TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyรพ. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โชว์นวัตกรรมเครื่องผลิตออกซิเจน ราคาถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า

รพ. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โชว์นวัตกรรมเครื่องผลิตออกซิเจน ราคาถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า

รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โชว์นวัตกรรมผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจนได้เอง ราคาถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า พร้อมเผยแผนการดำเนินงานต่อไป เร่งสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ให้แล้วเสร็จในปี 2567 ตั้งเป้าให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของไทย ชูจุดเด่นการพัฒนาวิจัย และผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจความต้องการนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย พบว่าเครื่องมือแพทย์ที่ประเทศไทยมีความต้องการจำนวนมาก และมีการนำเข้าจากต่างประเทศสูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องฟอกไต เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ และเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยมีผู้ป่วยในกลุ่มโรคหัวใจ โรคปอด โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคไต เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นตามวัย จึงเกิดปัญหาขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วย 

นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอุบัติการณ์ที่ไม่คาดคิด สะท้อนภาพความขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และผู้ป่วยจำนวนมากเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ เนื่องจาก มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยระดับสีเหลืองที่มีภาวการณ์หายใจบกพร่อง และปอดอักเสบ ทวีคูณกว่าสถานการณ์ปกติ ทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องจ่ายออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจน มีไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งไม่เพียงแต่ขาดแคลนเฉพาะในประเทศไทย แต่ยังขาดแคลนไปทั่วโลก

ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าคนไทย มีศักยภาพมากพอที่จะผลิตเครื่องมือแพทย์ใช้เองได้ จึงประสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ และหลากหลายสาขาวิชา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำองค์ความรู้มาร่วมวิจัยพัฒนา ผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow และเครื่องผลิตออกซิเจน แจกจ่ายให้ รพ.สนาม และ รพ.ที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอย่างเร่งด่วน ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่คนไทยผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจนได้เอง และมีราคาถูกกว่าการนำเข้าถึง 3-4 เท่า

เร่งสร้างรพ. เตรียมเปิดบริการปี 67

ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยและภูมิภาคอาเซียน ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รองรับวิกฤติสุขภาพโรคระบาด โดยผสานองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เองภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างบนพื้นที่กว่า 14,000 ตารางเมตร รองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง ให้บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีล้ำสมัยทางการแพทย์มาช่วยเพิ่มศักยกาพและขยายขอบเขตการรักษาให้สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบฐานข้อมูลดูแลสุขภาพ (Healthcare Big Data) ช่วยติดตามผลการรักษา และนำข้อมูลไปใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และวิธีการรักษาผู้ป่วยในโรคเดียวกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การให้บริการสอบถามปัญหาสุขภาพทั่วไป การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ตลอดจนให้แนวทางการรักษาโรคผ่านช่องทางการสื่อสารอัตโนมัติแชตบอต (Chatbot) ที่พัฒนาด้วยระบบเอไอ (AI) ช่วยลดความแออัดใน รพ. ลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางพบแพทย์ 

“ดังนั้น เมื่อ รพ.ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เฉพาะคนไข้เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ศึกษาวิจัย เผยแพร่นวัตกรรมทางการแพทย์ และผลิตเครื่องมือแพทย์ไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ศ.นพ.อนันต์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร อยู่ระหว่างเร่งก่อสร้าง มีแผนจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2567 แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนมาก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ หมายเลขบัญชี  693-0-32393-4 

หากประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินโปรดแจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ไอดี @kmitlhospital  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-454-8160 , 092-548-2640 และ 02-329-8000 ต่อ 3146

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กทปส. หนุนนักวิจัยไทย พัฒนาเรดาร์ตรวจจับโดรนขนาดเล็กรัศมีไกล 2 กม. ต่อยอดสู่การบินมั่นคงปลอดภัย

ปอร์เช่ จับมือ เชลล์ เปิดตัวสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูง 180 กิโลวัตต์ ย่านนนทบุรี

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ