรับอากาศความดันลบสำหรับการกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 และโมเดลคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองการเคลื่อนที่ของละอองฝอย’ (Droplets) ยังได้ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่าด้วยแนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ที่เพิ่งประกาศล่าสุด บ่งชี้ถึงศักยภาพในการทำวิจัยและนวัตกรรมของ TSE

ที่ผ่านมา TSE มีนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจำนวนมาก อาทิ ‘Space Walker’ อุปกรณ์ช่วยเดินแบบมีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นใบเบิกทางสำคัญสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ที่สร้างรายได้แก่นักศึกษาเจ้าของผลงาน นายวรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรีและโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ‘นวัตกรรมอาหารแช่แข็งอบร้อนไมโครเวฟ’ ที่ได้ขยายผลงานวิจัยจาก เปเปอร์สู่เชิงพาณิชย์ในร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ผลงานวิจัยโดย ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ ฯลฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ กล่าวเสริมถึงผลสำรวจงานวิจัยไทยที่พบว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมในมิติต่าง ๆ ร้อยละ 30 เท่านั้น ซึ่งขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเติมเต็มนวัตกรรมขานรับยุทธศาสตร์ชาติ นักวิจัยไทย ต้องเร่งเดินหน้าพัฒนางานวิจัยยุคใหม่ใน 2 รูปแบบ ดังนี้

1.วิจัยตรงความต้องการประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จึงมีความต้องการนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหลากรูปแบบ ที่พร้อมสนับสนุนการทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เช่น นวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนภาคการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงยกระดับสิ่งเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม สู่นวัตกรรมที่มาพร้อมฟังก์ชันใหม่

2.วิจัยทันกระแส พร้อมแก้ปัญหาสังคม เพราะการทำงานวิจัยที่เท่าทันสถานการณ์ หรือมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพคนไทย ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ย่อมได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนแบบทวีคูณ ทั้งด้านงบประมาณพัฒนางานวิจัยให้สมบูรณ์ และเข้าสู่กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในบริบทต่าง ๆ ของสังคม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ